hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

02.10.2002.
Prvi broj mjeseènika "Starshine"

RIJEKA – Na internet adresi www.midnightformula.com od nedavno je dostupan novi hrvatski on-line filmski èasopis pod nazivom "Starshine". Prvi broj od 18. rujna donosi tekstove o novom filmu Tima Burtona "Big Fish", prve slike iz filmova "X-MEN 2" i "Batman: Year One", najave najnovijih filmova poput "James Bond in Die Another Day", "Solaris", "Terminator 3", "Alien Vs. Predator" i drugima. Tu su i recenzije filmova "Reign of Fire", "51th State", "The Scorpion King" i "Feardotcom", a jedan od glavnih priloga posveæen je i "Gospodaru prstenova". Èasopis ureðuju Vendi Jukiæ i Filip Filakoviæ. Drugi broj najavljen je za 15. listopada. Novi projekt grupe "Midnightformula" pod imenom "NullVision" trebao bi osvanuti poèetkom 2003. godine, a radi se takoðer o on-line èasopisu posveæenom arhitekturi.
K.C.

... više ...


01.10.2002.
Katja Kušec i Elizabeta Gojan otišle zbog Silvije Luks

U petak osnovana radna grupa urednika i novinara HTV-a, koju èine Mirjana Rakiæ, Silvije Hum, Velimir Ðuretiæ i Silvija Luks, a kojoj je cilj uoèi izmjena i dopuna Zakona o HRT-u izaæi sa svojim profesionalnim primjedbama i prijedlozima, juèer je održala prvi sastanak.

... više ...


01.10.2002.
Radio Centar tužio Vijeæe za radio i televiziju

ZAGREB, 30. rujna – Vijeæe za radio i televiziju poslat æe Upravnom sudu zapisnik sa sjednice na kojoj je dodijeljena koncesija Radiju 101, zbog tužbe Radio Centra.

... više ...


01.10.2002.
Sud i dalje zahtijeva video zapis priloga na HTV-u

ZAGREB, 30. rujna - Rasprava u sudskom sporu u kojem je Nikola Štedul tužio Joška Martinoviæa, Hrvoja Buèara i Vinka Sindièiæa u ponedjeljak nije održana zato što na sudu nije zaprimljena videokazeta sa spornim sadržajem koji je predmet tužbe, a nije se pojavio ni tužitelj Štedul.

... više ...


30.09.2002.
Loš zakon srozava profesiju

U vrijeme sve èešæih i sve žuènijih rasprava potaknutih priprema za izmjenu i dopunu postojeæeg Zakona o HRT-u na Prisavlju je održana, za ostale medije zatvorena, sjednica Aktiva novinara HTV-a. Na dnevnom redu našle su se dvije toèke: spomenute izmjene i dopune sadašnjeg zakona te stanje profesije na HTV-u.

... više ...


30.09.2002.
Obraèunavanje s generalima preko Bobetka?

Sluèaj Bobetko je otvoren generalovim prvim intervjuom »Globusu« prije tjedan i pol / Veæ tada je on odgovornost za zloèine u Medaèkom džepu indirektno prebacio na Kosoviæa, Stipetiæa i Domazeta / Medijski analitièari su nakon tog intervjua mogli zakljuèiti samo jedno: da su general Janko Bobetko i taj tjednik u dogovoru te da æe se javnost o generalovim potezima obaviještavati upravo preko tog tjednika / Protiv tjednika koji mu je držao stranu, general se okrenuo tek nakon negativnih rekacija na njegov drugi intervju

... više ...


30.09.2002.
Haaški sud novinarima prijeti sankcijama

Svi su izvjestitelji s Miloševiæeva suðenja upozoreni da æe biti kažnjeni sa sedam godina zatvora ili 100.000 eura ako otkriju imena zaštiæenih svjedoka

... više ...


29.09.2002.
"Samo sam napisao što je general rekao"

ZAGREB - "Sve što je objavljeno u intervju snimljeno je na kaseti. Istina je da intervju nije autoriziran, ali to se dogodilo zbog toga što general od subote do utorka nije našao vremena za autorizaciju i Davor Butkoviæ, glavni urednik Globusa, zajedno sa mnom odluèio je da intervju ide u tisak neautoriziran.

... više ...


28.09.2002.
Ogranak HND-a izabrao radnu grupu

ZAGREB – Televizijski ogranak HND-a na juèerašnjem sastanku na Prisavlju izabrao je radnu grupu koja æe dati prijedloge i primjedbe za izmjene i dopune Zakona o HRT-u. U grupi æe biti Silvije Hum, Mirjana Rakiæ, Silvija Luks i predsjednik ogranka Velimir Ðuretiæ, a u njezinu æe radu moæi sudjelovati i drugi. Grupa poèinje s radom u ponedjeljak. Na sastanku je izneseno i mišljenje da se ni na jedno javnoj televiziji ne dogaða da Vijeæe preuzima ingerencije glavnog urednika, kao što je to bio sluèaj sa Sinjskom alkom – iznio je Ðuretiæ. (T.P.Š.)

... više ...


28.09.2002.
Bobetko: »Globusov« tekst je izmišljotina i podvala te se ograðujem od njega

ZAGREB, 27. rujna - General Janko Bobetko priopæio je u petak naveèer da je tekst »General Bobetko optužuje«, objavljen u tjedniku Globus 27. rujna 2002., izmišljotina i podvala, da mu je namjera razdor izmeðu hrvatskih branitelja, te se od teksta u cijelosti ograðuje.

... više ...


27.09.2002.
»Plava knjiga« Pukaniæev dokaz

ZAGREB – U nastavku kaznenog postupka koji je protiv urednika Nacionala Ive Pukaniæa pokrenuo Rudolf Kocijan, prozvan kao jedan od hrvatskih narkodilera, juèer je na Opæinskom sudu pred sucem Nenadom Lukiæem svjedoèio novinar Željko Rogošiæ. Postupak je pokrenut još 22. studenoga 2000. godine zbog teksta u Nacionalu u kojem je bilo govora o narkosceni u Hrvatskoj, a potpisao ga je Željko Rogošiæ.

... više ...


27.09.2002.
HINA CENZURIRALA BOBETKA KOJI JE MESIÆA NAZVAO "PROVINCIJALNIM VIC MAHEROM"

ZAGREB - General Janko Bobetko odluèio je do daljnjeg ne davati nikakve intervjue - kazao nam je u èetvrtak telefonski generalov unuk Janko - Ante Bobetko nakon što smo nazvali generala ne bi li nam detaljnije pojasnio zbog èega je Hrvatskoj novinskoj agenciji Hini odmah po završetku televizijskog prenosa Mesiæeva obraæanja naciji najprije dao komentar, da bi netom nakon što je Hina vijest emitirala tražio da se ona povuèe.

... više ...


26.09.2002.
Komentari su u Dnevniku vrlo raširena pojava

Ako govorimo da je HTV potrebno transformirati u javnu ustanovu, onda nema razloga da razgovaramo o dobrim stvarima koje se tamo dogaðaju, nego o nepravilnostima i primjedbama - Poslovodne i programske funkcije na HRT-u su toliko odvojene da izmeðu njih praktièki ne postoji nikakva komunikacija - Ne znam gdje se još ne mogu èuti upozorenja kako u informativnim emisijama HTV-a umjesto vijesti dobivamo komentare. I nasumièan izbor niza "Dnevnika" pokazao bi da je to vrlo raširena pojava - Smiješno je da mi se spoèitavaju kontakti s nekim novinarima HRT-a kao da su to ilegalci

... više ...


26.09.2002.
Motrištarci su bili dobri reporteri

Jasna Ulaga-Valiæ mi je ponudila ovo mjesto èim je bila izabrana, no tada nisam bio previše raspoložen - Na HTV-u imate ljude koji jedno jutro vode glazbene emisije, kasnije kulturne, pa lutriju ili politièku emisiju. Oni su cijenjeni kao zvijezde kuæe, a vrlo èesto uopæe ne znaju sadržaj emisije koju vode - U "Motrištima" je bilo èetiri-pet jako dobrih reportera i ja æu to znati cijeniti - Osobno sumnjam da æe se za tri mjeseca uspjeti provesti razdvajanje HRT-a, privatizacija Treæeg programa i imenovanje novog Vijeæa. Dovoljno dugo živim u Hrvatskoj da bih povjerovao kako æe se sve to obaviti do Nove godine

... više ...


26.09.2002.
Pomiješale im se ladice

Piše: BRANKO VUKŠIÆ

Tko bi rekao: stavljaju ih u desnièarsku ladicu, a toliko su (u ovom trenutku) razlièiti?! Rijeè je o Ivi Sanaderu i Anti Ðapiæu, koji je na sluèaju generala Bobetka održao vrlo uvjerljivu moralku kolegi - pretpostavljalo se - s iste strane sve oèitijih politièkih barikada. Sluèajevi generala Norca i Gotovine razvlaèili su se po medijima, a zapravo je bila rijeè o masovnoj manipulaciji.

... više ...


25.09.2002.
Luka Podrug "drma" splitskim sudovima!?

U sporu u kojem zbog duševne boli zbog navodno neistinitih teza objavljenih u tjedniku "Nacional" Luka Podrug traži pola milijuna kuna, odvjetnici novina zatražili su izuzeæe i Opæinskog i Županijskog suda u Splitu zbog tobožnjeg Podrugova utjecaja na te sudove

... više ...


25.09.2002.
Sindikat novinara: Stanje u medijima pogoršava se

ZAGREB, 24. rujna - Stanje u medijima dramatièno se pogoršava, osobito u lokalnim medijima kojima vlast onemoguæava normalno ostvarivanje informativne uloge u svojim sredinama, priopæio je u utorak Sindikat novinara Hrvatske (SNH). Lokalni politièari pritišæu na ureðivaèku politiku i pojedince u lokalnim medijima, što èesto rezultira neopravdanim otkazima i šikaniranjem, zakljuèio je Izvršni odbor SNH-a. Sindikalci takoðer upozoravaju na uèestalu pojavu rada na crno. (H)

... više ...


25.09.2002.
Mrtvi zrak

Ono što ne bi trebalo biti normalno u telekomunikacijskim medijima rutinsko je programiranje "mrtvog zraka". A zapazio sam da je prije emitiranja razlièitih informativnih emisija Hrvatske televizije obièaj prikazati sliku sata, popraæenu najdosadnijom moguæom glazbom...
Jedne sam veèeri jednostavno htio ubiti vrijeme te pokušao odgonetnuti znaèenja sadržaja hrvatskih televizijskih programa, koji bi mi se istodobno èinili poznatim, a ponekad posve drukèijim od onoga na što sam se naviknuo,
piše MARCUS LEANING

... više ...


24.09.2002.
Gradonaèelnik Ploèa pomilovao "Slobodnu"

Unatoè povlaèenju odluke o bojkotu Slobodne Dalmacije, oèito je da SDP-ovac Ante Karamatiæ i njegovo Poglavarstvo baštine praksu koju je od nekadašnjih komiteta tijekom 90-ih uspješno preuzela HDZ-ova vlast
Odluka Poglavarstva grada Ploèa od 28. kolovoza s potpisom gradonaèelnika Ante Karamatiæa kojom se poziva puèanstvo da ne kupuje Slobodnu Dalmaciju najekstremniji je pokušaj kontrole medijskog prostora, ali i ljudskih duša ikada zabilježen na ovim prostorima.

... više ...


24.09.2002.
Tomislav Wruss nije klevetao u »Jutarnjem«

ZAGREB, 23. rujna - Glavni urednik Jutarnjeg lista Tomislav Wruss u ponedjeljak je na Opæinskom sudu osloboðen optužbe za kazneno djelo klevete. Teretio se da je u Jutarnjem od 6. kolovoza 1999. godine objavio èlanak pod naslovom »Ponoæna drama u stanu Stipe Hrkaèa, predsjednika HFP«, u kojem se meðu ostalim navodi da je »Marija Hrkaè, sestra Stipe Hrkaèa, predsjednika HFP, pod još nerazjašnjenim okolnostima u srijedu oko ponoæi izgubila dijete«.
U obrazloženju presude navodi se da se glavnog urednika za taj tekst moglo tužiti ako ne bi bio poznat autor teksta, no u ovom se sluèaju zna tko je tekst napisao.
Na raspravi je svoj iskaz dao i urednik Crne kronike Jutarnjega koji je rekao kako je on opremio sporni tekst. Wruss je pak u svojem iskazu rekao kako on sporni tekst nije opremio kao ni dio na naslovnici.
M. B.
 

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO