hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

07.05.2005.
Premijera hrvatske »fotografske izvrsnosti«

Dva žirija odabrala su od ponuðenih 800 fotografija 98 radova 40 profesionalnih hrvatskih fotoreportera, a meðu njima su i fotografije koje su ove godine dobile nagrade »Pavao Cajzek«, »Ivan Fabijan« i » Nikša Antonini«

... više ...


07.05.2005.
Washington Post protiv Carle del Ponte

"Haaške optužnice protiv hrvatskih novinara imaju za cilj ušutkati oporbu Tribunalu u RH. Odgovornost je Haaga, a ne hrvatskih i stranih medija, osigurati da tajna svjedoèenja ne procure u javnost. Svaki sud na Zapadu, osobito u SAD-u, takve bi optužnice odbacio.

... više ...


07.05.2005.
Mesiæ se zagledao u Mesiæa

U galeriji Fotokluba Split juèer je otvorena izložba Hrvatska novinska fotografija 2004. godine. Na natjeèaj je pristiglo oko 800 fotografija, a odabrano je 98 radova 40 profesionalnih hrvatskih fotoreportera.

... više ...


07.05.2005.
Novinarka oklevetala Tuðmana, ali je osloboðena

Novinari Ljubica Letiniæ i Denis Latin juèer su nepravomoæno osloboðeni optužbe dr. Miroslava Tuðmana za klevetu prilogom "Mafija" u Latinici iz 2002. godine, u kojem se govorilo o navodnim teškim carinskim nezakonitostima pri uvozu amerièkih džipova preko CIA-e i naše tajne službe HIS kojoj je Tuðman bio na èelu.

... više ...


07.05.2005.
Evociran Papin pohod Rijeci

Postavljanjem izložbe uoèi službenog otvorenja spomenika Papi na Trsatu, Novi list je, zajedno sa svojim poslovnim suradnicima, zaokružio gotovo trogodišnji projekt »Papa meðu nama«, posveæen povijesnom Papinom pohodu Hrvatskoj

... više ...


06.05.2005.
Novinarska solidarnost

(NE)MORALNA UCJENA Tvrdnja kako se novinari automatski moraju solidarizirati sa svakim objavljivanjem tajnih podataka moralno je licemjerna, a struèno neodrživa. To bi znaèilo da se novinarsku struku unaprijed moralno, moguæe i zakonski, abolira od kršenja zakona, bez obzira je li to kršenje zakona zbilja provedeno u interesu javnosti ili u neke druge svrhe

... više ...


06.05.2005.
Puhovski stao u obranu Marijaèiæa

ZADAR - Umjesto najavljene isprike Haaškom sudu zbog otkrivanja identiteta zaštiæenog svjedoka, Hrvatski list u svom novom broju, pod naslovom "Krivi smo jer smo objavili istinu!", donosi presliku optužnice koju je protiv glavnog urednika toga zadarskog tjednika Ivice Marijaèiæa i èlana redakcije Markice Rebiæa nedavno podigla glavna haaška tužiteljica Carla del Ponte zbog nepoštovanja Meðunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju.

... više ...


06.05.2005.
Pismo protiv vodstva HND-a ili protiv Haaga?

Grupa novinara sroèila je ’Otvoreno pismo vodstvu HND-a i hrvatskoj javnosti u povodu dana slobode medija’ ponudivši ga svim kolegama na potpis. U pismu stoji da je HND izjavom svoga podpredsjednika o haaškim optužnicama protiv trojice hrvatskih novinara "izgubio legitimitet biti udrugom obrane novinarske profesije".

... više ...


06.05.2005.
Najbolje novinske fotografije u 2004. godini

SPLIT - Zbor fotoreportera Hrvatskog novinarskog društva i Fotoklub Split organizatori su izložbe Hrvatska novinska fotografija 2004. Prvo izdanje ovog natjeèaja lani je prezentirano u sklopu programa Splitskog ljeta, a ove se godine postavom "fotografske izvrsnosti" pridružuju proslavi splitskog patrona sv. Dujma.

... više ...


06.05.2005.
Okrugli stol: "A. Gotovina heroj i optuženik"

ZAGREB - Okrugli stol o temi "Ante Gotovina - heroj i optuženik" uz sudjelovanje hrvatskih politièara, novinara i predstavnika braniteljskih udruga, a tragom inicijative udruge "Branitelji Hrvatske" da se ustanovi status junaka Domovinskog rata, održan je danas u Europskom domu.

... više ...


06.05.2005.
'Dobro jutro, Hrvatska': 13 sretnih godina

U petak 13. završava proslava kojom emisija "Dobro jutro, Hrvatska" obilježava 13 godina postojanja. Slavlje je poèelo 27. travnja i trajalo je punih trinaest dana. U sklopu godišnjice pokrenuta je humanita akcija "13 televizora za 13 godina" tijekom koje æe "Dobro jutro, Hrvatska" darivati televizore razlièitim udrugama i institucijama iz cijele Hrvatske.

... više ...


06.05.2005.
S Knjazom do ljepšega svijeta

Silvija Luks dobila je nagradu Hrvatskog novinarskog društva za intervju s Carlom del Ponte. Ako niste novinar vjerojatno ste umrli od smijeha, pa ako ste se prestali previjati po podu, možemo li dalje? Sluèaj, naime, nije bio nimalo smiješan veæini novinara, a gotovo ih je pedeset izašlo iz Društva koje iz godine u godinu potvrðuje specifièno pomaknut pogled na dosege u TV-novinarstvu.

... više ...


06.05.2005.
(Ne)zaštiæene tajne

Optužnice protiv Marijaèiæa i Rebiæa motivirane su željom tužiteljstva da opravda svoje teško shvatljive pogreške. Objavljivanjem izjave nizozemskog èasnika opovrgnuta je teza tužiteljstva da Hrvatska skriva Bralu, a potvrðeno je da je zapravo samo tužiteljstvo oèito manipuliralo njegovim sluèajem. Pritom je jasan bio i interes javnosti da dozna cjelovitu istinu

... više ...


05.05.2005.
I novinari RTL-a napustili HND

Novinari RTL-a, njih 18, istupili su juèer iz èlanstva Hrvatskog novinarskog društva jer su »ogorèeni skandalom kod dodjele nagrada HND-a« i jer »izbor pojedinih laureata u ovoj i u proteklim godinama pokazuje da ne postoje objektivni kriteriji kojima bi se jamèila selekcija najboljih radova novinara koji to zaslužuju radom i osobnim integritetom«.

... više ...


05.05.2005.
Wunenburger: Ne bih se kladio da æe pregovori poèeti u lipnju

Pogrešno je vjerovanje da æe se EU odreæi svojih temeljnih vrijednosti zbog generala Gotovine, istaknuo je europski diplomat, dodavši da Hrvatska nije talac jednog èovjeka, nego talac sustava u kojem još treba raditi na vladavini prava

... više ...


05.05.2005.
Ništa nije otkriveno u Kataviæevom laptopu

Opæinsko državno odvjetništvo u svojoj odluci o odbacivanju kaznene prijave zbog navodnog krivotvorenja brijunskog transkripta navodi da transkript ne odgovara u potpunosti audiozapisu, no da te pogreške ne utjeèu na istovjetnost sadržaja zapisnika, zbog èega je prijava Gotovininih odvjetnika protiv nepoznate osobe i odbaèena. Meðutim, odvjetnici generala Gotovine sami æe preuzeti kazneni progon nepoznate osobe koja je, kako tvrde, krivotvorila transkripte.

... više ...


05.05.2005.
’Neæemo stati dok ne otkrijemo tko je falsifikator!’

U svojoj zajednièkoj izjavi odvjetnièki tim generala Ante Gotovine (Luka Mišetiæ, Ivo Farèiæ, Ante Vukorepa, Marijan Pedišiæ i Marin Ivanoviæ) u srijedu je javnosti priopæio nove dokaze o tomu da novootkriveni tonski zapisi dokazuju upravo kako brijunski transkript nije autentièan.

... više ...


05.05.2005.
Miljenko Manjkas glavni urednik Veèernjeg lista

Miljenko Manjkas u èetvrtak æe i službeno biti predstavljen kao novi glavni urednik Veèernjeg lista. Na tom mjestu naslijedit æe dosadašnju urednicu Ružicu Cigler koja je nakon ulaska Styrije u Veèernji list izvršila kadrovske i urednièke promjene i redizajnirala list.

... više ...


05.05.2005.
HND nema èlana pod imenom Kristian Horvat

»Hrvatsko novinarsko društvo nema èlana pod imenom Kristian Horvat, te mu prema tome nije mogla biti ni izdana meðunarodna novinarska iskaznica na to ime«, rekao je u srijedu za Vjesnik dopredsjednik HND-a Zdenko Duka, odbacujuæi insinuacije da bi Ante Gotovina (alias Horvat) na neki naèin pribavio autentièni dokument.

... više ...


05.05.2005.
Novinara se može izbaciti na ulicu

Odreðene utjecajne skupine bitno odreðuju neke medije u BiH.
Prilièno smo daleko od neke prihvatljive pozicije na ljestvici slobode, jer se nalazimo iza stotog mjesta...
U BiH se, dakle, nikako ne može govoriti o slobodi medija. Mediji moraju imati i edukativnu dimenziju, a medija na hrvatskom jeziku sve je manje

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO