hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

24.05.2003.
Koga nadziru kamere na Radio Sinju

Sadašnji direktor Radio Sinja Marko Križanac, èlan HKDU-a, u prostorije tvrtke postavio je nadzorne kamere, pri èemu je jedna instalirana i u samu redakciju, pa je nejasno kome i za koga je u toj prostoriji potreban nadzor

... više ...


24.05.2003.
Administrativizmi, birokratizmi i drugo jezièno smeæe zagušuju vijesti i tako se lakše podvaljuje èitateljstvu

Volimo se hvaliti da smo »kulturna sredina«, napredniji od »balkanskih susjeda« i tko zna što sve još, a do dana današnjega nemamo nijednu znanstvenu niti ikakvu knjigu novinarske stilistike! No ako ni temelja nemamo, kud bih ja još i stilistiku?! (A ti je »balkanski susjedi«, i to, jasno, istoèni, imaju i ako štogod o tome hoæemo nauèiti, valja nam od njih posuðivati znanje.) Mogli bismo mi to, ali prethodno je nužan znanstveni projekt, opsežno istraživanje. Bez statusa sveuèilišnoga profesora, ili sliènoga ranga, to ne možete, a oni koji bi mogli - ne znaju / Mnogi su završili studij novinarstva i dobili uredno svoju diplomu! Meðutim, praktiènih znanja nemaju nikakvih. I zašto onda plaæamo sve te silne profesore tamo? Da novinari sa završenim fakultetom ne znaju napisati ni vijest, a kamoli nešto zahtjevnije? Svjedoci smo, osobito na televiziji, kako se slikaju mladi s mikrofonom u ruci i samouvjereno nam pokazuju svoje neznanje, i jezika i novinarstva, sigurni istodobno u vlastiti uspjeh, jer im znanje struke ne treba, može im samo smetati! Osobito u inaèe nestruènu, odnosno i struèno nekompetentnu okruženju... Siguran sam da ima studenata koji su završili studij »pisanja vijesti«, a da tijekom toga studija nikada ni vijest niti išta drugo nigdje nisu ni napisali ni objavili (kao da završite medicinu, a niste nikada vidjeli pacijenta!)

Stijepo Mijoviæ Koèan

... više ...


24.05.2003.
Pilsel pokreæe privatni studij novinarstva

Dekanu Filozofskog fakulteta u Zagrebu Nevenu Budaku svidjela se ideja o studiju novinarstva u sklopu Odsjeka za komunikologiju na FF-u, ali su èlanovi Fakultetskog vijeæa glasali protiv / Drago Pilsel je ideju ponudio Visokom privatnom uèilištu Vern i Institutu za meðunarodne odnose, s kojima je poèeo suradnju na osnivanju privatne škole novinarstva

... više ...


23.05.2003.
Puhovski: Tajne službe nadziru dio medija

Hrvatska je postala zemljom koja nema mehanizme nadzora nad tajnim službama, jednoglasan je zakljuèak juèerašnjeg skupa "Javna kontrola nad tajnim službama", koji je organizirao HHO za ljudska prava. Skup je okupio brojne poznavatelje problematike ra

... više ...


23.05.2003.
Raspisan natjeèaj za treæu mrežu HRT-a

ZAGREB, 9. prosinca - Vijeæe za radio i televiziju raspisalo je javni natjeèaj za treæu mrežu HRT-a.
Kako je kazala predsjednica Vijeæa Branka Zovko Cihlar na sjednici u ponedjeljak, Vijeæe æe odluku o koncesionaru donijeti do prvog listopada s

... više ...


23.05.2003.
Novinarstvo je ugroženo

Saša LJUBIÃ?IÃ?

U jednoumlju su novinari ratovali s komunistièkim cenzorima, a kad su najgori iz Partije završili u HDZ-u, nastavili su istom silinom gaziti slobodu javne rijeèi. Nakon treæega sijeènja možeš mlatiti po politièarima "k

... više ...


23.05.2003.
Novi zakon o HRT-u zabranjuje Vijeæu da pregledava emisije prije objave

Time se osigurava autonomnost urednièkog i novinarskog rada jer je dosadašnje iskustvo pokazalo da je Vijeæe pokušavalo utjecati na program / Vijeæe æe biti prepolovljeno: imat æe 11 umjesto 25 èlanova. Å est èlanova imenuje se na mandat od èeti

... više ...


23.05.2003.
Bilo bi me sram da sam ostao na Novoj TV

Zamjereno mi je da ne podižem prašinu
Ne želim se baviti tendencioznim novinarstvom 

    

... više ...


23.05.2003.
Više od 800 novinara pratit æe Papin posjet

Tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije (HBK) predstavio je juèer službenu internet stranicu treæeg pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, koja se nalazi na adresi www.papa.hr. Ta æe stranica služiti svima koji žele saznati nešto više o Papinom posjetu.

... više ...


23.05.2003.
I novinari mogu biti ratni zloèinci

Miloševiæ je medije instrumentalizirao i prije nego što je postao najmoæniji èovjek Srbije / Ubrzo je retorika medija postala nacionalno-mobilizatorska - iznimno jake nacionalne emocije našle su se u javnom prostoru i stvoreni su preduvjeti za prelazak s ratne mobilizacije prema ratnom djelovanju / Bio je to sunovrat novinarstva, a rezultat takvog upravljanja medijima bila je nahuškana masa / Veoma sliène stvari zbivale su se poèetkom 90-ih i u Hrvatskoj

... više ...


23.05.2003.
Novinarima iz Novske zabranjena suradnja u drugim listovima

Novinarima lokalnog "Novljanskog vjesnika" od srijede je zabranjeno pisati i javljati se u drugim medijima.

... više ...


22.05.2003.
Snimka tv-agonije

Stvari na HTV-u bi se mogle poèeti mijenjati tek kad bi kompletno Vijeæe HRT-a podnijelo ostavku
Piše Vuk ÐURIÃ?IÃ?

... više ...


22.05.2003.
Alijansa za kaos na dalekovidnici

Piše: Drago Pilsel

 

Politikantstvo don Ivana Grubišiæa i Ante Ã?oviæa u Vijeæu HRT-a trenutno samo uèvršÃ¦uje SDP. A njihova podrška kaotiène Jasne Ulage-Valiæ je, najblaže reèeno, skandalozna
 

... više ...


22.05.2003.
Zašto se bojimo medija?

Medijsko praæenje takozvanih afera bilo je u mnogim sluèajevima višestruko korisno, no ta se korisnost nije adekvatno iskoristila u daljnjem postupku. NajèešÃ¦e, afera koja je bila provokacija puno širem problemu, ostaje tek nakratko osvijetljena

... više ...


22.05.2003.
Sve stranke na male ekrane

Predsjednik Akcije socijaldemokrata Hrvatske (ASH) Zlatko Klariæ pozvao je juèer HRT da se dok se ne raspišu izbori prestane s promidžbom samo pojedinih politièkih stranaka.

... više ...


22.05.2003.
Za Murdocha HTV-ovci, za RTL domaæi biznismeni

U Tajništvo Vijeæa za radio i televiziju do ove je srijede stiglo samo sedam ponuda tvrtki ili grupacija koje žele državnu koncesiju za televizijsku djelatnost. Potvrðuje to Željko Kanduæar, tajnik Vijeæa, napominjuæi kako æe vjerojatno sljedeæih dan-dva pristiæi još koja kuverta buduæi da natjeèaj dopušta zaprimanje dokumentacije koja nosi žig s terminom 20. svibanj do 24 sata. Kako dosadašnja praksa svjedoèi da se dokumenti za natjeèaj ovakve razine uglavnom dostavljaju izravno, teško je pretpostaviti da æe uslijediti navala poštara na tajništvo Vijeæa.

... više ...


22.05.2003.
Manjkas otišao zbog novca, a ne politike

Kao i svaka ambiciozna prièa, i ova je pukla na financijama. Po starom obièaju, veliki igraèi posvaðali su se oko velikih cifri, izravno povezanih s malim postotkom gledanosti. Ivan Æaleta, siva eminencija Operativne kompanije Nova, nije želio više ulagati u informativni program koji je veæ nakon mjesec dana zapeo na dva posto gledanosti. Manjkas se žalio da bez sredstava ne može ni postiæi veæu gledanost. Krug se time zatvorio. Iz njega je netko morao ispasti, i
Manjkas je prvi popustio

Piše: Tomislav Klauški

... više ...


21.05.2003.
Neuspio puè na HTV-u

Saša Vejnoviæ

 

Dio televizijskih problema riješen je na sjednici Vijeæa HRT-a potvrðivanjem glavne urednice Jasne Ulaga-Valiæ, no dio je ostao naoko nevjerojatnom odlukom da se pet od osam urednika, unatoè njihovom »prijed

... više ...


21.05.2003.
Ulaga Valiæ i dalje glavna urednica HTV-a

Vijeæe HRT-a razriješilo Dražiæa, Katju Kušec i Jasminu Božinovsku-Živalj / Željko Roško postao v.d. urednik dnevnih informativnih emisija / Silobrèiæ priznao da je bilo pritužbi tijekom prebrojavanja glasova o razrješenju urednika

... više ...


21.05.2003.
Vijeæe za autsajdere

Nakon juèerašnje "oslobaðajuæe" presude za glavnu urednicu Jasnu Ulagu-Valiæ, odnosno odluke da ona do daljnjega ostane na èelu programa HTV-a, sigurno æe se izvlaèiti zakljuèci o ponovljenom ishoðenju neovisnosti programa od politike. Politici

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO