hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

24.07.2003.
Ã?etiri godine www.vecernji-list.hr

Veèernjakovi èitatelji veæ èetiri godine prate nove izdanja svojih novina na internetu.

... više ...


24.07.2003.
»Glas koncila« proziva Vavru i novinare zbog joge

»Glas koncila« osvræe se zajedljivim tonom na Ministarstvo prosvjete iako je, nakon oštrog prosvjeda HBK zbog uvoðenja teèajeva joge u škole, to ministarstvo reagiralo pomirujuæim povlaèenjem svoje preporuke o teèajevima joge iz škola

... više ...


23.07.2003.
Najbolje bi bilo da zakon stupi na snagu 1. sijeènja 2004.

Zakonu se najviše zamjera naèin izbora èlanova Vijeæa HRT-a kao i to što ga se donosi u izbornoj godini/ IDS: Jesu li civilne udruge reprezentativniji predstavnici naroda od zastupnika/ HDZ: Nigdje nisu odreðeni kriteriji za kandidate za èlanove Vi

... više ...


23.07.2003.
Pripreme za odlazak u Irak

Ladišiæ, Valèiæ i Dragièeviæ odlaze u ratnu zonu
    U vrijeme sve napetijeg crescenda ratnièkih bubnjeva koji navješÃ¦uju skori poèetak napada na Irak, i Hrvatska televizija intenzivno priprema odlazak svojih novinara na podru

... više ...


23.07.2003.
Primjedbe HND-a na Kazneni zakon

Predsjednik HND-a Dragutin Luèiæ iznio ministrici Antièeviæ Marinoviæ primjedbe na nedavno usvojene izmjene Kaznenog zakona, koje se odnose na odgovornost za klevetu.

... više ...


23.07.2003.
Primjedbe HND-a na KZ uskoro i na Vladi

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Dragutin Luciæ iznio je juèer ministrici pravosuða, uprave i lokalne samouprave Ingrid Antièeviæ Marinoviæ primjedbe na nedavno usvojene izmjene Kaznenog zakona koje se odnose na odgovornost za klevetu.

... više ...


21.07.2003.
Galiæ ne može smijeniti Jasnu Ulagu-Valiæ

 Samo dvije godine nakon donošenja Zakona o HRT-u kojim su u voðenju nacionalne televizije i kreiranju programa politièare zamijenili predstavnici civilnog društva i raznih udruga, koalicijska je veæina u Saboru juèer priznala da je taj eksp

... više ...


21.07.2003.
Krenuo Rekord

Juèer se na kioscima pojavio sportski tjednik Rekord koji æe izlaziti srijedom

... više ...


21.07.2003.
Politika se na velika vrata vraæa na HTV

Ne vidim kakav je to korak naprijed uèinjen novim Zakonom, dapaèe, uèinit æe se teško popravljiv korak unatrag jer se politika na velika vrata vraæa na HTV - Ne mislim da je Mirko Galiæ zlonamjeran èovjek, no èinjenica je da ga je politika izabra

... više ...


21.07.2003.
Propao pokušaj mirenja

Informacije koje sam objavila u spornom èlanku doznala sam iz više diplomatskih izvora. Sve su provjerene, ali ja svoje izvore neæu iznositi, kazala je Starešina

... više ...


21.07.2003.
Za prisluškivanje i klevetu uvjetno pet mjeseci zatvora

Na Opæinskom sudu u Šibeniku, kojim je predsjedavao sudac Živko Pašara, u petak je izreèena nepravomoæna presuda od pet mjeseci zatvora s kušnjom od dvije godine Miši Bijeliæu, vlasniku i direktoru radijske postaje Radio Ritam Šibenik.

... više ...


21.07.2003.
»Urangate« sve više pritišæe Bijelu kuæu

Mediji sve hrabrije èeprkaju po prljavštinama u pripremanju amerièke i svjetske javnosti za rat u Iraku / »Los Angeles Times« piše o možda najgorem sluèaju zavaravanja u povijesti amerièkih administracija i zakljuèuje da »gotovo nema boljeg razloga za pokretanje postupka opoziva« predsjednika

... više ...


21.07.2003.
Optužbe o medijskom koloniziranju BiH

Do 20. rujna ove godine, u Bosni i Hercegovini bit æe zabranjeno prenošenje dozvola za korištenje frekvencija i spajanje elektronskih medija koji pokrivaju isto podruèje.

... više ...


21.07.2003.
Umro novinar Antun Horvat

Hrvatski novinar - debatni stenograf, dugogodišnji presjednik Hrvatskog novinarskog društva i Hrvatskog stenografskog društva Antun Horvat - Tuna preminuo je juèer u Zagrebu u 84. godini.

... više ...


20.07.2003.
Uvodi li se "verbalni delikt"?

Upozorava na pogoršanje stanja medijskih sloboda, potpunu odsutnost volje za utemeljenom javnom raspravom o recidivima prijetnje nacizma, drastièno smanjenje prostora za kulturu u "Veèernjem listu" te na loš položaj restauratorske struke u Dubrovniku

... više ...


20.07.2003.
Zar Raèan misli da smo totalni idioti?

Kako Raèan i SDP misle objasniti javnosti to što se odjednom pojavio Trgovaèki sud kao deus ex machina u sluèaju "Sunèanog Hvara"? - SDP, HSS i HNS æe se dogovoriti o nastavku koalicije

... više ...


20.07.2003.
Ubijen ruski televizijski novinar

TV novinar Alièin Guljev, struènjak za pitanja Kavkaza, ubijen u svom stanu.

... više ...


20.07.2003.
Novinarka preminula od udarca tvrdim predmetom u glavu

Iransko-kanadska novinarka Zahra Kazemi, koja je umrla nedugo nakon boravka u iranskom zatvoru, preminula je zbog posljedica udarca u glavu, rekao je u subotu zamjenik iranskog ministra za unutrašnje poslove Ali-Achgar Ahmadi.

... više ...


19.07.2003.
HDZ traži povratak svoga modela HRT-a

Ako se usvoji ovakav zakon bit æe to najkompliciraniji zakon u povijesti, a sumnjam da æe biti uopæe provediv

... više ...


19.07.2003.
Sramotna šutnja hrvatskih medija

Zagreb je doèekao rukometaše na Trgu bana Jelaèiæa. Dobro, to je vijest. Na bini se izmijenilo nekoliko pjevaèa â?? to možda i nije tako bitno. Meðu njima je bio i Marko Perkoviæ Thompson. . .

Saša Vejnoviæ 

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO