hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

24.06.2003.
Radio-Quirinus iz Starèeviæeve

Sisak - Prekid programa Radio-Quirinusa trajao je samo nekoliko sati koliko je bilo potrebno da se preseli na novu lokaciju.

... više ...


24.06.2003.
Frank: Nisam imao namjeru klevetati Kseniju Liniæ

RIJEKA – Juèer je održana prva rasprava u kaznenom postupku protiv novinara Novog lista Roberta Franka kojeg je za klevetu tužila Ksenija Liniæ, predstojnica Ureda Grada Rijeke.

... više ...


24.06.2003.
Novinski mudozborci

Nije zlo samo èiniti zlo, zlo je kad ne èiniš dobro. Nekada je gore prešutjeti istinu nego slagat. Zato su novinski pravednici - mudozborci, oni koji imaju muda uvijek kazati istinu

Miro KUÈIÆ

... više ...


24.06.2003.
Dan Vjesnika

Nakon desetljeæa u kojem to nije bilo važno, Vjesnik se ponovno vraæa tradiciji i obilježavanju Dana Vjesnika, danas svoga 63. roðendana. Tradicija i kontinuitet na koji se time ponosno pozivamo, zapravo su, prije svega, pohvala ustrajnosti i izdržljivosti. Profesionalne izdržljivosti lista koji je, nažalost, preèesto bio u službi politike (posljednji, nadamo se i zadnji put do prije tri godine), a koji tek danas s punim pravom može za sebe reæi da je postao ono što bi novine i trebale biti - u službi èitatelja.

Krešimir Fijaèko

... više ...


24.06.2003.
Vjesnik ponovno stao u prve redove europskog tiskarstva

Novoinstalirani toranj novinske rotacije omoguæuje u jednom satu tiskanje 35.000 primjeraka dnevnih novina od 160 stranica, od èega 96 u boji, rekao je predsjednik Uprave Vjesnika d. d. Rikard Pompe/ Brzom informacijom, vještim i uglednim perima, specifiènim formatom i èistim grafièkim dizajnom, Vjesnik je jedna od onih novina koje su utirale staze profesije i obilježile desetljeæa hrvatskog novinstva i tiskarstva, naglasio je premijer Ivica Raèan

... više ...


24.06.2003.
Novak: Danas u Hrvatskoj imamo dobro novinarstvo

Graðani moraju znati što se dogaða u društvu kako bi mogli promišljati, birati i odluèivati o svojoj sudbini. »Vjesnik« u tome ima veliku i dominantnu ulogu i može služiti kao primjer / »Vjesnik« su danas zasigurno naše najbolje novine. Mislim to, jer ima poštenu informaciju o svemu što se dogaða u društvu. On ne pripada nijednoj stranci, nijednoj politièkoj strukturi, nijednom naèinu razmišljanja. To je informativni list, i kada ga proèitate, ne morate èitati druge novine / Ako se društvo intenzivno ne bori protiv svih oblika netolerancije i govora mržnje, imat æete ih i u novinama

... više ...


24.06.2003.
Obrazovani novinari: dvojbe, nerazumijevanja i podmetanja

Je li studij novinarstva dovoljan za obrazovanje novinara? Iskustva razvijenih zemalja govore da je novinarstvo profesija u kojoj je struèno osposobljavanje nužno tijekom cijele karijere. Hrvatsko novinarsko društvo prepoznalo je to na svojoj godišnjoj skupštini 1997. godine kada je pokrenuta Novinarska radionica. U nekoliko godina, uz znaèajnu meðunarodnu pomoæ, obrazovano je oko 600 mladih novinara. Edukacija novinara dignuta je na još višu razinu osnivanjem Meðunarodnog centra za obrazovanje novinara (ICEJ), koji je od 1998. pa do danas prerastao u respektabilnu i meðunarodno priznatu instituciju

STJEPAN MALOVIÆ

... više ...


24.06.2003.
»Usporedba s Al Caponeom je stilska figura«

ZAGREB, 23. lipnja - »Rijeè je o stilskoj figuri« objasnio je novinar Dražen Ilinèiæ na zagrebaèkom Opæinskom sudu navod iz svog teksta objavljenog u ožujku 2000. godine u Veèernjem listu, u kojem Antuna Vrdoljaka usporeðuje s Al Caponeom.
Poznati hrvatski filmski režiser i èlan meðunarodnog olimpijskog odbora tužio je Veèernji list zbog spomenutog teksta koji je uklopljen u intervju s redateljem Hrvojem Hribarom, u kojem se izmeðu ostalog navodi »Cijeli sluèaj s dodjeljivanjem filma Antunu Vrdoljaku podsjeæa.. na davnu prièu s Al Caponeom kojeg su lovili.. a uhvatili su ga na utaji poreza...Neke hrvatske redatelje , ne samo Vrdoljaka, optuživali su da muljaju s novcem koji im je država dodijelila za filmove.«

... više ...


23.06.2003.
»Na HTV-u je nešto poremeæeno u vrijednostima«

O novinarima koji su prešli na Novu TV i gubitku HTV-a

Razgovarala: Dženeta Ã?okiæ

... više ...


23.06.2003.
Novinarska profesija: Kaotièna slika prepuna paradoksa

Studenti Hrvatskih studija imaju pravo na prosvjed i borbu za svoj studij, ali takvo rješavanje problema neæe poboljšati studij, ni obrazovanje novinara, nego samo još jednom žalosno upozorava na to kako se u nas sve s novinarstvom u vezi nepotrebno politizira, te novinarstvu, kao profesiji, na svim razinama daje negativan politièki imidž / Na svjetlo je dana izašlo nekoliko prijedloga novih studija novinarstva, èije sudbine su još neizvjesne, ali je znakovito da se predlažu što na fakultetu Zagrebaèkog sveuèilišta, Splitskom veleuèilištu, privatnim institucijama, nakladnièkim kuæama... Laik æe se zapitati èemu uopæe gužve zbog upisnih kvota, kada bujaju takve inicijative. Istodobno je Sveuèilište suoèeno s primjenom Bolognske deklaracije, ali to se prihvaæa s figom u džepu, a pokušava zadržati postojeæe pozicije

STJEPAN MALOVIÆ

... više ...


21.06.2003.
Goran Miliæ: »Ne ljubim previše svoj novi posao, ali nije da ga ne znam«

Odluèio sam prihvatiti ponudu Jasne Ulage Valiæ i pokušati zaèepiti rupe. Ne mogu reæi da mi je drago, jer nisam više u godinama da mi je lako sjediti u uredu 16 sati dnevno. To je posao sa stotinama ljudi, a ako uzmemo u obzir i dopisništva, rijeÃ

... više ...


21.06.2003.
Ozlijeðen novinar Davor Krile

ZAGREB â?? U prometnoj nesreæi koja se dogodila u ponedjeljak, oko deset sati, na križanju Ruždjakove i Prisavlja lakše je ozlijeðen šef zagrebaèkog dopisništva Slobodne Dalmacije Davor Krile

... više ...


21.06.2003.
Nikola Kristiæ je privremena elementarna nepogoda

Silvija LUKS: "Ja s Kristiæem nemam sukob, a on ima sukob sa svima i sam sa sobom. Što se tièe moga priloga u ’Forumu’ on je odlièan i profesionalno je napravljen. Ja se samo mogu smijati tome što Kristiæ govori i žao mi je što on prilog nije razumio, ali ja mu nisam ni mama ni tata da ga uèim u životu"

... više ...


21.06.2003.
Vjesnikovci kod predsjednika Mesiæa

Na današnjem medijskom prostoru u Hrvatskoj »Vjesnik« je jedan od najobjektivnijih listova i novine »Vjesnikova« profila potrebne su hrvatskoj medijskoj sceni, kazao je Mesiæ, koji je predstavnike Vjesnika d. d. primio u povodu 63. obljetnice izlaženja lista

... više ...


18.06.2003.
J. Ulaga-Valiæ umjesto Kristiæa predlaže Miliæa

Nakon što pet HTV-ovih programskih urednika i dalje inzistira na svom razrješenju, a jedan od njih podnio je èak neopozivu ostavku, Vijeæe HRT-a u èetvrtak æe ponovno razmatrati njihov prijedlog da ih se oslobodi urednièkih dužnosti. No ono što j

... više ...


18.06.2003.
Nemam ovlasti za uvoðenje prisilne uprave

* Tijekom ovoga mjeseca oèekuje se donošenje novog Zakona o HRT-u, a time æe se automatski riješiti neki od sadašnjih problema
    Novinarske spekulacije da æe ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ - u sadašnjoj situaciji, kad se i na pro

... više ...


18.06.2003.
Najviše æu živjeti u automobilu

 Petar Vlahov, donedavno HTV-ov šibenski dopisnik, sad je - "novo lice Nove TV". S Mirjanom Hrgom izmjenjivat æe se u ureðivanju i voðenju "Mete", a novinarske priloge radit æe i za "24 sata", drugu informativnu emisiju Nove TV. Kljuèan je r

... više ...


18.06.2003.
Dodijeljene nagrade "Slobodne Dalmacije"

Šezdeseti roðendan Slobodne Dalmacije sveèano je proslavljen u Galeriji Meštroviæ uz dodjelu godišnjih nagrada naše kuæe za umjetnost, znanost i novinarstvo.
U parku Galerije okupio se na sveèanosti velik broj djelatnika Slobodne Dalmacije i njihovih uzvanika, a nakon pozdrava predsjednika Uprave Srðana Kovaèiæa, dobitnicima su uruèene nagrade i plakete koje je izradio slikar Viktor Popoviæ.

... više ...


18.06.2003.
Moj najveæi uspjeh: preživio sam!

Uvijek je postojala opasnost da se nekome ne svidite i da æe vas nastojati ukloniti. Neko vrijeme to su intenzivno radili jedan splitski književnik i jedan muzièar, koji su bili vrlo utjecajni jer su imali i partizansku fazu u svojoj karijeri. Onda je došla 1972. godina - sjeæam se nekih komentara koje sam pisao u “Nedjeljnoj Dalmaciji” i toga kako je jedan èovjek zadužen za ideologiju u Dalmatinskom komitetu partije odluèio da se ta rubrika ukine...

Razgovarao BOŽE V. ŽIGO

... više ...


18.06.2003.
WAZ kupio tjednik

Budimpešta - Njemaèka izdavaèka kuæe WAZ Group kupila je 75% udjela u maðarskom tjedniku s najveæom nakladom HVG.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO