hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

08.05.2003.
Strah od poslodavca

Opæinsko državno odvjetništvo u Kutini pokrenulo je spor protiv poslodavca koji je prijeèio rad sindikata. Å toviše, u NET-TV Moslavini" osim redovnog novinarskog posla novinari su odraðivali i èistaèke "šihte". Stoga je sudski epilog tog sluèaj

... više ...


08.05.2003.
Novinar Dražen Majiæ osuðen za klevetu Rajka Grliæa i Ivana Jakovèiæa

Sutkinja Budimir Sirotiæ rekla je da je novinar Majiæ u èlanku »Neka moja Istra blista« moralno diskreditirao Grliæa i Jakovèiæa i neistinito naveo da je Grliæ kupio kuæu u Grožnjanu ponajviše zahvaljujuæi poznanstvu s najmoænijim èovjekom

... više ...


08.05.2003.
»Pjesnikinja« uperila pištolj u novinara

Policija koja je došla brzo nakon poziva razoružala je psihièki labilnu Vesnu G. koja je veæ ranije prijetila kako æe zapaliti radio

... više ...


08.05.2003.
Umro novinar Stanko Eder

... više ...


08.05.2003.
HTV-ov Dnevnik opet bez imena urednika programa

Zagreb, 25. studenoga - Urednici u Informativnom politièkom programu HTV-a - Nikola kristiæ, Oliver Dražiæ i Katja Kušec - skinuli su u ponedjeljak svoje potpise s odjavne špice Dnevnika.

... više ...


08.05.2003.
Hrvatskom fondu za privatizaciju briga o državnoj imovini, možda i novo ime

ZAGREB, 25. studenog - Ã?elnici vladajuæe koalicije, koji su se u ponedjeljak popodne sastali u Banskim dvorima, najviše su vremena na gotovo petosatnom sastanku, prema rijeèima predsjendika HSS-a, Zlatka Tomèiæa, posvetili konceptu privatizacije. Ko

... više ...


08.05.2003.
Delo želi Slobodnu ako je dobrodošlo

U Sloveniji nisu iznenaðeni rijeèima hrvatskog premijera Raèana koji je u intervjuu za subotnju Slobodnu Dalmaciju rekao da je "nužno izvršiti privatizaciju transparentno i da Slobodna ne doðe u tuðe ruke".

... više ...


08.05.2003.
Slobodna veæ privatizirana

Na pitanje sudbine Slobodne Raèan je u subotu odgovorio - "Da, bit æe privatizirana do izbora". Veæ juèer, u srijedu, tiskana je Tomèiæeva replika: "Privatizacija "Slobodne Dalmacije" nešto je što bi moglo stvoriti novu raspravu izmeðu stranaka i pojedinih politièara i zato nisam za privatizaciju "Slobodne" prije izbora, naroèito ne na brzinu"…

Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


08.05.2003.
Sud pristran, sudac nekorektan?

Kolumnistu Novog lista èlanovi Hvidre tužili su zbog teksta objavljenog prošle godine u povodu blokade tiskare u kojoj je bio tiskan Osjeèki dom s popisom hrvatskih ratnih vojnih invalida i pripadajuæim skupinama invalidnosti u Osjeèko-baranjskoj županiji - Pilsel je izjavio kako je kao novinar imao profesionalnu obvezu i graðansku dužnost braniti Ustav kojim se jamèi sloboda mišljenja i izražavanja misli

... više ...


08.05.2003.
Zatvoreni krug èudnih ljudi

Nezadovoljni s previše odbaèenih kaznenih prijava, tadašnji naèelnik PU dubrovaèko-neretvanske Eduard Èengija i naèelnik krimpolicije Ivan Mrðen namjeravali su poveæati uèinkovitost Odjela za suzbijanje organiziranoga kriminala te dovesti Alena Nikolca u Odjel. Èengija je znao kako su pojedinci u MUP RH protiv dolaska Nikolca u odjel koji je bio "zatvoreni krug" èudnih ljudi koji su si dali zadaæu da otkrivaju nekakve zavjere.

... više ...


08.05.2003.
Novinari i dalje na udaru vlasti

Mediji u Hrvatskoj u posljednje tri godine samo su djelomièno slobodni jer su novinari i dalje na udaru politièara i javnih osoba koji im prijete tužbama i sudskim postupcima, ocijenila je nevladina organizacija Freedom House (FH) u najnovijem izvještaju o slobodi medija u svijetu.

... više ...


08.05.2003.
Vuko: Investicija u novu rotaciju je prioritet

Premijer Ivica Raèan, za nedavnoga posjeta Splitu svratio je i do »Slobodne Dalmacije« gdje se u razgovoru s predstavnicima sindikata izjasnio za njezinu privatizaciju prije parlamentarnih izbora, dodajuæi kako ne bi bilo dobro da se »Slobodnu« proda strancima. U juèerašnjem broju Slobodne predsjednik Sabora Zlatko Tomèiæ o istom se pitanju izjasnio sasvim drugaèije.

... više ...


08.05.2003.
Novinari objavili prozu

Knjige trojice autora veæ su doživjele kritièarsku i struènu recepciju, a predviða im se visok plasman na ljestvicama èitanosti

... više ...


08.05.2003.
Odluke su donesene jednoglasno bez puno razmišljanja

Nagraðeni æe priznanja primiti na sveèanoj promociji 15. svibnja iz ruku privremenog glavnog ravnatelja Mirka Galiæa, kad se i obilježava dan Hrvatske radio-televizije

... više ...


08.05.2003.
Srbijanski »kralj zabavnog tiska« tužen zbog kraðe novina

U Vjesniku od 7. svibnja, na pola stranice objavljen je tekst o Robertu Èobanu, izdavaèu iz Novog Sada, pod naslovom »Najveæi srbijanski tabloid do poèetka ljeta na hrvatskom tržištu, a "Glorija" na srpskom jeziku u Srbiji«.
Nazivajuæi ga srbijanskim »kraljem zabavnog tiska i medijskim mogulom« susjedne države, novinar Vjesnika prikazuje, po njegovim rijeèima, fascinantan poslovni uspjeh novosadskog izdavaèa, najavljujuæi skori dolazak njegovog tabloida na hrvatsko tržište.

... više ...


07.05.2003.
Luèiæ: Tko radi protiv profesionalnih i etièkih naèela - neka propadne

Petrèane, 22. studenoga - Izvještajem predsjednika Hrvatskoga novonarskog društva (HND) Dragutina Luèiæa otvorena je 42. godišnja skupština HND-a i dani hrvatskog novinarstva, 22., 23. i 24. studenoga u petrèanima kod Zadra.  Lèiæ se u izvj

... više ...


07.05.2003.
Neodoljiva moæ medija

Nacionalna televizija kuæa je koju sigurno svi ne vole, ali oèito ni novinari ni politièari ne mogu odoljeti moæi toga medija
Piše Ljubica VUKO

... više ...


07.05.2003.
Jelena Lovriæ novinar godine â?? Neven Å antiæ najbolji kolumnist

PETRÃ?ANE â?? Kolumnistica našega lista Jelena Lovriæ je prema glasovima èlanova Hrvatskog novinarskog društva izabrana za novinara 2001. godine. Jeleni Lovriæ je to drugo najviše godišnje priznanje hrvatskih novinara, koji su je za najboljeg novin

... više ...


07.05.2003.
Danas "drmaju" novopeèeni kapitalisti

PETRÃ?ANE â?? Ne znam gdje vlasništvo može toliko kontinuirano blamirati profesiju kako to èini u novinarstvu â?? kazao je èlan Izvršnog odbora HND-a i kolumnist Slobodne Dalmacije dr. Danko Plevnik u uvodnom izlaganju o temi "Vlasništvo i profesija

... više ...


07.05.2003.
Kristiæ još ratuje

Da pad Bagdada nije kraj rata, misle iraèki ministar informiranja, Saddam Hussein i Nikola Kristiæ

Tomislav Klauški

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO