hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

21.04.2004.
TKO ÆE BITI VLASNIK ZGRADA NA BEDEMIMA?

Pokretanjem steèaja nad Zadarskom tiskarom, koja je u veæinskom vlasništvu Narodnog lista, postavlja se pitanje na koji æe naèin biti riješeno pitanje vlasništva nad zgradom koja se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zadru

... više ...


21.04.2004.
Cijena "Slobod(n)e"

Još juèer na spomen moguænosti da Ninoslav Paviæ i EPH preuzmu Slobodnu Dalmaciju mnogi su se u ovoj kuæi dizali na "sve èetiri", držeæi to svojevrsnom medijskom unifikacijom i neprihvatljivim gubitkom neovisnosti autentièno dalmatinske novinske tradicije.

Davorka BLAŽEVIÆ

... više ...


21.04.2004.
Sabor poèinje ždrijebom

Zastupnici æe imati pravo postaviti ukupno 40 pitanja premijeru i Vladi tijekom aktualnog prijepodneva. Omjer pitanja izmeðu oporbe i vladajuæe koalicije riješit æe se naknadno, a redoslijed pitanja odredit æe ždrijeb

... više ...


21.04.2004.
Izbori u HNS-u zatvoreni za javnost

U zagrebaèkom HNS-u, kojeg je dobro potresao odlazak predsjednika Mislava Žagara i 200 èlanova, danas se održavaju izbori a na mjesto njegovog nasljednika pretendiraju Stipe Tojèiæ i Alenka Košiša Èièin Šain. Zanimljivo je da æe ovi unutarstranaèki izbori HNS-a za javnost biti zatvoreni.

... više ...


21.04.2004.
Što avis neæe riješiti

Mudri su Kinezi oduvijek znali da svaki pa i najdalji put poèinje prvim korakom. Stoga je i avis Europske komisije Hrvatskoj zaista lijepo napredovanje ka cilju, sjedinjenju s maticom Europom, za koje pohvale zaslužuju svi koji su mu pridonijeli, i za ove i za bivše vlasti.

Piše: Branko Mijiæ

... više ...


21.04.2004.
RTL Televizija kreæe s programom 30. travnja

Napokon je službeno - RTL Televizija poèinje emitirati do kraja sljedeæeg tjedna. Tvrdnju temeljimo na izjavi direktora Zavoda za telekomunikaciju Ante Dodiga, koji je rekao da æe ugovor o koncesiji potpisati najkasnije u ponedjeljak.
piše Pavica Knezoviæ

... više ...


21.04.2004.
Pregledana videokazeta sadrži inkriminirajuæe navode

Klevetnièkim i uvredljivim navodom Tuðman smatra: »Mali je Miro narastao, imao je moænog tatu i znao je da nema zime, da može bez straha obavještajni posao pretvoriti u biznis«

 

... više ...


21.04.2004.
Nagrada World Press Photo 2003. uruèuje se 25. travnja

Francuski fotograf Jean-Marc Bouju iz Associated Pressa dobitnik je prve nagrade na 47. meðunarodnom godišnjem natjeèaju za najbolje novinske fotografije World Press Photo 2003.

... više ...


20.04.2004.
Za Slobodnu sve još otvoreno

Predsjednik Vlade dr. Ivo Sanader u ponedjeljak popodne je, gostujuæi u emisiji "Obrnuta prièa" mreže privatnih radiopostaja, izjavio da æe se do skorašnje saborske rasprave o Zakonu o medijima "dodatnim konzultacijama" raspraviti odredba o nedopuštenoj koncentraciji od 40 posto prodanih primjeraka novina na tržištu.

... više ...


20.04.2004.
Èetvero kandidata ’u igri’ za prvog èovjeka Televizije

Na natjeèaj za ravnatelje triju podružnica HRT-a stiglo je ukupno 16 prijava, od kojih 11 ispunjava sve potrebne uvjete iz natjeèaja.

... više ...


20.04.2004.
Zastupnici traže povratak kamera

Danas smo došli u samoposlugu, a sutra moramo doæi na blagajnu, pa vidjeti koliki æe biti raèun - kazao je u ponedjeljak ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ, ocjenjujuæi dva sata dug sastanak s proširenim Predsjedništvom Hrvatskog sabora koji je trebao iznaæi naèina da se saborske sjednice ipak direktno prenose, nakon što je ukinut treæi program HTV-a.

... više ...


20.04.2004.
Krenuo satelitski program HTV-a

Posebnom emisijom vijesti juèer se poèeo emitirati satelitski program HRT Plus.

... više ...


20.04.2004.
Kako HTV treba pratiti saborske sjednice?

Danas bi predsjedništvo Sabora trebalo donijeti zakljuèak kako bi HTV, prema njihovom mišljenju, ubuduæe trebao pratiti rad parlamenta nakon što je treæi kanal prestao s emitiranjem.

... više ...


20.04.2004.
Za tri ravnatelja 11 kandidata

 

Oèekuje se kako æe ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ kandidate pozvati na razgovore, a nakon èega bi Vijeæe moglo donijeti odluku na sjednici 27. travnja

... više ...


20.04.2004.
Ocjena o koncentraciji tek nakon odluke o prodaji

Potencijalno Agrokorovo preuzimanje državnog udjela u Podravci te eventualna prodaja Slobodne Dalmacije EPH-u, stavlja Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja pred novu kušnju.
Piše: Snježana Vujisiæ Sardeliæ

... više ...


19.04.2004.
Obitelj Veselka Tenžere tuži HND

Zbog nedozvoljenog korištenja imena pokojnog Veselka Tenžere, Hrvatsko novinarsko društvo uskoro bi se moglo naæi na sudu.

... više ...


19.04.2004.
Država je loš vlasnik medija

Predsjednica HNS-a osvrnula se i na moguænost da se lokalni izbori provedu po novom modelu neposrednog biranja župana, gradonaèelnika i opæinskih naèelnika istaknuvši kako je taj prijedlog još 2000. godine HNS pokušao provuæi, no amandmani tada nisu prošli.

... više ...


17.04.2004.
Zakon se ne donosi zbog Paviæa, veæ radi EU

Razumijem Paviæa kad on osjeæa kao da je to usmjereno protiv njega, ali nije, jer radi se o tome da Hrvatska mora uskladiti i svoje medijsko zakonodavstvo, u pogledu vlasništva, sa zakonodavstvom EU

... više ...


17.04.2004.
Mi samo provodimo ono što Sabor i Vlada propišu

Nedopuštena je svaka koncentracija kojom bi pojedini nakladnik prelazio 40 posto udjela na tržištu dnevnih novina i tjednika, a prije takvih akvizicija Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja dužna je zbrojiti udjele i oèitovati se o (ne)moguænosti kupoprodaje, ovo je bit predloženih izmjena i dopuna Zakona o medijima koji je Vlada uputila u hitnu proceduru.

... više ...


17.04.2004.
Ping-pong s koncentracijom završio na 40 posto

U èetvrtak je Vlada objavila da se u prijedlog zakona o medijima vraæa odredba o nedopuštenoj koncentraciji, kojom se ona definira 40-postotnim udjelom na tržištu / Prièa o zakonskom reguliranju koncentracije medija cijelo se vrijeme gotovo iskljuèivo svodi na EPH / Èini se da se zakon o medijima usvaja zbog jednog od dvaju razloga - zakonski ogranièiti ili ne ogranièiti EPH, pri èemu se isprobavaju razlièite varijante, a autori prijedloga zakona, predlažuæi dijametralno razlièita rješenja, gube vjerodostojnost

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO