hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

05.03.2004.
Ne smije se ponovno destabilizirati HRT

Novo zakonsko rješenje bi trebalo primijeniti nakon isteka mandata vodstva koje bi tek trebalo biti izabrano u postupku zapoèetom objavom natjeèaja za glavnog ravnatelja HRT-a, stajalište je Vijeæa HHO-a za medije

... više ...


05.03.2004.
Dok se èeka »lista plaæenih novinara« Luèiæ traži Hebrangovu ispriku

Pitanje je ima li u Ministarstvu ugovora s novinarima osim onoga sa Željkom Krušeljem / Predsjednik HND Dragutin Luèiæ smatra da ministar Andrija Hebrang, prebacujuæi srž problema - pokušaj potkupljivanja novinara - potpuno dezinformira javnost / Pitanje je ne bi li ministar, umjesto što je ukorio »nestašnog« èlana Upravnog vijeæa HZZO-a, trebao razmisliti tko su ljudi koji obnašaju dužnosti na odgovornim mjestima kao što je HZZO, reèeno je na sastanku Zbora novinara koji prate zdravstvo i medicinu

... više ...


05.03.2004.
Hebrang: Imenovanja novinara legalna

Ministar zdravstva i socijalne skrbi Andrija Hebrang je pojasnio da je, kad je izjavio da je Ministarstvo zdravstva prošle vlade sklopilo 11 ugovora s novinarima o promidžbi akcija tog ministarstva, mislio na novinara Veèernjeg lista« Željka Krušelja potpisao sa Svjetskom bankom, dok se ostali dio dokumenata odnosi na 10 imenovanja novinara u odreðena povjerenstva koje je osnivalo Ministarstvo zdravstva, a za što su bili honorirani.

... više ...


05.03.2004.
Umjesto dokaza, ocjenjivanje novinara

Iako su i novinari i lijeènici inzistirali da potpredsjednik Vlade i zdravstveni ministar Andrija Hebrang objavi imena novinara koji su lani primali honorare od HZZO-a, njihova su imena i dalje tajna, osim imena Željka Krušelja.
Umjesto imena, Vladin ured za odnose s javnošæu u èetvrtak je novinarima na uvid dao analizu tekstova koje su novinari dnevnih listova i nekih tjednika pisali o zdravstvu.

... više ...


05.03.2004.
Borba za èitatelja ili obraèun meðu izdavaèima

Nizu nakladnièkih kuæa koje postoje na hrvatskome tržištu uskoro se pridružuju još dvije. Naime, od sljedeæega tjedna hrvatski dnevni listovi – Veèernji list i Jutarnji list pokreæu vlastite biblioteke u kojima æe objavljivati najpoznatije naslove hrvatske i svjetske književnosti, meðu kojima su klasici »Imena ruže« Umberta Eca ili pak Šenoina »Zlatarova zlata«.

... više ...


05.03.2004.
Aliæu odbijen zahtjev za 150.000 kuna odštete

Sud je obrazložio da je novinarka spornu informaciju plasirala bez ikakvih loših namjera, želeæi javnost samo informirati gdje se nalazi tužitelj

... više ...


05.03.2004.
Ministar Hebrang lagao je javnosti da postoji 11 ugovora

Postoji samo jedan ugovor s novinarom koji u matiènom listu ne prati zdravstvo 
    

... više ...


05.03.2004.
Sramgora u Hrvatskoj

Laže selo, lažu ljudi, lažu ministri i novinari. Andrija Hebrang kaže kako »mora braniti svoje ljude koji su željeli uspostaviti suradnju s novinarima«, prozirno pravdajuæi svoja katastrofalna kadrovska rješenja u zdravstvu, pogotovo u HZZO-u, koji su duboko zaglibili u korupcionaštvo.

Piše: Branko Mijiæ

... više ...


05.03.2004.
Novinari traže Hebrangovu ispriku

Izravan povod napada ministra na novinare je to što su prokazali pokušaj korupcije i veæinom kritizirali brojne nepopularne poteze potpredsjednika Vlade

... više ...


05.03.2004.
Željku Krušelju iz Veèernjeg lista isplaæen najveæi honorar

Prema poreznoj kartici koju sam dobio od Ministarstva zdravstva, u godinu dana primio sam 55.000 kuna i ne znam odakle ministru Hebrangu iznos od 144.000 kuna - kazao je Krušelj

... više ...


05.03.2004.
Igor Luèiæ: Privatizacija Slobodne nije odgoðena

- Ako treba pomoæi da se sluèaj Slobodne Dalmacije riješi na zadovoljavajuæi naèin, spreman sam u tome sudjelovati, kazao nam je Igor Luèiæ, predsjednik Uprave SEM Marine, kojeg je Vlada Republike Hrvatske na zatvorenoj sjednici u srijedu predložila za predsjednika Nadzornog odbora Slobodne Dalmacije.

... više ...


05.03.2004.
Korupcijski ping-pong

Nataša ŠKARIÈIÆ

To što se dogaða izmeðu Hebranga i novinara, opasna je stvar, koju bi neki novinari mogli platiti (u najmanju ruku) ugledom, a ministar zdravstva i socijalne skrbi funkcijom: iako je bez sumnje otvorio dvojbe o moralu naše struke, Hebrang se prokazao kao politièar koji æe zaštititi kriminal u vlastitim redovima, a to je situacija dostojna smjene.

... više ...


05.03.2004.
Novinari traže Hebrangovu ispriku

Zbor novinara koji prate zdravstvo i medicinu Hrvatskog novinarskog društva traže od ministra zdravstva i socijalne skrbi Andrije Hebranga javnu ispriku zbog lažne informacije da postoji 11 ugovora Ministarstva zdravstva s novinarima.

... više ...


04.03.2004.
Bivša vlast podmitila novinare, naj-isplata èak 144 tisuæe kuna!

Potpredsjednik Vlade i ministar zdravstva i socijalne skrbi dr. Andrija Hebrang u svom je ministarstvu zabranio sklapanje bilo kakvih ugovora s novinarima te sa službenicima i namještenicima ministarstva, a što je bila dosadašnja praksa.

... više ...


04.03.2004.
Vlasništvo nad medijima u Hrvatskoj

Tko želi kontrolirati društvo, mora kontrolirati informaciju, tvrde razboriti.

Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


04.03.2004.
Fotoesej o nepoznatoj Indiji

Vesni Božaniæ Serdar fotografski je aparat dio radne opreme u poslu novinara-fotoreportera. Profesionalnu naviku gledanja kroz tražilo kamere prenijela je i u svoje snimke nastale za boravka na Indijskom poluotoku.

... više ...


04.03.2004.
Hebrang mora sve iznijeti javnosti

Bivši ministar zdravstva Andro Vlahušiæ tvrdi da za njegova mandata ugovor vrijedan 144 tisuæe kuna nije sklopljen

... više ...


04.03.2004.
»Najteži« novinarski ugovor 144 tisuæe kuna

Ministar najavio da æe danas otkriti ime ako u ugovoru nema klauzule o tajnosti

... više ...


04.03.2004.
Tko su novinari prostitutke?

Ukoliko je toèna neslužbena informacija da je Ministarstvo zdravstva isplatilo jednome novinaru u godinu dana 144 tisuæa kuna proraèunskih sredstava za njegove »usluge«, tada bi, osim suda javnosti, istragu trebao preuzeti i Uskok.

... više ...


04.03.2004.
Hebrang otkrio 11 ugovora s novinarima, jedan na èak 144.000 kuna

Ministar Hebrang potvrdio je da je u svom ministarstvu pronašao ugovore s nekim novinarima, a oni su se odnosili na rad novinara u radnim skupinama ili na promidžbu nekih projekata u zdravstvu/ Pet ugovora sklopljeno na 1000 do 1500 kuna, nekoliko njih na oko 2500 kuna, a jedan na èak 144.000 kuna, koji se odnosi na razdoblje od 2001. do 2003. godine/ Buduæi da je rijeè o 11 ugovora, smatrali smo to uobièajenom praksom bivše vlade, rekao je Hebrang

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO