hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

08.02.2003.
Suce u redakcije?

Piše VLADO RAJIÃ?

Nešto škripi u državi pravosudnoj. Za kraðu 100 milijuna dolara osumnjièeni diler rijeèke banke Eduard Nodilo zbog isteka roka za pritvor bez optužnice - pušten je na slobodu. Jer, nema dokaza za ozbiljnu tužbu.
Z

... više ...


08.02.2003.
Veæina se gledatelja slaže s Mikuljanovom smjenom

Dopustiti da bez uvodnog komentara stanovita Kata Perekoviæ u jednosatnoj emisiji prièa o svojem usponu u ustaškoj mladeži i kasnije u ženskoj grani ustaškog pokreta za vrijeme NDH, uz snimke povorke te mladeži pred Paveliæem na Markovu trgu s uzd

... više ...


08.02.2003.
Leo Pavela dobio spor protiv RI-TV-a

Temeljem presude Pavela se mora vratiti na staro radno mjesto, a uz to mora mu se platiti naknada za izgubljenu plaæu od 26. rujna 2001. godine pa sve do ponovnog zasnivanja radnog odnosa

Piše Robert FRANK
 

... više ...


08.02.2003.
Èetiri godine www.vecernji-list.hr

Veèernjakovi èitatelji veæ èetiri godine prate nove izdanja svojih novina na internetu.

... više ...


08.02.2003.
Sve o trgovini ljudima

Opatija - Suzbijanje trgovine ljudima naziv je treninga za novinare koji se održava u Opatiji u Meðunarodnom novinarskom centru. Organizatori su Ured za ljudska prava Vlade HR, Meðunarodna organizacija za migracije i Centar za razvoj nezavisnog novinarstva

... više ...


08.02.2003.
Novi direktor i glavni urednik Ante Gugo

Dubrovnik - Najnoviji broj tjednika "Dubrovaèki vjesnik", koji se u prodaji pojavio u subotu, potpisao je novi direktor i glavni urednik Ante Gugo.

... više ...


07.02.2003.
»Šiškiæ instruirao Dodiæa da oblati Petraèa, Pukaniæa i Jasnu Babiæ«

Jasna Babiæ sudu je predala nekoliko dokumenata, meðu njima i transkript prisluškivanog telefonskog razgovora Å iškiæa i prijatelja Vjeke Sliška, Juraja Dodiæa

... više ...


07.02.2003.
EPH tvornica laži, a novinari gospodari života i smrti

Ninoslav Paviæ je kasnije predao te transkripte bivšem agentu UDBE Miloradu Å koriæu kako bi bili objavljeni u Beogradu i za to dobio 500 do 700 tisuæa eura. Razloge zašto bi ga EPH konstatno napadao, Petraè ne zna

Piše Segej ABRAMOV

... više ...


07.02.2003.
Mikuljanu zabranjena presica na Prisavlju

 Od za danas najavljene konferencije za novinare Miroslava Mikuljana neæe biti ništa. A na njoj je htio detaljno obrazložiti skorašnje èak tri tužbe koje nakon svoje prošlotjedne smjene s mjesta urednika Dokumentarnog programa HTV-a kani podni

... više ...


07.02.2003.
Galiæ ne može smijeniti Jasnu Ulagu-Valiæ

 Samo dvije godine nakon donošenja Zakona o HRT-u kojim su u voðenju nacionalne televizije i kreiranju programa politièare zamijenili predstavnici civilnog društva i raznih udruga, koalicijska je veæina u Saboru juèer priznala da je taj eksperiment doživio debakl.

Škrabalo: Na žalost, izazvali smo kaos

... više ...


07.02.2003.
Pripreme za odlazak u Irak

Ladišiæ, Valèiæ i Dragièeviæ odlaze u ratnu zonu
    U vrijeme sve napetijeg crescenda ratnièkih bubnjeva koji navješæuju skori poèetak napada na Irak, i Hrvatska televizija intenzivno priprema odlazak svojih novinara na podruèje koje postaje apsolutnom medijskom mekom

... više ...


07.02.2003.
Najbolje bi bilo da zakon stupi na snagu 1. sijeènja 2004.

Zakonu se najviše zamjera naèin izbora èlanova Vijeæa HRT-a kao i to što ga se donosi u izbornoj godini/ IDS: Jesu li civilne udruge reprezentativniji predstavnici naroda od zastupnika/ HDZ: Nigdje nisu odreðeni kriteriji za kandidate za èlanove Vijeæa/ DC: Neka mandat èlanova Vijeæa bude pet godina, kako bi ono bilo neovisno od svake saborske veæine/ HSP-HKDU: Ovaj zakon za korak je bolji od dosadašnjeg/ HSLS: Donošenju ovoga trebao prethoditi zakon o telekominukacijama i elektronièkim medijima/ LS: Razmotriti moguænost privatizacije sva tri programa HTV-a

... više ...


06.02.2003.
HSLS traži osnivanje istražnog povjerenstva

Želimo utvrditi je li za podatke koji su inaèe zaštiæeni i èija je tajnost zajamèena Ustavom i zakonom odgovorno Ministarstvo hrvatskih branitelja i ministar Panèiæ, kazala je Dorica Nikoliæ na konferenciji za novinare

... više ...


06.02.2003.
Hvidra deblokirala tiskaru

OSIJEK â?? Tisak spornog subotnjeg broja "Osjeèkog doma" u ponedjeljak, u deset sati, je deblokiran i sukladno nedjeljnom dogovoru èelništva osjeèke Hvidre s vlasnicima i uredništvom novina, uz posredovanje predsjednika HND-a Dragutina Luèiæa, puš

... više ...


06.02.2003.
Politika se na velika vrata vraæa na HTV

Ne vidim kakav je to korak naprijed uèinjen novim Zakonom, dapaèe, uèinit æe se teško popravljiv korak unatrag jer se politika na velika vrata vraæa na HTV - Ne mislim da je Mirko Galiæ zlonamjeran èovjek, no èinjenica je da ga je politika izabrala i od njega se oèekuje da izvrši ono što mu se kaže - Moja je moralna obveza da, u trenutku kada Jasna Ulaga Valiæ više ne bude glavna urednica, odem s njom - Puno sam razgovarao s Kristiæem i Dražiæem, ali od tih neshvaæenih novinarskih velièina èuo sam samo morbidne teorije o mraènom planu Gorana
Miliæa da preuzme HTV

... više ...


06.02.2003.
Krenuo Rekord

Juèer se na kioscima pojavio sportski tjednik Rekord koji æe izlaziti srijedom

... više ...


05.02.2003.
Uskrsnuo duh Marinka Božiæa

Svojedobno je Marinko Božiæ u svojem èudesnom »Slobodnom tjedniku«, sve dakako naklade radi, a ne domoljublja, objavljivao razne popise tobožnjih kosovaca i èetnièkih suradnika. U ono psihotièno vrijeme 1991. godine kad se glava lako gubila, jeda

... više ...


05.02.2003.
Žig moj â?? moje i novine?!

Direktor zagrebaèke tvrtke Selecta International Mladen Mitak je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo registrirao žigove s nazivima dnevnih novina Glas Istre, Novi list i Slobodna Dalmacija, a potom i tužio Glas Istre tražeæi èak i zab

... više ...


05.02.2003.
Mikuljan tuži HRT, Vijeæe HRT-a i Jasnu Ulagu-Valiæ

Miroslav Mikuljan, kojega je na prijedlog glavne urednice HTV-a Jasne Ulage-Valiæ s mjesta urednika Dokumentarnog programa smijenilo Vijeæe HRT-a, ovih æe dana podnijeti èak tri tužbe. Odluèio je to još ne vjerujuæi da je Vijeæe moglo donijeti ta

... više ...


05.02.2003.
Jasna Babiæ nije se pojavila na sudu

ZAGREB â?? Jasna Babiæ, novinarka »Nacionala«, nije se juèer pojavila na roèištu kaznenog postupka što ga je protiv nje pokrenuo Vlatko Nuiæ, županijski državni odvjetnik iz Pule, zbog teksta objavljenog 16. sijeènja 2001. u »Nacionalu«. U sp

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO