hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

02.06.2003.
Zbog zloporabe položaja razriješena dužnosti, a tuži novine zbog duševne boli!?

U odgovoru na tužbu kojom Ana Puljiæ na ime duševnih boli od Slobodne traži naknadu štete od 200.000 kuna, stoji da je utvrðena stegovna i kaznena odgovornost Ane Puljiæ za prekoraèenje službenih ovlasti, zloporabe položaja, zbog èega je i razriješena dužnosti zamjenice županijskoga državnog odvjetnika u Splitu

... više ...


02.06.2003.
Nisam prijetio novinarima

- Davor Butkoviæ, bivši urednik Globusa i sadašnji zamjenik glavnog urednika Jutarnjeg lista, kazao je da se ne osjeæa krivim u postupku u kojem ga je tajkun Hrvoje Petraè tužio zbog klevete. Petraè je Butkoviæa tužio zbog èlanka objavljenog u Globusu u svibnju 2002., a prema navodima tužbe sporni su navodi da je Petraè " trgovac oružjem i drogom te šef organiziranog kriminala u Hrvatskoj". 
    

... više ...


01.06.2003.
Troje novinara Novog lista laureati HND-a

Aneli Dragojeviæ nagraðena za vijest, Boris Paveliæ za seriju reportaža, a Daniel Kasap za fotografiju godine. Na izvanrednoj Skupštini HND-a odluèeno da se u punopravno èlanstvo više neæe primati novinari bez fakultetske diplome

 

Izvješæuje Saša Vejnoviæ

... više ...


01.06.2003.
Inoslav Bešker novinar godine


    Inoslav Bešker, kolumnist »Jutarnjeg lista«, dobitnik je nagrade »Novinar godine« za 2002. godinu, koju mu je predsjednik HND-a Josip Luèiæ uruèio na sinoænjoj sveèanosti u Novinarskom domu.

... više ...


31.05.2003.
NIKOLA KRISTI� UREDNIK HTV-ove INFORMATIVNO-POLITI�KE PROGRAMSKE CJELINE U OSTAVCI Nitko razuman ne bi sad stao uz Ulagu-Valiæ

  "Jasnu Ulagu-Valiæ podupirao sam od prvoga dana kad je rekla da æe se kandidirati za glavnu urednicu. Nas dvoje zapravo smo bili tim. Izborni stožer", rijeèi su koje je Nikola Kristiæ izrekao netom što ga je partnerica iz "stožera", postavš

... više ...


31.05.2003.
Jakubowicz o Zakonu o HRT-u

Zagreb - Karol Jakubowicz, predsjednik Stalnog odbora za prekograniènu televiziju Vijeæa Europe i savjetnik OESS-a, krajem prosinca uputio je OESS-u pismo u kojem se žestoko obrušio na odredbu sadašnjeg projedloga Zakona o HRT-u.

... više ...


31.05.2003.
"Veselko" za Æiæu

Godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva bit æe sveèano uruèene ove subote u prostorijama Novinarskog doma, a meðu nagraðenima je i kolumnist i urednik humoristiènog priloga Pomet Slobodne Dalmacije Ðermano Æiæo Senjanoviæ.

... više ...


31.05.2003.
Josip Joviæ naplatio više od 45 tisuæa eura

Jedan od najbolje plaæenih komentatora Slobodne Dalmacije, Josip Joviæ, ovrhom je od novinske kuæe u kojoj je zaposlen naplatio više od 45.500 eura. Presudama Opæinskog i Županijskog suda ostavrio je pravo na 12 mjeseènih bruto plaæa temeljem ugovora o radu koji je potpisao s Miroslavom Iviæem, bivšim direktorom Slobodne u vrijeme dok je Joviæ bio glavni urednik.

... više ...


31.05.2003.
Kultura: <<< Natrag »Splitski ðir ljubavi« Feðe Klariæa u Beogradu

Spliæanin Feða Klariæ, profesionalni fotoreporter »Slobodne Dalmacije« veæ trideset godina, prvi je meðu fotografima koji je »probio led« u razvijanju kulturne suradnje izmeðu Hrvatske i Jugoslavije.

... više ...


31.05.2003.
Stojedinica od petka ponovo na staroj frekvenciji

U okviru višednevnog obilježavanja Dana grada Zagreba, Radio 101 u petak se prigodnim koncertom na Trgu bana Josipa Jelaèiæa nakon punih 19 godina postojanja vraæa na svoju staru frekvenciju, 101 megaherc, po kojoj je i dobio ime.

... više ...


31.05.2003.
Glas Koncila: Hrvatski mediji pretežno lijevo

Zagrebb - Glas Koncila smatra kako su odreðene politièke opcije u suvremenom društvu medijski potisnute te uopæe ne dolaze do izražaja u cjelokupnoj javnosti.

... više ...


30.05.2003.
Uhvatio me za vrat i poèeo gušiti i tresti

Ã?ovjek je potom uzeo veliki kamen, dignuo ga objema rukama iznad glave, oèito namjeravajuæi ga baciti na mene. 'Majku ti lešinarsku', vikao je, upuæujuæi i druge psovke â?? dio je iskaza novinara Branka Å koriæa

Izvještava Fiore VEŽNA

... više ...


30.05.2003.
Hoæe li Vijeæe konaèno birati i ravnatelja?

Novim Prijedlogom zakona HRT se definira kao javna ustanova koja ima tri organizacijske jedinice: Hrvatski radio, Hrvatsku televiziju i Glazbenu proizvodnju HRT-a. Njime se ukida Upravno vijeæe, a tijela HRT-a ubuduæe æe biti Vijeæe HRT-a, Ravnateljst

... više ...


30.05.2003.
Trebalo je izabrati izmeðu Ulage-Valiæ i nas

Osmero urednika HTV-a koji su nedavno zatražili da ih Vijeæe HRT-a razriješi dužnosti, prekinulo je juèer šutnju sazvavši presicu u Novnarskom domu, na kojoj su pojedinaèno iznijeli svoje odstupanje s urednièkih mjesta. Iako troje od njih više n

... više ...


30.05.2003.
»24 sata« kreæu u terminu Dnevnika HTV-a

Nakon dvije godine uspješna rada, zakljuèili smo kako je vrijeme za pokretanje domaæeg informativnog programa, rekao je direktor Ivan Blažièk

... više ...


30.05.2003.
Najveæi projekt u povijesti HTV-a

12 sati izravnog prijenosa, 109 kamera i 486 ljudi programskog i tehnièkog osoblja
Prvi æe put biti upotrijebljena satelitska televizijska kola

90 posto snimateljskih kapaciteta preselit æe se na teren&nbsp;

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

... više ...


30.05.2003.
"Htjeli su nas zatvoriti kako bismo im otkrili gdje su Saddamovi zatvori"

"Bili smo proglašeni i špijunima UDBE"
"Prije bih umro nego otišao u bagdadsku bolnicu"

... više ...


30.05.2003.
Muæak-borci za radnièka prava

Ovim putem molim predsjednika Sabora Zlatka Tomèiæa i šefa Hrvatskog Caritasa, biskupa Ivana Prenðu, da pokrenu akciju za zabranu rada novinara nedjeljom. Inaèe æu ih smatrati diskriminatorima. Svojim zahtjevom da država zabrani nedjeljni rad trgovinama de facto zastupaju nejednakost. Diskriminiraju, naime, sve druge koji moraju raditi i petkom i svetkom.

... više ...


30.05.2003.
Najbolja vijest, reportaža i fotografija novinara Novog lista

Nagradu za najbolju vijest dobila je Aneli Dragojeviæ za vijest o financijskom skandalu u Rijeèkoj banci, Boris Paveliæ za seriju reportaža »Probuðene demokracije«, a nagradu za najbolju fotografiju dobio je Danijel Kasap za fotografiju prosvjeda u Sisku

... više ...


30.05.2003.
Ðermanu Senjanoviæu nagrada »Veselko Tenžera«

Nagradu za životno djelo Otokar Keršovani za 2002. godinu dodjeljuje se Mihailu Ostrovidovu, filmskom i televizijskom snimatelju i legendi hrvatskog novinarstva. Priznanje »Milan Grloviæ« za izniman doprinos u radu Hrvatskog novinarskog društva dobili su glavni urednik Varaždinskih vijesti Ernest Fišer i umirovljeni novinar Franjo Kiseljak.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO