hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

28.10.2004.
Vijeæe za elektronièke medije raspisalo natjeèaj za radijske i televizijske koncesije

Vijeæe za elektronièke medije Republike Hrvatske jednoglasno je danas usvojilo odluku o raspisivanju javnog natjeèaja o dodjeli koncesija za obavljanje djelatnosti radija i televizije na temelju tehnièke podloge koju je utvrdila Hrvatska agencija za telekomunikacije

... više ...


28.10.2004.
Galiæ podijelio dva otkaza zbog krive epizode »Milijunaša«

Dvoje zaposlenika HTV-a dobilo je izvanredni otkaz, a još troje opomenu pred otkaz. Njih je vodstvo državne televizije proglasilo najodgovornijima za nedavni gaf sa snimkom krive epizode kviza »Tko želi biti milijunaš«.

... više ...


28.10.2004.
Mediji moraju pomoæi u stvaranju povjerenja

Novi list sam držala nepristranim, kvalitetnim novinama èiji novinari profesionalno i korektno obavljaju svoj posao navodeæi provjerene informacije i otkrivajuæi dogaðaje nepristrano i bez senzacionalizma. Možda ne vidim dovoljno kritièki zbog niskog standarda ostalih dnevnih novina, ali èinilo mi se da Novi list nema prljavog novinarstva sa serviranim prièama.

... više ...


28.10.2004.
Turnir u greškama

Prije tjedan dana poèeli smo gledati krivog “Milijunaša”, a u prošloj “Shpitzi” Despot je najavio dvije “športske” reportaže iz Splita koje pak sa sportom nikakve veze nisu imale. Željku Antunoviæ netko je potpisao kao Ðurðu Adlešiæ… TV konkurencija sve je jaèa i u greškama

Piše Sandro POGUTZ

... više ...


28.10.2004.
Pozlilo mi je od tolikih P

Staro je “Sijelo” bilo obgrljeno mrakom. I teme su bile mraène: politièka ubojstva, pretvorbe i privatizacije, provale i prijevare - sve sa P. Uslijedio je drugi niz P protiv nas: prijetnje, procesi na sudu... Pozlilo nam je od tolikih P, pa smo ih poslali u 3PM i odjedrili u ležernije vode...

Razgovarala Željana MATIJEVIÆ

Snimio Bruno KONJEVIÆ

... više ...


28.10.2004.
Doris Dragoviæ vodi talk-show “Jedan na jedan”

Split i Nova TV? Nikad u veæoj ljubavi! Od dolaska Siniše Svilana, naravno. Dokazi da dalmatinsko srce u Trogiranina za Split tuèe su brojni, za poèetak sigurno èetiri: “Po ure torture” i Filip Radoš, talk-show Doris Dragoviæ “Jedan na jedan”, te prva audicija druge sezone zabavnoglazbena showa “Hrvatski idol”, planirana upravo u splitskom hotelu “Marjan”, gdje æe u žiriju sjediti i Goran Karan!

Piše Željana MATIJEVIÆ

... više ...


28.10.2004.
Zbog krivog Milijunaša - dva otkaza i tri opomene

Otkaze su dobili voditelj emitiranja iz programske službe televizije te njegov asistent. Opomene su zaradili realizator u radnoj jedinici produkcije televizije, koordinator proizvodnje i emitiranja te tehnièar asistent. Ostaje još otvoreno pitanje da li æe netko biti kažnjen "po zapovjednoj liniji", o èemu æe odluèiti Marija Nemèiæ, ravnateljica HTV-a

piše Saša JADRIJEVIÆ TOMAS

... više ...


27.10.2004.
Ivica Blažièko se vraæa na HTV?

Glavni ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ prošlog je petka, doznajemo, u svom prisavskom uredu razgovarao s prilièno zanimljivim gostom. Kad otkrijemo da je intrigantan posjetitelj bio donedavni direktor Nove TV Ivica Blažièko, svima se odmah nameæe jedan jedini zakljuèak  Blažièko se nakon godina izbivanja opet vraæa na HTV.

Piše: Božena Matijeviæ

... više ...


27.10.2004.
Hrvatska 54. po slobodi medija

Novinari bez granica navode da su najteža kršenja slobode medija zabilježena u zemljama istoène Azije

... više ...


27.10.2004.
Autori poznati, traži se istina

Sukladno odredbama Zakona o informiranju, zahtijevamo demanti èlanka "Dva projekta traže autora", objavljenog u prilogu Reflektor dana 20. listopada 2004. godine. Èlanak koji obiluje neistinama napisao je novinar Saša Jadrijeviæ Tomas u vrlo uvredljivom tonu, te time mojoj stranci nanio i još uvijek nanosi materijalnu i nematerijalnu štetu, i to iz sljedeæih razloga:

... više ...


27.10.2004.
Zgrada na muraju ostaje Škuliæu - bez radnika!

Vedran Škuliæ je ostvario svoju najavu danu Trgovaèkom sudu u Zadru da æe u roku od 10 dana isplatiti sve vjerovnike kojima je Tiskara dužna. Na taj naèin preuzima sva njihova prava i sprjeèava prodaju imovine Tiskare, ukljuèujuæi i atraktivnu zgradu na Bedemima, procijenjenu na samo 14 milijuna kuna

... više ...


27.10.2004.
Majstor ratne i sportske fotografije

George Silk, fotoreporter koji je 30 godina radio za èasopis »Life« i proslavio se snimkama s bojišnica u Drugome svjetskom ratu, a kasnije i pionirskim korištenjem posebne kamere za snimanje sportaša u pokretu, umro je u dobi od 87 godina.

... više ...


26.10.2004.
Tarikovi "Milijunaši"

Hrvatska televizija položila je ispit iz marketinških trikova - èini se da samo ona zna kako poraz pretvoriti u pobjedu! Pošto je u èetvrtak napravljena poèetnièka pogreška kada se poèela prikazivati kriva emisija "Milijunaša" jer je tehnièar dohvatio kazetu od drugog datuma, pa je jedna natjecateljica startala od osam tisuæa kuna (!) - ljutito èelništvo te javne kuæe odluèilo je u nedjelju pustiti dva "Milijunaša". Usput reèeno, jedina je dobra vijest iz cijelog sluèaja što æe oni koji misle da "Milijunaša" gledaju uživo napokon shvatiti o èemu je rijeè.

Piše: Jozo Reniæ

... više ...


26.10.2004.
Fenomen Baretiæ

Kad relativno neafirmiran pisac svojim prvim romanom osvoji praktièki sve hrvatske najvažnije godišnje književne nagrade, onda je to dogaðaj koji i kod manje upuæenih èitatelja izaziva iznenaðenje. Splitski Zagrepèanin Renato Baretiæ, novinar, i usto pjesnik, scenarist, pisac pitanja za kvizove itd., ove je godine za svoj prozni prvijenac "Osmi povjerenik" dobio èak èetiri nagrade: državnu "Nazor", Matièinu "Šenoa", Vjesnikovu "Goran" i sada nagradu DHK "Gjalski"!

piše: Strahimir Primorac

... više ...


26.10.2004.
Tko se Reutersa laæa...

KAKO STVARI STOJE nakon igraèa "Dinama", i novinari koji ne budu pisali po našem ukusu, iæi æe kuæama u gaæama - prijete navijaèi. No, što ako na palice, maske i prijetnje novinari združeno odgovore pravovaljanim informacijama i èinjenicama?

Piše Zvonimir KRSTULOVIÆ

... više ...


25.10.2004.
Pišuæi o Crkvi dodvoravaju se svojim gospodarima

Naši tiskani mediji nemaju religijskih redakcija, a kao religiolozi služe ili ljudi bivšeg sustava ili pojedinci koji se ne mogu sastati s osnovnim èinjenicama, ne poznaju crkveni život iznutra, ali ga i ne žele upoznati, jer duhovni, socijalni, pedagoški, karitativni i svaki ini rad nije zahvalna graða za proizvodnju skandala i projiciranje vlastite mržnje

ZVONIMIR BADURINA DUDIÆ

... više ...


23.10.2004.
Krivac sjedi u redakciji kviza?

»Glave æe se kotrljati!«, osnova je komentara s Hrvatske televizije na teški propust i emitiranje pogrešne emisije kviza »Tko želi biti milijunaš« u èetvrtak na Prvom programu HTV-a. Iako do zakljuèenja ovog broja toèno èinjenièno stanje i identitet odgovorne osobe nisu službeno utvrðeni, na HTV-u uvjeravaju kako, ovaj put, popusta za odgovorne neæe biti.

... više ...


23.10.2004.
europa u magli

 

Prodati više, makar prodao i laž – deviza što ju je je dio kolega detektirao kao prepreku jasnoj javnoj slici o EU u regiji. U nekim medijima, naime, urednici slijepo slušaju vlasnike željne profita, pa se javna funkcija medija gubi u utrci za novcem. Tako postaje moguæim da u dobro uoblièenom analitièkom tekstu piše jedno, ali da vrišteæa naslovnica najavljuje nešto posve drugo

piše boris paveliæ

... više ...


23.10.2004.
Medijski koncern »CME« ne pridržava se ugovora o prodaji

 

Novi vlasnik Nove TV, koncern »CME«, ne uplaæuje na vrijeme rate za prodaju televizije, kao što nije ni podmirio dugovanja prema dobavljaèima. Zbog svega toga, uskoro æu organizirati press konferenciju i javnosti otkriti mnoge stvari, istièe Ivan Æaleta

... više ...


23.10.2004.
Selcu »Primorsko jedro« po treæi put

Natjecalo se èetrnaest malih mjesta, a Selce je ukupni pobjednik, osim »Primorskog jedra«, dobilo je još pet nagrada po pojedinim kategorijama. Istu je titulu Selce ponijelo 2000. i 2002. godine

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO