hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

30.10.2002.
Što je Smoje za Dalmaciju, to je Foretiæ za Zagreb

ZAGREB – »U jednom tekstu iz sredine devedesetih Foretiæ je rezignirano primijetio da je u ovoj državi sve važnije od same države. To je jedno od kljuènih mjesta njegove kolumnistike kojim otkriva svoj habitus, svjetonazor kronièara spremnog braniti liberalnu filozofiju, koja, usuprot rigidnome nacionalizmu, državu tretira kao nužno zlo«, kazao je Zdravko Zima na sinoænjem predstavljanju knjige »Mrakovi grada svjetlosti« Dalibora Foretiæa, objavljene kao sedma knjiga po redu u biblioteci »Veljko Vièeviæ«.

... više ...


30.10.2002.
Od novinara se oèekuje dda pišu na temelju provjerenih èinjenica

... više ...


29.10.2002.
Znaju se nove emisije, ali ne i tko æe ih raditi

ko je netko oèekivao da bi se tijekom ljeta napokon mogao pojaviti nekakav središnji zabavni show, bolje mu je da odmah odustane. Jasna Ulaga-Valiæ priznaje da su sve predložene ideje blijede i neinventivne te da se sve redom temelje na pjesmi i plesu

... više ...


29.10.2002.
Transkripti nisu zakonit dokaz

Istražna sutkinja zagrebaèkog Županijskog suda Mirjana Rigljan koja vodi istragu protiv bivšeg ministra unutarnjih poslova Ivana Jarnjaka - osumnjièenog da je prekršio službenu dužnost i javna ovlaštenja - sprjeèavanjem procesuiranja odgovornih

... više ...


29.10.2002.
"Nacional" traži izuzeæe

Na splitskom Opæinskom sudu odgoðena je rasprava u kojoj Luka Podrug privatno tuži tjednik Nacional za 500 tisuæa kuna zbog nanošenja duševnih boli te uvrede èasti i ugleda.
Naime, odvjetnik zagrebaèkog tjednika podnio je zahtjev za izuzeæem r

... više ...


29.10.2002.
Je li u Plavoj knjizi i Jukiæ, reæi æe MUP

ZAGREB, 28. listopada - Na Opæinskom je sudu u ponedjeljak nastavljen sudski spor u kojem je Ferdinand Jukiæ tužio novinarku Nacionala Jasnu Babiæ. Privatnu je tužbu Jukiæ podnio zbog teksta objavljenoga u 283. broju tjednika od 17. travnja 2001. godine pod naslovom: »Tajni popis 206 najveæih kriminalaca u Hrvatskoj«.

... više ...


29.10.2002.
Kapoviæ je kriv, a Informativni program je dezorganiziran

ZAGREB — Etièko povjerenstvo HRT-a smatra da je novinar HTV-a Jozo Kapoviæ prekršio Kodeks o radu i ponašanju zaposlenika HRT-a izvještavajuæi s posljednje saborske sjednice, ali i da je njegovu neetiènom ponašanju znaèajno pridonijela "dezorganizacija u Informativnom programu HTV-a".

... više ...


29.10.2002.
Vijeænike HRT-a na saslušanje u Sabor

 ZAGREB - Ne može se Zakon o HRT-u donositi po hitnom postupku jer u državi nemamo izvanredno stanje - ocijenio je juèer Ivan Zvonimir Èièak na okruglom stolu o Prijedlogu zakona o HRT-u te istaknuo da je o toj temi potrebna široka rasprava i ureðivanje zakonske regulative s podruèja informiranja i telekomunikacija.

... više ...


28.10.2002.
Policija ne radi svoj posao

ZAGREB â?? Znalo se da je bio napravljen pogrešan model privatizacije, kao i da su zakoni bili doneseni tako da bi se mogla izvršiti pljaèka, a najveæi prozivaèi su danas oni koji su opljaèkali Hrvatsku. Taj pogrešan model privatizacije doveo je do

... više ...


28.10.2002.
�udne »ingerencije« gðe Jasne Ulage-Valiæ

Kako to da ona ima ovlasti da skine emisiju »Latinice« u kojoj se govori o potrebi deustašizacije Hrvatske, a navodno, kako kaže, nema ovlasti da skine prijenos iz Bleiburga u kojemu se svojim govorima oglašuju i pojedinci s pozicije neoustaštva?

... više ...


28.10.2002.
Kronika Zagreba i spomenik malim ljudima

U Foretiæevim tekstovima našli su svoje mjesto ne samo gradonaèelnici i politièari, veæ èitav niz malih, obiènih ljudi

... više ...


28.10.2002.
Kod nas je sve nenormalno vrlo normalno

Vrlo pouèno je vaš novinar Darko Pajiæ u Novom listu od 4. listopada 2002. pod naslovom Jedan neradni dan stoji 85 milijuna dolara obrazložio kako neradni dan šteti ekonomici jer se tog dana ne privreðuje.
    Bravo, to treba prièati maloj djeèici, neka se uèe da radom se stvaraju dobra; pritom misleæi, na primjer, na Italiju, Austriju, Njemaèku... Ali, dragi moj šjor Pajiæ, mi živimo u hrvatskoj a Lijepa naša se malo razlikuje od Italije...

... više ...


27.10.2002.
Liniæ: Pokušavate me proglasiti razbojnikom

Govoreæi o prodaji Privredne banke Zagreb Slavko Liniæ je izjavio da je talijanska grupacija Intese ponudila 125 milijuna za 25 posto plus jednu dionicu PBZ-a, ali Vlada želi razgovarati o 150 milijuna eura

... više ...


27.10.2002.
Kako je Montgomery rušio Miloševiæa

U jednom trenutku, otkriva LeBor, amerièka šefica State Departmenta Madeleine Albright odluèila je: »Dajemo jasno na znanje da Miloševiæa ne vidimo u buduænosti«. U pogon je stavljen plan za njegovo rušenje. Njime se dirigiralo iz Ureda za jugoslavenske poslove u Budimpešti, kojim je rukovodio William Montgomery. Plan Zapada je bio da poveæava meðunarodni gospodarski i politièki pritisak na režim u Beogradu a sve je okonèalo uhiæenjem Miloševiæa

... više ...


26.10.2002.
Imenovano Upravno vijeæe Hine

ZAGREB, 24. svibnja - Hrvatski je sabor u petak imenovao peteroèlano Upravno vijeæe Hrvatske izvještajne novinske agencije Hine. Imenovani su tako Hinina urednica Davorka Stanešiæ, Nada Zgrabljiæ, dugogodišnja suradnica HRT-a, Davor Vašièek, savj

... više ...


26.10.2002.
Oporbena novinarka kod otmièara

Ana Politkovskaja, novinarka ruske oporbe poznata po svom radu u Èeèeniji, ušla je u petak poslijepodne u kazalište Dubrovka u kojoj èeèenska gerilska skupina drži više stotina talaca. Ona se hitno vratila iz SAD-a jer su njezinu nazoènost tražili otmièari, rekao je Oleg Mironov, ruski predstavnik za ljudska prava. Novinarka oporbenog lista Novaja Gazeta èesto je izvještavala o muèeništvu stanovnika Èeèenije i zloèinima koje èine savezne ruske snage. Upravo je objavila knjigu reportaža pod naslovom »Drugi rat u Èeèeniji«. (Hina/AFP)

... više ...


25.10.2002.
U èijoj je »ingerenciji« televizijski program?

Glavna urednica Hrvatske televizije Jasna Ulaga-Valiæ izjavila je ovih dana za Radio 101 da ona i njezini urednici ne snose nikakvu odgovornost što se komemoracija u Bleiburgu i sve ono što se ondje dogaðalo odvijala uz izravni dvosatni televizijski p

... više ...


25.10.2002.
Crkvenac: Novinari su umjetnici i znanstvenici

Uspješni prvi razgovori o novom stand-by aranžmanu s Misijom MMF-a

... više ...


25.10.2002.
Nepodnošljiva lakoæa isprièavanja

U razgovoru s èlanovima Poèasnoga bleiburškog voda Raèan se isprièao za zloèine koji su poèinjeni kad je imao dvije godine, a oni njemu ni rijeèi o tome zašto se on, zaslugom režima kojem su vjerno služili, rodio u koncentracijskom logoru

... više ...


25.10.2002.
Nagrade i rezultati nisu na HTV-u najvažnije preporuke

* Najzaštiæeniji moraju biti obièni ljudi, a ne javne osobe
* Show prije svega? Pa naravno da radim emisiju da bude gledana
    Denis Latin proglašen je najboljim novinarom jugoistoène Europe, zaslužnim za bolje razumijevanje na ovim prostorima, promicanje novinarske tolerancije i demokratizacije. Zbog toga mu je prošlog vikenda u Beèu, u ime Medijske organizacije za Jugoistoènu Europu (SEEMO) nagradu uruèio dr. Erhard Bushek (prema kojem se nagrada i zove), koordinator Pakta o stabilnosti.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO