hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

27.02.2005.
Novinari prisluškivani na temelju Raèanove uredbe

Vijeæe je razmatralo moguænost da pred Ustavnim sudom ospori tu uredbu, ali smo neformalnim kanalima obaviješteni da jedna ustavna tužba veæ postoji, pa smo odustali, kazao je predsjednik Vijeæa za nadzor sigurnosnih službi u ostavci Vlatko Cvrtila

... više ...


27.02.2005.
Umrežene eko-udruge

U Osijeku je juèer osnovana elektronièka mreža ekoloških udruga Hrvatske, Srbije i Crne Gore te Bosne i Hercegovine, èija je svrha povezati udruge i novinare koji se bave okolišem radi što boljeg i bržeg djelovanja te razmjene informacija.

... više ...


27.02.2005.
Opasne su službe, ne novinari

Za razliku od formulacije koju je potpisao Franjo Turek, istinita je prigodna parafraza našega lista. I to u dva bitna smisla: prvome, da nisu novinari, nego je baš POA (i) u vrijeme Franje Tureka, štetila Hrvatskoj; i druga, da je uistinu krajnji èas shvatiti kako su tajne službe sustav koji može, izostane li odluèna reforma iz državnog vrha, ugroziti nacionalnu sigurnost

... više ...


27.02.2005.
»Grincajg«: Umrežene regionalne ekološke udruge

U Osijeku je danas osnovana elektronièka mreža ekoloških udruga Hrvatske, Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, èija je svrha povezati udruge i novinare koji prate okoliš radi što djelotvornijeg i bržeg djelovanja te razmjena informacija.

... više ...


26.02.2005.
KUPIT ÆU RADIO ŠIBENIK

Nakon jednogodišnje stanke, ponovno su se zahuktale kuloarske prièe o skoroj privatizaciji Županijskog radija Šibenik. Po njima je najozbiljniji, ujedno i jedini potencijalni kupac tog šibensko-kninskog elektronièkog medija Ivan Balentoviæ, veæinski vlasnik "Dubrovaèkog vjesnika"

... više ...


26.02.2005.
(Ne)moæ "Latinice"

Na Hrvatskoj televiziji se veæ dugo u "Latinici" predstavljaju akutne i atraktivne teme za koje naša javnost upravo vapi da se dogode na tom podruèju neki pomaci na bolje, ali, na žalost, s obzirom na to kako se u "Latinici" te teme prezentiraju slabi su izgledi da se dogodi bilo kakav pomak na bolje

... više ...


26.02.2005.
POA-ina prisluškivanja pred Ustavnim sudom

S obzirom na to da ne postoji volja državnih tijela da se riješi prijepor oko toga jesu li tajne službe kršile dobre propise ili sami propisi generiraju nezakonitosti, pokrenuo sam ovaj postupak – kazao je Jurica Malèiæ

... više ...


25.02.2005.
Gasi se Konture.com

Jedini web èasopis u Hrvatskoj posveæen poeziji Konture.com, gasi se ovoga proljeæa, najavljeno je na njihovim web stranicama.

... više ...


25.02.2005.
Ustavni sud traži prebacivanje tužbi na druge sudove

Ustavni sud upozorio je u èetvrtak Hrvatski sabor da zbog optereæenosti ustavnim tužbama u pitanje dolazi rješavanje ostalih predmeta na tom sudu, što je njihov glavni posao.

... više ...


25.02.2005.
Umjesto lova Gotovine, POA izmišljala zavjere našeg lista protiv Raèana

Vrhunac profesionalnosti POA-inog izvještaja je isticanje posebnih veza veleposlanika BiH Zlatka Dizdareviæa s našim listom. Do tog otkriæa može doæi i slabije obrazovan obavještajac ako subotom odvoji šest kuna i proèita redovnu Dizdareviæevu kolumnu

... više ...


25.02.2005.
Održivi razvoj

Provoðenje teorije održivog razvoja u Hrvatskoj bila je tema juèer održanog okruglog stola u Novinarskom domu. Sudjelovali su, meðu mnogobrojnim gostima i državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog ureðenja i graditeljstva Višnja Jeliæ Muck te nenad Starc iz Ekonomskog instituta Zagreb.

... više ...


24.02.2005.
Maliæ: Turek mi se želi osvetiti

Nikada nisam napisao da je Gotovina u Hrvatskoj, izjavio je Gordan Maliæ

... više ...


24.02.2005.
Špijun koji nas ne voli

Turek je imao špijuna u »Novom listu«?, pita se najnoviji »Globus« u kojem se pišuæi o »novinskom agentu provokatoru« Gordan Maliæ poziva na navodni dokument »što ga je u rujnu 2001. sastavio ravnatelj tadašnjeg SZUP-a Franjo Turek«.

... više ...


24.02.2005.
Majstor èinjenica i emocija

Deliæev usklik »Ljudi, je li to moguæe« na kraju prijenosa utakmice za nogometno prvenstvo Europe izmeðu Jugoslavije i Bugarske postao je zaštitni znak tog vrsnog reportera, iako ga je on prvi put zapravo izustio 15 godina ranije na Olimpijskim igrama u Ciudad de Meksiku prigodom finalne utakmice na 100 metara prsno za plivaèice. Pri kraju utrke Mladen povišava komentar veæ vièuæi u mikrofon u svom tipiènom stilu: »Ðuke vodi! Ludo! Nevjerojatno! Je li to moguæe? Ðurðice! Zlatna naša Ðuke!«

... više ...


24.02.2005.
Èasopis »Republika« o moæi javne televizije

Televizija je tema najnovijega sijeèanjskog broja »Republike«, mjeseènika za književnost, umjetnost i društvo, koji izdaju Društvo hrvatskih književnika i Školska knjiga.

... više ...


24.02.2005.
GORDAN MALIÆ: TUREK JE UHODA NAJNIŽEG RANGA

"Bivši ravnatelj POA-e Franjo Turek je konvertit, neprofesionalac i uhoda najnižeg ranga. Njegov temeljni problem je to što ne zna za koga radi pa stalno traži zaštitnike.

... više ...


24.02.2005.
Sud ne usporava prodaju Slobodne

Upravni sud je donio kompromisno rješenje kojim se Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja nalaže preispitivanje odluke o tome da Nakladnik d.o.o. ne može biti stranka u postupku o ocjeni koncentracije vlasništva u medijima moguæom kupnjom Slobodne Dalmacije od strane Europapress holdinga.

... više ...


24.02.2005.
Braèni par Zužul nije juèer došao na sud

Zbog nedolaska braènog para Žužul, na Opæinskom sudu u Zagrebu odgoðeno je prvo roèište u povodu privatne tužbe u kojoj zbog klevete Miomir i Tatjana Žužul tuže urednika portala Index.hr Matiju Babiæa.

... više ...


24.02.2005.
Sve tajne gledanosti

Svilan navodno odlazi s Nove TV. Ulaziti u delikatne odnose poslodavca i njegova povlaštenog kadra ponekad je riskantnije nego raspravljati o odnosima u tuðoj ložnici, nikad toèno ne znaš tko je tu koga, ali èinjenica jest da se naš omiljeni esesovac ni na HTV-u ni na Novoj nije snašao kao urednik šireg spektra.

... više ...


24.02.2005.
Maliæ: Turek je konvertit

Novinar je podsjetio da je Turek 2000. i 2001. u vrijeme Raèanove vlade kao urotnike protiv vlasti naveo tadašnju oporbu, neke katolièke biskupe i sveæenika Zlatka Sudca

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO