hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

18.01.2003.
Natjeèaj za prodaju 52 posto dionica Slobodne Dalmacije bit æe objavljen poèetkom veljaèe

U ponedjeljak 20. sijeènja istjeèe rok za iskazivanje interesa za kupnju dionica Slobodne Dalmacije na temelju poziva koji je Hrvatski fond za privatizaciju (HFP) objavio 23. prosinca 2002. godine. Povod je to za razgovor s Krešimirom Starèeviæem, v.d. predsjednika HFP-a, kojeg smo susreli u Hvaru gdje je hvarskim gradskim vijeænicima govorio o tome zašto se Upravni odbor odluèio za Terme Èatež kao kupca 62,3 posto dionica Sunèanog Hvara.

... više ...


18.01.2003.
POBJEDA RAZUMA

Nadam se da se ne može pooviti sluèaj Sunèanog Hvara

... više ...


18.01.2003.
Hvidrina podrška Jasni Ulagi-Valiæ

Hvidra Split uputila je pismo potpore glavnoj urednici HTV-a Jasni Ulagi-Valiæ u znak zahvalnosti na potpori koju pruža hrvatskim vojnim invalidima i ratnicima, želeæi joj puno hrabrosti i snage da ustraje u stvaranju javne televizije.

... više ...


18.01.2003.
Zagrebaèka banka odluèuje o buduæem vlasniku »Slobodne«

Upravo na primjeru splitske novinske kuæe mogle bi se, nažalost, vidjeti prve prave posljedice privatizacije bankarskog sustava Hrvatske, izjavio je Mate Buljubašiæ, dopredsjednik ASH
 

... više ...


18.01.2003.
Vrdoljak traži 100 tisuæa kuna

Predmet spora je intervju novinara Dražena Ilinèiæa s predsjednikom Udruge filmskih redatelja Hrvojem Hribarom

... više ...


18.01.2003.
Upravno vijeæe HRT-a zahtijeva da se razriješi urednièka kriza

Zabrinuto za dugoroène negativne posljedice u poslovno-financijskom pogledu, Upravnoo vijeæe zahtijeva rješenje krize

... više ...


17.01.2003.
Uskoro mi preuzimamo kontrolu!

Ljudi iz Operativne kompanije nisu pokazali spremnost za pregovore. Oni su se na prijevaru pokušali doèepati dionica, a to im baš ne ide od ruke - Vrlo brzo æe se program Nove TV poèeti emitirati iz naših prostorija

... više ...


17.01.2003.
Sud æe odluèiti koja je prava Nova TV

»Vjesnik« doznaje da su se dionièari pobunili jer tvrtke koje tvore OK, a iza kojih navodno stoje Global Medija i GRP na èelu s Ivanom Ã?aletom, dobivaju favoriziran položaj na tržištu / Njihov nekontroliran rast poèeo je ugrožavati dionièare No

... više ...


17.01.2003.
Beljina kastinska Hrvatska

Beljo u hrvatskome društvu jasno razlikuje tri skupine: »one koji su požrtvovno i od srca pomagali Hrvatskoj i hrvatskom narodu«, »one koji nisu napravili ništa te su iz prikrajka mirno gledali kako domovina krvari«, te »one koji su bili na suprot

... više ...


17.01.2003.
Peta obljetnica Foruma 21

u èast pete obljetnice osnutka Zbora novinara elektronièkih medija Forum 21 podijeljene novinarske nagrade.

... više ...


17.01.2003.
Za Treæi kanal više je tajnih nego javnih kandidata

Ima èak i onih koji kategorièno tvrde da koncesija uopæe neæe biti dodijeljena u roku
Prema najavama nekih urednika HTV-a, moglo se dogoditi da se gledatelji veæ prvog dana ove godine zauvijek rastanu s Treæim programom HTV-a

... više ...


17.01.2003.
Pentagon organizira logore za obuku novinara

Pentagon je za medije organizirao "èetiri logora za obuku", kako bi 240 novinara pripremio za situacije s kojima se mogu sustresti pri praæenju amerièkih vojnika tijekom invazije na Irak. Ta najnovija politika Pentagona predstavlja pravi obrat

... više ...


16.01.2003.
Presuda »Feral Tribuneu« neæe proæi ako ima èestitosti

Osuðuje se javno glasilo jer je savjesno i korektno obavijestilo javnost o skandaloznim postupcima i izjavama u vezi sa sluèajem »bacanja knjiga u kontejner za smeæe« u Korèuli

... više ...


16.01.2003.
PEN brani Igora Lasiæa

ZAGREB â?? Hrvatski centar PEN-a s osobitom je pozornošÃ¦u pratio i prati sve oblike miješanja politike u kulturu u kakve spada i politièkim a ne struènim razlozima motivirano otpisivanje knjiga iz fundusa biblioteka kao jedan od oblika kulturocida, i

... više ...


16.01.2003.
"Nacional" dužan platiti 50.000 kuna Zriliæu zbog klevete


ZADAR, 24. srpnja â?? Opæinski sud u Zadru presudio je u korist bivšeg naèelnika zadarskog SUZUP-a i bivšeg pomoænika ravnatelja HIS-a Stipe Zriliæa u parnici protiv tjednika "Nacionala". Taj je tjednik, po presudi, dužan Zriliæu isplatiti

... više ...


16.01.2003.
Izabel Skokandiæ â?? još jedna duševna bolesnica?!

 Hrvatsko novinarsko društvo smatra da Županijski sud u Zagrebu treba preispitati presudu Opæinskog suda u Zagrebu, a kojom se tjedniku Feral Tribune nalaže da tužiteljici, knjižnièarki iz Korèule Izabel Skokandiæ na ime "naknade nematerijal

... više ...


16.01.2003.
»Knjigocid« do danas nije sankcioniran

Ã?lan Hrvatskoga PEN centra, publicist Igor Lasiæ, tijekom devedesetih godina napisao je nekoliko istraživaèkih èlanaka koji su se bavili brisanjem naslova iz registra javnih knjižnica po kriterijima koji nisu bili opravdani kriterijima bibliotekarsk

... više ...


16.01.2003.
Ne bih ja, gospodine urednièe

Hrengekov status vanjskog suradnika jest specifièan u odnosu na druge voditelje, ali njegova profesionalna sudbina nakon izvještaja sa sjednice Vijeæa HRT-a ne razlikuje se bitno od sudbina koju su doživjele njegovi kolege Nataša Ban, Nataša Lediæ ili Josip Šariæ. Nezadovoljni njihovim izvještajima sa sjednica Vijeæa HRT-a, urednici su mijenjali jednog po jednog novinara, a da još uvijek nisu uspjeli naæi dobitnu kombinaciju. Najbliži tomu bio je Jozo Barišiæ koji je zahvaljujuæi "dobrim" izvještajima dogurao do kandidature za novog urednika Informativnog programa

... više ...


16.01.2003.
Jasna Ulaga-Valiæ prijavila Kristiæa za progon novinara

Glavna urednica HTV-a Jasna Ulaga-Valiæ prijavila je u srijedu urednika Informativno-politièkog programa Nikolu Kristiæa za progon novinara Željka Roška, Hrvoja Hrengeka, Mira Ašèiæa i Ðurðice Èoèiæ.

... više ...


16.01.2003.
Loša satnica HTV-a

U jednom se danu gledanost s visoka 52,7 posto strmoglavila na jedva primjetnih 4,5 posto
    Prime time je termin koji se upotrebljava za najgledanije televizijsko razdoblje, a ono se, gledajuæi svjetske standarde, odnosi na vrijeme od 20 do 23 sata. No, kako u programu HTV-a Dnevnik slovi kao emisija koja tradicionalno privlaèi najviše gledatelja - doznajemo iz HRT-ova Odjela za istraživanje tržišta - naša donja granica najgledanijeg termina spušta se na 19.30, a može se i pomaknuti 30 minuta poslije 22 sata.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO