hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

04.07.2002.
Kapoviæ traži zaštitu HND-a

ZAGREB – HTV-ov izvjestitelj Jozo Kapoviæ najavio je juèer da æe se obratiti Hrvatskom novinarskom društvu za zaštitu jer je odlukom urednika Informativnog programa HTV-a Olivera Dražiæa, maknut s izvještavanja iz Sabora.

... više ...


04.07.2002.
Sudac odbacio prijavu

SPLIT — Istražni sudac Županijskog suda u Splitu Stanko Grbavac, koji vodi predmet "Slobodna Dalmacija", izrazio je neslaganje s provoðenjem istrage nad osam osumnjièenih protiv kojih je Udruga polagatelja prava na dionice zbog zlouporaba s dionicama iz 1993. godine podnijela kaznenu prijavu.

... više ...


03.07.2002.
Dvije novinarke juèer na obavijesnom razgovoru

ZAGREB – U sklopu kriminalistièke obrade koju policija provodi u suradnji sa zagrebaèkim Opæinskim državnim odvjetništvom nad bivšim prestojnikom Klinike za ginekologiju i porodništvo bolnice "Sveti duh", profesorom Asimom Kurjakom, u utorak je u Prvoj policijskoj upravi obavljen obavijesni razgovor s novinarkom Slobodne Dalmacije Natašom Škarièiæ te Renatom Ivanoviæ iz tjednika Globus.
   Policiju je zanimalo podrijetlo dokumentacije na temelju koje su u ta dva medija izneseni podaci o navodnim donacijama jajnih stanica te o nelegalnim operacijama materniène pregrade. Naime, prema tim dokumentima, Asim Kurjak je operacije materniène pregrade pacijentica obavljao u bolnici "Sveti duh", a novac je bio uplaæivan na njegov žiro-raèun. Cijena jednog zahvata bila je oko dvije tisuæe njemaèkih maraka.
   Neslužbeno smo doznali da je tijekom kriminalistièke obrade u vještaèenju nad dokumentacijom utvrðeno kako se radi o autentiènim podacima, a obrada se nastavlja.
T. DISOPRA

... više ...


02.07.2002.
Hrvatska radiotelevizija od juèer nezakonita

Razdvajanje radija i televizije je toliko prevažan posao da ga je važnije kvalitetno obaviti nego se striktno držati zakona, kaže Nenad Staziæ
 
ZAGREB – Od juèerašnjeg dana Hrvatska radiotelevizija je nezakonita, kao što su i njen ravnatelj, glavni urednici televizije i radija, Upravno i Programsko vijeæe. Prema sadašnjem Zakonu o HRT-u, naime, Vlada je morala donijeti potrebne akte na temelju kojih æe se 1. srpnja 2002. godine (juèer) u sudski registar upisati dvije javne ustanove: Hrvatska televizija i Hrvatski radio.

... više ...


02.07.2002.
Gazivoda: I MUP i Luèin odgovorni su za nasilje

* Prigovaraju oni koji u povorci nisu ni bili - kaže glasnogovornica MUP-a Zinka Bardiæ
    Policija je loše obavila svoj posao na subotnjem skupu homoseksualaca. Potrebno je utvrditi tko je u MUP-u odgovoran za nedoraslost situaciji. Pretuèeno je najmanje 15 osoba, meðu kojima i sluèajni prolaznik, a napadi su bili najavljeni mjesec dana ranije.

... više ...


02.07.2002.
Transkripti ostaju u spisu kao zakonit dokaz

ZAGREB – Izvanraspravno vijeæe zagrebaèkoga Županijskog suda prihvatio je žalbu Opæinskoga državnog odvjetništva u Zagrebu, te je "preinaèilo" odluku istražne sutkinje Mirjane Rigljan o izdvajanju iz spisa transkripata na osnovi kojih je pokrenut postupak protiv bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka - okrivljenog da je prekršio službenu dužnost i javna ovlaštenja - sprjeèavanjem procesuiranja odgovornih osoba za pljaèku Slobodne Dalmacije.

... više ...


02.07.2002.
Mali je korak od govora mržnje do otvorenog nasilja

ZAGREB — Prema informacijama kojima raspolažemo, u napadima nakon Gay pridea ozlijeðeno je ukupno petnaest osoba. Protiv nepoznatih poèinitelja bit æe podnesena prekršajna prijava - kazala je èlanica Organizacijskog odbora Gay pridea Sanja Juras na press-konferenciji što je u ponedjeljak održana u prostorijama Kulturnog centra Mama.

... više ...


02.07.2002.
HND: OSUDA NAPADA NA DVOJICU NOVINARA

ZAGREB — Zbor informatièkih novinara Hrvatskoga novinarskog društva (HND) osudio je napad na dvojicu novinara Internet portala "Online.hr" Matiju Babiæa i Nevena Barkoviæa koje su nepoznati nasilnici pretukli u Zagrebu nakon gay parade.
Dvojica novinara napadnuta su po završetku gay parade u Paromlinskoj ulici gdje su ih s leða napali, pretukli i uništili im fotoaparat nepoznati nasilnici koji su se razbježali nakon što je iz obližnje poslovnice Zagrebaèke banke istrèao naoružani zaštitar, kaže se u današnjem priopæenju Zbora informatièkih novinara. Istièu da je to samo posljednji u nizu fizièkih napada na novinare i njihov posao, èime se na najbrutalniji naèin napada javna rijeè. Napad na novinara napad je i na slobodu javne rijeèi, a time se ugrožavaju temelji svake civilizacije i demokracije, zakljuèuju informatièki novinari koji pozivaju "snage reda i mira" na veæu uèinkovitost.(H.)

... više ...


01.07.2002.
Na Prisavlju plamti strasna bitka za vlast i prevlast, za osobne i skupne probitke i dobitke

Danas na Prisavlju, po prilici, stvari stoje ovako: javna televizija dalje je negoli je bila kada se porodilo obeæanje. Katedrala se utopila u moèvaru, a iz nje proklijalo i raspojasalo se mnoštvo dugih otrovnih jezika! ... Sve se mjeri zakonima, pravilima, propisima, èeka se da nešto uèini Sabor, Vlada, netko izvana... A najvažnije: znanje, djelo, iskustvo..., gotovo da nitko i ne spominje. Kada se i spomene, najgrlatiji su oni koji nemaju dovoljno ni znanja, ni djela, ni iskustva

... više ...


01.07.2002.
M. Kostrenèiæ predsjednik NO-a "Veèernjeg lista"


ZAGREB – Na redovitoj Glavnoj skupštini Dionièkog društva "Veèernji list" Branko Lovriæ imenovan je novim èlanom Nadzornog odbora "Veèernjeg lista". Dugogodišnji direktor i predsjednik Uprave došao je u Nadzorni odbor na mjesto opozvanog Dražena Grubišiæa Èabe.
   Nadzorni odbor "Veèernjeg lista" ponovno je za svog predsjednika izabrao Marijana Kostrenèiæa, kojemu je istekao mandat, te potvrdio Pirkera za potpredsjednika i èlanove Antu Gavranoviæa,Erwina Zankela i Christophera Leuchta.
   Upravu "Veèernjeg lista" predstavlja Klaus Schauer.

... više ...


30.06.2002.
Vladu kritiziraju kada kaže da nešto neæe privatizirati, a optužuju za rasprodaju kada kaže da nešto treba privatizirati

O FINANCIJSKOJ KONSOLIDACIJI LISTA "VJESNIK": Nakon godinu dana vidimo da je strah od upravljanja politike nad medijem bio neosnovan. »Vjesnik« ureðuju urednici i novinari, nitko u ovih godinu dana nije pokušao reæi da je politika utjecala na ureðivanje. Naša je dobra želja da financijski konsolidiramo list i da okonèamo prièu koja je poèela kada su se, devedeset i neke, spojili tiskara i list. No, umjesto da imamo Upravu koja je svjesna da je »Vjesnik« i tiskara i list, da je »Vjesnik« kuæa kojoj profit treba biti zajednièki, od lista i od tiskanja za druge, mene je osobno razoèarala ponovna prièa o plusu tiskare i minusu lista, zbog kojeg list treba privatizirati, a tiskara može sama za sebe poslovati. Uprava i Nadzorni odbor, koji su izašli s tvrdnjom da je za minus opet kriv list kazuju da Vlada nije postavila pravi Nadzorni odbor, da Vladu nisu dobro razumjeli jer mi govorimo da su »Vjesnik« i list i tiskara. Ako treba dodatni novac da bi list vratio svoju poziciju na tržištu, o tome se može razgovarati, ali opet dijeliti kompaniju zato što je ona nastala spajanjem - to je razoèaranje

... više ...


30.06.2002.
JASMINA POPOVIÆ PONOVNO PREDSJEDNICA SINDIKATA NOVINARA

VARAŽDINSKE TOPLICE – Dosadašnja predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Jasmina Popoviæ obnašat æe tu dužnost i iduæe dvije godine, odluèili su izaslanici na juèerašnjoj izbornoj skupštini SNH-a. Za Jasminu Popoviæ, koja je bila jedini kandidat, glasovalo je 59 od 64 izaslanika. Izaslanici SNH-a razmotrili su nacrt nacionalnoga kolektivnog ugovora za novinare i medijske radnike kojim bi trebalo ukloniti najveæe probleme hrvatskih novinara – rad na crno i socijalnu nesigurnost. (H)

... više ...


29.06.2002.
Upravno vijeæe HRT-a nezadovoljno što nije preispitano imenovanje Željke Markiæ

ZAGREB – Upravno vijeæe HRT-a na sjednici u petak odluèilo je da æe ministra kulture, Vladu i Sabor pismeno izvijestiti da je Vijeæe HRT-a odbilo preispitati svoju "nezakonitu" odluku o imenovanju Željke Markiæ urednicom dnevnih politièkih emisija HTV-a.

... više ...


28.06.2002.
Crniæ: Suci se moraju oduprijeti medijskim pritiscima

ZAGREB, 28. lipnja - »Vodiè kroz kazneni postupak«, naziv je brošure autora Marina Mrèele, suca zagrebaèkog Županijskog suda, predstavljene u èetvrtak u Klubu književnika.
»Svjedoci smo kakofonije u medijima u vezi s nekim sudskim postupcima, a suci se ne mogu oteti dojmu da postoji pritisak u konkretnim predmetima. Suci se moraju oduprijeti takvim pritiscima«, rekao je na promociji Ivica Crniæ, predsjednik Vrhovnog suda, istièuæi da je poveznica izmeðu sudaca i novinara u tomu što se njihov rad mora temeljiti na èinjenicama. Apelirao je na novinare da se drže èinjenica, te da obzirno pišu o osumnjièenicima.
Suditi, po Crniæevim rijeèima, mogu samo suci, a njihove pogreške mogu ispravljati samo viši sudovi »i nitko drugi«. »Ne smije se presuðivati bez suda i utjecati na sudske presude«, istaknuo je predsjednik Vrhovnog suda.
Mrèela je naglasio da je priruènik namijenjen ponajprije novinarima, kako bi im, kroz definicije zakonskih normi, pomogao u radu.
Dušan Miljuš, predsjednik Zbora novinara sudskih izvjestitelja HND-a, rekao je da æe ovakav prvi vodiè pridonijeti kvalitetnom izvještavanju o kaznenim postupcima.
Priruènik je izdao ABA-CELLI, uz financijsku potporu USAID-a i IREX-a. Njihov predstavnik Michael O"Maley naglasio je važnost poštenja i neovisnosti u novinarskom radu.
Biljana Bašiæ

... više ...


28.06.2002.
Alka i ove godine na TV-ekranima

ZAGREB – Vijeæe HRT-a na svojoj 14. sjednijci dalo je preporuku da se Sinjska alka i ove godine prenosi, ali uz uvjet da se osigura komentar i za dogaðanja koja se ne tièu samog natjecanja.

... više ...


28.06.2002.
Nove emisije na programu HTV-a

... više ...


28.06.2002.
Novinari HTV-a ne znaju stvarati prièe

* Vijesti u Dnevniku izgledaju ovako: sastanak, sastanak, sastanak, presica, presica, presica, a prièe koja bi se odražavala na obiène ljude - nigdje
   
    Dr. Sam Swan, redoviti profesor na Sveuèilištu Tennessee, struènjak za televizijske vijesti, menadžment i meðunarodnu TV produkciju, ustanovio je kako je u središnjem Dnevniku Hrvatske televizije previše izvještaja s forumskih dogaðaja, konferencija za novinare i Vladinih sastanaka, a premalo prièa koje bi zanimale najširi krug gledatelja. Razlog je, smatra on, to što Hrvatska televizija još nema pravu konkurenciju u privatnim televizijskim postajama.

... više ...


27.06.2002.
Gdje ste sada, forumovci?!

Kada je 8. veljaèe 2001. Hrvatski sabor donio novi Zakon o HRT-u, svi koji su se borili za donošenje toga zakona, gotovo jednoglasno su se složili da je prihvaæeni zakon dobar, kao i da su odvajanje Radija i Televizije i privatizacija Treæeg programa temeljne odrednice novoga Zakona. Meðutim, veæ su tri mjeseca prošla od zakonskog roka koji predviða privatizaciju Treæeg programa, a svi znamo da se to još nije dogodilo. Danas, pak, kada su se nekadašnji forumovci dobro uhljebili na urednièkim i glasnogovornièkim mjestima, više ih ne zanima privatizacija i potreba stvaranja konkurencije HTV-u

... više ...


27.06.2002.
GLAVAŠ ÆE SE ISPRIÈATI NOVINARKI

ZAGREB – Sabvorski zastupnik HDZ-a Branimir Glavaš potvrdio je u razgovoru s predsjednikom stranke dr. Ivom sanaderom da je potkraj svibnja izvrijeðao novinarku HTV-a iz osjeèkog studija Sandru Križanec. Glavaš je, tvrdi, bio iznerviran njezinim televizijskim prilogom i provokacijama, pa joj je u afektu izgovorio najgrublje rijeèi, no obeæao je da æe se zbog nanesene uvrede isprièati. Navodi se to u pismu koji je tajnik HDZ-a za odnose s graðanima dr. Ivo Kujundžiæ uputio Vijeæu za medije Hrvatskoga helsinškog odbora, koje se pak prošli tjedan u povodu javnosti dobro poznatog Glavaševa napada obratilo predsjedniku HDZ-a dr. Ivi Sanaderu, tražeæi od njega da se u ime odgovornosti svoje stranke spram slobode medija javno oèituje o tom incidentu.
A. B. KRILE

... više ...


27.06.2002.
Važne odluke za poslovanje tvrtke

Na juèerašnjoj izvanrednoj Skupštini dionièara Slobodne Dalmacije donesene su dvije vrlo važne odluke za buduæe poslovanje tvrtke. Prva od njih je odluka o pokriæu prenesenih gubitaka iz prethodnih godina – smanjenjem temeljnog kapitala društva. Odluèeno je takoðer i o istodobnom poveæanju temeljnog kapitala društva, i to pretvaranjem potraživanja u dionice od strane Hrvatskog fonda za privatizaciju, Ministarstva financija Republike Hrvatske, Hine, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te Hrvatske banke za obnovu i razvoj, u ukupnom iznosu od oko 70 milijuna kuna – priopæeno je sa Skupštine dionièara Slobodne Dalmacije.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO