hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

11.11.2003.
Britanski bi turisti u Hrvatsku za 800 funti

Ponoæna šetnja Makarskom u kojoj usamljenoj dami nitko nije pokušao oteti torbicu, djeca koja se u autobusu ustaju starijima, robinzonski turizam na Kornatima, ekskluzivitet nedirnutih uvala... dojmovi su nekih od 160.000 britanskih turista o Hrvatskoj

... više ...


10.11.2003.
Sarajevski novinari najbolji kuhari

Tijekom proteklog vikenda u poznatoj turistièkoj destinaciji Kamaèniku u Vrbovskom održano je prvo Europsko prvenstvo novinara u kuhanju lovaèkog gulaša u kotliæu.

... više ...


09.11.2003.
Najplemenitija svjetska tiskovina na hrvatskom jeziku

Sveèana promocija hrvatskog izdanja »National Geographica« na koje se veæ pretplatilo 7000 èitatelja, uz prigodnu putujuæu izložbu »Sto najboljih fotografija« u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, dolazak je najboljeg svjetskog štiva i profesionalne fotografije stvorene u svijetu. »Društvo National Geographic« broji deset i pol milijuna èlanova - od èega 20 posto predstavlja èitateljstvo izdanja na stranim jezicima

... više ...


09.11.2003.
Malograðanski antifašizam ... i njegovi neprijatelji

Naš Ivanèiæ veæ psuje bogove, a još nije doplovio do Scile ni do Haribde, još je kod Letice i Èelana, rijeèju: ne tuèe on debelo more malograðanskog fašizma veæ je odavno nasukan na pliæaku malograðanskog antifašizma. I malograðanski æe se antifašizam, bar u Ivanèiæevu sluèaju, pokazati puno opasnijim od svog opjevanog imenjaka

Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


08.11.2003.
Neizbrisiv Veljkov trag u povijesti novinarstva

Danas se navršava šest godina od smrti Veljka Vièeviæa, bivšeg glavnog urednika »Novog lista«, koji je tu dužnost obavljao od srpnja 1990. do iznenadnog odlaska, 8. studenoga 1997.

... više ...


08.11.2003.
Hrvatsko izdanje National Geographica

Hrvatsko izdanje uglednog amerièkog popularno-znanstvenog èasopisa National Geographic predstavljeno je u Domu hrvatskih likovnih umjetnika.

... više ...


08.11.2003.
»Æiro je bio samo fitilj, ali prijetnje nisu bile bezazlene«

Pukaniæ je rekao »da je ovaj sud bio potreban jer Miroslav Blaževiæ ima veliki utjecaj meðu ljudima i treba odgovarati za javno izgovorenu rijeè« / »Jedva sam se suprotstavio Gojku Šušku koji je bio "glavni" da me se "klepne"«, rekao je Pukaniæ

... više ...


08.11.2003.
Sudski izvjestitelji traže od USKOK-a pravodobne informacije

Zbor novinara sudskih izvjestitelja HND pozvao je u petak USKOK da ustroji odjel za odnose s javnošæu.

... više ...


07.11.2003.
Odluke su donesene jednoglasno bez puno razmišljanja

Nagraðeni æe priznanja primiti na sveèanoj promociji 15. svibnja iz ruku privremenog glavnog ravnatelja Mirka Galiæa, kad se i obilježava dan Hrvatske radio-televizije

... više ...


07.11.2003.
Optužbe o protežiranju - odgovorno odbacujem

Velikim plaæama novinare se korumpira
Kritike politièara doživljavam kao pokušaj skretanja pažnje na same sebe 

    

... više ...


07.11.2003.
JELENA BULJAN U poslu i u privatno sve sam postigla sama

U kojoj redakciji biste najradije radili novinarski posao?
    - U redakciji informativnog programa, gdje radim veæ godinama. 
    

... više ...


07.11.2003.
Drsko propagiranje politièkog bipolarizma

 

Na predstojeæim izborima za ulazak u Hrvatski sabor natjecat æe se kandidati mnogobrojnih neovisnih graðanskih lista, a podjelom na lijeve i desne oni su zanemareni

... više ...


07.11.2003.
Novinar "zaboravio" na raspravu

Krunoslav Zubak tužio novinara "Globusa" Gordana Maliæa, ali se rasprava nije održala jer se novinar nije pojavio.

... više ...


07.11.2003.
Ortynski se isprièao, Babiæ nije stigla

Juèer odgoðena rasprava u sporu Ortynski - Babiæ.

... više ...


06.11.2003.
Novinari objavili prozu

Knjige trojice autora veæ su doživjele kritièarsku i struènu recepciju, a predviða im se visok plasman na ljestvicama èitanosti

... više ...


06.11.2003.
Vuko: Investicija u novu rotaciju je prioritet

Premijer Ivica Raèan, za nedavnoga posjeta Splitu svratio je i do »Slobodne Dalmacije« gdje se u razgovoru s predstavnicima sindikata izjasnio za njezinu privatizaciju prije parlamentarnih izbora, dodajuæi kako ne bi bilo dobro

... više ...


06.11.2003.
Novinari i dalje na udaru vlasti

Mediji u Hrvatskoj u posljednje tri godine samo su djelomièno slobodni jer su novinari i dalje na udaru politièara i javnih osoba koji im prijete tužbama i sudskim postupcima, ocijenila je nevladina organizacija Freedom House (FH) u najnovijem izvješt

... više ...


06.11.2003.
Kampanja blaga, malo govora mržnje, dominiraju ekonomske teme

Èini se da se situacija u medijima i politièkom životu normalizira, rekao je predsjednik HHO-a / Puhovski je kao negativan oznaèio »èinovnièki pristup Sabora« jer je besmislen zahtjev da elektronièki mediji daju jednak prostor svima

... više ...


06.11.2003.
Nastup kod Bolkoviæa stoji 50.000 kuna

Gostovanje u emisiji OTV-a »2 u 9 specijal izbori« koja se emitira èetvrtkom, naplaæuje se 40 tisuæa kuna. Nastup u »Diplomat clubu«, »Opasnim vezama« i »Politièkoj kuhinji« stoji 30 tisuæa, dok se sudjelovanje u »Nightmare stageu« Željka Malnara plaæa 20 tisuæa kuna

... više ...


06.11.2003.
Ravnomjerna zastupljenost i zanimljivost

U narednih šesnaest dana predizborne kampanje naš æe list, shodno svojoj tradiciji, nastojati pružiti èitateljima punu informaciju o dogaðanjima diljem Hrvatske. Priliku da predstave svoje izborne programe i poruke dobit æe ne samo parlamentarne stranke nego i izvanparlamentarne grupacije (stranke, koalicije, nezavisne liste), neovisno o tome kakva im je trenutno politièka snaga i financijska moæ.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO