hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

13.10.2003.
Recite nam sve

Evo, reæi æu vam! Slobodna je do 1993. bila jedno od najmoænijih poduzeæa u regiji. Onda se dogodila nezakonita pretvorba, a Miroslav Kutle, eksponent HDZ-a, drpio je veæinski paket da bi ureðivaèku politiku uškopio, a novac isisao. Dobio je Slobodnu, pa pokorio Dalmaciju, jer se o njegovu osvajaèkom pohodu nije smjelo pisati.

Saša Ljubièiæ

... više ...


13.10.2003.
Spomen-ploèa Franji Fuisu

Franjo Fuis, slavni hrvatski reporter prije 2. svjetskog rata, svojim djelom ponovo je meðu nama.

... više ...


12.10.2003.
Hrvatski èasopis najuspješniji

Zagreb, 11. listopada - Zagrebaèki "Collegium Antropologicum" službeno je proglašen znanstvenim èasopisom koji je ostvario najveæi napredak u svijetu u kategoriji društvenih znanosti

... više ...


11.10.2003.
Strah me ratnog meteža

Naš cjelokupan boravak u Jordanu stoji kao jedan dan ekipe poput BBC-a ili CNN-a
Naša nam logistika ne dopušta da budemo u Bagdadu jer nemamo satelitsku vezu s H

... više ...


11.10.2003.
»Skakavcem« na novinara Matu Bašiæa

 

Svjedok Admir Gadafi, koji je bio u društvu napadaèa, rekao je kako su obojica bili pijani jer su slavili upis na fakultet

... više ...


11.10.2003.
S novcem za troškove prijevoza moglo se putovati oko svijeta

Sluèaj prijetnji, ucjena i otkaza èlanovima sindikata meðu zaposlenicima Hrvatskog radio Sinja, samo zato što za svoj rad traže plaæe, o èemu su javnost na konferenciji za novinare upoznali èlanovi sindikalne podružnice Sindikata novinara Hrvatske, u velikom dijelu najšire javnosti izazvao je zgražanje. Veliki su izgledi, èini se, da ovaj najnoviji sinjski sluèaj prijeðe i preko hrvatskih granica jer se, kako smo saznali, za njega zainteresirala Meðunarodna federacija novinara èijim je predstavnicima naprosto neshvatljivo da ima poslodavaca koji zaposlenicima ne žele isplatiti zaraðeno.

... više ...


11.10.2003.
U Zagrebu poèeo petodnevni 46. kongres svjetskih turistièkih novinara - FIJET

Zagreb, 10. listopada - Okupljanjem èlanova iz cijelog svijeta i zatvorenim radnim sastankom Izvršnog odbora Meðunarodne federacije turistièkih novinara i pisaca u turizmu u petak je poèeo petodnevni 46. kongres tog udruženja.

... više ...


11.10.2003.
Hrvatska i Slovenija kao Palestina i Izrael?

Na pobudu književnika, publiciste i novinara Milana Rakovca u redakciji koparskih »Primorskih novic« održan je okrugli stol hrvatskih i slovenskih novinara pod nazivom »Hrvati i Slovenci – novi najbolji neprijatelji u Europi«.

pripremio: Nevan Šantiæ

... više ...


10.10.2003.
Iz inata otela fotoaparat

U meni se javio inat i ja sam kameru odnijela kuæi, ali naglašavam da mi nije bila namjera uzeti ju, veæ samo izvuæi snimke na kojima se vidi naša obitelj. U pratnji policajaca vratila sam nešto kasnije kameru i tada ugledala Željka Å op

... više ...


10.10.2003.
"Ja nisam Amerikanac"

U Bagdadu smo imali nesreæu da dobijemo pratitelja koji je fanatièno shvatio svoj posao. Zahtijevao je da èak i spava s nama u sobi, a satelitski telefon, koji nam je zapravo bio jedina veza sa svijetom, nosio je sa sobom kuæi - U iraèkom Ministar

... više ...


10.10.2003.
Plastiènim pištoljem prema èuvarima Mesiæa i Raèana?

Dok ravnatelj policije Ranko Ostojiæ tvrdi, a Zrinka Bardiæ potvrðuje da su novinari imali plastièni pištolj, u tjedniku priznaju novinarsku akciju, ali kategorièki odbacuju prièu o pištolju

... više ...


10.10.2003.
Neistine iz Ministarstva vanjskih poslova: novinar je sve toèno napisao

 

V.d. glasnogovornika MVP-a Žarko Plevnik na grub naèin napada novinara Novog lista zbog navodnih »neistina« i »insinuacija«, »sugeriranja« i »potpune laži«, a takav ton i naèin reagiranja sebi

... više ...


10.10.2003.
Ezio Mestrovich

U ponedjeljak nas je zauvijek napustio naš sugraðanin i novinar koji je svojim radom oznaÃ

... više ...


10.10.2003.
Petraè opravdao izostanak

Zagreb - Iako se èinilo da je sudski spor izmeðu kontroverznog poduzetnika Hrvoja Petraèa i HRT-ove novinarke Ivane Petroviæ obustavljen, došlo je do preokreta.

... više ...


10.10.2003.
Vraæam se po djevojku!

"Strah me je zbog moje djevojke Darije Aslamove koja se još uvijek nalazi u Bagdadu. Ako se ona ne uspije izvuæi iz Bagdada, ja se vraæam tamo. Na bilo koji naèin. Dobio sam informaciju da æu biti likvidiran ako se ponovno pojavim u Bagdadu, ali

... više ...


10.10.2003.
Radionica o novinskoj fotografiji

Juèer je u hotelu Panonija održan seminar o novinskoj fotografiji namijenjen novinarima lokalnih medija i aktivistima nevladinih udruga

... više ...


10.10.2003.
Sukobi subotnje veèeri - Svilanom protiv showa Story Music Talents

"Music Talents" više gledaju mladi izmeðu 15 i 25 godina, a "Glamour" oni do 45 godina

... više ...


10.10.2003.
Rodmanoæna mora


    Nakon gostovanja Dennisa Rodmana u "Noænoj mori" dobili smo prilièno jaku potvrdu za ono što smo mogli samo nagaðati, a to je da Malnar radi emisiju koja spada u red pravih svjetskih ekskluziva. Naime, alternativni naziv za ovu kolumnu bio je "Lud meðu još luðima".

... više ...


10.10.2003.
produžene radijske i tv koncesije

Vijeæe za radio i televiziju produžilo je koncesiju Televiziji Plus i nizu radijskih postaja

... više ...


10.10.2003.
Maja Freundlich sudskom odlukom vraæena u »Vjesnik«

Maja Freundlich, perjanica desnièarskog novinarstva Tuðmanove ere, sudskom je presudom vraæena na posao u »Vjesnik«. Iako je na stari posao sudski vraæena još 2. rujna, tek je prošlog tjedna poèela raditi. Ali svoje tekstove neæe objavljivati na stranicama unutarnje politike, veæ tek jednom tjedno. I to u reviji »Dijete moje malo«.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518

AKTUALNO