hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

03.08.2004.
Najbolje novinske fotografije 2003.

Ove godine za izložbu je selektirano 100 fotografija 51 autora. Izložba æe nakon splitske prilike preseliti u Vodice, a potom i u veæi dio izložbenih prostora u Hrvatskoj

... više ...


03.08.2004.
Kazneni zakon ne smije ignorirati moralne kriterije

Ako bi Kazneni zakon, u ime medijske slobode, novinarima dopustio i slobodu klevetanja, ne bi to bilo nikakvo poboljšanje, nego nedopustiv uzmak pred nasrtajem agresivnoga liberalizma koji razara naša moralna postignuæa, obezvrjeðuje etièke, katolièke i hrvatske nacionalne vrijednosti

ANTE VUKASOVIÆ

... više ...


03.08.2004.
Polugodišnji gubitak Slobodne Dalmacije 7,3 milijuna kuna

Prema financijskom izvješæu koje je dostavila Zagrebaèkoj burzi, splitska Slobodna Dalmacija prvo je polugodište završila s gubitkom od 7,3 milijuna kuna, što je 620.000 kuna više nego u prvih šest mjeseci 2003.

... više ...


02.08.2004.
Smrt, etika i tehnologija

Hrabrost gospoðe Julije Galešiæ da i o najtežem trenutku svog života progovori javno, te profesionalnost novinarske ekipe Slobodne (Z. Šagolj, S. Šetka, N. Škarièiæ, D. Zeniæ) omoguæila je da se hrvatska javnost dramatièno suoèi s novim odnosom prema smrti što nam ga nameæe suvremena medicina.

Piše: Duško Èizmiæ Maroviæ

... više ...


01.08.2004.
GNL æe izrasti u instituciju važnu za Gorski kotar

 

Kao direktor za svaki sam broj znao sve poroðajne muke i poteškoæe pa stoga èesto mogu ponešto i oprostiti, a kao Goranin zamjeram jedino to što rijetko izlazi – »Goranski« bi morao biti najmanje dvotjednik

Razgovarao Marinko KRMPOTIÆ
Snimio Ivica TOMIÆ

... više ...


01.08.2004.
Nisam vrijeðao novinarku

Ivan Vekiæ demantirao napise da je u Dalji vrijeðao novinarku Vjesnika

... više ...


31.07.2004.
Najbolje novinske fotografije

U Splitu se otvara izložba "Hrvatska novinska fotografija 2003"

... više ...


31.07.2004.
premještanje sluèajeva iz haaga u hrvatsku poticajno za pravosuðe

 

Cijelom pravosuðu, i tužiteljima i sucima, neæe biti svejedno hoæe li ih netko smatrati nesposobnim da vode takve procese. Nadam se da æe zbog slike o sebi samima pokušati djelovati tako da rade u skladu s elementarnim pravilima svoje vlastite profesije, te da æe u tome biti malo agilniji. Jer pravda koja je spora gubi smisao. Èak i u sluèajevima kada se radi o ratnim zloèinima, o djelima koja ne zastarijevaju, nije svejedno da li se to u razumnom roku dogodi ili se razvlaèi decenijama

razgovarao neven šantiæ

... više ...


31.07.2004.
Agencija: SN i Dnevnik nisu opæeinformativni dnevnici

Specijalizirani sportski dnevni list Sportske novosti te specijalizirani poslovno-financijski list Dnevnik, s obzirom na programske sadržaje koje objavljuju, nisu mogli biti ukljuèeni u izraèun tržišnog udjela njihovog izdavaèa Europapress holdinga na tržištu opæeinformativnih dnevnika u postupku ocjene dopuštenosti koncentracije EPH i Slobodne Dalmacije, priopæila je u petak Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, kako bi »otklonila sve nesporazume vezane uz moguænost objavljivanja preciznih podataka o tržišnim udjelima i naèinu utvrðivanja strukture mjerodavnog tržišta vezanim uz ocjenu koncentracije EPH i Slobodne Dalmacije«.

... više ...


30.07.2004.
EPH i Slobodna više od 40 posto tržišta?

Prema neslužbenim podacima o nakladi koje je obraðivalo Vijeæe, ispada da Jutarnji list i Slobodna imaju malo više od 40 posto udjela na tržištu

... više ...


30.07.2004.
Korupcija guši demokraciju

Sluèaj Bechtel, kojeg su uzvitlali mediji i javno mnijenje, pokazuje da se u Hrvatskoj još uvijek ne shvaæa što znaèi uæi u èlanstvo EU i ponašati se po svjetskim standardima.

Piše: Damir Grubiša

... više ...


30.07.2004.
Zašto televizija ne bi imala komentar

Ljudi imaju krivo mišljenje o televizijskim komentarima zato što su poznavali samo one nepotpisane HTV-ovske koji su i jednog vašeg kolegu novinara natjerali da emigrira u SAD, za kojim su pisali potjernice. To nije bio komentar nego politièka intriga najgore vrste. Ovo je pravo na drukèije mišljenje

... više ...


30.07.2004.
Politièki pritisk uoèi izbora

Zadarski haenesovci juèer su se uoèi konferencije za novinare požalili kako im je iz lokalne zadarske Gradske televizije poruèeno da plate ako žele da se prikaže izvještaj s konferencije

... više ...


30.07.2004.
Zakon iz 1935., koji Njemaèka ukida, hrvatska koalicijska vlada prepisala

Diskusije u vezi s plaæanjem novèane kazne novinaru iz Slavonskoga Broda Miroslavu Juriæu još se ne stišavaju.

... više ...


30.07.2004.
Podcjenjivanje javnosti

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja zakljuèila je da Europapress holding može preuzeti Slobodnu Dalmaciju, a da pritom ne bude ugroženo ravnopravno tržišno natjecanje na tržištu dnevnih opæeinformativnih novina. EPH-u je naloženo da proda svoj udio u Tisku, a ako ne želi ili ne može, onda u Distri pressu.

 Piše: Darko Markušiæ

... više ...


30.07.2004.
Adris zasad bez odgovora o potencijalnoj kupnji EPH-ova udjela u Tisku

»Adris grupa je upoznata s rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja prema kojem Europapress Holding ako želi kupiti Slobodnu Dalmaciju mora u šest mjeseci prodati svoj udjel u Tisku. To je i za nas kao najveæeg pojedinaènog dionièara nova situacija, no na pitanje jesmo li zainteresirani za kupnju EPH-ova udjela zasad nemamo odreðenog odgovora«, kazao je u èetvrtak glasnogovornik Predrag Grubiæ.

... više ...


29.07.2004.
Vijeæe radi u korist EPH

Zbrajali su se podaci o udjelu na tržištu Vjesnika, Jutarnjeg lista, Veèernjeg lista, Novog lista, Slobodne Dalmacije, Glasa Slavonije, Glasa Istre, Zadarskog lista, Osjeèkog doma, Karlovaèkog lista i La voce del popola.

... više ...


29.07.2004.
Uèestali verbalni i fizièki napadi

Biti novinar u Sisaèko-moslavaèkoj županiji uistinu nije lako, kaže Koraljka Djeteliæ, novinarka Jutarnjeg lista i predsjednica Županijskog ogranka Hrvatskog novinarskog društva.

... više ...


29.07.2004.
Slobodna Dalmacija se može prodati EPH-u

Odlukom se nalaže EPH-u da proda, prenese ili na neki drugi naèin otuði svoj udjel u Tisku u roku od šest mjeseci nakon sklapanja ugovora kojim stjeèe udjele u Slobodnoj Dalmaciji - kazala Olgica Spevec

... više ...


29.07.2004.
Poèinjemo pregovore o kupnji

"Iako još nisam detaljno upoznat s odlukom Vijeæa Agencije, mogu reæi da prihvaæamo odluku, premda je ocjenjujem malo preoštrom u onom dijelu u kojemu se Europapress holdingu nalaže da u roku od šest mjeseci proda svoj udjel u Tisku", prokomentirao je Ninoslav Paviæ, suvlasnik Europapressa, konaènu odluku Vijeæa Agencije kojom se EPH-ova kupnja Slobodne Dalmacije ocjenjuje uvjetno dopuštenom.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO