hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

14.10.2002.
Jasna Ulaga-Valiæ tražila otpremninu od 336.000 kuna!

Na sjednici Upravnog vijeæa HRT-a u ponedjeljak odbaèen je prijedlog ugovora o radu glavnih urednika i pomoænika ravnatelja HRT-a koji je ponudila glavna urednica HTV-a Jasna Ulaga-Valiæ. Prema tom prijedlogu, koji je sastavio odvjetnik glavne urednic

... više ...


14.10.2002.
Kakve biraèe želi Doktor

Piše: BRANKO VUKŠIÆ

Od politièara pred kamerama su neobuzdaniji jedino nogometaši. Bivši, sadašnji te tzv. manageri koji se za nogometaše brinu kao iskusne uèiteljice o tupavim i prestrašenim puèkoškolcima provincijalcima na ekskurziji u velikom gradu. Što sve Zdravko Mamiæ ili Æiro Blaževiæ nisu izgovorili pred kamerama?!

... više ...


12.10.2002.
»Glavna urednica samo si želi osigurati "zlatni padobran"«

Posljednja ponuda pravne službe HRT-a za visinu otpremnine je 180.000 kuna, što je zapravo deset plaæa, a ne 24, koliko mi tražimo; poslodavac i glavna urednica najvjerojatnije æe se naæi negdje na sredini, kaže odvjetnik Krešimir Planiniæ, autor

... više ...


12.10.2002.
Otpremnina Ulagi Valiæ ni blizu njezina zahtjeva

Upravno vijeæe HRT-a odluèilo je u ponedjeljak nakon sedmosatne sjednice da æe ugovori glavnih urednika HRT-a i pet pomoænika ravnatelja biti onakvi kakve im je ponudio ravnatelj Mirko Galiæ prije dva tjedna. Dakle, svi æe imati koeficijent 12, pa Ã

... više ...


12.10.2002.
Uprava ne priznaje ugovor koji je potpisao Galiæ

Na juèerašnje priopæenje glasnogovornika HRT-a Krešimira Macana u kojem on tvrdi da Denis Latin u svojoj nedavnoj izjavi o tome kako mu je veæ dva mjeseca bez ikakva objašnjenja oduzeta polovica plaæe (što autor "Latinice" smatra neformalnom kaznom ravnatelja Galiæa) ne govori istinu, uzvratio je sam Latin. Naravno, i dalje ostajuæi kod svojih prvotno izreèenih rijeèi.

... više ...


12.10.2002.
Razdvajanje Radija i Televizije nije upitno

Do sredine studenog oèekuje se Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o HRT-u, koji bi tada bio upuæen u saborsku proceduru, kazao je ministar Antun Vujiæ na juèerašnjem okruglom stolu koji je organiziralo Upravno vijeæe HRT-a o temi "Ususret novim zakonskim rješenjima".

... više ...


11.10.2002.
Predstavljen èasopis »Meðunarodne studije«

Na Fakultetu politièkih znanosti u ponedjeljak je predstavljen èasopis »Meðunarodne studije«. Predstavljajuæi ga, glavni urednik prof. dr. Radovan Vukadinoviæ naglasio je da je to prvi èasopis u Hrvatskoj koji se bavi problemima meðunarodnih odno

... više ...


11.10.2002.
Novinari izloženi prijetnjama i ucjenama

Sindikat upozorio da komercijalizacija medija i profit kao iskljuèivi interes multinacionalnih kompanija nameæu nužnost sindikalne suradnje

... više ...


11.10.2002.
Silvija Luks: Grubo sam cenzurirana Nikola Kristiæ: Intervju je bio dosadan

Urednik Informativno-politièkog programa Hrvatske televizije Nikola Kristiæ odbacio je optužbe novinarke HTV-a Silvije Luks da su joj urednici grubo cenzurirali intervju s francuskim predsjednièkim kandidatom Le Penom, zbog èega je ona u subotu naveÃ

... više ...


11.10.2002.
Zadar dobiva treæi tjednik!

Za razliku od sadašnjih zadarskih tjednika, "Hrvatski narodni list" æe središnji dio novina posvetiti zbivanjima u županiji, dok æe u prvom dijelu tjednika biti obraðivane kljuène nacionalne, županijske i gradske top-teme, s namjerom da se kod èitatelja "ugasi" potreba za drugim lokalnim i nacionalnim tjednicima, najavljuje Marijaèiæ

... više ...


11.10.2002.
Latin ne govori istinu

Na nedavnu izjavu Denisa Latina objavljenu u našem listu u kojoj je, komentirajuæi postojanje popisa sa (po mišljenju Upravnog vijeæa HRT-a) štetnim izjavama prisavskih zaposlenika, izjavio da ga je ravnatelj HRT-a veæ ionako neformalno kaznio buduæi da mu je dva mjeseca zaredom, bez ikakva objašnjenja, oduzeta polovica plaæe - juèer je priopæenjem reagirao glasnogovornik HRT-a Krešimir Macan.

... više ...


11.10.2002.
Odvjetništvo odluèuje o podizanju optužnice protiv Ivana Jarnjaka

ZAGREB — Sutkinja Mirjana Rigljan okonèala je istražni postupak protiv bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka okrivljenog da je prekršio službenu dužnost i javna ovlaštenja sprjeèavanjem procesuiranja odgovornih osoba za pljaèku "Slobodne Dalmacije" te je poslala spis Opæinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Ono æe, pak, odluèiti hoæe li podiæi optužnicu, odustati od daljnjega kaznenog progona Jarnjaka ili zatražiti dopunu istrage.

... više ...


10.10.2002.
"Vijeæem HRT-a manipulira parapolitièka interesna grupa"

ZAGREB, 9. listopada – HTV-ov ogranak Hrvatskog novinarskog društva (HND) poslao je otvoreno pismo Vijeæu HRT-a u kojem zahtijeva da se rasprava o stanju struke na HTV-u, koju je ogranak tražio još u svibnju, više ne stavlja na dnevni red Vijeæa HRT-a

... više ...


10.10.2002.
Bijela knjiga koja je potresla Prisavlje

Prošlog tjedna s HTV-a je u javnost procurio dokument pod nazivom Pregled spornih izjava o HRT-u djelatnika HRT-a, te èlanova Upravnog vijeæa i Vijeæa HRT-a objavljenih u pisanim medijima izmeðu 1. rujna 2001. i 13. rujna ove godine. Izradu dokumenta zatražili su èlanovi Upravnog vijeæa HRT-a na sjednici održanoj 28. kolovoza. Zbog opširnosti materijala, ovdje donosimo dio izjava za koje je procijenjeno da su nanijele štetu HRT-u.

... više ...


10.10.2002.
Davor Butkoviæ novi zamjenik glavnog urednika Jutarnjeg lista

ZAGREB – Dugogodišnji glavni urednik tjednika Globus Davor Butkoviæ od iduæeg æe tjedna biti zamjenik glavnog urednika Jutarnjeg lista, a na njegovo mjesto imenovan je Igor Alborghetti, priopæeno je danas iz Europapress holdinga (EPH). Predsjednik Uprave EPH Ninoslav Paviæ u kratkom priopæenju tvrdi da Butkoviæ, kao jedan od utemeljitelja Jutarnjeg lista, prelazi u taj dnevnik u sklopu èitavog niza promjena i novih projekata koje æe Jutarnji list uskoro predstaviti javnosti. Butkoviæ je na èelu Globusa bio pet i pol godina, a naslijedit æe ga Igor Alborghetti koji je u tom tjedniku od 1995. U posljednje dvije godine Alborghetti je bio Butkoviæev zamjenik. (H.)

... više ...


09.10.2002.
Hrvatski televizijski prostor je u rasulu


Kako komentirate èinjenicu da vas je SEEMO, organizacija koja djeluje u sklopu meðunarodnog Instituta za medije, ovih dana proglasila najboljim novinarom jugoistoène Europe?
- To je za mene i moj rad izuzetno priznanje. Za nagradu sam se kandidirao svojim radovima u protekloj godini, dakle i Latinicom i kolumnama u Nacionalu.

... više ...


07.10.2002.
Latinu veæ dva mjeseca samo pola plaæe

 Vijest da je na Prisavlju, na zahtjev èlanova Upravnog vijeæa HRT-a, sastavljen popis u javnosti izreèenih izjava zaposlenika te èlanova Vijeæa koje štete ugledu kuæe uskovitlala je priliènu medijsku prašinu.

... više ...


07.10.2002.
Jukiæ ponovo protiv Jasne Babiæ

ZAGREB, 6. listopada – Nakon što je Županijski sud ukinuo presudu Opæinskog suda o obustavi sudskog postupka u kojem je Ferdinand Jukiæ, za klevetu, tužio novinarku Nacionala Jasnu Babiæ, spis je vraæen na ponovno suðenje sucu mr. Goranu B. Heršaku.

... više ...


06.10.2002.
Gaf za gafom - Ulaga

Piše: BRANKO VUKŠIÆ
U neki veliki novinarski talent Jasne Ulage Valiæ sumnjao sam od trenutka kada sam èuo za nju. A tome nema ni godinu dana. Danas, nakon što je povukla još jedan frapantan (da živimo u nekoj pravnoj, civilnoj, a ne od ekstremista ucjenjivanoj državi i (profesionalno) samoubilaèki) potez, poèeo sam sumnjati i u njezinu razboritost.
A što je to uèinila glavna urednica HTV-a?

... više ...


05.10.2002.
Za »udbaše i prostitutke« èuo od pokojnog Santriæa

ZAGREB, 4. listopada - U sudskom sporu u kojem je direktor Nacionala Ivo Pukaniæ tužio filmskog redatelja Jakova Sedlara jer je za Nacionalove novinare u Veèernjaku izjavio: »Èuo sam da je rijeè o bivšim suradnicima UDBA-e i bivšim prostitutkama«, u petak je na Opæinskom sudu iskaz dao Josip Radeljak.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO