hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva "Iz medija"

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 10360

01.02.2005.
Oèuvajmo barem trunku nacionalnoga ponosa

S radošæu sam proèitao èlanak gospodina Antuna Krešimira Buterina u Vjesniku od 27. sijeènja 2005. pod naslovom »Bojkotirajmo Arkanovu Cecu«. Kažem s radošæu, jer smo mi Hrvati narod sklon brzu zaboravu. Je li u pitanju samo zaborav?

... više ...


01.02.2005.
Al Jazeera meðu najutjecajnijim svjetskim "brandovima" u 2004.

Poznata katarska satelitska televizija Al Jazeera zauzela je peto mjesto u poretku "brandova" koji su imali najveæi utjecaj u svijetu u 2004., objavio je specijalizirani internetski magazin Brandchannel.

... više ...


01.02.2005.
Zbog frustracije odgojitelja može se dogoditi primjena nepedagoških metoda

»Informaciju da je Opæinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo zahtjev za provoðenje istrage protiv nekoliko djelatnika Doma za djecu "Maestral" saznala sam iz tiska pa ne znam na koga se zahtjev odnosi ni o kojim djelima je rijeè«, kazala je u ponedjeljak na konferenciji za novinare Tatjana Vukman, ravnateljica splitskog Doma za djecu »Maestral«.

... više ...


31.01.2005.
Uskoro teèaj ICEJ-a

ICEJ u ožujku pokreæe teèajna kojemu bi se do lipnja trebalo osposobiti 25 novinara za instruktore novinarstva

... više ...


31.01.2005.
Izmjena zakona o HRT-u do rujna

Prijedlogom Plana usklaðivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnim steèevinama EU za 2005. predviðena je izmjena Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) do rujna ove godine i to na naèin da glavnu ulogu u izboru Programskog vijeæa HRT-a, tijela koje odluèuje o svim kljuènim ljudima javne televizije, imaju predstavnici udruga civilnog društva.

... više ...


31.01.2005.
Promjene na Prisavlju

Proðu li predložene izmjene Zakona o HRT-u, glavnu ulogu u izboru Programskog vijeæa, tijela koje odluèuje o svim kljuènim ljudima javne televizije, trebali bi imati predstavnici udruga civilnog društva.

... više ...


30.01.2005.
UN: Hrvatski mediji krše prava djeteta

Odbor UN-a preporuèio je hrvatskim vlastima da »poduzmu potrebne mjere kojima bi se zajamèilo da æe mediji u potpunosti poštivati pravo privatnosti djeteta«. Od Hrvatske se zahtijeva da u sljedeæem izvješæu pruži »detaljne i konkretne informacije o poštivanju prava djece« iz Konvencije o pravima djeteta

... više ...


30.01.2005.
Krše se prava djece u medijima

Odbor za prava djeteta UN-a izrazio je krajem listopada 2004. zabrinutost zbog "kršenja prava privatnosti djece u hrvatskim medijima", stoji u naputku Državnog odvjetništva o kaznenopravnoj zaštiti djece i maloljetnika, što ga je glavni državni odvjetnik Mladen Bajiæ uputio, meðu ostalim, i Hrvatskome novinarskom društvu (HND).

... više ...


29.01.2005.
Novinari æe se vratiti kao turisti

Izbor Dubrovnika za mjesto europske promocije marke "Chevrolet" i predstavljanja novoga modela automobila kalos 3D, bio je odlièan potez, a izuzetna gostoljubivost i kooperativnost na koju smo naišli premašila je naša oèekivanja.

... više ...


29.01.2005.
IFJ: Vlade suodgovorne za smrt 129 novinara prošle godine

Svjetska novinarska federacija (IFJ), suoèena s èinjenicom da je tijekom 2004. godine u svijetu ubijeno 129 novinara, reportera, snimatelja i ostalih medijskih djelatnika, uputila je 18. sijeènja ove godine apel UN-u i vladama da ozbiljno preispitaju svoju odgovornost za takvo stanje, stoji u izvješæu koje je HND u petak dobio od predsjednika IFJ-a Christophera Warrena.

... više ...


29.01.2005.
Ceca razotkrila »drugo lice« Nove TV

Što je važnije - interes komercijalne televizije da zaradi ili interes javnosti da ne bude predmet maltretiranja i uvreda? Interes Petra Vlahova da svi vidimo kako se on nježno priljubljuje uz Cecine umjetne grudi ili interes hrvatskih graðana da ne slušaju ode o Arkanovim vojnim vještinama?

ANTUN KREŠIMIR BUTERIN

... više ...


28.01.2005.
Izgon britanskog novinara zbog intervjua sa špijunom

Nuklearni špijun Mordechai Vanunu, koji je prije gotovo 20 godina svijetu otkrio nuklearne tajne Izraela postao je povod nesvakidašnje svaðe izmeðu BBC-ja i izraelskih vlasti.

... više ...


28.01.2005.
Severina sada tuži - rijeèki Novi list...

 Na zagrebaèkom je sudu juèer ponovno bilo rijeèi o Severini i njezinu privatnom filmiæu, ovaj put na poèetku parnice protiv Novoga lista, od èijeg nakladnika Seve traži 75.000 kuna. Razlog su, tvrdi pjevaèica, njezine duševne boli nakon što je list 2. lipnja objavio èlanak o filmu i uz njega pet fotografija iz filma na kojima se Severina vidi u intimnom odnosu.

... više ...


28.01.2005.
Ignoriraju javnost

Koprivnièka policija javnosti je definitivno zatvorila vrata pristupa informacijama o poslu koji obavlja. Kako drukèije protumaèiti to što o preksinoænoj teškoj prometnoj nesreæi kod Lepavine, u kojoj je muškarac poginuo pod vlakom, nije izviještena nijedna redakcija koprivnièkih novina, radija ili televizije?

... više ...


28.01.2005.
Nove prostorije za novinare

Kolege novinari koji pripremaju novine za pakraèko i lipièko podruèje od poèetka godine u novim su prostorijama.

... više ...


28.01.2005.
Pomoæ EU za obrazovanje novinara

Europska Komisija je za trogodišnji novinarski obrazovni ciklus JETIC (Journalists Education and Training in Croatia) odobrila Meðunarodnom centru za obrazovanje novinara potporu od pola milijuna eura.

... više ...


28.01.2005.
Delanoe: Apel za Florance

Pariški gradonaèelnik Bertrand Delanoe ukljuèio se u veliku akciju kojom se iz zatoèeništva u Iraku pokušavaju izbaviti 43 – godišnja novinarka dnevnika Liberation Florance Aubenas i njezin iraèki vozaè Hussein Hanun.

... više ...


27.01.2005.
Predstavnice udruge LORI posjetile »Vjesnik«


Predstavnice Lezbijske organizacije LORI iz Rijeke Arina Balenoviæ i Danijela Almesberger posjetile su u srijedu uredništvo Vjesnika èije su novinare i urednike informirale o svom radu, a posebno o kampanji za senzibiliziranje medija u sklopu koje se provodi i analiza pisanja medija o tematici LGBT-a (lezbijke, gay, biseksualne i transrodne osobe).

... više ...


27.01.2005.
Ne bih pucala za Hrvatsku

Za prilog Ona slovenskog dnevnika Delo Severina je dala zanimljiv intervju, u kojem se, dakako, nije mogla preskoèiti famozna saga o videoseksu.

... više ...


27.01.2005.
TV NOVI SAD BRIŠE HRVATSKE TRAGOVE

Pokušavajuæi informirati javnost o uèestalim incidentima protiv hrvatske manjine, urednici jedine emisije na hrvatskom jeziku suoèili su se sa cenzurom i zabranama, a na koncu i s tužbom njihove matiène TV kuæe Novi Sad zbog - "govora mržnje"

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
AKTUALNO