hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

11.04.2005.
Otoène teme i dileme na 50 milijuna stranica

U poèetku je izlazio u 7 tisuæa primjeraka, da bi danas dosegao tiraž od 45 tisuæa i prodavao se na podruèju èitave Hrvatske. Do sad je tiskano 3.250.000 primjeraka, odnosno 49,5 milijuna stranica na kojima su obraðene brojne teme s podruèja kvarnerskih otoka

... više ...


11.04.2005.
Ili si lud za otokom, ili æeš na otoku poludjeti

U istom danu izvijeste s nekog kulturnog dogaðanja, pa skoknu malo na sportski teren, svrate u gradsko poglavarstvo, dom zdravlja, naprave reportažu iz idiliènog, ali od svih zaboravljenog otoènog mjesta, ako treba i prokomentiraju aktualnu temu, a onda sve to napišu i pošalju u »centralu«, u kojoj rade neki poznati glasovi, ali nepoznati ljudi – jer dopisnici veæinu svojih kolega poznaju po glasu, no rijetke po stasu. Njihova veza s matiènom kuæom je telefonska, internetska i papirnata, ali ona sa èitateljstvom istinska je

... više ...


11.04.2005.
Grube pogreške novinarke CNN-a

Kontroverzne izjave proslavljene CNN-ove reporterke Christiane Amanpour izreèene tijekom prijenosa sprovoda Svetog Oca, a u vezi s proglašenjem blaženim hrvatskog kardinala Alojzija Stepinca, predstavnici Katolièke crkve u Hrvatskoj u nedjelju su u neslužbenim razgovorima uglavnom osuðivali, ali i popratili rijeèima "ništa novo". Neki smatraju kako se Crkva uopæe ne bi trebala osvrtati, niti službeno reagirati na izvještavanja Amanpourove i njezina kolege Johna Allena, no, kako doznajemo, nije iskljuèeno da se nakon temeljitog pregledavanja izjava o tome ovih dana na neki naèin ipak javno progovori.

... više ...


11.04.2005.
Odlazak najstarijeg splitskog novinara

Smrt je odnijela i Uroša Šakiæa, najstarijeg novinara "Slobodne Dalmacije" i Splita.

... više ...


11.04.2005.
Stepinac je osuðivao zloèine

Nije bilo neoèekivano da æe neki zapoèeti obraèun s papom Ivanom Pavlom II. još za vrijeme njegova pogreba. Hrvatima nije, meðutim, bilo nimalo ugodno slušati proslavljenu amerièku novinarsku Christiane Amanpour kako za vrijeme CNN-ova prijenosa pred milijunima gledatelja napada Papu zbog »kontroverzne« beatifikacije nadbiskupa Alojzija Stepinca, tvrdeæi da su »hrvatski fašisti gotovo bili u savezu s Katolièkom crkvom i èinili pogrome protiv Srba u Drugom svjetskom ratu«.

... više ...


10.04.2005.
Nikad dosta lokalnih tema

Dobro je da se s otoènim specifiènostima upozna što više ljudi, te da se i kroz novinske tekstove i prièe o otoènim zanimljivostima, aktualnostima, tradiciji, problemima, otok približi kopnu. Preporuèila bih da se o istoj temi rade prilozi i s kvarnerskih i s dalmatinskih otoka, jer ni mi iz otoènih sredina ne znamo mnogo jedni o drugima, rekla nam je Marta Fazliæ

... više ...


10.04.2005.
Mladi vraæaju život

Moraš doživjeti buru koja prekine dovod struje, koja sedam dana ne pušta brodu da pristane u luku, moraš doživjeti otok zimi, jer jedino tijekom zime otok pripada otoèanima

... više ...


10.04.2005.
Angeleski nije oklevetao tajkuna Faggiana

Maratonski, èetiri godine dug sudski postupak u kojem je pulski tajkun Albert Faggian tužio novinara Glasa Istre Zorana Angeleskog za klevetu i uvredu, juèer je na Opæinskom sudu u Puli okonèan nepravomoænom oslobaðajuæom presudom za Angeleskog

... više ...


09.04.2005.
Neprobavljiva parlamentarna blamaža

Po kratkom postupku premijer Ivo Sanader smirio je prekjuèer strasti na Markovu trgu, gdje su se neki »mudri« narodni tribuni izblamirali do boli. Ovaj put lamentirajuæi o vremenu od prije šezdesetak godina.

... više ...


08.04.2005.
Izborna promidžba od 24. travnja

Redoviti lokalni izbori održat æe se 15. svibnja, treæe nedjelje u mjesecu, sukladno zakonskoj odredbi. Izborni rokovi poèinju od nedjelje 10. travnja, a izborna promidžba poèinje 24. travnja.

... više ...


08.04.2005.
40 godina Veèernjakove prièe: izabrani su finalisti jubilarnog natjeèaja

Natjeèaj Veèernjega lista za kratku prièu najstarija je neprekinuta novinska akcija u Hrvatskoj kojom se potièe suvremena hrvatska književnost. Za nekoliko dana bit æe poznati pobjednici jubilarnog, 40. natjeèaja na koji su se autori odazvali u rekordnom, dosad najveæem broju: pristiglo je èak 1198 prièa, od èega je 47 objavljeno.

... više ...


08.04.2005.
Jedino Hrvatska i Srbija kažnjavali novinare zbog klevete

Hrvatska i Srbija su rijetke europske zemlje u kojima novinar zbog navodne klevete tijekom obavljanja svog posla može završiti u zatvoru, rekao je Alex Lupis, savjetnik za Europu u nevladinoj organizaciji Odbor za zaštitu novinara iz New Yorka, kako u srijedu prenosi radio postaja Glas Amerike

... više ...


08.04.2005.
»Kažipot« za Slovence u Rijeci

Slovenski dom »Bazovica« u Rijeci dobio je svoje informativno glasilo »Kažipot« èiji je prvi broj tiskan u 500 primjeraka.

... više ...


07.04.2005.
Promidžbena akcija udruge Pokret mladih

Udruga Pokret mladih juèer je na Trgu bana Jelaèiæa prodajom svog mjeseènika "Mladi list" i malim darovima za graðane skupljala dobrotvorni novac za promicanje svojih ciljeva.

 

... više ...


07.04.2005.
Slovensko glasilo

"Kažipot" je naziv informativnog mjeseènog glasila Slovenskog doma "Bazovica" èiji je prvi broj tiskan u 500 primjeraka.

... više ...


07.04.2005.
Objava izvanrednog stanja

Malko mi se zgadilo. Ili, kako bi to otprilike mladi umjetnik rekao, proljeæe je, a u meni nemir, od muke bi se izriga u svemir. Gledati televiziju, to je prije dva-tri tjedna, kad me uhvatila kriza, znaèilo isto što i Mesiæu jesti paštetu: nisi je mogao otvoriti a da na njoj ne vidiš Æiru ili Nives Celzijus!

... više ...


07.04.2005.
Dina Kuftiæ: Faggian je vedrio i oblaèio

Znali smo da nam se firma smanjuje, da je vrijednost dionica Puljanke drastièno pala, dobivali smo manje kolièine robe od dobavljaèa, imovina se rasprodavala, vrijedni radnici završavali su na birou... Mi smo postali nitko i ništa u firmi. Tada su govorili da Faggian vedri i oblaèi i da je ono što on kaže – amen • Sutkinja æe presudu objaviti veæ sutra u 10 sati

... više ...


06.04.2005.
Ninoslav Paviæ na ruèku kod Sanadera

Hrvatska i eurointegracije tema su razgovora èlanova kabineta premijera Sanadera s vodstvima medijskih kuæa u Hrvatskoj

... više ...


06.04.2005.
Puhovski: HTV ne bi trebao Papu zvati Svetim Ocem

To je nedopustivo za javnu televiziju jer on je Sveti Otac samo katolicima. U ovoj državi ima odreðen broj ljudi koji nisu katolici i imaju pravo da se Papu zove njegovom službenom funkcijom, a to je Papa, a ne Sveti Otac, objašnjava Žarko Puhovski

... više ...


06.04.2005.
Los Angeles Timesu i The Wall Street Journalu po dva Pulitzera

Svaki po dvije Pulitzerove nagrade, prestižno godišnje amerièko priznanje za tiskane medije, dobili su Los Angeles Times i The Wall Street Journal.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO