hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

11.09.2004.
Iduæe godine pokreæemo televiziju

O situaciji na hrvatskom medijskom tržištu i najnovijim projektima Veèernjeg lista razgovarali smo s predsjednikom uprave VL-a Klausom Schauerom.

... više ...


11.09.2004.
Uspjeh RTL-a i nogometaša

Odavno se u hrvatskom sportsko-medijskom prostoru nije dogodila tako nagla, neoèekivana promjena. Preko noæi. Promjena u kojoj su se dva dogaðaja ujedinila u jedan: s gotovom istim igraèima nogometni izbornik Zlatko Cico Kranjèar preokrenuo je igru hrvatske nogometne reprezentacije, a prvi put jednu utakmicu nacionalne selekcije nije prenosila Hrvatska televizija.

... više ...


11.09.2004.
Kroæenje medija ujedinjuje politièare

Vladimir Šeks, Mato Arloviæ i Vesna Pusiæ, nepomirljivi ideološki protivnici, uspjeli su u samo jednom danu demantirati ironiju koja pstaje stoljeæima o tri Hrvata i èetiri stranke.

... više ...


10.09.2004.
Sabor nije dobro mjesto za ocjenu ureðivaèke politike HTV-a

U razgovoru èelništva Sabora i HRT-a nije postignuta suglasnost o tome da je marginaliziranje parlamenta i njegova predsjednika posljedica ureðivaèke politike HTV-a/ RTV pristojba služi za financiranje javne djelatnosti, a posebne nekomercijalne obveze prema javnosti upravo i jesu jedna od glavnih razlika javnih i komercijalnih televizija, istièe glasnogovornik HRT-a Janos Römer

... više ...


10.09.2004.
Margetiæ nema veze s HND-om

ZAGREB - Hrvatsko novinarsko društvo u priopæenju koje je potpisao glavni tajnik HND-a Mario Bošnjak, demantira navode iz teksta "Margetiæ kompjutere odnio u HND" objavljenom u Veèernjem listu 9. rujna. U demantiju se navodi da Margetiæ nema veze s HND-om, nije njihov èlan te da se u zgradi Novinarskog doma ne pokreæe bilo kakav tjednik. Inaèe, informacija koja je objavljena, dana je na redovnoj konferenciji za novinare u zagrebaèkoj policiji. (I.Ja.)

... više ...


10.09.2004.
Prešuæeni Hrvati u Prvom ratu

U povodu 90. obljetnice poèetka Prvoga svjetskog rata èasopis Hrvatska revija posljednji je broj posvetio tom ratu.

... više ...


10.09.2004.
Terapija prekinuta jer nije bilo poboljšanja

Tomislav Špoljar nastavlja štrajk glaðu i poruèuje:
Želim isti tretman za svu djecu.

... više ...


10.09.2004.
Galiæ pozvao novinare HRT-a da ne popuste pritisku politièara

U informativnom programu HTV-a èuje se da je glavni urednik Vladimir Ronèeviæ, nakon nekoliko poèetnih slabosti, sve vrlo brzo shvatio i da je ljudima koji znaju posao dao apsolutnu slobodu

... više ...


10.09.2004.
Puhovski: Korak prema državnoj televiziji

... više ...


10.09.2004.
HRT – na poziv spremni

Saborska sjedeljka politièara i dogovornih ljudi s televizije više je nego promašaj.

... više ...


10.09.2004.
OSNIVA SE DALMATINSKI RADIO ZA SRBE I TALIJANE

ZAGREB - U Dalmaciji se osniva nova radijska postaja koja æe biti namijenjena pripadnicima nacionalnih manjina, poglavito Srbima i Talijanima koji žive na širem podruèju Zadra, Splita, Šibenika i Knina. Inicijativa je potekla od graðanske nevladine udruge "Zvonimir" iz Knina, a s njom su upoznati i dali joj veæ podršku Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, OESS, Europska komisija, Talijanski konzulat u Splitu, Talijanska unija te britanska nevladina udruga "Institute for War and Peace Reporting".

... više ...


10.09.2004.
KADROVSKI RAT HRT-a S KONKURENCIJOM

Blaženo stanje mira i kolegijalnosti na hrvatskim televizijama s nacionalnom koncesijom završeno je i poèeo je ozbiljan sukob koji æe, osim na malim ekranima, možda biti nastavljen i po hrvatskim sudovima. Jedan od najzaslužnijih za to je Siniša Svilan, bivši HTV-ov urednik zabavnog programa i buduæi direktor programa Nove TV.

... više ...


09.09.2004.
Godinu dana rada Radio Iloka

ILOK - "Radio Ilok" kao najmlaða radiopostaja na podruèju Vukovarsko-srijemske županije, obilježila je poèetkom ovoga tjedna godinu dana rada i emitiranja radijskog programa. Emitiranje programa poèelo je 9. rujna 2003. godine, a prvi što su Iloèani i ostali slušatelji do kojih dopire signal Radio iloka mogli èuti je jingl "Ovdje Radio Ilok" i glazbeni broj "Iloèka" tamburaškog sastava "Berde band". Sveèanom poèetku rada Radio Iloka nazoèni su bili Zlatko Tomèiæ, tada predsjednik Sabora RH, saborski zastupnik Želimir Janjiæ, župan Nikola Šafer, gradonaèelnik Iloka Zvonimir Dragun i drugi uzvanici. (B.B.)

... više ...


09.09.2004.
Zastupnici zaprijetili da æe ukinuti TV pretplatu

Programsko vijeæe HRT-a raspravljat æe uskoro o ostvarenju programa i zakonskim obvezama s tim u vezi. Rezultat je to juèerašnjeg sastanka Predsjedništva Sabora s ravnateljem HRT-a Mirkom Galiæem i šefom informativnog programa Vladimirom Ronèeviæem. Na sastanku je dogovoren naèin na koji æe se saborske sjednice ubuduæe pratiti, a s tim u vezi neæe biti veæih promjena. Naime, sjednice æe se pratiti na drugom programu od 9.30 sati do stanke, te poslije podne po potrebi.

... više ...


09.09.2004.
Maèek: Šeksov istup je poziv na jednaka mjerila za sve

ZAGREB – »Rijeèi èlana Predsjedništva HDZ-a i predsjednika Sabora Vladimira Šeksa ne mogu se tumaèiti kao ikakav pritisak na javnu televiziju, veæ iskljuèivo kao poziv na transparentnost, objektivnost, nepristranost i jednaka mjerila za sve«, kazao je u srijedu Vjesniku glasnogovornik HDZ-a Ratko Maèek.

... više ...


09.09.2004.
Saborski vrh zaprijetio HTV-u ukidanjem pretplate

Potpredsjednik Sabora Mato Arloviæ rekao je Vjesniku da je Predsjedništvo Sabora razgovaralo o moguænosti podjele televizijske pretplate, koja se sada plaæa samo HRT-u, na još neke televizije jer se »po Informativnom programu HTV-a stjeèe dojam da živimo u polupredsjednièkom ili kancelarskom sustavu, a ne u parlamentarnoj demokraciji«

... više ...


09.09.2004.
Luèiæ: Politièki lobiji žele preuzeti vlast na javnoj televiziji

... više ...


09.09.2004.
Tko to ne voli predsjednika parlamenta

Autor Deana Kneževiæ

... više ...


09.09.2004.
Pilsel nije želio uvrijediti èlanove Hvidre

Novinar i kolumnist rijeèkog "Novog lista", Carlos Drago Pilsel, nepravomoænom je presudom Opæinskog suda u Osijeku juèer osloboðen optužbe za uvredu putem tiska

... više ...


09.09.2004.
Štrajk glaðu za djeèje zdravlje

ZAGREB – Tomislav Špoljar, urednik i voditelj Dnevnika HTV-a, u ponedjeljak je, prije èetiri dana, zapoèeo štrajk glaðu glaðu zbog toga što je njegovom šestogodišnjem sinu koji boluje od Kinsbournovog sindroma uskraæeno lijeèenje intravenoznim imunoglobulinom. Njime je pet i pol godišnji Ivan Luka lijeèen posljednje dvije godine i tri mjeseca, a njegov je otac uvjeren da mu je od te terapije bolje.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO