hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

14.06.2002.
Ulagina biografija je dobar vic


"Èini mi se da je Jasna Ulaga-Valiæ svoj mandat poèela prijetnjom "sve vas bum smijenila", a da æe ga završiti geslom "sve vas bum tužila"", završetak je priopæenja potpredsjednika Hrvatskoga novinarskog društva (HND) Gojka Marinkoviæa upuæenoga medijima u kojemu reagira na prijavu Vijeæu èasti HND-a koju je protiv njega podnijelo, kako kaže, "nekakvo fantomsko NLO Programsko vijeæe HTV-a, a potpisala Jasna Ulaga-Valiæ, jer je u nedavoj CCN-ovoj emisiji Replika iznio niz neistina i uvreda o njoj i njezinoj urednièkoj ekipi".

... više ...


14.06.2002.
Galiæ povukao iz postupka ugovor Joška Lokasa

Neki smatraju da je Galiæ smišljeno povukao ugovor kako bi dokazao da poštuje zakonitost i da ne bi morao potvrditi Željku Markiæ, koja ne zadovoljava formalne uvjete Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta HRT-a za urednicu dnevnih informativnih emisija

... više ...


14.06.2002.
Vijeæe za radio i televiziju suglasno s prodajom dionica Nove TV

ZAGREB, 12. lipnja - Vijeæe za radio i televiziju u srijedu je veæinom glasova dalo suglasnost za prodaju dionica Nove TV. Suglasnost je dana nakon pozitivnog izvješæa povjerenstva Zavoda za telekomunikacije koje je poèetkom lipnja izvršilo nadzor u toj televiziji..
Ukupno se želi prodati oko 40 posto dionica zagrebaèkim tvrtkama "Orlando", "Pitos" i "Studio Milenium". Iako dio zaposlenika Nove TV nezakonitim smatra prijenos ovih dionica na navedene tvrtke, èlanovi Vijeæa upozorili su da o valjanosti tih postupaka može odluèivati samo Trgovaèki sud pa su pozvali obje strane da spor pokušaju riješiti na Skupštini društva. Vijeæe je riješilo spor u sluèaju radijske koncesije za veliku Goricu i kao koncesionara potvrdilo radio Veliku Goricu. (Hina)

... više ...


13.06.2002.
RiTV kažnjen s 325.000, a direktor Nikša Grabovac s 97.500 kuna

Visoka kazna rezultat je inspekcijskog nadzora Državnog inspektorata provedenog 15. svibnja prošle godine, kada je utvrðeno da RiTV ima samo šest radnika u radnom odnosu s ugovorima o radu na neodreðeno vrijeme

... više ...


13.06.2002.
Željka Markiæ: Tužit æu HRT

Željka Markiæ je Vjesniku kazala da odluku Upravnog vijeæa sagledava u svjetlu toga što iz pouzdanih izvora zna da je Ante Obuljen, šef pravne službe HRT-a, »netoèno izvijestio Upravno vijeæe o pravnim aspektima ravnateljeve odluke«. Takoðer, dodala je, prema informacijama koje se mogu provjeriti na tonskom zapisu, »Galiæ je Upravnom vijeæu tvrdio kako nije potpisao ugovor Jošku Lokasu, koji nema fakultetsko obrazovanje niti urednièko iskustvo«, a doznaje se da je neposredno prije sjednice povukao potpis s veæ potpisanog ugovora. Markiæ istièe da Galiæ nije smio krivo izvijestiti Upravno vijeæe o Lokasovu ugovoru.
»Podnijet æu Upravnom vijeæu zahtjev za zaštitu zakonitosti, i žao mi je što æe cijeli ovaj sluèaj u konaènici završiti na sudu, jer sam odvjetniku veæ predala tužbu protiv HRT-a«, istièe Markiæ. Dodaje kako æe poštivati svaku odluku Vijeæa HRT-a, koje je, po njenom mišljenju, izborom glavne urednice priv puta uspjelo osigurati odvajanje programa od Uprave. »Napori Mirka Galiæa i pravne službe da opstruiraju odvajanje programa od Uprave, nisu iznenaðenje ni za koga«, zakljuèuje Markiæ.
A. F.

... više ...


13.06.2002.
Upravno vijeæe HRT-a: Odluke o imenovanju treba preispitati

ZAGREB, 12. lipnja - Upravno vijeæe HRT-a poziva Vijeæe HRT- a da preispita svoje odluke o imenovanju Željke Markiæ, urednice dnevnih informativnih emisija i Sanjina Berca, odgovornog urednika radio postaje Pula. Priopæeno je to u srijedu, nakon što je u utorak kasno poslijepodne nakon sjednice Upravnog vijeæa izostalo priopæenje zbog »iscrpljenosti èlanova« cjelodnevnim sastancima...

... više ...


13.06.2002.
Što sam zapravo rekao u CCN-ovoj emisiji »Replika« 7. lipnja

Nekakvo fantomsko NLO Programsko vijeæe HTV-a otposlalo je u nedjelju, 9. lipnja, preko HINE priopæenje prema kojem je potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Gojko Marinkoviæ prijavljen Vijeæu èasti HND-a, jer je u nedavnoj CCN-ovoj emisiji »Replika« iznio èitav niz neistina i uvreda o Jasni Ulaga Valiæ i cijeloj urednièkoj ekipi HTV-a...

... više ...


13.06.2002.
Imat æemo dobru televiziju, obeæavam!

U ova tri mjeseca uspjeli smo posložiti kockice, a sada je na redu Informativno-politièki program. Mislim da je nedopustivo da tim programom dominiraju dva, tri èovjeka - Predugo je na HTV-u vladala negativna selekcija i zato inzistiram na kompeticiji i struènoj spremi ljudi, a vjerujte, tu nailazim na žestoke otpore u kuæi. Iznenadili biste se koliko urednika i novinara ima srednju struènu spremu, ali zato visoke koeficijente! - Ne vidim razloga zbog èega bih morala odgovarati na pitanja o ugovoru koji uopæe nije potpisan - U jesen æemo imati dobru televiziju, obeæavam. Iako me užasno iscrpljuju napisi po novinama koji bi me trebali zaustaviti i destimulirati

... više ...


13.06.2002.
Pukaniæ æe u Bariju svjedoèiti u istrazi protiv Mila Ðukanoviæa

Vlasnik "Nacionala" Ivo Pukaniæ svjedoèit æe u Italiji u istrazi koju tamošnje vlasti zbog umiješanosti u šverc cigareta vode protiv crnogorskog predsjednika Mila Ðukanoviæa

... više ...


13.06.2002.
Markiæ i Berc ostali bez ugovora o radu

ZAGREB — Upravno vijeæe HRT-a održalo je u utorak sjednicu na kojoj je podržana odluka ravnatelja Mirka Galiæa da ne potpiše ugovore o radu Željki Markiæ, urednici dnevnih informativnih emisija HTV-a, i Sanjinu Bercu, uredniku Radio Pule, zbog toga što ne udovoljavaju uvjetima iz Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta HRT-a...

... više ...


13.06.2002.
Upravno vijeæe ne zna za samovolju Galiæa

 
U konaènici æu morati iæi na sud, što je za mene loše. Ne zato što spor neæu dobiti – sasvim sigurno æu ga dobiti – veæ zato što mi Galiæ nametanjem sudskog procesa onemoguæava da radim posao koji sam dotad bez struènih zamjerki radila

Razgovarao Saša VEJNOVIÆ

... više ...


13.06.2002.
Radio Gospiæ dobio petogodišnju koncesiju

ZAGREB – Županijski radio Gospiæ obavljat æe u iduæih pet godina radijsku djelatnost na razini županijske koncesije u Lièko-senjskoj županiji. Odluèilo je to na juèerašnjoj sjednici Vijeæe za radio i televiziju pod predsjedanjem prof. dr. sc. Branke Zovko Cihlar. Predstavnik Županijskog radija Gospiæ, direktor Marin Smolèiæ, odgovarao je tijekom rasprave o koncesiji na pitanja èlanova Vijeæa koja su osim programske sheme najviše bila vezana za nedostatak odašiljaèa. Naime, prema projektima i odrednicama zakona Hrvatski zavod za telekomunikacije dao je mišljenje da Županijski radio Gospiæ na podruèju èujnosti treba instalirati ukupno 9 odašiljaèa ili veza. Buduæi da Radio trenutno radi na dva odašiljaèa snage 1500 W, po grubim bi procjenama zadovoljenje ovih uvjeta stajalo otprilike 600 tisuæa kuna. Prema broju potencijalnih slušatelja, cijena pokrivenosti signalom Županijskog radija Gospiæ bila bi najskuplja u Republici Hrvatskoj.
M. S.
 

... više ...


12.06.2002.
Otvorenje MDF-a bez prijenosa

Ništa od izravnog prijenosa otvorenja MDF-a! Kronièari Meðunarodnog djeèjeg festivala ne pamte da je ikad, osim za ratnih godina kad je MDF gostovao izvan Šibenika, HTV odbila prenositi sveèanost otvorenja!

... više ...


12.06.2002.
I Vijeæe i Ulaga trebaju odstupiti

Nakon brojnih analiza, zgražanja i upozorenja koja su ispisana na ovomu mjestu, ovaj put bez ikakva okolišanja, izravno u glavu, kažem: i Vijeæe HRT-a i cjelokupna urednièka garnitura, s Jasnom Ulagom Valiæ na èelu, treba dati ostavku. Èim prije. Neopozivu. Ima li uopæe onih koji bi se pitali zašto? Ako ipak ima, evo razloga.

... više ...


12.06.2002.
Ulaga pristala na smirivanje situacije

ZAGREB – Dramatièno najavljivana sjednica Upravnog vijeæa HRT-a doista je održana juèer, no ostala je bez epiloga. Naime, iako su prije nje održana èak dva sastanka, i iako se sudionicima tih sastanaka zabranilo da javno iznose detalje tih sastanaka s obrazloženjem da æe Upravno vijeæe na kraju dana objaviti priopæenje sa zakljuècima, to se ipak nije dogodilo. S HTV-a su samo poruèili da æe zakljuèci biti poznati tek danas, pa je tako sve što smo uspjeli doznati neslužbeno.

... više ...


12.06.2002.
PRISAVLJE Mitroviæ, Luks i Ðuretiæ u tajnom pismu nazvali Jasnu Ulagu-Valiæ ekshibicionisticom

Skandali na Hrvatskoj televiziji se nastavljaju. U utorak, 11. lipnja, održat æe se sastanak skupine pobunjenih novinara kojima smeta glavna urednica Jasna Ulaga-Valiæ s èlanovima Upravnog vijeæa HRT-a...

... više ...


11.06.2002.
Pada Željka Markiæ ili urednici daju kolektivnu ostavku

... više ...


11.06.2002.
Dva i pol mjeseca ureðujem Dnevnik, a službeno sam na rodiljskom


* Tužno je što ravnatelj svu silu energije troši kako bi moju malenkost onemoguæio da radi. Nevjerojatno je kako uz toliki broj zaposlenika koji primaju plaæu, a ne rade, on meni ne da raditi ni bez plaæe

... više ...


11.06.2002.
WAZ NAMJERAVA PREUZETI KIRCH MEDIA

... više ...


11.06.2002.
"Branitelji tzv. zloèinaèke organizacije i Nacional vode specijalni rat protiv ŽDO-a"

Kao primjere specijalnog rata Pavlièek-Patak je navela tvrdnje Nacionala da je ŽDO onemoguæavao progon tzv. mafijaškog klana Vjeke Sliška kao rivalske organizacije Nikice Jelaviæa kojoj se sudi u Remetincu, te izravno suraðivao s pripadnicima Sliškova klana, nagovarajuæi ih na lažna svjedoèenja i podmeæuæi dokaze

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO