hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

23.09.2002.
Ulaga je pretplaæena na fotelju?

Piše: BRANKO VUKŠIÆ

Nakon stotine urednièkih i kadrovskih gafova te nikad jedinstvenijeg mišljenja javnosti, kritike pa èak i politike da je program HTV-a dotakao profesionalno dno, Jasni Ulagi Valiæ je sasvim normalno da ostane glavnom urednicom i nakon brakorazvodne parnice izmeðu radija i televizije.

... više ...


23.09.2002.
Dokumentarac BBC-a odgaða posjet Kuème

U proteklih nekoliko mjeseci o Ukrajini su na HTV-u emitirana tri dokumentarna filma koja su našu zemlju prikazivala izrazito negativno. Htio bih znati je li rijeè o sluèajnosti ili se radi o poruci koju nam Hrvatska želi indirektno poslati, kaže Oleksandr Levèenko, zamjenik veleposlanika Ukrajine u Zagrebu

... više ...


23.09.2002.
Kampanja za pacijente, a ne protiv dr. Kurjaka

Martinoviæeva tvrdi da su insinuacije o Kurjakovoj vezi s moænim politièkim lobijima smiješne jer tako moæan èovjek ne bi bio mjesecima izložen silovitoj novinarskoj potjeri od "Slobodne i EPH". Znaèi li to da bi moæniji èovjek od prof. Kurjaka zaustavio napise o kriminalistièkoj istrazi koja se vodi protiv njega?

... više ...


22.09.2002.
140. godina »Narodnog lista«

ZADAR, 21. rujna - U povodu 140. godišnjice izlaska »Narodnog lista«, najstarijih živuæih novina u Hrvatskoj i u ovome dijelu Europe, u petak je održana proslava na kojoj su uruèena priznanja. Prvi broj glasila »Il Nazionale« s prilogom na hrvatskom jeziku pod nazivom »Narodni list« izišao je 1. ožujka 1862. godine, prvi urednik bio je Natko Nodilo. Zahvalnice su uruèene: Borisu Petraviæu, najvjernijem èitatelju, Ðovaniju Matešiæu Jeremiji, kolumnistu lista te Tatjani Stupin-Lukaševiæ, novinarki, zatim Božidaru Kalmeti, zadarskom gradonaèelniku, košarkašu Giussepeu Giergiji, Marijanu Oblaku, zadarskom nadbiskupu u miru, posthumno poginulom hrvatskom branitelju Denisu Špiki te glavnom uredniku Nevenu Paviæu.
Lj. I. B.

... više ...


21.09.2002.
Kvorum odgodio sjednicu Vijeæa HRT-a

Èoviæ: Rasprava o Zakonu o HRT- u je nepotrebna, jer je veæ sve odluèeno »na sastanku politbiroa, odnosno stranaka petorice« / Jadranka Kolareviæ je predložila smjenu predsjednika Vijeæa Vlatka Silobrèiæa, jer smatra da je ciljano vodio sjednicu na kojoj je smijenjen urednik Dokumentarno-povijesnog programa Miroslav Mikuljan

... više ...


21.09.2002.
Kultura u rezervatu sporednosti

VARAŽDIN – Novinarka Maja Stanetti iz »Veèernjeg lista« predsjednica je, Denis Perièiæ iz »Varaždinskih vijesti« zamjenik, a Branka Kamenski s HTV-a tajnica novoutemeljena Zbora novinara u kulturi Hrvatskoga novinarskog društva, èiji je osnivaèki skup održan u Varaždinu. Èlanovi Izvršnog odbora Zbora su Nataša Petrinjak, slobodni novinar, i Rade Dragojeviæ iz »Novog lista«.

... više ...


20.09.2002.
Osim nedjeljnoga showa, program bez novih aduta

* Unatoè dobroj gledanosti, gasi se "Halo, Zagreb"
* Goran Miliæ uskoro æe osnovati davno samo imenovanu Redakciju istraživaèkog novinarstva
    Dok se dovršavaju posve nove emisije jesenske sheme Hrvatske televizije, koja na ekranima poèinje 30. rujna, ovih se dana "umivaju" i neke od emisija koje smo gledali prošle sezone. Kao i prijašnjih godina, i ovoj je urednièkoj garnituri na èelu s Jasnom Ulagom-Valiæ (kojoj je, prema njezinim rijeèima, tek jesenska shema prvi pravi urednièki proizvod) ljeto bilo dobra prilika za èišæenje ne samo nezadovoljavajuæih emisija nego i nepoželjnih lica s ekrana.

... više ...


20.09.2002.
Vijeæe HRT-a predstavlja sve samo ne javnost

* Vijeæe je poligon za afirmaciju ambicioznih pojedinaca koji imaju legitimitet javnosti, a zapravo nikome ne odgovaraju za svoje odluke - kaže Ivo Škrabalo
    Posljednji saziv Vijeæa HRT-a, sastavljen od predstavnika civilnih udruga i javnih ustanova, svojim radom zorno pokazuje da je gledateljstvu nametnuta predrasuda kako æe politièari politizirati televiziju, a takozvani predstavnici javnosti neæe.

... više ...


20.09.2002.
Petraè »otputovao«, rasprava protiv Butkoviæa odgoðena


ZAGREB, 19. rujna – Rasprava u sudskom postupku u kojem je Hrvoje Petraè tužio glavnog urednika tjednika Globus, Davora Butkoviæa, odgoðena je u èetvrtak na Opæinskom sudu zato što se Petraè nije pojavio. Naime, za Petraèa se dostavnica vratila s naznakom pošte da je »otputovao«. Na raspravu nije pristupio ni njegov odvjetnik Marijan Pedišiæ, koji poziv nije ni zaprimio.

... više ...


19.09.2002.
Policija oprema novinare biperima

ZAGREB - Naèelnici i glasnogovornici svih policijskih uprava u Hrvatskoj u srijedu su nazoèili seminaru "Policija i mediji", održanom u Ravnateljstvu policije u Zagrebu. Na seminaru su svoja iskustva izložili glasnogovornik policije u Muenchenu Wolfgang Wenger, novinar Bavarskog radija koji od 1986. prati policijski rad Oliver Bendixen i predsjednik Zbora sudskih izvjestitelja HND-a Dušan Miljuš. Iz izlaganja dvojice Nijemaca moglo se èuti kako minhenska policija oprema novinare biperima, na koje im dojavljuje dogaðaje odmah nakon što dobije dojavu. Neki problemi, poput odnosa policije i državnog tužiteljstva, postoje i u Njemaèkoj. Tako se, prema Bendixenovim iskustvima, znalo dogoditi da tužiteljstvo preuzme od policije obvezu daljnjeg izvještavanja javnosti o odrðenom dogaðaju, pa da novinari od tužitelja ne mogu dobiti ni rijeèi. (S. Ab.)

... više ...


19.09.2002.
Olako najavljena brzina

Piše: BRANKO VUKŠIÆ

Kada vas izbombardiraju vijestima da su najozbiljniji konkurenti za kupnju HTV-ove treæe mreže medijski magnati Berlusconi i Murdoch, kojima æe se ispod nogu navodno motati njemaèki RTL i amerièki CME, nameæe se logièan zakljuèak da je stvar veæ gotova.

... više ...


19.09.2002.
Jasna Ulaga-Valiæ: Nemam povjerenja u Mikuljana iskljuèivo zbog profesionalnih propusta

Kako je u protekla dva tjedna ispisano mnoštvo novinskih tekstova o odluci Vijeæa HRT-a da se smijeni Miroslav Mikuljan, ovaj put donosimo dijelove rasprave koja je prethodila toj odluci. Silobrèiæ je najprije u uvodu proèitao pismo èlana Vijeæa Stjepana Licea u kojem se ovaj protivi razrješenju Mikuljana, a protiv smjene se izjasnio i Vlaho Bogišiæ koji je morao ranije napustiti sjednicu...

... više ...


19.09.2002.
Tražit æu smjenu Vlatka Silobrèiæa

Predsjednik Vijeæa HRT-a Vlatko Silobrèiæ posljednju je sjednicu Vijeæa vodio ciljano, s namjerom da se smijeni urednik Dokumentarnog programa Miroslav Mikuljan. Pritom je povrijedio Poslovnik, a to je dovoljan razlog za pokretanje postupka za njegovim razrješenjem. Osim toga, nije stavio sve prijedloge na glasovanje, a prigodom rasprave o Mikuljanovoj smjeni, stalno je upadao u rijeè èlanovima Vijeæa i prekidao ih u govoru...

... više ...


18.09.2002.
Èetiri stranca žele Treæi program

ZAGREB, 17. rujna - Vladajuæa koalicija podržala je ovih dana, uz razdvajanje Radija i Televizije, i prodaju Treæeg programa HTV-a. O privatizaciji Treæeg programa govori se još od 1997. godine, no tek je sada i premijer naglasio da se prodaja mora obaviti što je moguæe prije, možda èak oko Nove godine. Kako doznajemo, zasad postoje èetiri ozbiljna strana ponuðaèa za Treæi program.

... više ...


18.09.2002.
Komemoracija Željku Luburoviæu

ZADAR, 17. rujna - U redakcijskim prostorijima »Zadarskog lista« u utorak je održan komemorativni skup zadarskih novinara u povodu smrti njihovog kolege Željka Luburoviæa, koji je u nedjelju, u 38. godini života, nakon duge i teške bolesti umro u Zagrebu.
Od preminulog Luburoviæa, u ime svih novinara, oprostio se glavni urednik Zadarskog lista Nedjeljko Jusup, koji je, uz ostalo, rekao da je Željko Luburoviæ legenda zadarskog novinarstva, èovjek koji nije radio, nego živio novinarski posao.
O pokojnom Luburoviæu govorio je zatim i predsjednik Županijske podružnice Hrvatskog novinarskog društva u Zadru Nenad Vertovšek. Komemoraciji su bili nazoèni i èlanovi obitelji pokojnog Željka Luburoviæa.
Pogreb æe biti u srijedu na Gradskom groblju u Zadru u 14 sati. (Hina)

... više ...


17.09.2002.
HND: Osniva se zbor novinara u kulturi

ZAGREB, 16. rujna – U okviru Hrvatskoga novinarskog društva (HND) u petak æe se u Varaždinu osnovati Zbor novinara u kulturi, priopæio je Inicijativni odbor za osnivanje novog HND-ova zbora. Osnivanje zbora novinara u kulturi, na koji su pozvani svi novinari koji prate podruèje kulture, održat æe se u petak, 20. rujna u 12 sati u Klubu Europa Media u Varaždinu. Kao povod za osnivanje Zbora novnara u kulturi èlanovi Inicijativnog odbora, Mario Bošnjak, Ernest Fišer i Dražen Ilinèiæ, navode zajednièki problem svih novinara u kulturi, a to je, kako kažu, marginalizacija podruèja kulture u svim medijima. Meðu zadaæama Zbora je razbijanje klišeja o kulturi kao manje važnom elitistièkom rezervatu jer je kultura sastavni dio života. Nužno je i da novinari koji pišu o kulturi, odnosno umjetnosti, koja se temelji na individualnosti, i sami saèuvaju vlastitu individualnost, kaže se u pozivu Inicijativnog odbora. Kao još jedan od razloga da se nakon zborova novinarau sportu, pravosuðu i ekologiji osnuje i Zbor novinara u kulturi Odbor navodi veæe zanimanje novinara za rad specijaliziranih zborova u okviru HND-a negoli za rad ogranaka u redakcijama. (Hina)

... više ...


17.09.2002.
Traži se kupac za Treæi program HTV-a

Gledišta partnera kreæu se od proporcionalnog izbornog modela i više izbornih jedinica do mješovitog izbornog sustava i Hrvatske kao jedne izborne jedinice, gdje bi se birale stranaèke liste, a odreðeni broj zastupnika u više izbornih jedinica

ZAGREB, 16. rujna - Èelnici parlamentarne veæine raspravljali su u ponedjeljak popodne, kako je rekao premijer Ivica Raèan nakon troipolsatnog sastanka u Banskim dvorima, izmeðu ostalog, o izmjenama izbornog zakona i o procesu transformacije HTV-a u javni medij.

... više ...


17.09.2002.
Zatražena istraga o sluèaju Slobodne Dalmacije

SPLIT, 16. rujna - Izvanraspravno vijeæe Županijskog suda u Splitu izrazilo je u ponedjeljak neslaganje s odlukom istražnog suca Stanka Grbavca o neprovoðenju istrage zbog navodnih malverzacija u splitskoj novinskoj kuæi Slobodnoj Dalmaciji, koju je sudac donio prije dva mjeseca. Vijeæe je donijelo rješenje o provoðenju istrage, kojim prihvaæa žalbu Opæinskog državnog odvjetništva u Splitu.

... više ...


16.09.2002.
Umro novinar Željko Luburoviæ

ZADAR, 15. rujna – U nedjelju je u zagrebaèkoj bolnici »Merkur« umro novinar Željko Luburoviæ, roðen 11. kolovoza 1964. u Zadru.

... više ...


16.09.2002.
»Nakladnik« i Sina Karli tuženi zbog klevete

ZAGREB, 15. rujna – Opæinski sud u Zagrebu zaprimio je tužbu Miše Vujièiæa iz Slovenije kojom za naknadu štete u iznosu 100.000 kuna tuži Nakladnika, izdavaèa tjednika Nacional.
Kako se u tužbi navodi, Nacional je 15. sijeènja 2002. godine u 322. broju objavio èlanak pod naslovom »Tajna služba Crne Gore angažirala gang Miše Vujièiæa da smakne Ivu Pukaniæa«.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO