hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

17.10.2002.
Ulaga-Valiæ: Odbijam naruèene napade na sebe

Utvrdi li povjerenstvo pojedinaènu odgovornost za bilo koji od poznatih sluèajeva, to æe se smatrati teškom povredom radne obveze / Ulaga-Valiæ spremna odreæi se otpremnine i povlastica iz ugovora o radu

... više ...


17.10.2002.
Britanija liberalizira svoje televizijsko tržište

Komercijalni radio i televizija na Otoku jaèe æe se otvoriti stranim kupcima, prema zamislima upravo najavljene radikalne reforme elektronskih medija

... više ...


17.10.2002.
Napadnut novinar Glasa Istre Cristian Bruno Galiæ

Galiæa je napao Giordano Å kufliæ u trenutku kada ga je ovaj želio snimiti

... više ...


17.10.2002.
Novinar napadnut u zgradi suda

PULA, 8. svibnja - Bivši proèelnik Gradskog odjela za komunalno gospodarstvo Giordano Å kufliæ grubo je fizièki u srijedu nešto poslije podneva u zgradi Opæinskoga suda u Puli napao novinara Glasa Istre Cristiana Bruna Galiæa,

... više ...


17.10.2002.
HRT æe biti razdvojen do kraja godine?

ZAGREB, 16. listopada - Na poèetku petog tjedna 25. sjednice, Hrvatski sabor raspravljao je u srijedu o poslovanju i programu Hrvatske radiotelevizije. Predstavljajuæi dopunsko izvješæe o radu Upravnog vijeæa HRT-a, njegov predsjednik Miljenko Jelaèa istaknuo je da gotovo nijedan rok za provedbu Zakona o HRT-u, odreðen nakon njegova donošenja 10. ožujka 2001., nije ispunjen.

... više ...


17.10.2002.
Staziæ: HRT je pod kontrolom politike koja nikad nije dobila potvrdu ni na kakvim izborima

Roiæ: Neki èlanovi Vijeæa HRT-a koriste televiziju za osobnu promociju/ Kovaèeviæ i Škare Ožbolt: Zastupnicima je uskraæeno biti èlanovima Vijeæa, a u njemu sjede èlanovi Alijanse za treæu Hrvatsku/ Kramariæ: Ovakve rasprave suprotne su zalaganju za neovisnu i nepolitiziranu televiziju

... više ...


17.10.2002.
Probleme medija vlasnici rješavaju zakidajuæi novinare

LUZERN, 16. listopada - Pad kvalitete medija, te otpuštanje i smanjivanje plaæa i honorara u dosad nepoznatim razmjerima nisu i ne mogu biti rješenje za narasle probleme novinarske struke, upozoreno je na godišnjem sastanku Srednjoeuropske novinarske udruge (ZEuG) u Luzernu, na kojemu je, u ime Hrvatskog novinarskog društva nastupio, i dosadašnji predsjednik ZEuG-a Ante Gavranoviæ.

... više ...


17.10.2002.
Sliku svoju ljubim i fotelju ne gubim

I danas, pet godina nakon osnivanja, u struènoj javnosti postoji dvojba je li "Forum 21" udruga koja se istinski zauzimala za profesionalno i demokratsko elektronièko novinarstvo ili je, pak, bila rijeè o skupini zvuènih novinarskih imena koja su za cilj imala osobnu promociju. Sudeæi prema rezigniranosti sadašnjeg predsjednika Foruma, prije æe biti da je svrha "Foruma" bilo ovo drugo. Uostalom, veæina najistaknutijih èlanova "Foruma" koji su utemeljili udrugu danas ne radi isti posao koji su radili prije pet godina

... više ...


17.10.2002.
Snimka s Raèanova trga

Ne usudimo se ni pomisliti što bi se dogodilo da je nekom zastupniku vladajuæe koalicije pozlilo, da je imao prometnu nesreæu ili neku drugu nezgodu koja bi ga te veèeri udaljila iz Velike vijeænice. Premijer bi u parlamentu pao, oporba bi likovala nad soènom kruškom koja im je, ni krivima ni dužnima, pala u krilo, ustavnopravni bi struènjaci zakljuèili da nas èekaju potpuno neoèekivani prijevremeni izbori... A televizija? Ona sve to uopæe ne bi prenosila

... više ...


17.10.2002.
Više pažnje Thompsonu

ZAGREB — Saborska rasprava o dopunskom izvješæu o radu Upravnog vijeæa HRT-a te Izvješæu o poslovanju HRT-a za razdoblje od sijeènja do lipnja 2002. godine potvrdila je u srijedu staru praksu da svaki spomen HRT-a u parlamentu kod dobrog dijela zastupnika izaziva efekt jednak onome što ga mahanje crvenom krpom izaziva kod bika. Za rasprave su se, naime, i opet èule teze o ispolitiziranosti programa HRT-a kao i tvrdnja da se HTV još uvijek nije transformirao u javnu televiziju, a klubovi DC-a i HDZ-a predložili su ponovno uvoðenje monitoringa zastupljenosti politièkih stranaka u informativnom programu HRT-a.

... više ...


16.10.2002.
Novo podmetanje Nacionalove »istražiteljske radionice«

Tekst nije objavljen iskljuèivo iz razloga što je visokopozicionirani izvor želio ostati anoniman. Nikad se nisam susretao s Pašaliæem, za razliku od Nacionalovih šefova. Uzeti opremu èlanka kao dokaz politièke orijentacije lista može samo radion

... više ...


16.10.2002.
Stoji li iza Šafera - Galiæ?

Može li se itko »tuæi« s HTV-ovim Dnevnikom u njegovu terminu na koji se naviklo gotovo pola svih Hrvata? Za tu je naoko bezizglednu borbu, uz idealnu koncepciju i savršenu izvedbu, potrebna natprosjeèna doza hrabrosti te originalan, silovit marketi

... više ...


16.10.2002.
BBC objavio natjeèaj za mlade radijske novinare

ZAGREB, 7. svibnja - Povodom prve godišnjice emitiranja informativnog programa iz Zagrebaèkog studija, hrvatska redakcija Svjetske službe BBC-a objavila je natjeèaj pod nazivom »Mladi radijski novinar 2002.«. Na primanju u Novinarsk

... više ...


16.10.2002.
Priznanja novinarima za pomaganje umirovljenicima

Zagreb - Iako su umirovljenici najviše željeli vjerovati Ustavnom sudu, on nije baš uvijek obavljao svoje funkcije sukladno ustavnom zakonu.

... više ...


16.10.2002.
Ministar Vujiæ nepoželjan na HTV-u

Šefovi HTV-a pokazali su ovih dana svoju neovisnost od politike i politièara na dosta osebujan naèin. Gostovanje Antuna Vujuæa, ministra kulture, u emisiji "Pozivnica" gotov se, naime, pretvorilo u pravi skandal: umjesto tri kamermana doèekao ga je samo jedan, pa je i sama realizacija razgovora došla u pitanje.

... više ...


16.10.2002.
Sud dopustio prijetnje novinarima!?

Zadar - Na poèetku juèerašnjeg suðenja pritvorenom  Branimiru Ivasu (41) i njegovoj supruzi Ognjenki Ivas (38), otuženima zbogudruživanja u preprodaji najmanje 100 grama heroina kupljenog u Splitu nekolio dana prije pretrage kuæe 21. svibnja, svjedok Antun Ivas zaprijetio je novinarima.

... više ...


15.10.2002.
Å to tisak tiska

Neki autori tvrde da na hrvatskoj politièkoj sceni postoji jedna politièka stranka u kojoj, u proteklih dvanaest godina, nije bio uèlanjen I. Z. Ã?ièak. Sumnja se da bi to mogao biti SDP, ali nismo u to sigurni. Ali zato možemo biti prilièno sigurni

... više ...


15.10.2002.
Uèitelj pretukao novinare i oteo im fotoaparat

U 15 metara duboku provaliju uz šumski put na mrkopaljskom podruèju prevrnuo se noæi na nedjelju traktor s prikolicom u kojoj se prevozilo deset osoba, a na sreæu samo su dvije teže ozlijeðene. Meðutim, nesreæa je izazvala i drugi nemio dogaðaj -

... više ...


15.10.2002.
Smiljan Reljiæ protiv novinarke "Slobodne"!

Pred Opæinskim sudom u Splitu juèer je poèela glavna rasprava u sudskom postupku koji je privatnom tužbom protiv Marine Jurkoviæ, novinarke našeg lista, pokrenuo Smiljan Reljiæ, bivši šef SZUP-a i savjetnik UNS-a. Reljiæ, inaèe, šibensku novinarku "Slobodne" tereti za kazneno djelo klevete

... više ...


15.10.2002.
Stankoviæ je zagubio koncepciju

Piše: BRANKO VUKŠIÆ
Izgubi se s vremena na vrijeme Aleksandar Stankoviæ toliko da ne zna tko mu je glavni gost a tko poboènici. Umjesto da se na istom poslu razotkrivanja živopisnog Ivana Zvonimira Èièka - koji je u svakom dijeliæu sekunde gledateljima dao do znanja da o sebi, a naroèito svome pisanju, ima fantastièno mišljenje - naðu zajedno s domaæinom, Josip Joviæ iz Slobodne Dalmacije i Gordan Maliæ iz Globusa natjecali su tko æe biti veæi èièak, odnosno, protagonist.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO