hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

20.07.2006.
IFJ: Ponoviti proceduru imenovanja èlanova Upravnog odbora Hine

Meðunarodna federacija novinara, vodeæa profesionalna udruga u svijetu koja predstavlja više od pola milijuna novinara iz 110 država, poslala je juèer priopæenje o sluèaju imenovanja èlanova Upravnog odbora Hine, kojim se pridružuje pozivima na ponavljanje procedure imenovanja.

... više ...


20.07.2006.
Prosvjed IFJ-a

Meðunarodna federacija novinara(IFJ) pridružila se u srijedu prosvjedima Hrvatskog novinarskog društva i Hrvatskog sindikata novinara zbog naèina imenovanja Upravnog vijeæa Hine.

... više ...


19.07.2006.
Upravno vijeæe izabrano prema proceduri

Novo Upravno vijeæe HINE izabrano je potpuno u skladu s propisanom procedurom, a u Hrvatskoj nema uplitanja politike u ureðivaèku politiku bilo kojeg medija, izjavio je u utorak u Londonu hrvatski premijer Ivo Sanader.

... više ...


19.07.2006.
Mesiæ: Dogovor s oporbom o Hini

Suprotno oèekivanjima, Predsjednik RH Stjepan Mesiæ nije se u sluèaju Hina opredijelio ni za jednu stranu.

... više ...


19.07.2006.
Raèan: HDZ laže

Žao mi je što je predsjednik Mesiæ prenio lažne Sanaderove argumente o imenovanju UV-a Hina-e. 

... više ...


19.07.2006.
New York Times otpušta 1050 radnika i smanjuje format

                           ""

Sve skuplji novinski papir, manje oglasa i želje èitatelja izdavaèe novina prisiljavaju na smanjenje potrošnje, a prelazak na manji format èini se idealnim rješenjem

... više ...


18.07.2006.
Mesiæ: Za èlanove UV Hine pitati i oporbu

Hrvatski predsjednik Stjepan Mesiæ zauzeo se juèer da se imenovanju èlanova Upravnog vijeæa Hine ubuduæe konzultira i parlamentarna oporba.

... više ...


18.07.2006.
Imenovanje upravnog vijeæa Hine nije pitanje screeninga o medijima

Èlan pregovaraèke skupine zadužen za poglavlje informacijsko društvo i mediji Miroslav Kovaèiæ izjavio je da imenovanje Upravnog vijeæa Hine nije meðu temama bilateralnog screeninga za to poglavlje, koji se u ponedjeljak i utorak održava u Bruxellesu.

... više ...


18.07.2006.
EU: Dogaðaji oko Hine neæe utjecati na tijek pregovora

Europska komisija dala je na znanje da pažljivo prati razvoj dogaðaja oko Nadzornog odbora Hine, ali da buka koja se digla u Hrvatskoj neæe izravno utjecati na sadašnju fazu odnosa EU-a i Hrvatske.

... više ...


17.07.2006.
Kadrovi za jednokratnu upotrebu

Lakoæa kojom su Sanaderova vlada i HDZ-ova parlamentarna veæina uz malu pomoæ ad hoc saborskih saveznika zaobišli propise o struènom profilu èlanova Upravnog vijeæa Hine za hrvatsko je društvo opakije i pogubnije od stranaèkog zauzdavanja nacionalne izvještajno-novinske agencije

... više ...


17.07.2006.
HND æe EU upozoriti na Hinu, Vjesnik i pitanje statusa lokalnih radiopostaja

Hrvatska treba uskladiti dijelove zakona koji se odnose na regulatorna i nadzorna tijela medija u vlasništvu države, poput Hine

... više ...


15.07.2006.
HDZ i SDP se svaðaju oko utjecaja na medije

... više ...


14.07.2006.
SDP protiv predloženih imena za Upravno vijeæe Hine

Hrvatski je sabor danas završio raspravu o Vladinu prijedlogu da se novim èlanovima Upravnog vijeæa Hine imenuje Božo Skoko, Dijana Katica, Dražen Joviæ i Ivan Rusan.

... više ...


14.07.2006.
OESS politièarima: Budite odgovorni pri odabiru UV Hine

Žestokim kritikama novinarskih organizacija i oporbenih stranaka na raèun Vladina prijedloga èlanova za Upravno vijeæe Hine, juèer se, u nešto blažoj formi, prikljuèio i hrvatski ured OESS-a "ohrabrujuæi hrvatske politièare da pri odabiru èlanova budu odgovorni"

... više ...


14.07.2006.
Opozicija: Kandidati za Upravno vijeæe Hine nisu dovoljno struèni

... više ...


14.07.2006.
Do kraja godine Zbornik radova Skupa

Ovaj je skup otvorio vrata daljnjim istraživanjima kompletnih periodika, a posebno novinstva 19. stoljeæa koje je neiscrpni rudnik svekolikih informacija o svim segmentima društva. Naime, ni jedan službeni dokument ne može nam dati tako jasan prikaz slike èovjeka 19. stoljeæa, njegovih poimanja svijeta, njegove psihe, kaže prof. dr. sc. Vidakoviæ

... više ...


14.07.2006.
Promocija knjige Božidara Novaka

Na samom kraju simpozija, juèer oko 14.30 održana je promocija knjige Božidara Novaka „Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeæu“

... više ...


14.07.2006.
Zadarski medijski boom

Uz predavanja o samom "Kraljskom Dalmatinu" i povijesti hrvatskog i dalmatinskog novinarstva i tiskarstva u 19. stoljeæu, na skupu je predstavljena i aktualna situacija u lokalnim medijima i njihova uloga u današnjem društvu.

... više ...


13.07.2006.
»Neæeš živ doèekati jesen«

Policija pokreæe kaznenu prijavu protiv nepoznatog poèinitelja. Glavni tajnik HAK-a Tomislav Družak: »Pismo je možda malo potencirano i od gospodina Tomièiæa, možda ste vi to pisali?«

... više ...


12.07.2006.
Joviæ ne oèekuje drastiènu kaznu Autor STOJAN DE PRATO DEN HAAG

Ni danas nisam siguran može li mi ovaj sud izdati nalog koji se tièe mojega prava na slobodu informiranja èitatelja izjavio je Joviæ. Iako nevješt pravu, odgovorima je razoružavao tužitelja Davida Akersona, koji je èak i opremu novinskih èlanaka tretirao kao pravni spis

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO