hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

STANKOM i zahtjevima zastupnika iz HDZ-a, HSP-a i DC-a, da se glavni ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ oèituje o sinoænoj emisiji Latinica, Hrvatski sabor ušao je danas u posljednji redovni radni tjedan u ovoj godini.

Takve emisije zaprepašæuju javnost i pitamo se koju smo to televiziju gledali, rekao je Pejo Trgovèeviæ (HSP), pitajuæi se hoæe li Galiæ poduzeti nešto u svezi s tim, ili je sve u redu.

Ako je u redu, onda se pitam Kuda ideš Hrvatska, rekao je Trgovèeviæ.

Galiæevo oèitovanje o Latinici, koja se sinoæ bavila ostavštinom prvog predsjednika Franje Tuðmana, zatražili su i Franjo Arapoviæ (HDZ) i Frano Piploviæ (DC).

S druge strane, Damir Kajin (IDS) smatra da Sabor, zbog svog digniteta ne bi na taj naèin trebao raspravljati.

Slobodu i neovisnost televizije dužni ste èuvati i vi i Galiæ, rekao je kolegama.

Sabor æe danas raspraviti Izvješæe o radu Vijeæa i Ravnateljstva HRT-a o provedbi programskih naèela i obveza, te o poslovanju HRT-a za 2004. godinu, s Izvješæem neovisne revizije o obavljenoj reviziji Financijskih izvještaja za 2004.

Šeks:"Latinica" je bila blasfemièna krivotvorina hrvatske povijesti

Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks ocijenio je danas, u nastavku saborskog zasjedanja, kako je juèerašnja emisija HTVa, "Latinica" bila blasfemièna krivotvorina hrvatske povijesti, te najavio da æe se Sabor o toj emisiji oèitovati zakljuècima.

"Ta je emisija bila oèigledno tendenciozna, protivna svim uzusima novinarske profesije, kakva je bila i ona zbog koje je smijenjen Tihomir Ladišiæ, a u kojoj se tendenciozno htjelo reæi da su Hrvati s èetnièkim postrojbama napadali Sarajevo", rekao je Šeks.

Naglasio je kako Hrvatski sabor, kao najviše zakonodavno tijelo, mora o tome progovoriti, jer nije rijeè o utjecaju na slobodu medija.

"Nije sloboda medija kad se na bezobrazan i degutantan naèin plasiraju povijesne krivotvorine", kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Šeks.

Raspravu o juèerašnjoj emisiji "Latinica" potaknuo je zahtjev zastupnika Peje Trgovèeviæa (HSP) da se glavni ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ oèituje o juèerašnjoj emisiji na temu "Tuðmanova ostavština", a u kojoj je, kaže Trgovèeviæ, "prvi hrvatski predsjednik, ali i èitav hrvatski narod prikazan kao jedan od najveæih zloèinaca, èime se htjelo dokazati da je hrvatska država stvorena na zloèinu".

Da je ta emisija odraðena neprofesionalno ocijenio je i ravnatelj Mirko Galiæ, koji je najavio da æe se sva nadležna HRT-ova tijela oèitovati o tome.

"Na HTV-u imamo pravilo da se o svemu može govoriti otvoreno, ali ne i površno, pristrano, jednostrano i tendenciozno, a svega toga je sinoæ bilo", kazao je Galiæ.

Požalio se i da je ambijent u kojem HTV radi takav da se svaka urednièka ili intervencija iz Ravnateljstva tumaèi kao cenzura i pokušaj gušenja medijskih sloboda.

"No, u ovom sluèaju nema izbora, sva tijela, u skladu sa zakonskim ovlastima, moraju donijeti odgovarajuæe odluke, jer profesionalnost ne smije proæi", zakljuèio je ravnatelj Galiæ, koji je na saborsku sjednicu došao zbog rasprave o izvješæima o radu HRT-a, o kojima danas raspravlja saborski plenum.

  (HINA)

... više ...


OPATIJA - Ja sam veliki zagovornik toga da umjesto zatvorske kazne za klevetanje treba uvesti rad za javno dobro. Ako netko može pljuvati po cesti, a nije ga sram to èiniti, onda ga ne bi trebalo biti sram niti mesti tu istu cestu koju je popljuvao - izjavio je Dragutin Luèiæ, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, u petak u Opatiji na okruglom stolu pod nazivom »Kaznena djela protiv èasti i ugleda u hrvatskom zakonodavstvu«. Naglasio je kako smatra da je èlanak 203 kaznenog zakona dosta dobar, pogotovo kada bi ga se u praksi dobro primjenjivalo i kada bi suci pazili upravo na taj èlanak.
- U njemu piše da kažnjen može biti samo onaj novinar kojemu je iskljuèiva namjera bila da kleveæe. Ako novinar u ime nekoga višega dobra i uvrijedi nekoga, sud bi ga trebao osloboditi. Centralni je problem ujednaèiti sudsku praksu u Hrvatskoj i da se za jednake stvari isto odgovara, a ne da u jednom gradu morate platiti za duševne boli 100.000 kuna, a u drugom 5.000 kuna - zakljuèio je Luèiæ.
- Pitanje novinarske klevete je uzburkalo javnost kroz nekoliko presuda koje su donesene u posljednje vrijeme, a koje su problematizirale pitanje naèina tumaèenja zakona. Dio predstavnika medija i struène javnosti zagovara postojeæi tekst zakona o uvredi i kleveti, dakle ne traži se posebna izmjena ili dekriminalizacija. Za raspravu je jesu li to kaznena djela koja zavreðuju i moguænost izricanja kazne zatvora ili samo novèane kazne. To je nešto što je u fazi izrade novog teksta zakona, u svakom sluèaju predmet raspravljanja ovlaštenog predlagaèa, Ministarstva pravosuða Republike Hrvatske, rekao je Damir Kos, predsjednik Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu. Po njegovim rijeèima, rezime opatijskog okruglog stola organiziranog u okvirima XVIII. redovnog savjetovanja udruženja na èijem je èelu, jest da su i struèna i publicistièka javnost suglasne u tome da obilježja kaznenog djela uvrede i klevete ne treba mijenjati.
- Ne treba mijenjati niti èlanak 203 koji govori o elementima kada nema kaznenog djela. Jedino o èemu se može razgovarati, ali nakon temeljite analize svakog pojedinog djela, je eventualno skidanje kazne zatvora za odreðeni katalog blažih kaznenih djela, gdje bi spadalo i kazneno djelo uvrede i klevete. Radi se o zadaæi koju bi morao odraditi tim koji radi na pripremi kaznenog zakona za drugo èitanje, zakljuèio je Kos.

A. KUÆEL-ILIÆ

... više ...


ZAGREB - Uzalud mi prijete, neæu odustati, kazao je juèer novinar Feral Tribunea Drago Hedl kada smo ga pitali kako višegodišnje ozraèje prijetnje, u kojemu živi taj osjeèki istraživaèki novinar, utjeèe na njegov svakodnevni život i rad. »Nije ugodno, ali trudim se ne mijenjati temeljni novinarski stav«, kazao nam je Hedl.
Najnoviju prijetnju Hedlu, koju su mu anonimni poèinitelji poslali u pismu s porukom da æe »ubiti i njega i njegovog Levara«, juèer je osudio Hrvatski helsinški odbor (HHO), pozivajuæi vlasti da konaèno sprijeèe nasilje prema novinarima i medijima.
- Hrvatske vlasti moraju konaèno stati na put svakojakom nasilju prema novinarima i medijima. Podsjeæamo da praktièno ni jedna dosadašnja prijetnja ili napad na ljude iz medijske struke, a bilo je èak i ranjavanja vatrenim oružjem i podmetanja eksploziva, nisu rasvijetljeni, a o kažnjavanju krivaca da se i ne govori, istaklo je u priopæenju Vijeæe za medije HHO-a.
Hedl je u izjavi za naš list podsjetio da mu je prvu ozbiljnu prijetnju 1996. uputio Branimir Glavaš kada mu je, preko ondašnjega saborskog zastupnika Ivice Vrkiæa, poruèio da æe ga »pretvoriti u prah i pepeo«.
- Bila je to vrlo jasna i ozbiljna prijetnja, zbog koje sam se obratio HND-u i HHO-u. Tada me nazvao i amerièki veleposlanik Peter Galbraith i ponudio mi da æe razgovarati s Tuðmanom i Šuškom, prisjetio se Hedl, dodajuæi da su mu prijetili i kasnije, »ali ovo najnovije pismo prvi je put da se prijeti i mojim izvorima, i to na zloslutno znakovit naèin, usporedbom s ubijenim svjedokom zloèina u Gospiæu, Milanom Levarom«, kaže Hedl.
Osjeèki je novinar prihvatio prijedlog naèelnika osjeèke policije Vladimira Fabera za policijskom zaštitom, ali je odbio da to bude viši stupanj zaštite, odnosno da uz njega stalno bude jedan policijski specijalac. Prihvatio je niži stupanj zaštite, uz dogovor da æe se, pokaže li se potreba, zaštita pooštriti. »Tko mi prijeti, ne mogu decidirano tvrditi. Mogu samo pretpostavljati kako je logièno da razotkrivanje ratnih zloèina u Osijeku, o kojima sam mnogo pisao, ne odgovara osobama koje bi u te zloèine mogle biti upletene«, kaže vjerojatno najugledniji - a istodobno najsamozatajniji - hrvatski istraživaèki novinar. »Valja znati da je istraga o tim zloèinima u završnoj fazi, i dosta je nervoze meðu ljudima koji su predmet te istrage«, kazao nam je Hedl.

Hedl: Glavaš i Ðapiæ prokazuju tajne svjedoke Branimir Glavaš je u utorak u Valpovu izjavio da se tajni svjedok krije u Istri, a gradonaèelnik Osijeka Anto Ðapiæ, osim što je nedavno javno proèitao popis moguæih svjedoka, prijetnje novinarima komentira tvrdnjom da »novinari nisu svete krave«. To je, dakle, taj politièar koji se klanja u Izraelu, kaže Drago Hedl. HHO u svom priopæenju kaže da »neki od vodeæih osjeèkih politièara« ometaju istragu objavljujuæi identitet svjedoka, na što politièke stranke, kao i javnost, šute. »Ljudi se još uvijek boje, naroèito u Osijeku«, objašnjava Hedl.


 

... više ...


IFEX - News from the international freedom of expression community

_________________________________________________________________

 

ALERT - CROATIA

 

8 December 2005

 

Newspaper editor receives death threat for reporting on war crimes

 

SOURCE: Committee to Protect Journalists (CPJ), New York

 

(CPJ/IFEX) - The following is a CPJ press release:

 

CROATIA: Newspaper editor receives death threat for reporting on war crimes

 

The Committee to Protect Journalists is alarmed by an anonymous death threat made against Drago Hedl, editor of the independent Croatian satirical weekly Feral Tribune. Hedl said on Wednesday he received a letter mailed December 5 in his home city of Osijek that, in letters cut from newspapers, threatened to kill him and his source, local and international press reported.

 

The letter alluded to Milan Levar, an ethnic Serb who was killed in a 2000 explosion after testifying before the Hague-based United Nations International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia about war crimes committed against ethnic Serbs in Croatia.

 

"We call on the authorities in Croatia to pursue their investigation aggressively and prosecute those responsible for threatening our colleague Drago Hedl," said CPJ Executive Director Ann Cooper. "Ensuring accountability for these kinds of abuses is important because journalists in Croatia continue to face threats in retaliation for their reporting."

 

In a statement on December 7, Feral Tribune linked the threat to an article it published in July about former Croatian soldier Krunoslav Fehir, who admitted helping to abduct, torture and murder ethnic Serb civilians in Osijek in 1991-92. The soldier implicated Branimir Glavas, a wartime commander of Croatian forces and current head of the Osijek municipal council, in those war crimes. Glavas has publicly denied responsibility for the abuses.

 

Osijek police chief Stipo Rimac said on December 7 that authorities were investigating the letter and providing Hedl with protection, the state news agency HINA reported.

 

In the past, several journalists have been threatened in retaliation for criticizing Glavas. Sandra Krizanec, a reporter at the Osijek Studio of Croatian Radio and Television (HRT), was threatened over the telephone by Glavas in May 2002, according to the local press. Krizanec had prepared a report about financial irregularities committed during the privatization of state-owned companies in the 1990s and alleged that Glavas had been involved in corruption. Several hours after the report aired, Glavas called the journalist and physically threatened her.

 

CPJ is a New York-based, independent, nonprofit organization that works to safeguard press freedom worldwide. For more information on Croatia, visit http://www.cpj.org.

 

For further information, contact Alex Lupis (x101) or Nina Ognianova (x106) at CPJ, 330 Seventh Ave., New York, NY 10001, U.S.A., tel: +1 212 465 1004, fax: +1 212 465 9568, e-mail: europe@cpj.org, Internet: http://www.cpj.org/

 

The information contained in this alert is the sole responsibility of CPJ. In citing this material for broadcast or publication, please credit CPJ.

_________________________________________________________________

DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION

EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE

555 Richmond St. West, # 1101, PO Box 407
Toronto, Ontario, Canada M5V 3B1

tel: +1 416 515 9622    fax: +1 416 515 7879

alerts e-mail: alerts@ifex.org    general e-mail: ifex@ifex.org

Internet site: http://www.ifex.org/

_________________________________________________________________

 

... više ...


ZAGREB - Novinar »Feral Tribunea« Drago Hedl, koji piše o zloèinima poèinjenim tijekom Domovinskog rata nad osjeèkim civilima srpske nacionalnosti, u posljednje vrijeme izložen je prijetnjama smræu. Hrvatsko novinarsko društvo stoga je pozvalo istražne organe da uèine sve što je u njihovoj moæi kako bi pronašli poèinitelje ovih prijetnji i omoguæili Hedlu da nesmetano obavlja svoje novinarske zadatke. O prijetnjama smræu obaviještena je Svjetska i Europska novinarska federacija.
- Ovo je sigurno pokušaj dodatnog pritiska na sve novinare koji se bave tamnim stranama hrvatske politike devedesetih godina, pokušaj pritiska na svjedoke zloèina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine te na istražne i sudske organe koji te zloèine ispituju. Stoga smo zgranuti izjavom osjeèkoga gradonaèelnika Ante Ðapiæa, koji je javno iznio imena dvadesetak ljudi za koje tvrdi da su svjedoèili u istrazi o zloèinima. Gradonaèelnik Ðapiæ tako proizvodi atmosferu straha i nesigurnosti te nièim ometan krši zakon i potièe bezakonje, stoji u priopæenju Hrvatskog novinarskog društva.

L. T.

... više ...


ŠIBENIK - Stipe Petrina (52) iz Primoštena, inaèe naèelnik primoštenske opæine, nepravomoænom presudom Opæinskog suda u Šibeniku proglašen je krivim za poèinjenje kaznenog djela povrede izražavanja misli i osuðen na tri mjeseca zatvora, uvjetno na jednu godinu. U optužnom prijedlogu kojeg je zastupao zamjenik državnog odvjetnika Zoran Teðulov, Petrina se teretio da je u listopadu 2002. godine, dok je obnašao dužnost predsjednika Opæinskog vijeæa, nezodovoljan pisanjem novinarke Simeone Pancirov, tada zaposlene u Slobodnoj Dalmaciji, zabranio joj da prisustvuje sjednici dodavši da ukoliko sama ne napusti dvoranu da æe vijeænici sjednicu održati u drugoj prostoriji gdje æe njoj biti zabranjen pristup. Novinarka je tada  bila prisiljena napustiti sjednicu èime je dovedena u situaciju da ne može dolaziti ni na buduæe sjednce Opæinskog vijeæa, iako je rad tog tijela javan. (J.K)

... više ...


Uredniku Feral Tribunea Dragi Hedlu upuæena je prijetnja smræu zbog njegovih tekstova o zlostavljanjima i ubojstvima srpskih civila u Osijeku 1991. godine. U utorak, 6. prosinca, Hedl je u svome poštanskom sanduèiæu našao pismo s porukom, saèinjenom od slova izrezanih iz novina, koja glasi: "Ubiæemo i tebe i tvoga Levara". Adresa na kuverti takoðer je sastavljena od slova izrezanih iz novinskih naslova, a prema poštanskome žigu prijeteæe pismo poslano je 5. prosinca iz Osijeka.
     Redakcija Feral Tribunea, koja je ovu prijeteæu poruku shvatila krajnje ozbiljno, s cijelim je sluèajem upoznala policiju i Državno odvjetništvo, tražeæi zaštitu svojega urednika, te hitnu i energiènu istragu. Ovim putem pozivamo meðunarodne i domaæe novinarske organizacije, nadležne organe vlasti, te institucije i udruge koje brinu o funkcioniranju demokratskog sustava, da se angažiraju u obrani prava novinara na slobodan rad i dignu svoj glas protiv atmosfere straha i linèa koja veæ duže vrijeme, pod patronatom lokalnih politièkih šerifa, vlada u Osijeku.
     Još u srpnju ove godine Drago Hedl je u Feral Tribuneu objavio svjedoèenje Krunoslava Fehira, bivšeg pripadnika tzv. "Branimirove osjeèke bojne", koji je kao neposredni sudionik teretio Branimira Glavaša – nekadašnjeg šefa Sekretarijata za narodnu obranu i današnjeg osjeèkog politièkog moænika – za hapšenja i brutalna muèenja srpskih civila, te izdavanje naredbe za likvidaciju jednoga od njih. Nakon toga zapoèela je neviðena haranga protiv Hedla i drugih novinara koji su o tome pisali, a promptno je otkriven i identitet Krunoslava Fehira (kojega autor prijeteæeg pisma naziva "tvojim Levarom"). Sam Branimir Glavaš u više je navrata javno prijetio "neprijateljski raspoloženim" novinarima, koristeæi se difamacijama i najprizemnijim uvredama.
     U hajku se nedavno ukljuèio i gradonaèelnik Osijeka Anto Ðapiæ, koji je na konferenciji za tisak – držeæi pred sobom Feral i Jutarnji list – optužio novinare da objavljuju "najgore laži" i "potpune izmišljotine" o Branimiru Glavašu, te da pišu "na krajnje antihrvatski naèin". Ðapiæ je tada otkrio imena dvadesetak osoba za koje tvrdi da su svjedoèili u sluèaju Freda Marguša, pritvorenog zbog sumnje da je ubio nekoliko srpskih civila, a Glavašu lojalna Slavonska televizija taj je popis objavila u èak èetiri navrata. Neki od svjedoka nakon tog javnog linèa, uplašeni za vlastite živote, odbili su daljnju suradnju s policijom. Istodobno, nadležni državni organi ni na koji naèin nisu reagirali zbog Ðapiæeva skandaloznog ometanja istrage.
     Kao posljedica takvih politièkih poruka pristiže prijetnja ubojstvom Feralovu uredniku. Krajnji je èas da hrvatske vlasti prekinu sramotnu vladavinu bezakonja i atmosferu politièke histerije što se širi Osijekom, te zaštite ne samo novinare koji nepokolebljivo ustrajavaju na otkrivanju istine, veæ i brojne svjedoke ukljuèene u istragu o zlodjelima iz 1991. godine. U protivnom, legitimirat æe se nasilje i kriminal kao "službeni" oblik politièkog djelovanja. U protivnom, poduprijet æe se oni koji su i prije 14 godina, s krvavim posljedicama, uživali privilegij "odriješenih ruku".

U Splitu, 7. prosinca 2005.
REDAKCIJA FERAL TRIBUNEA


 

... više ...


U povodu prijetnji smræu uredniku Feral Tribunea kolegi Dragi Hedlu , Hrvatsko novinarsko društvo poziva istražne organe da uèine sve kako bi pronašli poèinitelje ovih pogibeljnih prijetnji, a Dragi Hedlu i njegovoj redakciji iskazujemo ovom prilikom potpunu profesionalnu i ljudsku solidarnost.
O prijetnjama smræu veæ smo obavijestili Svjetsku i Europsku novinarsku federaciju.
Ovo je sigurno pokušaj dodatnog pritiska na sve novinare koji se bave tamnim stranama hrvatske politike devedesetih godina, pokušaj pritiska na svjedoke zloèina nad srpskim civilima u Osijeku 1991.godine te na istražne i sudske organe koji te zloèine ispituju. Stoga smo zgranuti i postupkom osjeèkog gradonaèelnika Ante Ðapiæa koji je javno iznio imena dvadesetak ljudi za koje tvrdi da su svjedoèili u istrazi o zloèinima. Gradonaèelnik Ðapiæ tako proizvodi atmosferu straha i nesigurnosti, sam nièim neometan krši zakon i potièe bezakonje.
Oèekujemo da nadležni organi države budu u ovom sluèaju efikasni i da hrvatske vlasti pozitivno utjeèu na stvaranje atmosfere slobode izražavanja i, sigurnosti, tolerancije i vladavine pravne države.

Zagreb, 7. prosinca 2005.

Za Hrvatsko novinarsko društvo

Zdenko Duka, potpredsjednik

 

... više ...


KONKURS ZA UPIS STUDENATA

Februar-oktobar 2006

 

                Visoka škola novinarstva Media plan raspisala je konkurs za upis  studenata u osmu generaciju škole.

                Nastava æe se odvijati od februara do oktobra 2006. godine.

               

Kandidati iz zemalja Jugoistoène Evrope mogu se do 6.januara 2006. godine prijaviti da polažu prijemni ispit.

                Novinarska škola u Sarajevu je jedna od najpoznatijih obrazovnih ustanova praktiènog novinarstva u ovom dijelu Evrope.

                Nastava se odvija u pet modula. Prvi je opši modul u kome studenti sticu osnove novinarstva i poznavanja medija. U drugom modulu se upoznaju sa specifiènostima štampe, radija, televizije i internert novinarstva, a u treæem modulu rade u školskim redakcijama. Prije izrade završnih, diplomskih radova polaznici škole provode mjesec dana na stažu u medijima.

                U školu se mogu upisati  studenti sa diplomom o završenom fakultetu ili apsolventi odnosno studenti završne godine studija. Nastava je 70 posto prakticnog karaktera  i zahtrijeva svakodnevan rad u školi.

                Kandidati izvan Sarajeva  mogu konkurisati za stipendiju koju doniraju Conseil Régional d’Auvergne i Caisse d’Epargne (Francuska).

 

Konkurs za upis u školsku 2006. je ovoren do 06.01.2006.

Kako pisati za medije - Radio i tv produkcija -  Internet novinarstvo

Meðunarodna diploma

SVE ŠTO JE POTREBNO DA POSTANETE USPJEŠAN NOVINAR

Uslovi za prijavljivanje su sljedeæi:

1.     Završen fakultet ili status apsolventa

2.     Dobro poznavanje bosanskog, srpskog ili hrvatskog jezika

3.     Dobro poznavanje engleskog jezika

4.     Poznavanje rada na raèunaru

5.     Predispozicije za rad u medijima

6.     Državljanstvo jedne od zemalja Jugoistoène Evrope

Prijemni ispit je podijeljen u nekoliko dijelova:

1.     Test informiranosti

2.     Test opšteg obrazovanja

3.     Pismeni rad u formi novinskog èlanka na zadatu temu

4.     Pismeni rad po slobodno izabranoj temi i formi

5.     Test zapažanja

6.     Test poznavanja geografskih èinjenica

7.     Prevod kratkog teksta sa engleskog

8.     Test sposobnosti improvizacije

9.     Intervju

Prijemni ispiti se održavaju u prostorijama VŠN, Media plan institut, Patriotske lige 30/3, (zgrada Arhitektonskog fakulteta), u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Napomena: Studenti su obavezni redovno, svakodnevno pohaðati nastavu i praktiène vježbe od 9h00 do 17h00

Informacije: ++ 387 33 213 078, 213 205 /   bajramovic.z@mediaplan.ba

www.skolanovinarstva.ba,

 

 

INFORMACIJE O USLOVIMA UPISA STUDENATA

 Visoka škola novinarstva Media plan Sarajevo prima 25 studenta iz Jugoistoène Evrope.

Konkurs za upis u školsku 2006. je ovoren do 06.01.2006.

 Uslovi za prijavljivanje su sljedeæi:

 1. Završen fakultet ili status apsolventa
 2. Dobro poznavanje bosanskog, srpskog ili hrvatskog jezika
 3. Dobro poznavanje engleskog jezika
 4. Poznavanje rada na raèunaru
 5. Predispozicije za rad u medijima
 6. Državljanstvo jedne od zemalja Jugoistoène Evrope

 Prijemni ispit je podijeljen u nekoliko dijelova:

 1. Test informiranosti
 2. Test opšteg obrazovanja
 3. Pismeni rad u formi novinskog èlanka na zadatu temu
 4. Pismeni rad po slobodno izabranoj temi i formi
 5. Test zapažanja
 6. Test poznavanja geografskih èinjenica
 7. Prevod kratkog teksta sa engleskog
 8. Test sposobnosti improvizacije
 9. Intervju

Prijemni ispiti se održavaju u prostorijama VŠN, Media plan institut, Patriotske lige 30/3, (zgrada Arhitektonskog fakulteta), u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

 Studenti su obavezni redovno, svakodnevno pohaðati nastavu i praktiène vježbe od 9h00 do 17h00

Svaki primljeni student potpisuje ugovor sa Media plan institutom. Student je obavezan platiti na ime upisnine iznos od 500 EUR-a u cjelosti ili u tri rate (200EUR+200EUR+100EUR), najkasnije do 30.04.2006. Polaznici izvan Sarajeva mogu konkurisati za dobijanje stipendije koju obezbjeðuju Conseil Régional dAuvergne i Caisse dEpargne (Francuska), a dodjeljuje se posredstvom Media plan instituta.

 

 

                                                                                       

                                                            VisokaVisoka škola novinarstva Media Plan

Patriotske lige 30/III 

71 00 Sarajevo, BiH

tel/fax: ++ 387 (0)33 213 205

 

                                              

 

 

                                             

 

P R I J A V N I C A

 

Upis u školsku 2006.

 

 

 

Da bi Prijava bila prihvaæena, popunite je u cjelosti i pošaljite zajedno sa potrebnom dokumentacijom, najkasnije do 06.01.2006. god.

 

 

UZ PRIJAVNICU OBAVEZNO DOSTAVITI LIÈNO ILI POSLATI POŠTOM:

 

1.  - Ovjerenu kopiju diplome

    - Apsolventi dostavljaju ovjerenu potvrdu o

      apsolventskom statusu

    - Studenti završne godine dostavljaju ovjerenu           potvrdu o položenim ispitima

2.  Kopiju rodnog lista

3.  Uvjerenje o državljanstvu

4.  Prijava o stalnom mjestu boravka

5.  Fotokopiju liène karte, odnosno pasoša/putovnice

6.  Dvije fotografije formata za liènu kartu

7.  Ukoliko je kandidat zaposlen, radi u nekom od medija, obavezan je priložiti i saglasnost urednika ili direktora za odsustvovanje s posla odnosno iz redakcije u periodu : poèetak februara kraj oktobra 2006. radi pohaðanja Visoke škole novinarstva Media plan Sarajevo.

 

 

Nepotpune prijave neæe biti uzete u razmatranje!

 

 

 

I Z J A V A

 

Spreman/na sam pristupiti prijemnom ispitu u VŠN Media plan Sarajevo i potpisati Ugovor o redovnom pohaðanju nastave, ukoliko zadovoljim kriterije prijemnog ispita.

       Ukoliko budem primljen/na, obavezujem se da æu iznos od 500 €, na ime dijela troškova moga školovanja, uplatiti Media plan institutu u cjelosti ili u tri rate (200EUR+200EUR+100EUR), najkasnije do 30.04.2006. god.

 

Ime i prezime

 

 

Mjesto i datum roðenja

 

 

Državljanstvo

 

 

Broj, godina i mjesto izdavanja liène karte odnosno pasoša / putovnice

 

 

Adresa stalnog boravka

(ulica i broj,poštanski broj, grad, država)

 

 

Maternji jezik

 

 

Kontakt telefoni

 

 

E-mail adresa 

 

 

Fakultet (odsjek, smjer) koji ste završili.

Univerzitet u...

 

... više ...


Miæo Dušanoviæ je u nedjelju uveèer zavikao: "Ajmo, Mario, završi, ovo!" Mario Anèiæ poslušao je omiljenog TV komentatora, donio je odluèujuæi bod Hrvatskoj, osvojen je Davis Cup, postignut je najveæi uspjeh u povijesti hrvatskog sporta. A miæo nacionale je uskliknuo: "Ludilooooo!" Zbog svega što je govorio od petka popodne do nedjelje uveèer, od trenutka kad je upitao nas i sebe jesmo li svjesni da Hrvatska igra finale Davis Cupa, do onog trenutka kad je nakon velikog trijumfa zahvaljivao èak i sakupljaèima loptica na dobro obavljenom poslu, Miæo Dušanoviæ morao dobiti specijalnu nagradu hrvatskog  zbora sportskih novinara i Hrvatskog teniskog saveza. Ono što nam je priuštio u ta tri velika sportska dana ne može se dvaput doživjeti. Samo prošlog vikenda i - nikad više! Miæo nije prestajao galamiti, jeèati, puhati, stenjati, vikati, uzdisati... Uz ono njegovo veæ uobièajeno - bravoooo, toooo, joooj, jesss... - bilo je i nekih èudnih neidentificiranih rijeèi kao na primjer aisssszzzz, aaahhhh, maissss, ufhhh, ussss, zczczczc ... nije gospon Miæo suzdržavao emocije, užgao je sve nas pokraj televizora, ali i uvijek mirnog i tihog teniskog sukomentatora, Željka Franuloviæa. Miæo je èas bio komentator, a žele sukomentator. Onda bi izmjenili uloge, pa bi obojica èas bila komentatori i sukomentatori. Davali su savjete, išli "uèarat" Slovake, strahovali skupa s nama, veselili se jednako kao i mi. Odigrali su bezbroj teniskih "duplih pasova". Za pamæenje. Neka nama Miæe. Sa sukomentatorom Želom.

... više ...


ZAGREB - Poslovni dnevnik, prve dnevne poslovne novine u Hrvatskoj, pokrenuo je online izdanje. Na internet portalu WWW.poslovni.hr svakodnevno æe se do 2. sijeènja prenositi besplatno aktualni sadržaj tiskanog izdanja. Nakon toga dana aktualni æe sadržaj tiskanog izdanja moæi èitati pretplatnici online izdanja, a ostali posjetitelji portala dan poslije. Poslovni dnevnik izlazi od lanjskog ožujka i svakodnevno ga èita više od 15.000 ljudi iz hrvatskog poslovnog života, a Stjepan Andrašiæ, glavni urednik, kaže da Poslovni dnevnik želi razvijati i zajednicu korisnika okupljenih oko gospodarskih, financijskih i poduzetnièkih tema.

... više ...


Media release    5 December 2005

 

World Journalists Condemn US Campaign of Propaganda and “Stooge Journalism” in Iraq

Leaders of the International Federation of Journalists, the world’s largest journalists’ group, today accused the United States of “operating a cynical campaign of double standards” in Iraq after newspaper reports that a sophisticated propaganda offensive is being waged whereby the US army is secretly paying Iraqi newspapers to publish articles written by American troops posing as journalists.

According to the Los Angeles Times, articles written by US military "information operations" troops, are translated into Arabic and placed in Baghdad newspapers in order to boost the image of the American operation in the country.

The stories are presented as unbiased news reports from independent journalists and present a one-sided view of events, omitting all information that reflects badly on the US or Iraqi authorities.

The IFJ Executive Committee, meeting this weekend in Sydney, Australia , condemned the practice and warned that such practices “make a mockery” of commitments to free expression by US leaders and they damage efforts to encourage independence and professionalism within Iraqi journalism.

“The US is operating a cynical campaign of double standards. It is manipulating media with stories by stooge journalists which tell lies and distort the reality facing millions of people in Iraq ,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “This activity weakens its public stance of defending democracy and undermines all the efforts of journalists to create a culture based upon respect for press freedom and human rights.”

The IFJ says that the US should immediately cancel all projects and agreements by which sub-contracting private companies are used to place the stories in Iraqi media. The staff of one sub-contractor – the Lincoln Group – according to the Los Angeles Times sometimes pose as freelance reporters or advertising executives when they deliver the stories to Baghdad media outlets to disguise any association with the US army.

The IFJ and other groups have been organising projects and activities, sometimes with the support of US sources of funding, in the promotion of editorial independence and freedom of expression in Iraq.

”All the work that is being carried out in Iraq and in the region in support of press freedom is compromised by this media manipulation,” said White. “It should come to halt immediately.”

For further information contact +32 2 235 22 00
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

 

... više ...


Nakon što je ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ u "Ispovjedaonici Slobodne Dalmacije" rekao kako æe HTV prikazati dokumentarni film "Lora - ispovijedi" producentske kuæe "Factum", Nenad Puhovski direktor "Factuma" kaže da nikakav ugovor nisu potpisali, niti je spomenuti film otkupljen.

- Razgovarali jesmo, postojale su nekakve namjere da se od Factuma otkupe neki filmovi, ali nikakav ugovor nismo potpisali! No, èak i u tim namjerama nije spominjan film "Lora - ispovijedi", pa ne znam tko je krivo informirao ravnatelja Galiæa. Ostao sam prilièno iznenaðen kada sam u "Slobodnoj" proèitao da je taj film otkupljen, a ja o tome nemam pojma - govori nam Puhovski, kojeg smo pronašli u Amsterdamu. No, ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ inzistira: - Ostajemm pri svemu što sam rekao u intervjuu i "Lora - ispovijedi" æe se prikazati na HTV-u. Ravnateljica Marija Nemèiæ, direktorica programa Tanja Šimiæ i urednik Dokumentarnog programa Miro Brankoviæ, informirali su me kako su otkupili film i potpisali ugovor. Ako su me krivo informirali, netko æe za to odgovarati. Svi æe oni biti pozvani na sastanak kako bi se otkrilo tko govori neistine. Dignut æu frku, jer se nitko ne smije igrat ovako neozbiljno o ozbiljnom tematikom - kaže Galiæ, dodavši da je razgovarao sa Puhovskim, te da æe izgladiti sve nesporatume.

- Nije u redu da se domaæi dokumentarni filmovi koji se tièu aktualnih društvenih problema i zanimaju širok krug ljudi prikazuju na stranim televizijama i lokalnim domaæim TV kuæama, a ne dolaze na HTV. Tako je i s Lorom koja æe biti, kažem ponovno, prikazana na televiziji, ali kada završi sudski proces u Splitu optuženima za ratne zloèine - zakljuèuje Mirko Galiæ.

... više ...


U povodu nekoliko osuda izreèenih novinarima i književniku Predragu Matvejeviæu, u javnosti se nerijetko govori da im je izreèena zatvorska kazna.

VL: Kakva je sankcija uvjetna osuda, što ona znaèi i kako se izrièe?
Mazalin: – U javnosti se doista vrlo èesto pogrešno i prenose i tumaèe sankcije koje sud izrièe, a posebno uvjetne osude. Kazneni zakon razlikuje kazne, zatvorske i novèane, i mjere upozorenja, kao blaži vid sankcija, a koje predstavljaju uvjetna osuda i sudska opomena. Uvjetna osuda nije kazna, ona u sebi, kako kaže prof. Željko Horvatiæ, izražava prijekor, za razliku od kazni kojima se izražava društvena osuda. Dakle, ni Matvejeviæu ni novinarima nisu izreèene zatvorske kazne, kako je to u nekim istupima i medijima potpuno pogrešno objavljeno, veæ im je sud izrekao prijekor uoblièen u uvjetnu osudu kao mjeru upozorenja. Èinjenica je da se uvjetna osuda sastoji od izreèene kazne zatvora (najèešæe, ali može i novèane kazne) i roka u kojem se ta kazna neæe izvršiti pod odreðenim uvjetima, a osnovni je ako poèinitelj u tzv. roku kušnje ili provjere (od jedne do pet godina) ne poèini novo kazneno djelo. U protivnome može doæi do opoziva uvjetne osude i izvršenja kazne zatvora. No, treba znati da i kod novèane kazne može doæi do izdržavanja zatvorske kazne. Naime, ako osuðenik ne plati kaznu, ona se mora zamijeniti za zatvor.

VL: Dakle, ako se uvede novèana kazna za klevetu i uvredu, osuðeni æe biti u težem položaju nego sada?
Mazalin: – Ma i sada je za ta djela predviðena novèana kazna, ona se i do sada mogla izricati, i izricala se. No, mahom je sudska praksa išla za izricanjem uvjetnih osuda, koje se smatraju lakšim sankcijama. Ipak, mislim da treba reæi da kod novèane kazne, kad je platite, vi ste s postupkom završili, dok je kod uvjetne osude pred vama rok kušnje u kojem se oèekuje da svoje ponašanje uskladite s propisima. A opet, novèana kazna, primjerice za javnu klevetu, može iznositi od 10 do 300 dnevnih dohodaka, a što pak danas, naravno ovisno o primanjima, no uzimajuæi iznos prosjeènog dohotka, može iznositi od 1450 kuna do èak 43.500 kuna. Što znaèi da bi se u sluèaju novèanog maksimuma ta kazna zamijenila za kaznu zatvora od 300 dana. Eto, u sluèaju puno spominjane presude Predragu Matvejeviæu, da mu je recimo pravomoæno izreèena novèana kazna, a on je ne plati iz nekog svog razloga, jer primjerice ne priznaje ovaj sud, došlo bi, jer je obvezno, do zamjene novèane kazne za zatvor. No do opoziva uvjetne osude, ako on ponovi kazneno djelo, može ali i ne mora doæi.

VL: Nigdje u Europi, osim u BiH, kleveta nije dekriminalizirana, ali niti se izrièe zatvorska kazna. Trebamo li dekriminalizirati klevetu?
Mazalin: – To nije pitanje za sud, nego za zakonodavce. Istodobno je na žalost došlo do potpuno pogrešnog prozivanja sudbene vlasti da ne zna primjenjivati zakonske odredbe o uvredi i kleveti smatrajuæi ih veæ dekriminaliziranima. Naime, ne razumije se u javnosti da kleveta i uvreda nisu dekriminalizirane nego je naèin na koji se utvrðuje postojanje kaznenog djela sada drugaèiji. Sada tužitelj mora dokazati da je onaj koji je optužen za uvredu ili klevetu u svom javnom istupu išao samo za tim da uvrijedi ili okleveæe drugu osobu. Znaèi da nije iznosio neki svoj stav, razmišljanje, analizu problema ili društvenog odnosa, bilo u novinarskom, književnom, znanstvenom ili drugom javnom radu veæ da iz naèina njegova izražavanja jasno proizlazi da je išao upravo samo za tim da naškodi neèijem ugledu ili èasti. Osobno mislim da su takve situacije doista rijetke. A ako je to doista bila njihova namjera, mislim da æe se i novinari složiti, takva osoba treba odgovarati. Ako vi za nekoga, recimo novinara, kažete da je primio novac kako bi napisao odreðeni èlanak, bez ikakvog temelja veæ s utvrðenom namjerom da ga difamirate, pa naravno da je oèekivati da æete za takvu izjavu odgovarati.

VL: Zašto se onda traži dekriminalizacija klevete?
Mazalin: – Zato što se ne razumiju odredbe. Ne razumije se da je intencija zaštite kod nas zaštititi se od namjernog vrijeðanja i klevetanja. Èast i ugled te privatnost kategorije su koje i po Ustavu uživaju zaštitu. Dakle, novinari nisu posve slobodni u prenošenju informacija javnosti, dana im je obveza da informaciju koju dobiju dobro provjere i tek tada proslijede javnosti, a ne ih olako prihvaæati i propustiti, ili èak iæi za tim da samo kleveta i uvreda budu cilj iznošenja informacija. Mislim da ovakva odredba kakva jest, ako se valjano protumaèi, apsolutno dovoljno štiti novinare, književnike i umjetnike i znanstvenike u njihovoj slobodi izražavanja od bezrazložnih presuda, ali istovremeno štiti i pojedince od namjernog vrijeðanja i klevetanja. Stoga je moja ocjena da je ovako formulirana odredba zakona sasvim korektna.  Dijana Jurasiæ

... više ...


RIJEKA – Meri Trošelj, aktualna dobitnica Porina za najbolju žensku vokalnu izvedbu napisala je i uglazbila pjesmu podrške slobodi medija, inspiriranu nedavnom nepravomoænom presudom za klevetu novinarki Novog lista Slavici Mrkiæ Modriæ. Pjesmu »Ništa nije u redu« Trošelj je ovih dana snimilana vlastiti trošak . . . .

[cijeli tekst objavljen je u tiskanom izdanju, a ovdje æe biti dostupan za 36 sati

... više ...


ZAGREB -

Želi li Hrvatska razviti uspješno malo i srednje poduzetništvo, mora zapoèeti sustavnu borbu protiv sive ekonomije, istaknuto je juèer na 2. kongresu malih i srednjih poduzetnika koji je održan u organizaciji Udruge malih i srednjih poduzetnika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Na skupu, koji je okupio više od tisuæu sudionika, koji su raspravljali o radu na crno, predsjednik HUP-ove Udruge malih i srednjih poduzetnika Alan Žepec istaknuo je nekoliko mjera kojima se, po mišljenju èlanova udruge, može suzbiti siva ekonomija.
Tako HUP predlaže formiranje središnjeg »help deska« za poduzetnike poèetnike uz obvezni prvi izlazak inspektora rada koji bi bio u edukativne svrhe te subvencioniranje poduzetnika poèetnika u porezima i doprinosima na plaæe za prve dvije godine poslovanja i deset zaposlenika. Isto tako, predlaže se pojednostavljenje i smanjenje troškova privremenog zapošljavanja, jedinstveni pristup u primjeni propisa te dosljedno sankcioniranje poslodavaca i radnika u radu na crno.
Predsjednik Vlade Ivo Sanader, ujedno pokrovitelj skupa, ocijenio je da su stvaranje pozitivnog poduzetnièkog ozraèja, razvoj socijalnog partnerstva i usmjerenost na gospodarstvo utemeljeno na znanju, tri pravca na kojima Hrvatska treba djelovat želi li razviti moæno i uspješno poduzetništvo. Osvræuæi se na rad na crno, premijer je naglasio da pobornici takvog poslovanja uz to što štete državi i konkurentima, štete prvenstveno sebi, jer sami sebe stavljaju izvan zakona. Sanader je ponovno, nakon skupa ekonomista u Opatiji, predložio da se udjel sive ekonomije ubroji u BDP, kako bi se iz fondova Europske unije moglo povuæi više sredstava. Pritom je podsjetio na iskustvo Slovenije, koja je, kako je rekao, na taj naèin dvaput korigirala izraèun BDP-a za ukupno 20 posto.
Okupljeni poduzetnici priznali su Vladi da je uèinila odreðene pomake u stvaranju uvjeta za razvoj poduzetništva, kao što su otvaranje One Stop Shopova, odnosno projekt Hitro.hr te digitalizacija katastra. S druge strane, ispitivanje zadovoljstva poduzetnika Vladinim mjerama, èulo se na skupu, pokazuju da poduzetnici nisu zadovoljni brzinom i dosljednošæu u primjeni mjera te da smatraju kako te mjere nisu dovoljno dobro iskomunicirane. (H)

... više ...


"COURTS SHOW THEIR BEST LIGHT WHEN IT COMES TO EFFICIENCY IN TRIALS AGAIST
JOURNALISTS"
The courts in the country are most efficient when it comes to trials against journalists accused of slander and offense. Only in the past few months alone, the courts have convicted and sentenced several journalists to probationary prison sentence. Channel 5 TV journalist Ida Protuger was not long ago sentenced to three months probation for writing the name of the current Mayor of Skopje, Trifun Kostovski, as owner of Eurostandard Bank in her article on the same bank. Protuger along with several of her colleagues
from other media that share the same or similar fate like hers, yesterday held a press conference, presenting the cases for which they had been convicted of.

"The courts' efficiency, when it comes to cases against journalists, could be seen from this case. I am dismayed by the court's ruling and its failure to take my forwarded proofs into account. The court had dismissed the forwarded quotation issued earlier by another daily newspaper, even the statement made by Prime Minister Vlado Buckovski himself that points Kostovski as owner of Eurostandard Bank", said Protuger, adding that she had informed the European Association of Journalists, OSCE and the foreign embassies in the country about the case.

"Vest" journalist Aleksandra Stojanovska had been several months ago arrested by police at 4 a.m., on account of Healthcare Minister, Vlado Dimov, submitted lawsuit, accusing her of slander for saying that Minster Dimov had ordered a laser knife from "Replek" pharmaceutical company. "Sitel" reporter Liljana Georgieva had been fined with 63.000 denars for publishing an article on a pediatrician from Kratovo, President of SDSM's municipal brunch in the town of Kratovo. She claimed that the trial against
her had been run by the prosecution's lawyer, who had during the entire trial been offending her and journalism as a profession. Channel 5 TV reporter Marijana Panova said she had gone through the same ordeal as her colleague Georgieva. She said that following an article on the events that had taken place in the State Clinic, by accident or deliberately, her car had been wrecked.

"Vecer" journalist Violeta Cvetanovska, currently standing similar trial as her colleagues, said "the courts' efficiency is being shown in cases against journalists. Instead of initiating procedures against officials that had committed embezzlements, the courts pursue people that report on the committed frauds".

During the press conference, the journalist said the law firm "Polenak" had almost always represented the prosecution in the cases against journalists.

Channel 5 TV main editor, Aco Kabranov, informed of
businessmen-lawyers-judges' connections and urged the courts to provide the journalists with a fair trial.

The mentioned journalists had neither received any support from the
Journalists' Association of Macedonia, nor had anyone from the Association ever shown interest in their cases. The last remembered Association action defending journalists' rights had been the protest held before the Interior Ministry, at the time when Ljube Boskovski had performed the Interior Minister function, the journalists say.

**The information contained in this autolist item is the sole responsibility
of GHM**

... više ...


The European Ombudsman: 10 years, 20,000 complaints — too many?

"A more open and accountable EU administration

the next steps for the Commission, the Parliament and the Ombudsman"

 

Better access to documents, a fundamental right to good administration, more transparency in recruitment? Ten years of the European Ombudsman has led to a more open and accountable EU administration. But, with the greatest proportion of inquiries addressing "lack of transparency", there is still work to do. As the institution heads into its second decade, the Ombudsman is keen to debate the next steps with the Brussels-based press corps:

What can the Ombudsman do to help you cover the activities of the EU institutions? Only a tiny percentage of complaints come from journalists ? why so few? Is there now a genuine culture of openness in the EU institutions? How can initiatives such as the European Transparency Initiative help? Do you perceive shortcomings with the existing rules on access to documents? What improvements could be made?

Where: International Press Centre, Résidence Palace , Maelbeek Room

When: 14.00-15.30 on 6 December 2005

Moderator: Aidan White, General Secretary, International Federation of Journalists

14.00-14.10: Introductory remarks by the European Ombudsman, P. Nikiforos Diamandouros

14.10-14.50: Panel discussion

·                    Derk-Jan Eppink, Member of the Cabinet of Commission Vice-President Siim Kallas

·                    Michael Cashman, MEP and Parliament's Rapporteur on the Regulation on public access to documents

·                    Tony Bunyan, Director, Statewatch

·                    Dana Spinant, Editor, European Voice

14.50-15.30: Questions & Answers

15.30-16.00: Coffee break

There will be English-French interpretation at the seminar.

 

For further information, please contact: Valentina Bonaccorso, J@YS co-ordinator; Tel: +32 2 235 22 12

This press seminar will be followed by a public workshop that will discuss "Raising awareness about the right to complain - the next steps for the European Ombudsman". For further information, please visit: http://www.euro-ombudsman.eu.int/10anniversary/pdf/en/2005-12-06.pdf. To sign up for the public workshop, please contact: Rosita Agnew, Head of the Communications Sector, European Ombudsman; Tel: +32 485 933 850.

... više ...


IVANEC - Ivaneèki umirovljeni novinar, planinar i kandidat za majstora fotografije Cvjetko Šoštariæ u subotu je, samo jedan dan prije 65. roðendana, izgubio bitku s neizljeèivom bolešæu. Iscrpljeno teškom borbom za život i kemoterapijama, Cvjetkovo srce stalo je u Bolnici za pluæne bolesti u Klenovniku.

- Grize me, ali još me neæe dobiti, ne dam se - prièao mi je ljetos o bolesti i kao dokaz tome spomenuo da je "baš juèer bio na Ivanèici, pješice, a kak drukèije!" Upravo te rijeèi doèaravaju Cvjetka kakav je doista bio: neumoran, radin, uporan, žilav borac.

Cvjetko je novinarsku karijeru poèeo kao novinar-urednik na Radio Ivancu, a putopisima i reportažama inspiriranim Zagorjem i "pajdašijom" dugo je godina punio i stranice Veèernjeg lista. Bio je i direktor Radio Zlatara, na kojem je 2000. godine doèekao mirovinu. Ivanèani æe Cvjetka pamtiti kao strastvena planinara: èlan HPD Ivanèica postaje 1953. godine, a u vodstvu društva bio je punih 36 godina. Bio je i tajnik Zagorskog planinarskog puta.

Godine 1974. obnovio je rad planinarske fotosekcije u Ivancu. Veæ 1981. ona je proglašena najboljim klubom u cijeloj bivšoj državi, a Šoštariæ 1983/84. postaje predsjednik Fotosaveza Jugoslavije i kandidat za naslov majstora fotografije. Objavio je i tri knjige o planinarstvu i fotografiji, sudjelovao je na 165 izložbi i izlagao na svim kontinentima, osim Afrike. Jedan je od osnivaèa i prvi predsjednik Udruge vinogradara Peharèek.

Cvjetko æe biti pokopan danas, u 15 sati na gradskom groblju u Ivancu. (ljr)

... više ...


 

EFJ Supports Journalists in Berlin as Foreign Investors Setup Local Dominant Position

 

 

Today the European Federation of Journalists expressed its public support to the journalists of the Berliner Verlagsgruppe who have expressed concern over the purchase of group by the investing company Mecom & VSS, lead by British media businessman David Montgomery.

Following the decision on Friday 25 November of the German anti-cartel department to allow the selling of the media group, the works council gathering unions and staff representatives of the Berliner Kurier, Tip, the Berliner Adendblatt and the Berliner Zeitung adopted a statement to express concern over the plans.

 

“We fear that the entrance of Mr. Montgomery in the German media market is not very good news for colleagues in Berlin”, said EFJ General Secretary Aidan White. “In the name of profit making, Mr. Montgomery has undertaken severe and brutal staff cuts in British newspapers over the past years. He has also severely undermined union recognition. Despite good words and promises, such a move in Germany is likely to mean cuts and profit making that will harm to quality journalism and reduce working conditions for all media workers”.

 

Berlin journalists share this view. “We fear that the group becomes a simple instrument to create income”, said the statement of the works council, “and that the substance of the general activities would be lost”.

 

“The EFJ and its German affiliates, DJU Ver.di and DJV, will closely follow the evolution of this takeover”, said Aidan White. “We are open for dialogue with Mr. Montgomery in the future, however we expect the current collective agreements to be respected during the transfer of ownership and we will be particularly vigilant about any item dealing with redundancies”.

 

The deal is planned to come into effect on 1st December 2005.

 

Further information: + 32 2 235 22 00

The EFJ represents over 250,000 journalists in more than 40 countries

 

 

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO