hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

07.11.2002.
Ulaga ne dopušta Hloverki emisiju

... više ...


07.11.2002.
Èini se da javnost više voli loše vijesti, pesimizam, katastrofiènost i nevjericu u vlastite sposobnosti

Za razdoblje 2003./2004. godine Hrvatskoj je odobreno èak šest infrastrukturnih projekata vezanih uz miroljubivu uporabu nuklearne energije. Ukupna vrijednost tih projekata iznosi impresivnih milijun i dvjesto èetrdeset tisuæa dolara, èime je prvi put u povijesti vrijednost odobrenih projekta u suradnji Hrvatske i IAEA nadmašila milijun dolara / Oèito je Hrvatska, i po tome što su njeni mediji, prihvativši pravilo da »dobra vijest nije vijest«, veæ odavno postala dio razvijenoga svijeta. To je veæ loša vijest, jer se s pravom može pretpostaviti da novinari, izvjestitelji i urednici, tražeæi svoj dio medijskog prostora izbjegavajuæi dobre i optimistiène, a promovirajuæi loše vijesti, to èine pod pritiskom tržišta

... više ...


06.11.2002.
Mirko Galiæ Ulagu izbacio iz ureda!

Ja neæu promijeniti svoje mišljenje, niti æu dati ostavku, istièe ravnatelj HRT-a

... više ...


06.11.2002.
Galiæ: Mene se ne može uplašiti ili ucijeniti

Ako ravnatelj Galiæ ne potpiše ugovor Željki Markiæ, urednici su spremni podnijeti ostavke, kaže Nikola Kristiæ, urednik Informativno-politièkog programa HTV-a

... više ...


06.11.2002.
Optuženi sudnicu "poèastio" nacistièkim pozdravom, a novinarke nazvao "kurvetinama"

... više ...


06.11.2002.
Boris Gregoriæ zamjenik èlana Uprave Nove TV

... više ...


04.11.2002.
Godine promašenih karijera

U deset godina Hrvatska televizija promijenila je ukupno šest glavnih urednika. Bilo je tu svega: karijerista i politikanata, promašenih i podobnih osoba, izgubljenih i postavljenih, bilo je onih koji su na dužnosti bili 22 dana, neki šest mjeseci, ne

... više ...


04.11.2002.
Pet mjeseci zatvora za prijetnje novinaru

Labin - Ekrem Mandal iz Nedešæine osuðen je nepravomoænom presudom Opæinskog suda u Labinu na kaznu zatvora od pet mjeseci, uvjetno na godinu dana, zbog prijetnji novinaru Glasa Istre Marijanu Milevoju.

... više ...


31.10.2002.
Ulaga Valiæ i 12 urednika HTV-a ucjenjuju Galiæa ostavkom

Razgovarala sam gospodinom Galiæem, jer to stvarno dalje više nema smisla â?? kazala nam je Jasna Ulaga Valiæ. Ugovor neæu potpisati jer je on nezakonit, kaže Mirko Galiæ

... više ...


31.10.2002.
HTV ugaða samo neradnicima

Treæi HTV-ov program u vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva koncipiran je za neradnike i markirante - požalilo mi se u tri dana barem dvadesetak gledatelja èija mišljenja, kako kažu, na HTV-u ismijavaju.

... više ...


31.10.2002.
Amoralno je da HTV sam sebe hvali

* Zakljuèujem da je glavna urednica imala dogovor s Èehokom da pohvali novu urednièku garnituru
    Jozo Kapoviæ nedavno je, odlukom nadreðenih mu urednika, za koju ipak tvrdi da mu nije i službeno uruèena, suspendiran iz HTV-ove saborske ekipe zbog toga što u jednom od saborskih izvješataja nije u cijelosti citirao izjavu zastupnika Ivana Èehoka, koji je u raspravi o HRT-u izrekao pohvale na raèun HTV-ova programa i uredništva.

... više ...


31.10.2002.
Radio i televizija zajednica javnih ustanova?

ZAGREB, 30. listopada - Ministar kulture dr. Antun Vujiæ predao je nacrt prijedloga zakona o HRT-u èelnicima te kuæe...

... više ...


30.10.2002.
Divim se marljivosti novinara koji rade na rušenju moga ugleda

Spomenuti èlanci, kao uostalom i niz èlanaka prije toga vezanih uz moje ime, posljedica su kampanje sitno potplaæenih novinara, te ureðivaèke politike Vaših novina, stoji u reagiranju

... više ...


30.10.2002.
Kutle: Sve sam radio po zakonu

Miroslav Kutle je u Istražnom centru Županijskog suda u Splitu u ponedjeljak iznio svoju obranu u predmetu "Slobodna Dalmacija" èiji su mali dionièari prošle godine protiv njega podnijeli kaznenu prijavu zbog malverzacija.

... više ...


30.10.2002.
Dnevnik

U petak je u Dnevniku išao komentar protiv divljanja maturanata, ali kao da nije, jer isto nepokolebljivo pero (Sunèica Findak) napisalo ga je opet i èuli smo ga i danas, drugi dan za redom, istina u neznatno drugaèijoj verziji, na èemu se zahvaljuje

... više ...


30.10.2002.
Politièari ne znaju javno istupati

Naðete li se u situaciji da vam netko postavi pitanje na koje ne znate odgovor, ne okolišajte i ne odgovarajte frazama. Bolje je prizanati kako ne znate odgovor, ali æete se potruditi da ga doznate.  Ukratko budite iskreni, jer neiskrene govornike

... više ...


30.10.2002.
Hombach kratkih rukava: WAZ bez novca iz programa CARDS

Medijski koncern WAZ ne može raèunati na sredstva namijenjena obrazovanju i medijima kao pripomoæ svom projektu širenja medijskim prostorom jugoistoène Europe/ Nekadašnji koordinator Pakta, sada direktor u WAZ-u bio je žestok kritièar tog programa

... više ...


30.10.2002.
Vijeæe za radio i televiziju produljilo gradsku koncesiju Radiju 101

ZAGREB, 29. listopada - Vijeæe za radio i televiziju produžilo je na svojoj sjednici u utorak gradsku koncesiju Radiju 101 na šest mjeseci, uz uvjet da Radio 101 u tom razdoblju osigura novu koncesiju.

... više ...


30.10.2002.
Novi zakon o Hrvatskoj radioteleviziji i pravo javnosti: sami sada plaæajte vlastite promašaje

Galame i vrijeðanja zbog novog zakona o HRT-u, iako stari (još aktualni) nije navršio ni dvije godine, potièu javnost da stare i nove (ili staronove) stvaratelje pravila o demokratiziranju radiotelevizijske produkcije i svake joj popratne rijeèi, geste, modnog ili kadrovskog »sluèaja«, kojima se veæ podgrijava javna temperatura, treba, i to bezrezervno, opomenuti - neka ubuduæe sami plaæaju svoje promašaje!... Oni koji su bili zaduženi za stvaranje i inauguriranje Zakona o HRT-u, meðutim, šutjeli su, bagatelizirali (podcjenjivali, gledali s visoka), ignorirali sve predloženo, ili su se tada, možda, ustruèavali upustiti u struènu diskusiju o svojoj »umotvorini«, za koju su bili honorirani novèano ili položajem, shvativši da je zlato u šutnji i anonimnosti, odnosno u služenju neèijim »višim interesima«
 Piše: JOSIP GRBELJA

... više ...


30.10.2002.
Produljene koncesije Radio Dalmaciji i Stojedinici

ZAGREB - Vijeæe za radio i televiziju produljilo je zagrebaèkom "Radiju 101" gradsku koncesiju na šest mjeseci do kada ta radiopostaja mora osigurati uvjete za preuzimanje regionalne koncesije koja joj je dodijeljena u ožujku ove godine. Koncesija "Radiju 101" na gradskoj razini produljena je jer još nisu stvoreni tehnièki uvjeti za preuzimanje regionalne koncesije. Vijeæe je podržalo i molbu "Stojedinice" da se Zavod za telekomunikacije potrudi kako bi stvaranje tehnièkih pretpostavki za emitiranje na županijskoj razini prošlo "brzo i civilizirano"
    Na još pet godina Vijeæe je produljilo i koncesiju na županijskoj razini "Radio Dalmaciji" u Splitsko-dalmatinskoj.
    Vijeæe je dalo suglasnost na ugovor kojim je Continental film prodao svoj udjel u vlasništvu "TV Nove" Bošku Bojanoviæu, nakon što je Zavod za telekomunikacije obavio nadzor u vezi s prodajom udjela u TV Novoj. Napomenuto je da suglasnošæu Vijeæe ne ulazi u valjanost ugovora i njegov utjecaj na vlasnièke odnose. (H.)

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO