hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

I write to invite members of the Croatian Journalists' Association to join your colleagues from the Americas, Africa, Asia, Europe and Oceania at the 5th World Conference of Science Journalists in Melbourne Australia.

I'd be grateful if you could forward this information to your members. 

Registration is now open, and early bird rates have been extended to Valentines Day, 14 February.

The conference will build on the achievements of the 4th conference - held in Montreal in 2004.

It will bring hundreds of journalists together from over 50 countries - helping science journalists build the international links you will need to report effectively on the impact of science on health, agriculture, business, the environment, in fact on all aspects of society.

Competitive scholarships are available for working journalists - with priority for developing and emerging countries. Application information is on our website. 

_______________

The conference will expose you to current stories, issues and people in Australian and world science.

We will reveal Australian science issues: will the Great Barrier Reef survive climate change;  the investment in new big science facilities: a new research reactor opening April, Australia's first synchrotron; and steps toward the Square Kilometre Array - a billion dollar telescope proposed for either Australia or South Africa.

The conference will feature lively discussion on the challenges facing science journalism:

- the impact of the web, of blogs and podcasting,
- the role of journalism,
- the politicisation of science, and
- the biasing of scientific information.

There will be workshop sessions to help you build your skills.

_______________

The conference comes as we see the first signs of a long drought lifting in southern Australia - some farms have seen more rain in January than in the whole of last year.

The bushfire threat has receded for now. This fire season has seen 12,000 square kilometres burn in Victoria alone. By April we should see the first signs of recovery.

The dry lakes of central Australia are also filling - a once in a decade event that will bring an explosion of birds and plants to the dry heart of Australia.

Is this climate change or just natural variation?

Find out more about these and many other Australian and international issues at the conference.

And network. Share your ideas and build contacts with colleagues in other countries - and in the process help build the global network of science journalists.

Melbourne's hotels are very competitively priced by US and European standards. Read more on our web -
www.scienceinmelbourne2007.org.

If you are attending the AAAS in San Francisco, join us on Sunday 18 February for a media briefing from 5 pm to 6 pm followed by a Happy Hour with Australian wine jointly sponsored by the 5th World Conference of Science Journalists, Melbourne Australia and the AAAS.


The Australasian Medical Writers Association will partner with us in Melbourne. Their involvement ensures we will have a strong stream of medical reporting discussions and professional development.

This is the biennial conference of the World Federation of Science Journalists. The Federation will have a strong presence and will be contributing a stream of activities specifically addressing the needs of developing country science journalists.

Join us for a science adventure in Melbourne, Australia.

For more information, go to
www.scienceinmelbourne2007.org or contact the conference managers on +61 3 9645 6311 or journalists@wsm.com.au 


Kind regards,

Niall Byrne
Director, 5th World Conference of Science Journalists
e:
niall@scienceinmelbourne2007.org
ph: +61 3 5253 1391


The conference is being hosted by the Australian Science Communicators in collaboration with the World Federation of Science Journalists.

... više ...


Dear Sir/Madam,

The deadline for participation in the 15th edition of the Lorenzo Natali Prize organised by the European Commission is very close : 31st of January 2007 !


The Lorenzo Natali Prize 2006 is open to print and on-line journalists employed by the local media in following five regions: Europe / Africa / Arab World –Iran –Israel / Asia and Pacific / Latin America and Caribbean.
Eligible journalists should have written reports which focus on human rights or democracy in the developing world.
Each applicant is allowed to submit ONE article published between 1st September 2005 and 31st December 2006.
 
All prize nominees will be special guests of the European Commission in Brussels. Each prize winner will receive a Trophy and a financial award. A total of 50.000€ prize money is awarded to the best articles.
 
To enter, you only need to fill in the application form online before 31 January 2007 at www.nataliprize.eu and submit it along with an electronic version of your article.
 

If you require any further information, please read attached flyer and contact us: renata@nataliprize.eu

Please forward this information to the journalists who might be interested in taking part in the Lorenzo Natali Prize for Journalism!

Best regards!

Renata Bojczuk

Lorenzo Natali Prize

Contact in Warsaw LNP organisation office : 00 48 22 826 84 05 

 

... više ... 

 


Zbor fotoreportera HND-a

 

N a t j e è a j

za èlanove Hrvatskog novinarskog društva,

profesionalne fotoreportere

 

za nagradu Pavao Cajzek

za fotoreportera godine za ukupan fotoreporterski rad

u 2006. godini

 

za nagradu Ivan Fabijan

za najbolju novinsku fotografiju
 s podruèja kulture i umjetnosti

u 2006. godini

 

1. Sudjelovati mogu svi profesionalni fotoreporteri èlanovi Zbora

     fotoreportera

 

2. U obzir dolaze fotografije snimljene u 2006. godini.

    Dostavljene fotografije u digitalnom formatu moraju imati velièinu

    300 dpi i 20 cm po duljoj stranici, JPG format na CD nosaèu s

    imenom autora, naslovom i opisom gdje je i kada snimljena.

    Za nagradu Ivan Fabijan može se dostaviti do 3 fotografija, a za

    nagradu Pavao Cajzek do 10 fotografija koje daju presjek

    autorova rada u protekloj godini.

 

3. Autori koji se ne pridržavaju propozicija neæe biti u konkurenciji

 

Radove slati do 1. ožujka 2007. godine s napomenom za natjeèaj Ivo Fabijan ili natjeèaj Pavao Cajzek na adresu:

 

                            Hrvatsko novinarsko društvo

                            Zbor fotoreportera

                            Perkovèeva 2

                            10000 Zagreb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslovna tajnica HND

 

Zdenka Seleš

 

tel: 385 (1) 4828-334

faks: 385 (1) 4828-332

 

e-mail: zseles@hnd.hr

URL: http://www.hnd.hr

 

 

 

 

 

... više ...


ZAGREB - Papa Benedikt XVI. ovih je dana uputio javnosti tradicionalnu poruku za 41. svjetski dan sredstava društvenog priopæivanja, koji se obilježava 20. svibnja. Tema ovogodišnje poruke je >Djeca i društvena obavijesna sredstva: izazov za obrazovanje<. U svojoj poruci Papa izrazit naglasak stavlja na potrebu ispravnog odgoja djece i mladih glede konzumiranja medijskih sadržaja.
>Primjeren odgoj za ispravno korištenje medija bitan je za kulturni, moralni i duhovni razvoj djece<, napominje Benedikt XVI.
Kazavši da zbog sve raširenijeg utjecaja medija u suvremenom svijetu, zbog globalizacije i ubrzanog tehnološkog razvoja, oni postaju ozbiljna konkurencija školi, Crkvi i obitelji u odgoju mladih, upozorio je kako upravo ove institucije imaju zadaæu da djecu odgoje za selektivno korištenje medija.
Ipak, napomenuo je da odgoj za medije mora biti afirmativan i poticati u djeci estetski interes za lijepo i etièki kriterij za dobro te razvijati kod njih sposobnost rasuðivanja i opredjeljenja za istinske vrijednosti. Upozoravajuæi da raspolaganje vlastitom slobodom nije >neumorno traženje zadovoljstva i novih iskustava<, Papa je poruèio da industrija medija može pomoæi odgoju za ispravne vrijednosti samo onoliko koliko >promièe temeljno dostojanstvo ljudskog biæa, istinsku vrijednost ženidbe i obiteljskog života te pozitivne tekovine i ciljeve èovjeèanstva<. U tom kontekstu Benedikt XVI. je uputio apel èelnim ljudima u medijskoj industriji >da odgajaju i potièu proizvoðaèe da èuvaju opæe dobro, podupiru istinu, štite ljudsko dostojanstvo pojedinca i promièu poštivanje prema potrebama obitelji<. [Gordan Pandža]

... više ...


ZAGREB -

Optužbama za navodno seksualno zlostavljanje, donedavni ravnatelj Hine, Mirko Bolfek, juèer je »uzvratio udarac« svome djelatniku Ivi Luèiæu, koji je tu državnu agenciju tužio zbog mobinga. Naime, tijekom juèerašnjeg svjedoèenja u tom sporu Bolfek je ustvrdio da sukob Luèiæa i njegove nekadašnje urednice Smiljane Škugor Hrnèeviæ, a današnje ravnateljice Hine, datira iz misterioznog dogaðaja koji ima obilježja seksualnog uznemiravanja još s poèetka devedesetih godina. No, kada je upitan da pojasni o èemu je rijeè, odvjetnik Hine, rekavši da »oni imaju još toga«, zatražio je da se javnost udalji iz sudnice, što je sud i odredio.
Prije toga Bolfek, inaèe buduæi hrvatski veleposlanik u Alžiru, istaknuo je da je nakon što je u svibnju 2005. godine dobio Luèiæevu »impresivnu« pritužbu na 130 stranica, odredio privremenu mjeru prema kojoj Luèiæ nije morao dolaziti na posao dok se ne provjere njegovi navodi.
- To nikako ne može biti diskriminacija. Svi tekstovi na èije se izmjene požalio Luèiæ, osim jednog, bili su prepuni propusta, neprovjerenih èinjenica i površni, a osim toga bio je i osloboðen noænih dežurstava, a da nikada nije dokumentirao svoju nesposobnost za taj vid posla, isprièao je Bolfek objašnjavajuæi kako je došao do zakljuèka da u ovom sluèaju nije bilo mobinga. No, priznao je da mu se nekoliko novinara i prije žalilo na Smiljanu Škugor Hrnèeviæ pa da je èak i jedna kolegica zbog nje otišla iz agencije, ali to je, kaže, normalna stvar, jer »novinari se uvijek žale na urednike«. Ipak, (ne)poznavanje svoga nekadašnjeg uposlenika Bolfek je pokazao neprestano ga nazivajuæi pogrešnim prezimenom - Luciæ. Nakon njegovog trosatnog svjedoèenja, svoje viðenje stvari u iduæa tri sata iznosio je sam Luèiæ, ponovivši da su ga Škugor Hrnèeviæ i urednik kulture Marko Curaè godinama psihièki zlostavljali onemoguæavanjem objavljivanja tekstova, koje su nerijetko samovoljno mijenjali.
- Umjesto podrške, oni su me ismijavali nazivajuæi me pogrdno »doktore«, »profesore«, »druže«, »ljevièaru« ili jednostavno »Jugoslaven«. Koristili su svoje urednièke ovlasti da me prikažu neradnikom zbog èega sam radio u atmosferi psihoze, požalio se juèer Luèiæ, napomenuvši i da su permanentno sprjeèavali njegovo struèno usavršavanje.

Ivor FUKA

... više ...


24. sijeènja - Korisnici interneta preko saborske internetske stranice (www.sabor.hr) od danas mogu pratiti izravni prijenos sjednica Hrvatskog sabora. U iduæa tri tjedna prijenos æe biti eksperimentalan, nakon èega bi tzv. saborska televizija trebala redovito prenositi dogaðanja u Saboru, potvrdila je voditeljica saborske Službe za odnose s javnošæu Ružica Šimunoviæ.

Tijekom eksperimentalnog rada trebali bi se riješiti manji tehnièki problemi vezani uz kakvoæu slike i zvuka. Trebala bi se poveæati i protoènost internetske veze. U planu je i izrada arhive snimljenog materijala koju æe korisnici moæi pretraživati.

""

... više ...


IFEX - News from the international freedom of expression community
_________________________________________________________________

ALERT - BOSNIA-HERZEGOVINA

22 January 2007

Republika Srpska government boycotts public broadcaster from covering official events, alleging bias

SOURCE: International Federation of Journalists (IFJ), Brussels

(IFJ/IFEX) - The following is an 18 January IFJ media release:

IFJ Condemns Bosnian Serb Ban on National Public Broadcaster

The International Federation of Journalists (IFJ) today condemned the Republika Srpska government after the Vice President, Anton Kasipovic, announced a boycott of Bosnia Herzegovina's state-wide public broadcaster, BHT 1, on 12 January.

Initially the boycott was restricted to requests for interviews, but appeared to have been extended to a total ban when a BHT 1 journalist crew was refused access to a government press conference in Banja Luka on Wednesday.

"This is a direct attack on the independence of the public service broadcaster and its ability to cover political affairs" said Oliver Money Kyrle, IFJ Director of Programmes. "The public broadcaster is there to serve and inform the Bosnian public, not the politicians. The government should immediately end its boycott and pressure for changes in the editorial staffing of BHT 1."

The Republika Srpska government justified its action as a response to alleged bias, citing BHT 1's failure to give adequate prominence in the news to the "Day of Republika Srpska" celebrated on 9th January. It also complained that its politicians had received unfair treatment on two political shows "Truly Speaking" and "Public Secret".

The Trade Union of Employees of RTV BiH, the union representing BHT 1 staff, has criticised the new Board of Governors who responded by replacing the Director General, Drago Maric. His replacement, Mehmed Agovic, has been further instructed to dismiss the BHT 1 Programme Director, Milan Trivic.

Only yesterday, following intense criticism, did the Board of Governors finally publicly criticise the boycott as an assault on free speech.

"The Board of Governors' primary role is to protect its staff from external political interference," added Money-Kyrle. "Yesterday's statement, though welcome, has come too late to avoid considerable damage being done to the Board's reputation. We hope that the Board will now work closely with its staff to restore public confidence in BHT 1."

The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 100 countries worldwide.

For further information, contact the IFJ, International Press Centre, Residence Palace, Block C, 155 Rue de la Loi, B-1040 Brussels, Belgium, tel: +322 235 2200 / 2207, fax: +322 235 2219, e-mail:
rachel.cohen@ifj.org, Internet: http://www.ifj.org/

The information contained in this alert is the sole responsibility of IFJ. In citing this material for broadcast or publication, please credit IFJ.
_________________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
555 Richmond St. West, # 1101, PO Box 407
Toronto, Ontario, Canada M5V 3B1
tel: +1 416 515 9622fax: +1 416 515 7879
alerts e-mail:
alerts@ifex.orggeneral e-mail: ifex@ifex.org
Internet site: http://www.ifex.org/
_________________________________________________________________
To unsubscribe from this list visit
http://listmgr.ifex.org/lists/?p=unsubscribe&uid=5861fc139b775ea8f65abd855fae65f3

To update your preferences visit http://listmgr.ifex.org/lists/?p=preferences&uid=5861fc139b775ea8f65abd855fae65f3


Powered by PHPlist, www.phplist.com --


... više ...


JOINT ACTION

22nd January 2007

FREEDOM OF EXPRESSION IN TUNISIA STILL UNDER SIEGE OVER ONE YEAR AFTER WSIS

Hosting the United Nations-sponsored World Summit on the Information Society (WSIS) in Tunisia, a country where repression of human rights - in particular freedom of expression - is rampant, remains controversial. Kofi Annan, then Secretary-General of the UN, stated that the holding of the WSIS in Tunisia offered "a good opportunity for the Government of Tunisia to address various human rights concerns, including those related to freedom of opinion and expression." More than one year after the WSIS was held in Tunisia, the Tunisian government has clearly failed to do this, according to members of the International Freedom of Expression Exchange (IFEX) Tunisia Monitoring Group (TMG).

The 16 members of the IFEX-TMG are appealing to incoming UN Secretary-General Ban Ki-moon, to remind the Government of Tunisia of its international obligations. “Tunisia, since being an elected member of the newly-created United Nations Council of Human Rights, has an additional obligation to respect its international commitments in the field of freedom of expression,” say the members of the TMG.

“Sadly, the state of freedom of expression in Tunisia is as poor, if not poorer, in early 2007 as it was in late 2005 when the WSIS was held in Tunis,” said Carl Morten Iversen, Secretary General of Norwegian PEN, and Chair of the IFEX-TMG.

Members of the TMG remain deeply concerned by the ongoing harassment of writers, journalists, editors and human rights defenders in Tunisia. Consequently, members of the TMG are once more calling the Tunisian government to bring an immediate end to the persecution of writers, journalists, and human rights defenders, including Sihem Bensedrine, Naziha Rjiba, Moncef Marzouki, Lotfi Hajji and Abdallah Zouari. In addition, they are repeating their plea for the immediate and unconditional release of internet writer and lawyer Mohammed Abbou who is currently serving a three-and-a-half year prison sentence for criticising Tunisian President Ben Ali in an article posted on the Internet.

“To respect its international commitments, the Tunisian government should also release all banned books and publications, should stop censoring books, and should put and end to the blocking of websites,” said Ana Maria Cabanellas, President of the International Publishers Association (IPA).

TMG members also highlighted concerns about the Tunisian government’s censorship of deadly clashes by security forces and armed groups against civilian demonstrators in the end of December 2006 and in early January 2007 in the Southern suburbs of Tunis.

The IFEX-TMG therefore calls on the Tunisian authorities to allow writers, journalists, web loggers and publishers to express themselves freely without fear of persecution or imprisonment in accordance with Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and the UN International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Tunisia is a signatory.


Members of the IFEX-TMG are:

Arabic Human Rights Information Network (HRinfo), Egypt
ARTICLE 19, UK
Canadian Journalists for Free Expression (CJFE), Canada
Egyptian Organization for Human Rights (EOHR), Egypt
Index on Censorship, UK
International Federation of Journalists (IFJ), Belgium
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), The Netherlands
International Press Institute (IPI), Austria
International Publishers' Association (IPA), Switzerland
Journaliste en danger (JED), Democratic Republic of Congo
Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia
Norwegian PEN, Norway
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC), Canada
World Association of Newspapers (WAN), France
World Press Freedom Committee (WPFC), USA
Writers in Prison Committee of International PEN (WiPC), UK

For further information, contact Carl Morten Iversen, Norwegian PEN, Tel: + 47 22479220,
Cellphone: + 47 926 88 023, E-mail: pen@norskpen.no; or Alexis Krikorian, IPA, Tel: +41 22 346 30 18, E-mail:
secretariat@ipa-uie.org; Website: http://campaigns.ifex.org/tmg/

 

ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

If you no longer wish to remain on ARTICLE 19's mailing list, please unsubscribe here 

Alternatively, if you would like to receive region specific information only, send an email to subscribe stating which regions you would like to receive information about.

 

ARTICLE 19
6-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United Kingdom
Tel: +44 20 7278 9292 - Fax: +44 20 7278 7660 - info@article19.org - www.article19.org

 

 

... više ...


Kao i veæina žena, i novinarka Nove TV Mirjana Hrga pokazala se upornijom, prkosnijom i inatljivijom od nekih joj muških kolega. Posljedice njezine tvrdoglavosti da na dan srbijanskih izbora na televiziju dovede nekadašnjeg jugorockera Boru Ðorðeviæa, znanog kao Bora Èorba, bila su negodovanja hrvatskih dragovoljaca, ali ipak i Èorbina pojava na Novoj.

Hrga je tako ostvarila nešto što se svojedobno nije usudio njezin televizijski kolega Petar Vlahov. Pred sliènim negodovanjima Vlahov i njegovi šefovi odustali su od veæ najavljenog razgovora s ikonom srbijanskog turbofolka Cecom Velièkoviæ, Arkanovom udovicom. Ono što nisu uspjeli Vlahov i Ceca uspjeli su Hrga i Èorba.

Jednako kao što bi se mnogi hrvatski gledatelji prije pola godine mrštili, ljutili i psovali pojavu Arkanove raspjevane udovice, isto su tako vjerojatno doživjeli i gledanje Arkanova ideološkog "drugara". A pogotovo slušanje onoga što je govorio. Jer, bilo je to valjda prvi put od predratnog komešanja, "mitinga istine", šešeljoidnih i raškoviæevskih zborovanja, te bradatih dobrovoljaca "èižmaša", da se netko na nekoj hrvatskoj televiziji nedvosmisleno deklarira kao èetnik. U vrijednosno raspršenom, košmarnom, pa i rastrojenom hrvatskom društvu, nekome je pojava Bore Èorbe bila dokaz zrelosti demokracije, a nekome sumrak hrvatske pameti.

Ta vrijednosna shizofrenije hrvatskog društva postojala je i prije stvaranja samostalne Hrvatske, ali se nakon njezina nastanka još produbila. Moguænost hrvatskoga "zdravog društva" gotovo da se pretvorila u "zdravo" društvu! Da se netko pojavi na nekoj televiziji u Hrvatskoj i bez okolišanja doslovce kaže: "Da, ja sam èetnik!", to se nekoæ moglo zbiti samo u neèijem izuzetno košmarnom snu.

Ali nešto se slièno moglo i oèekivati nakon slinavo sladunjave limunade koju su umjesto nekadašnjeg viskija javno ispili "veliki prijatelji" i dugogodišnji filmski ratni drugovi Boris Dvornik i Bata Živojinoviæ. Raspad njihova drugovanja nije nastao samo kao posljedica neèijeg deliriuma tremensa nego i kao posljedica urušavanja tadašnje jugokinematografije. Kao što se ona urušila, kao što se raspalo i tadašnje društvo jugoslavenskih književnika, raspao se i jugorock.

Jedni su ostali okasnjela "djeca cvijeæa", a drugi se prometnuli u "cvijeæe zla". Premda je nekoæ žestoko anarhistièki "prašio" i gotovo revolucionarno gnjevan upozoravao socijalistièke "guzonje" Pogledaj dom svoj, anðele Bora Èorba s vremenom je postao "planinar" i otputio se na Ravnu goru. U ratu je Èorba sokolio sebi ikonografski sliène, od rodnog mu Èaèka do idejno mu i rodoljubno dragog Knina. Ali ravnogorcem nije prestao biti, èak ni sada kada je èlanom stranke Vojislava Koštunice. U èinjenici da mu je draga kokarda i oni koji su je nosili ili je još nose, nekadašnji rocker ne vidi ništa hrvatski odiozno niti europski kompromitirajuæe za svoga stranaèkoga èelnika Koštunicu.

S obzirom na ideologiju koju ne krije, bilo je oèekivati da æe Bora Èorba biti radikal. No njegov odabir da bude uz Koštunicu od kojega EU oèekuje da bude èlanom srbijanske "proeuropske koalicije" više pokazuje o prirodi politike Koštunièine stranke nego što nešto opovrgava o staroj politièkoj æudi Bore Ðorðeviæa. Utoliko je i možebitna Hrgina namjera da preko Bore Èorbe pokaže kako u susjednoj Srbiji ima i puno gorih, gorljivijih i politièki primitivnijih sudionika izbora od onih koji bi trebali predstavljati "onu drugu i drukèiju Srbiju", prije svega èinjenièno promašena. Jer Èorba jest èetnik ali nije radikal! On zapravo Hrvatskoj ništa novo nije rekao ni o svome politièkome svjetonazoru, ni o Srbiji koja još voli Dražu i Šešelja. Ali jest o Koštunici.

... više ...


"Branitelji

Reklamni trik

U Udruzi se pitaju da li je Nova TV podnijela raèun Bori Èorbi, buduæi da se cijela emisija svodila na reklamiranje lika i djela èovjeka koji je podizao moral srpskim vojnicima prije borbe.

- Tražimo od Nove TV da se isprièa hrvatskoj javnosti, a ujedno razmatramo moguænost podizanja tužbe za sve one koji su krivi za unošenje govora mržnje u hrvatski medijski prostor i izazivanje rasne i nacionalne netrepeljivosti- kazao je predsjednik Udruge Damir Jašareviæ dodajuæi kako na voditeljici Mirjani Hrgi i cijelom uredništvu te televizije stoji moralna odgovornost za goste koje pozivaju.

Branitelji traže pomoæ psihijatra

-Da li je cijena kapitala i profita veæa od interesa hrvatskih branitelja èije obitelji, kao i njih same vrijeða reklamiranje èetnika u najgledanijem televizijskom terminu- kazao je Jašareviæ govoreæi kako su hrvatski branitelji i sami na prvoj crti osjetili što je srpski radikalizam te da im to Mirjana Hrga ne mora objašnjavati. Udruga potporu svojih stavova vidi u èinjenici da je na referendumu èak 95 posto ljudi glasalo protiv suradnje s radikalnom Srbijom, a istièu kako su veæ zaprimili pozive èetiri branitelja koji æe zbog gostovanja Bore Èorbe morat  potražiti pomoæ svojih lijeènika u psihijatrijskim bolnicama.

U svom priopæenju za javnost pitaju ministricu Kosor je li njezina šutnja znak da se slaže s izjavama izreèenim u emisiji, a Sanadera pitaju da li se svojom šutnjom slaže s korištenjem koncesije ovakve televizije.

Konferenciji za novinare je prisustvovao i Ivan Pšenica, predsjednik Saveza udruga obitelji zatoèenih i nestalih hrvatskih branitelja koji je naglasio kako se pozivu na gostovanje u takvoj emisiji nikad ne bi odazvao jer vrijeða poglavito obitelji branitelja kao i same branitelje te je ponovio kako postoje zakonska sredstva s kojima se može boriti protiv govora mržnje.

 

J.M.

... više ...


 

STATEMENT

For immediate release - 19 January 2007


ARTICLE 19 Statement on the Killing of Turkish-Armenian Journalist Hrat Dink

ARTICLE 19- Global Campaign for Free Expression expresses its deep shock and sadness over the killing of Armenian-Turkish journalist Hrant Dink. A Turkish citizen of Armenian descent, Mr Dink was the editor of the bilingual Armenian –Turkish weekly Agos and one of the most profound commentators on Armenian – Turkish relations and the life of Armenian community in Turkey. Mr Dink was one of the most outspoken critics of Turkey’s actions between 1915 to 1923 when hundreds of thousands of Turkey's Armenian population were killed or driven out of the country. Increasingly, these events are being referred to as the Armenian genocide by a range of international and state actors.

Mr Dink had received several threats for his public statements and his writing on this topic and was regarded as a ‘traitor’ by extreme nationalist groups within Turkey.

“Today is a sad day for human rights and freedom of expression in Turkey and elsewhere in the world. ARTICLE 19 is profoundly shocked by the silencing of such a critical voice for Turkey’s political and cultural life. The Turkish authorities must do everything in their power to investigate and prosecute those responsible at all levels.” says Dr. Agnes Callamard, ARTICLE 19 executive director.

Dr Callamard adds: “The Turkish authorities must also take a very hard look at their own role: Their failure to repel Article 301 of the Turkish Penal Code, the continuing use of this Article and other provisions to prosecute writers, journalists and others that dare speak out on taboo topics, and the authorities' public criticism of these voices: all of these contribute to creating an environment that legitimises attacks on freedom of expression, including attacks of a most violent and deadly nature.”

The events of 1915-1923 remains one of the most forbidden subjects in Turkey and a number of journalists, academicians and writers have been on trial, charged with violating Article 301 of the Penal Code which prohibits a range of criticisms. In October 2005 Mr. Dink was convicted of contravening Article 301 and received a six-month suspended sentence for "insulting the Turkish identity".

ARTICLE 19 calls upon the Turkish authorities to:

- Take all measures necessary to investigate and prosecute those responsible for the murder of Mr Dink

- Take all measures necessary to protect members of its population against acts of violence, threats, intimidation, perpetrated by non-state actors: provision of an environment where free and open discussion over difficult issues is a positive obligation of the state.

- Repeal Article 301 of the Turkish penal code, along with all other provisions that can be used to suppress the rights as enshrined under Article 19 of the ICCPR and Article 10 of the ECHR, as a demonstration that it will not tolerate attacks against freedom of expression.

 NOTE TO EDITORS:

For further information, contact Anoush Begoyan, anoushb@article19.org
 

ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

If you no longer wish to remain on ARTICLE 19's mailing list, please unsubscribe here 

Alternatively, if you would like to receive region specific information only, send an email to subscribe stating which regions you would like to receive information about.

 

ARTICLE 19
6-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United Kingdom
Tel: +44 20 7278 9292 - Fax: +44 20 7278 7660 - info@article19.org - www.article19.org

 

 

... više ...


Foto: AP
Ogun Samast
ISTANBUL - Nezaposleni adolescent Ogun Samast (17) istražiteljima je priznao da je ubio poznatog tursko-armenskog novinara Hranta Dinka jer je vrijeðao Turke, objavio je u nedjelju CNN Turk.
 
 
 
Ubojstvo je šokiralo Tursku i u ponovo u središte interesa vratilo pitanje o upitnoj turskoj toleranciji prema manjinama i slobodi izražavanja u trenutku dok traži nastavak pregovora u ulasku u EU.

Policija je Samasta uhitila u autobusu u crnomorskom obalnom gradu Samsunu u subotu. Kod sebe je imao pištolj.  "Proèitao sam na internetu da je Dink rekao 'Ja sam iz Turske, ali turska krv je prljava'. Zato sam ga odluèio ubiti i nije mi žao", rekao je Samast, kako prenosi CNN Turk.

Dink, koji je ubijen usred bijela dana ispred prostorija svoga lista u Istanbulu, bio je kontroverzna, ali poštovana figura koja je promovirala pomirenje izmeðu Turaka i Armenaca, ali je istodobno želio da Turska prizna svoju ulogu u genocidu Armenaca tijekom Prvog svjetskog rata.

Turski nacionalisti takve komentare smatraju uvredom nacionalnoj èasti. "Oni koji su protiv njega vodili kampanju, oni koji su ga proglasili neprijateljem Turske i oznaèili ga kao metu, oni su odgovorni za njegovu smrt", rekao je turski nobelovac Orhan Pamuk.

Dink (52) bio je kršæanin armenskog porijekla i urednik dvojeziènog tursko-armenskog tjednika Agosa. Turski nacionalisti, ukljuèujuæi politièare, èesto su ga kritizirali zbog toga što je masovne pokolje Armenaca tijekom Prvog svjetskog rata nazvao genocidom.

Nekoæ utjecajna armenska zajednica u Turskoj danas broji svega 60.000 pripadnika.  (Hina)

... više ...


Hrvatski predsjednik Stjepan Mesiæ priredio je u petak tradicionalni novogodišnji prijam za predstavnike medija. Kao i svake godine, i ovom je prigodom istaknuo da je uloga medija iznimno važna, zbog èega novinari i urednici imaju i veliku odgovornost za svaku napisanu i izgovorenu rijeè.
»Mediji su spona izmeðu svega što se dogaða u društvu i pojedinaca koji ga èine, i njihova je najvažnija zadaæa informiranje, koja je posebno važna otkad smo se opredijelili za izgradnju demokratskog društva«, rekao je predsjednik Mesiæ.
Sloboda medija je, naglasio je Predsjednik, jedan od temelja na kojima poèiva demokracija. Upozorio je ujedno da sloboda medija nije anarhija, destrukcija i uništavanje, upozorivši kako u nekim medijima neki misle da trebaju izmišljati dogaðaje zbog bolje prodaje. Novinare i medije pozvao je stoga da pronalaze sami dogaðaje, te da nauèe prepoznavati što je vijest i novost, te izvještavati o tome.
Zbog zakona tržišta ne smije se zaboraviti profesionalnost i etika profesije, jer cilj svakog novinara mora biti samo istina, ali ne o bilo èemu i bilo kome, nego relevantna i èije objavljivanje služi interesima zajednice, a ne senzacionalizmu, smatra Predsjednik.
»Svoj posao radite tako da oni koji èitaju novine, slušaju radio ili gledaju televiziju u vašim novinarskim radovima prepoznaju stvarni i pravi život, a ne život što se te ga vi kreirali, i èuvajte dostojanstvo profesije«, poruèio je na kraju obraæanja mnoštvu okupljenih uzvanika, zaželjevši svim predstavnicima sedme sile i njihovim obiteljima sve najbolje u ovoj godini.
Uzvratio mu je dobrim željama predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Dragutin Luèiæ Luce. Podsjetio je da je prošla godina u hrvatskom medijskom prostoru bila prilièno burna i obilježena ponekim pokušajima da politièke strukture ovladaju nekim medijima, osobito javnim, posebice pritom spomenuvši Hrvatsku radioteleviziju i Hrvatsku izvještajnu novinsku agenciju - Hinu, te neuspjelim pokušajem donošenja po hitnom postupku zakona o elektronièkim medijima.

Miroslava Rožankoviæ

... više ...


 

NetNovinar – Centar za istraživaèko novinarstvo i medijsku edukaciju (osnivaèi: Centar za istraživaèko novinarstvo, Zagreb i Mediacentar Sarajevo) u suradnji sa E-Net Centrom iz Sarajeva objavljuje

 

NATJEÈAJ

 

za upis pete generacije polaznika/ca na 'PROGRAM ISTRAžIVAèKOG NOVINARSTVA: PRIèE NA TEMU ORGANIZIRANOG KRIMINALA'

 

   Rok za prijave je 20. sijeèanj 2007.

 

Specijalizirajte se u istraživaèkom novinarstvu uz teoretski i praktièni rad na konkretnim istraživaèkim prièama

Unaprijedite proces istraživanja i pisanja prema najvišim profesionalnim standardima uz stalnu superviziju i mentorstvo regionalnih struènjaka

Unaprijedite pretraživanje interneta i najveæih baza podataka

Objavite svoje prièe o organiziranom kriminalu

Postanite dio velike mreže istrazivaèkih novinara/ki jugoistoène Europe www.netnovinar.org/ir

Ucesnici/e koji/e uspjesno zavrse program dobit ce certifikate

Organizatori stipendiraju sudionike/ce pokrivanjem svih troškova ukljuèujuæi troškove prijevoza i boravka onih dolaze izvan Sarajeva

Program poèinje u veljaèi 2007. godine i traje pet mjeseci. Osmišljen je tako da se može pohaðati uz obavljanje redovnog posla u redakcijama zahvaljujuæi kombiniranju klasiènih treninga/radionica i rada putem interneta (software za uèenje na daljinu).

Program su financijski omoguæili Fond otvoreno društvo BiH i Švedski helsinški odbor za ljudska prava.

Prijave i informacije o Programu istraživaèkog novinarstva možete pronaæi na stranici NetNovinar trening centra: www.netnovinar.org.

Naša adresa je:

Mediacentar Sarajevo

Kolodvorska 3

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

tel/fax: +387-33-715-840

Kontakt osobe: Masa Hilcisin Dervisevic; Lejla Kapetanovic

e-mail: masa@media.ba; lejla@media.ba

 

 

 

 

... više ...


... više ...


 

PRESS RELEASE

For immediate release - 17 January 2007

Thailand: Interim Government Tightens Grip on Media

Over the past week, the interim Thai government has engaged in blatant attempts to muzzle the broadcast media, in particular by warning them not to broadcast messages by former Prime Minister Thaksin, and threatening repercussions for any failure to comply. Toby Mendel, Law and Asia Programmes Director at ARTICLE 19 said:

“The interim government claims that it is working towards the re-establishment of full democracy in Thailand. A key element of democracy is tolerance of views critical to one’s leadership, as well as of the political views of others.”

On 10 January 2007, around 50 broadcasting executives were summoned to a meeting with generals of the ruling Council for National Security (CNS) and warned not to broadcast messages from Thaksin. General Winai Patthiyakul, CNS Secretary-General, stated: “I want to ask every television channel and every radio station not to broadcast messages or statements of the former prime minister and leaders of the past ruling party.” Winai also threatened to use Military Order No. 10, issued on 20 September 2006, which requested cooperation by the media to achieve national reconciliation, as well as powers under the Martial Law, should the media fail to respect this ‘request’. The Martial Law remains in force in most provinces, contrary to earlier promises by the CNS, due to a ‘technicality’.

In response to the ensuing media outcry, CNS Chief General Sonthi Boonyaratkalin later claimed: “We’re asking for cooperation. If they don’t cooperate, it’s fine. It is voluntary and they can choose when to cooperate.” However, on 15 January, a CNN interview with Thaksin was blocked by Thai cable operator UBC. General Sonthi denied having given an order not to broadcast the CNN interview, stating: “It’s cooperation. Everybody cooperated with us.”

ARTICLE 19 condemns these direct attempts to stifle media freedom, which are tantamount to censorship. They both discredit the interim government and bolster the image of the ousted administration. In times of transition, rulers often seek to control the media. It is, however, of the greatest importance that the process of transition is democratic, allowing society as a whole to participate fully and to decide the way forward. Media freedom is central to this. ARTICLE 19 urges the CNS to:
• Issue a statement retracting calls on the media not to report on Thaksin and indicating its full support for media freedom.
• Commit to supporting the inclusion of strong guarantees of freedom of expression in the new constitution currently being drafted.
 

NOTES TO EDITORS
• For more information, please contact Catrina Pickering, Programme Officer, ARTICLE 19, +44 20 7278 9292,
catrina@article19.org
• ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.
 

ARTICLE 19 is an independent human rights organisation that works around the world to protect and promote the right to freedom of expression. It takes its name from Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which guarantees free speech.

If you no longer wish to remain on ARTICLE 19's mailing list, please unsubscribe here 

Alternatively, if you would like to receive region specific information only, send an email to subscribe stating which regions you would like to receive information about.

 

ARTICLE 19
6-8 Amwell Street London EC1R 1UQ United Kingdom
Tel: +44 20 7278 9292 - Fax: +44 20 7278 7660 - info@article19.org - www.article19.org

 

 

... više ...


Odmah po najavi da æe se u nedjeljnoj emisiji Mirjane Hrge Epicentar koja æe se zbog istodobna održavanja parlamentarnih izbora u Srbiji baviti temom radikalizacije srpske politièke scene kao gost iz središta stranke Vojislava Koštunice videolinkom ukljuèiti i poznati pjevaè Riblje èorbe, srpski radikal Bora Ðorðeviæ, Udruga branitelja Vukovara Hrgi i njezinoj emisiji uputila je prijetnje sa zahtjevom da se Èorbi zabrani nastup pred hrvatskom javnošæu te da æe svim sredstvima sprijeèiti Èorbino sudjelovanje u Emisiji Nove TV.

- Ne bojim se prijetnji jer ih doživljavam kao emotivnu reakciju dijela hrvatskih branitelja, na što oni imaju pravo. No, to je posljedica neispravnog sagledavanja ove emisije.

Hrga je iskljuèila moguænost da njezina emisija završi kao intervju Petra Vlahova s Cecom Ražnjatoviæ, koji je svojedobno takoðer uzrokovao mnoge prijetnje te je maknut s programa Nove TV. Da su spomenute prijetnje shvaæene vrlo ozbiljno, svjedoèi i neslužbena vijest da je èelništvo Nove TV odluèilo osigurati emitiranje nedjeljne Hrgine emisije zaštitarima.

Tajnik Udruge zagrebaèkih branitelja Vukovara Darko Zlodi istaknuo je kako zbog njihova dopisa Novoj TV nitko ne mora strahovati za svoj život."Ne prijetimo nasiljem, a pogotovo ne smræu. Nova TV mora biti spremna na akcije koje dozvoljavaju zakoni i Ustav", kazao je Zlodi. Smatraju da je objava bilo kakvog razgovora s Borom Èorbom neprimjerena, jer je rijeè o "glazbenom mrtvacu koji ne može prièati o glazbi, veæ samo o èetnicima". "Mi dobro znamo još iz Domovinskog rata tko su èetnici. Na to nas ne treba podsjeæati nitko, a ponajmanje ne nekakav ratni huškaè", zakljuèio je Zlodi.

... više ...


Europska komisija nije sigurna kako pristupiti pitanju regulacije vlasništva nad medijima, odnosno treba li dopustiti koncentraciju vlasništva u rukama velikih kompanija ili politièara. Meðunarodna federacija novinara (IFJ) nedavno je upozorila kako je medijski pluralizam ozbiljno ugrožen. Bruxelles je prekjuèer objavio svoj dokument o “medijskom pluralizmu u državama èlanicama Europske unije” nakon pritisaka iz Europskog parlamenta i raznih nevladinih organizacija koje su zabrinute utjecajem velikih medijskih konglomerata koji su nerijetko povezani sa politikom i zauzimaju velik dio medijskog tržišta
""
Blagi pristup
Posebice je zabrinjavajuæa situacija u Italiji gdje tajkun i bivši premijer Silvio Berlusconi kontrolira gotovo sve televizijske kanale. Iako je situacija u Italiji ipak iznimka, vlasništvo nad medijima od strane velikih kompanija te veze s politikom èini dio šireg europskog trenda, te se stoga od Komisije traži da donese regulativu koja æe omoguèiti veæi stupanj pluralizma diljem Unije. Kritiku europarlamentaraca izazvao je i australski magnat Rupert Murdoch, èija grupa News International kontrolira brojne britanske listove. No dokument Bruxellesa otkriva velik stupanj neodluènosti Komisije da se ozbiljnije pozabavi tim osjetljivim pitanjem najavljujuæi tek namjeru da se izradi nova neovisna studija koja æe odrediti smjernice kako postiæi veæi stupanj medijskog pluralizma. Sama Komisija dodaje kako ne želi poduzimati nikakvu nepotrebnu akciju.“Nažalost, takav sam blagi pristup i oèekivala. To nije nikakvo iznenaðenje. Parlament æe morati odluèiti kakvo æe stajalište zauzeti prema tom dokumentu EK”, kazala je predsjedajuæa odbora EP-a za kulturu Ruth Hieronymi. Dodaje kako treba pojasniti koji su minimalni standardi u èlanicama EU kada je u pitanju pluralizam u medijima.No europski novinski izdavaèi rekli su kako su zadovoljni opreznim pristupom Komisije nakon najava da bi se izvršno tijelo Unije moglo odluèiti na uvoðenje regulacije u tom podruèju pod pritiskom parlamentaraca.Direktor udruge Europskih novinskih izdavaèa (ENPA) Valtteri Niiranen rekao je kako sve zemlje EU imaju razlièita pravila, neke primjenjuju politiku konkurentnosti dok druge imaju zakonodavstvo koje regulira vlasništvo nad medijima.“Zašto bismo uopæe trebali imati europsko zakonodavstvo? S naše toèke gledišta, ovdje nema nikakvog problema jer se novine još prodaju na nacionalnim tržištima i izlaze na nacionalnim jezicima”, drži Niiranen. Protivi se komisijinim planovima da uvede regulaciju na tom tržištu zbog toga što bi ona zanemarivala nacionalne posebnosti. “Zajednièka europska regulativa bila bi opæenita te ne bi uzimala u obzir razlike”, upozorio je.No èuju se i drukèija stajališta pa tako predsjednik IFJ Aidan White podupire akciju protiv medijske koncentracije. Ukazao je na sluèaj Rumunjske gdje je njemaèki medijski konglomerat Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) stekao velik udio na rumunjskom medijskom tržištu zbog èega se tamo èesto žale kako WAZ odreðuje sadržaje u njihovim medijima. “Imajuæi to u vidu, možemo li reæi da je to iskljuèivo nacionalno pitanje?”, kaže White. Po njegovu mišljenju, odgovor je ne jer se stvar odvija preko graniènoga vlasništva nad medijima uza sve veæi utjecaj stranih kompanija.
Zakonodavna zbrka
Pozdravlja donošenje europske regulative, no smatra kako ona dolazi tek desetljeæe nakon što je Bruxelles prvi put pozvan da nešto uèini. Prije deset godina tadašnja Komisija se opekla na nacrtu direktive o vlasništvu nad medijima koji su Njemaèka, Francuska i Velika Britanija odbacile prije nego što je objavljen. “Ako se nešto može uèiniti na europskome nivou, onda je to rješavanje ove užasne zbrke s medijskim zakonodavstvom. Potrebno nam je barem temeljno zajednièko razumijevanje o tome kako regulirati vlasništvo nad medijima”, smatra predsjednik JFJ. Kljuèno je ukloniti utjecaj politike iz javnih televizijskih kuæa, no nije sigurno koliko æe Bruxelles doista uèiniti na tom pitanju. Dodatan problem je što Komisija ne želi “izgubiti prijatelje” u medijima”, što bi se moglo dogoditi kada bi krenula protiv njihovih vlasnika.
(Igor Mediæ/ EUobserver)


... više ...


Ovih se dana na hrvatskom web prostoru pojavio novi informativno-zabavni portal, a možete ga naæi na stranici www.javno.hr. Portal je pokrenulo tridesetak mladih afirmiranih novinara, a kako navode u najavi, od konkurenata se razlikuju po brzini obnavljanja vijesti i jakoj multimediji. Javno.hr posjetiteljima daje uvid u samo mjesto dogaðaja i to bez vremenske zadrške i namjerava postati brend brzoga i neovisnog izvještavanja. Radi lakšeg snalaženja, stranica je podijeljena na podruèja kao što su Hrvatska, svijet, Zagreb, sport, crna kronika, profit, glazba i filma, kultura, trach, život, moda i ljepota, a vijesti se mogu tražiti i u rubrikama "najnovije", "najèitanije" i "najkomentiranije". Uz videovijesti ondje su i mnoge kolumne, a stranica ima i englesku verziju. (Dž. È.)

... više ...


u razdoblju od 1.sijeènja 2006.do 31.prosinca 2006.godine

1. Temeljem Statuta HND i Pravilnika o novinarskim nagradama, dodijelit æe se sljedeæe nagrade:

A. Nagrada za životno  djelo OTOKAR KERŠOVANI

B. Nagrada NOVINAR GODINE 

C. Godišnje nagrade za najzapaženije novinarske radove MARIJA JURIÆ-ZAGORKA u svim medijima i to:

1) nagrada za VIJEST-IZVJEŠTAJ
2) nagrada za REPORTAŽU
3) nagrada za INTERVJU/RAZGOVOR
4) nagrada za KOMENTAR/KOLUMNU
5) nagrada za ISTRAŽIVAÈKO NOVINARSTVO
6) nagrada za NAJBOLJE UREÐENU RUBRIKU – EMISIJU
7) nagrada za novinarsku KARIKATURU, ILUSTRACIJU, FOTOMONTAŽU

D. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji ŽARKO KAIÆ

E. Nagrada za novinsku fotografiju NIKŠA ANTONINI

2. Pravo kandidiranja za novinarske nagrade imaju svi
profesionalni novinari, zatim ogranci, zborovi i županijska
vijeæa HND, te sva izborna i radna tijela HND.

3. Rok za prijavu kandidata, predaju radova je

    28. veljaèe 2007. godine
                   
4. Kandidati i predlagaèi dužni su priložiti radove objavljene u novinama, odnosno CD ili DVD snimljenih i objavljenih radijskih i televizijskih priloga i emisija, a fotoreporteri osim dokaza o objavljenoj fotografiji i fotografiju velièine
najmanje 18x24 cm.

5. Radovi i prijave šalju se na adresu:


Hrvatsko novinarsko društvo
Natjeèaj za 2006. godinu
10000 Zagreb, Perkovèeva 2


 

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO