hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) neugodno je iznenaðeno kraæenjem priloga novinara Saše Kosanoviæa o premijeru Ivi Sanaderu na temu podrijetla imovine prikazanom u emisiji Hrvatske radio-televizije "Latinica" 14. veljaèe 2005. godine.

 

HND smatra da javnost ima pravo na punu i nepristranu informaciju o spornom dogaðaju te traži od Programskog vijeæa i Etièkog povjerenstvo HRT-a da ispitaju cijeli sluèaj, i o zakljuècima obavijeste javnost. Upozoravamo da taj i slièni sluèajevi uvijek upuæuju na sumnju da se ne radi o profesionalnim nego o politièkim standardima kada se donose takve i sliène odluke. Stoga tražimo od svih sudionika u najnovijem incidentu koji se dogodio na javnom mediju da se jasno odrede prema naèelu slobode medija zapisanom u Zakonu o medijima, te osobito Zakonu o HRT-u.

 

 

Dragutin Luèiæ,

predsjednik HND

... više ...


 

Predsjednik žirija Diego Goldberg opisao je nagraðenu fotografiju kao «istinsku novinsku snimku koja snažno istièe i stav fotografa». Prema rijeèima Kathy Ryan, èlanice žirija, Dattina je fotografija «grafièki, povijesno emocionalno silno snažna».

 Ove je godine World Press Photo nadmašio dosadašnje u pogledu broja fotoreportera i snimaka prijavljenih na taj najprestižniji svjetski natjeèaj (4.266 profesionalnih fotoreportera iz 123 zemlje prijavilo je 69.190 fotografija). Osim toga, po prvi je put odabir bio potpuno digitaliziran. Žiri je zasjedao u Amsterdamu od 30. sijeènja do 10. veljaèe 2005. i odluèio o nagradama u 10 kategorija. Nagraðeno je 50 fotografa iz 24 zemlje: Argentine, Australije, Austrije, Bangladeša, Brazila, Danske, Francuske, Indije, Irske, Izraela, Italije, Južne Afrike, N R Kine, Meksika, Norveške, Njemaèke Perua, Puerto Rica, Senegala, Sjedinjenih Amerièkih Država, Španjolske, Švedske, Nizozemske i Ujedinjenog Kraljevstva.

 Žiri World Press Phota 2005. je odluèivao u sastavu:
predsjednik:
* Diego Goldberg, Argentina, fotoreporter

èlanovi:
* Peter Bitzer, Njemaèka, direktor Laif Photos & Reportagen
* Giovanna Calvenzi, Italija, urednik fotografije u Sportweeku
* Nikos Economopoulos, Grèka, fotoreporter Magnum Photos
* Per Folkver, Denmark, urednik fotografije u chief Politiken
* Daniel Glückmann, Španjolska, direktor Agencija Cover
* Alberto 'Bullit' Marquez, Filipini, fotoreporter The Associated
Pressa
* Juda Ngwenya, Južna Afrika, fotoreporter Reutersa
* Swapan Parekh, Indija, fotoreporter
* Kathy Ryan, SAD, urednik fotografija u The New York Times Magazineu
* Mark Sealy, UK, direktor Autograph-ABP-a
* Maggie Steber, SAD, fotoreporter
* Alfred Yaghobzadeh, Iran, fotoreporter Sipa Pressa

tajnik:
Stephen Mayes, UK, direktor Art + Commerce Anthology

Arko Datta, autor najbolje fotografije za 2005. godinu, primit æe nagradu u iznosu od 10.000 eura na sveèanosti u subotu 24. travnja 2005. u Amsterdamu. Canon æe mu dodatno pokloniti kameru Canon EOS-1Ds Mark II. Sveèanosti æe prethoditi trodnevni program koji æe se sastojati od predavanja, diskusije i procjenjivanja fotografija. Istovremeno æe u prostorijama Oude Kerk biti postavljene tri izložbe: nagraðenih fotografija, odabranih fotografija nagraðenog autora i «Urbani krajolik», izložba radova sudionika radionice koju su 2004. godine organizirali World Press Photo i ASEF u Vijetnamu. Sve æe izložbe biti otvorene od 25. travnja do 19. lipnja. Izložba nagraðenih radova æe biti prenesena u 85 gradova svijeta.

 Nagraðene fotografije, popis nagraðenih autora i provizorni datumi izložbi mogu se vidjeti na www.world.pressphoto.nl.

 World Press Photo sponzoriraju Canon i TNT uz pomoæ Nizozemske poštanske lutrije.

Ove godine World Press Photo slavi 50 godina postojanja.

 Sve daljnje informacije možete tražiti na navedenoj web adresi ili izravno

 World Press Photo
Jacob Obrechtstraat 26
1071 KM  Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 (0)20 676 6096
Fax +31 (0)20 676 4471
office@worldpressphoto.nl
www.worldpressphoto.nl

... više ...


U povodu Otvorenog pisma novinara Željka Peratoviæa (Vjesnik), Ivanke Toma i Maria Kavaina (Jutarnji list), Gordana Maliæa (Globus), Borisa Paveliæa (Novi list), te Ivice Ðikiæa (Feral Tribune), u kojemu prosvjeduju protiv politièko-medijskih manipulacija i etiketiranja povezanih s njihovim zahtjevom da Vijeæe za civilni nadzor sigurnosnih službi i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Sabora istraže i utvrde zašto ih je obavještajno tretirala Protuobavještajna agencija (POA), Hrvatsko novinarsko društvo (HND) podsjeæa na zakljuèke iz priopæenja sa zajednièkog sastanka održana 9. veljaèe u Novinarskom domu.

Na sastanku je zakljuèeno da se od tijela javnih vlasti traži da provedu istragu o okolnostima koje su dovele do prezentacije POA pod nazivom Informacija o obavještajno-medijskim manipulacijama s ciljem diskreditiranja RH, traži se isprika novinarima koji su bili predmetom obavještajne obrade, usklaðivanje Zakona o sigurnosnim službama s Ustavom RH, reforma sigurnosnog sustava u skladu sa standardima EU, te prekidanja dugogodišnje prakse uplitanja sigurnosnih službi u poslove novinara i medija.

HND preporuèuje medijima da se suzdrže od paušalnih zakljuèaka prije završetka istrage koju prema ustavnoj i zakonskoj proceduri provodi Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. HND takoðer obavještava medije da do objavljivanja zakljuèaka nadležnog odbora više neæe komentirati reèeni sluèaj kako se ne bi dodatno zbunjivalo i novinare i javnost. HND æe, dakako, i nadalje inzistirati na graðanskim i medijskim pravima i slobodama svojih èlanova koji su bili predmetom istraživanja sigurnosnih službi.

         
Dragutin Luèiæ,
predsjednik HND

... više ...


 

New York: 10. veljaèe 2005.

Pet hrvatskih novinara uputilo je peticiju zahtijevajuæi da vlasti pokrenu istragu o pokušaju POA-e da ih diskreditira, izvještavaju lokalni mediji.

Novinari su pokrenuli peticiju nakon što je u tjedniku Globus od 4. veljaèe objavljen dokument POA-e pod naslovom «Informacije o medijsko-špijunskoj manipulaciji». Dokument optužuje novinare da rade za strane obavještajne službe kako bi diskreditirali Vladu i sprijeèili ulazak u EU.

Prema tzv. prezentaciji koju je u ožujku 2004. Franjo Turek, ravnatelj POA-e, izložio visokIm državnim službenicima, ta je agencija pratila i prisluškivala novinare 2003. i 2004. godine, te ih optužila za špijunsku djelatnost nakon što su izvještavali da Vlada ne uspijeva uhititi ratne zloèince koje optužuje Meðunarodni sud za zemlje bivše Jugoslavije u Haagu.

Petoro novinara su: Gordan Maliæ iz Globusa, Ivica Ðikiæ, Feral Tribune, Mario Kavajin i Ivanka Toma, Jutarnji list, te Željko Peratoviæ, Vjesnik.

 Peticiju kojom traže pokretanje istrage novinari su uputili Hrvatskom saboru, državnom odvjetništvu i Savjetu za civilni nadzor sigurnosnih službi. Taj je Savjet veæ juèer zapoèeo ispitivati sluèaj.

 U vrijeme 1990-ih se nacionalistièki nastrojena HDZ-ova Vlada u progonu neovisnih novinara oslanjala na sigurnosne službe. U pogledu politiziranja tih službi Vlada sadašnjeg reformiranog HDZ-a poduzela samo ogranièene promjene.

 POA je listopada prošle godine pokušala prijetnjama i ucjenama prisiliti novinarku Helenu Puljiz da radi za Agenciju.

 CPJ je neprofitna organizacija sa sjedištem u New Yorku i bavi se pitanjima slobode medija u èitavom svijetu. Više obavijesti o Hrvatskoj možete naæi na www.cpj.org

 

 

... više ...


Županijski sud u Splitu ovih je dana potvrdio i uèinio pravomoænom presudu Opæinskog suda u Splitu iz srpnja prošle godine kojom je novinarki Hrvatskeradiotelevizije Ljubici Letiniæ za poèinjeno djelo protiv èasti i ugleda dosuðena zatvorska kazna od dva mjeseca uvjetno, s rokom kušnje od godine dana.

Hrvatsko novinarsko društvo vrlo je neugodno iznenaðeno time da se novinarima i dalje dosuðuju zatvorske kazne iako je, primjerice, ministrica pravosuða više puta javno isticala kako je navodno, izmjenama Kaznenog zakona, kleveta dekriminalizirana. No, zakonska je odredba samo malo ublažena ali kleveta nije dekriminalizirana, a HND to veæ godinama predlaže i zahtijeva.

HND æe stoga žestoko reagirati na svaku zatvorsku kaznu za novinare koju su 'zaradili' baveæi se novinarskim poslom i dalje tražiti potpunu dekriminalizaciju klevete.

Predsjednik HND-a
Dragutin Luèiæ

... više ...


SEEMO PROTEST GREECE, 7 February 2005

H.E. Konstantinos Stefanopoulos
President of Greece
Athens, Greece
Fax: +30 210 723 23 42

H.E. Kostas Karamanlis
Prime Minister of Greece
Athens, Greece
Fax: +30 210 671 53 40

Vienna, 7 February 2005

Your Excellencies,

The Vienna-based South East Europe Media Organisation (SEEMO), a network of editors, media executives and leading journalists from South East Europe, and an affiliate of the International Press Institute (IPI), is alarmed about the recent decision to hand down a prison sentence to a cartoonist.

According to information before SEEMO, Austrian cartoonist Gerhard Haderer was given a six-month suspended prison sentence by a Greek court. The court case against Haderer, who is not a resident of Greece, began when the Greek Orthodox Church filed a complaint after his comic book, "The Life of Jesus", first appeared in Greece in February 2003. Haderer and his Greek publisher were charged with blasphemy. The court case started in December 2003 and concluded on 18 January 2005.

SEEMO strongly condemns the sentence against Haderer, whose book has been also published in other countries without raising any controversies. The court decision is a clear attack on freedom of expression and is against all international standards. SEEMO urges the Greek authorities to annul the sentence and to accept cartoons as a form of free expression in every democratic society. We also urge the Greek Parliament to revise the existing law, under which Haderer was charged.

We thank you for your attention.

Yours sincerely,

Oliver Vujovic
SEEMO Secretary General

... više ...


Od 1. sijeènja 2005. svi novinari i njihovi knjigovoðe na temelju ugovora HND-a i RIF-a mogu besplatno se telefonski posavjetovati o svojim poreznim pitanjima sa savjetnicima RIF-a. Broj telefona je 46 86 502 (pozivni za Zagreb 01). Na sljedeæim linkovima nalaze se dva dokumeta u Power Point formatu vezana uz poreze i poreznu prijavu

Novi propisi o porezu na dohodak i doprinosima (68kb)

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2004.g. (772kb)

... više ...


Prvi Medijski èetvrtak u 19 održat æe se u 17. veljaèe u 19 sati velikoj dvorani Novinarskog doma, Perkovèeva 2/1. Tema je „Neovisnost novinara“ o kojoj æe uvodno govoriti dr. Bettina Burkart, urednica Deutsche Welle.
Hrvatsko novinarstvo bremenito je teškoæama, a jedna je od najozbiljnijih položaj novinara te njihova profesionalna neovisnost koja je temelj za nepristrano i uravnoteženo izvještavanje.

 U takvu ozraèju veoma je važno otvoreno i argumentirano raspravljati o svim kljuènim pitanjima medija, novinarstva, javnosti i civilnoga društva. Stoga Meðunarodni centar za obrazovanje novinara (ICEJ) otvara - u sklopu velikog meðunarodnog projekta JETiC - javnu tribinu Medijski èetvrtak u 19 koja bi pokretala sva bitna pitanja suvremenih medija, pogotovo iz aspekta procesa udruživanja u EU. JETiC je trogodišnji projekt koji financiraju EU i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a u konzorciju su Sveuèilište u Beèu kao ugovaratelj projekta, te Visoka škola novinarstva iz Lillea, Kaltenbrunner Media Consulting iz Beèa i Zagrebaèko sveuèilište.
 Program podupiru Hrvatsko novinarsko društvo, Udruga poslodavaca – nakladnika novina i Hrvatska udruga radija i novina (HURIN).
 Pozivamo sve novinare, medijske djelatnike, javne radnike, graðane i studente koji žele unaprijediti javnu raspravu, uspostaviti kulturu dijaloga i omoguæiti medijima ostvarivanje njihove prave društvene uloge da se dolaskom i sudjelovanjem u raspravama ukljuèe u Medijski èetvrtak u 19.
 Pokrenimo raspravu temeljenu na znanju i argumentima!

 

... više ...


Prvi Medijski èetvrtak u 19 održat æe se u 17. veljaèe u 19 sati velikoj dvorani Novinarskog doma, Perkovèeva 2/1. Tema je „Neovisnost novinara“ o kojoj æe uvodno govoriti dr. Bettina Burkart, urednica Deutsche Welle.
Hrvatsko novinarstvo bremenito je teškoæama, a jedna je od najozbiljnijih položaj novinara te njihova profesionalna neovisnost koja je temelj za nepristrano i uravnoteženo izvještavanje.

 U takvu ozraèju veoma je važno otvoreno i argumentirano raspravljati o svim kljuènim pitanjima medija, novinarstva, javnosti i civilnoga društva. Stoga Meðunarodni centar za obrazovanje novinara (ICEJ) otvara - u sklopu velikog meðunarodnog projekta JETiC - javnu tribinu Medijski èetvrtak u 19 koja bi pokretala sva bitna pitanja suvremenih medija, pogotovo iz aspekta procesa udruživanja u EU. JETiC je trogodišnji projekt koji financiraju EU i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, a u konzorciju su Sveuèilište u Beèu kao ugovaratelj projekta, te Visoka škola novinarstva iz Lillea, Kaltenbrunner Media Consulting iz Beèa i Zagrebaèko sveuèilište.
 Program podupiru Hrvatsko novinarsko društvo, Udruga poslodavaca – nakladnika novina i Hrvatska udruga radija i novina (HURIN).
 Pozivamo sve novinare, medijske djelatnike, javne radnike, graðane i studente koji žele unaprijediti javnu raspravu, uspostaviti kulturu dijaloga i omoguæiti medijima ostvarivanje njihove prave društvene uloge da se dolaskom i sudjelovanjem u raspravama ukljuèe u Medijski èetvrtak u 19.
 Pokrenimo raspravu temeljenu na znanju i argumentima!

... više ...


U organizaciji Vijeæa Europe i zemlje domaæina – Ukrajine – u Kijevu æe se 10. i 11. ožujka 2005. godine održati 7. Europska konferencija o politici masovnih medija. Konferencija æe okupiti ministre nadležne za masovne medije iz 46 zemalja èlanica Vijeæa Europe, predstavnike Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeæa ministara EU kao i predstavnike veæeg broja meðunarodnih organizacija i nevladinih udruga iz podruèja masovnih medija i komunikacija.

 Opæa tema konferencije je "Integracija i raznolikost: nove granice europske politike u podruèju medija i komunikacija". Uoèi konferencije, 8. ožujka, u Kijevu æe se održati Forum nevladinih organizacija (iz podruèja medija i komunikacija), a za vrijeme trajanja konferencije zemlja domaæin organizira Meðunarodnu izložbu "Ukraine Informational" na kojoj æe se predstaviti izdavaèi, medijske kuæe (tiskani i elektronski mediji) informativne agencije, informacijske mreže i sl.
 Sve informacije o konferenciji, NGO forumu i izložbi, obrasci za registraciju/akreditaciju i rezervacije i sl. mogu se naæi na web stranicama organizatora (www.infomedia-e.expo2000.org.ua) i Odjela za medije Vijeæa Europe (www.coe.int/media).

... više ...


 The latest kidnapping of an Italian journalist in Iraq, the second high profile media victim in recent weeks, is again forcing media to make “hard choices” about how to cover the country, says the International Federation of Journalists.

“Media organisations face hard choices. They must ensure that their people are not in harm’s way,” said Aidan White, IFJ General Secretary, “but they cannot ignore the story. Journalism must not be intimidated.”

The IFJ says the country’s transition to democracy lacks all credibility when terrorists and bandits are targeting journalists. Giuliana Sgrena was kidnapped at around 2 p.m. near a Sunni mosque in the Al-Jadriya district, near Baghdad university. She was in a car with her interpreter, and she was on her way to interview a group of refugees from Fallujah.

She was in the middle of a conversation with an Italian fellow-journalist by mobile phone when gunmen aboard a minibus fired on her car, forcing it to stop. They drove off with Sgrena but left her fixer (whose identity has not been revealed). No group has so far claimed responsibility. Italian interior minister Giuseppe Pisanu said she could have been kidnapped by a Sunni group.

Her detention, following that of Florence Aubenas, a senior reporter for the French daily paper Libération who disappeared on 5 January along with her Iraqi interpreter Hussein Hanoun al-Saadi, has raised concerns of a new wave of attacks on journalists and media staff. “We have already lost our Italian colleague Enzo Baldoni in horrifying circumstances,” said White. “We must do everything we can not to have a repeat of that.”

Baldoni, aged 56, was a reporter for the Milan-based weekly Diario and volunteered for the Red Cross while in Iraq, his daughter, Gabriella Baldoni, said on Wednesday. "He was trying to save human lives in Najaf by helping a Red Cross convoy in a spirit of solidarity which has always underscored his thinking and his actions," she told Italian public television.

The IFJ is working with its Italian affiliate, the Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), in order to raise global awareness and to secure the safe release of our colleague Giuliana Sgrena. A demonstration  is being organised by the Mayor's office in Rome tomorrow at 18.00 in order to protest over Sgrena's capture.

For further information please contact +32 2 235 22 07
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

 

 

... više ...


 

4 February 2005

 Dear Colleagues,

 We are calling on your urgent action to save Federation of Nepalese Journalists President, Tara Nath Dahal.

 The IFJ has received reports that security forces are searching for him to place him under arrest.

The IFJ is extremely concerned over the safety of Tara Nath and is urging our affiliates and partners to act urgently to lobby the Nepalese King to respect Tara Nath's human rights.

 We are calling on your immediate help to do the following;

 - Ring the Nepali Embassy in your country

- Deliver protest letter to your Nepali Embassy

- Lobby you local foreign minister and national government

- Generate media coverage calling for the Nepalese Government to respect Tara Nath's human rights.

 Tara Nath is one of the great fighters for press freedom. Right now he needs all our help.

 

In solidarity,

 Christopher Warren, President of International Federation of Journalists

 More details available on IFJ website - www.ifj.org

 

 

... više ...


Turnir novinara u gaðanju zraènim pištoljem organizira se kao jedan u nizu promotivnih dogaðanja prije 49. Svjetskog prvenstva u streljaštvu koje æe se u ljeto 2006. godine održati u Zagrebu. Rijeè je o jednom od najveæih sportskih dogaðanja kojemu je naša zemlja domaæin. Okupit æe 3.000 sudionika iz više od 100 zemalja svijeta. Taj izniman sportski dogaðaj najavilo je pratiti više od 150 medijskih kuæa iz zemlje i svijeta, što govori o popularnosti koju streljaštvo kao individualni sport danas uživa.

Novinarski turnir u streljaštvu održat æe se 12. veljaèe 2005. godine u Domu sportova, streljana Streljaèkog društva "Konèar Zagreb 1786".
Taj promotivni turnir teži uspostavljanju suradnje s novinarima svih hrvatskih redakcija radi medijskog praæenja priprema i održavanja Svjetskog prvenstva u streljaštvu. Oèekujemo da æe se slijedom iskustava natjecanja za najboljeg strijelca novinara Hrvatskog novinarskog društva (Opatija, studeni 2004.) gdje se natjecanju odazvalo 50 sudionika, Novinarskom turniru veljaèa 2005. odazvati jednak broj novinara iz najznaèajnijih hrvatskih redakcija.

Pravila natjecanja
Na Novinarski turnir bit æe pozvani svi novinari važnijih hrvatskih redakcija tiska, radija i televizije, te slobodnih novinara. Natjecanje æe se održati u pojedinaènoj konkurenciji izborom tri najbolja novinara strijelca i u ekipnoj konkurenciji izborom najbolje ekipe natjecanja.
Na turniru æe ravnopravno sudjelovati i muškarci i žene.
Svaki natjecatelj æe pucati neogranièen broj hitaca u probnom dijelu natjecanja koje æe trajati 5 minuta. Nakon toga puca se 10 natjecateljskih hitaca koji moraju biti ispaljeni u naznaèenom roku natjecanja po grupama.
Zbroj svih 10 natjecateljskih hitaca dat æe ukupan rezultat prema kojemu æe se uspostaviti redoslijed uspjeha natjecatelja.
Ekipno natjecanje odvijat æe se istovremeno s pojedinaènim natjecanjem po principu da se prije pristupa natjecanju prijave tri èlana pojedinaènog natjecanja koji èine zajednièku ekipu. Njihovi rezultati æe se zbrojiti nakon završetka natjecanja, te je pobjednièka ekipa ona èiji su èlanovi u ukupnom zbroju ostvarili najbolji rezultat.

Nagrade
Za najbolji plasman u pojedinaènoj konkurenciji – novèana ili materijalna nagrada u vrijednosti 1.500 kuna (osigurava i uruèuje generalni sponzor turnira)

Za drugi najbolji plasman u pojedinaènoj konkurenciji (osigurava i uruèuje generalni sponzor turnira) – novèana ili materijalna nagrada u vrijednosti 1.000 kuna

Za treæi najbolji plasman u pojedinaènoj konkurenciji (osigurava i uruèuje generalni sponzor turnira) – novèana ili materijalna nagrada u vrijednosti 500 kuna

Najbolji ekipni plasman (osigurava i uruèuje generalni sponzor turnira) – novèana ili materijalna nagrada u vrijednosti 1.500 kuna (po 500 kuna za svakog èlana ekipe)

Simbolièna nagrada za sve sudionike natjecanja – (osiguravaju sponzori)


Terminski plan
Novinarski turnir bi se održao u subotu, 12. veljaèe 2005. godine u streljani SD "Konèar 1786" Doma sportova

Poèetak turnira predviðen je za 15:00 sati.
Satnica Turnira (preliminarno):
• 14:30 – 15:00 – okupljanje sudionika
• 15:00 – poèetak turnira – pozdravna rijeè generalnog sponzora i predstavnika Svjetskog prvenstva u streljaštvu
• 15:30 – poèetak probe za prvu grupu natjecateljski dio turnira (12 natjecatelja)
• 16:00 – završetak prve runde natjecanja
• 16:10 – 16: 30 – natjecanje - druga grupa natjecatelja (12 natjecatelja)
• 16: 40 – 17:00 – natjecanje – treæa grupa natjecatelja (12 natjecatelja)
• 17:30 – završetak natjecanja
• 18:00 – prezentacija generalnog sponzora
• 18: 15 - proglašenje pobjednika (ekipnih i pojedinaènih) novinarskog turnira
• 18:30 – domjenak, zabavni program za sve sudionike


Tijekom probe i natjecanja na svakoj natjecateljskoj liniji (12 streljaèkih mjesta) bit æe na usluzi natjecateljima po dva instruktora.


Sponzorstvo turnira

Za sponzore  Novinarskog turnira predviðeni su sljedeæi modeli sudjelovanja u projektu:


Generalni sponzor – 20.000 kuna + PDV
(u cijenu nije ukljuèen trošak novèanih ili materijalnih nagrada za natjecatelje)
Generalni sponzor na ime ove aktivnosti ostvaruje sljedeæa prava na Novinarskom turniru:

• Pravo naziva novinarskog turnira po imenu generalnog sponzora ili njegova branda
• Pozdravnu rijeè predstavnika na otvaranju Novinarskog turnira
• Prezentaciju u trajanju do maksimalno 15 minuta prije uruèenja nagrada pobjednicima
• Pravo na uruèenje nagrada pobjednicima natjecanja
• Pravo na uruèenje promotivnih materijala u vidu bloka, olovke, kalendara, majice kao simboliènog dara svim sudionicima turnira (prema dogovoru s organizatorom)
• Prezentacijski prostor, štand ili stol u infrastrukturi natjecanja i meðu natjecateljima
• Pravo na postavljanje promo-materijala, plakata, zastavica u infrastrukturi natjecanja
• Logo na svim press materijalima i pozivnicama za turnir
• Promotivni materijali u natjecateljskom / press kitu
• Logo na metama natjecatelja
• Logo na natjecateljskim brojevima

 

Zlatni sponzor – 15.000 kuna + PDV
Zlatni sponzor na ime ove aktivnosti ostvaruje sljedeæa prava na Novinarskom turniru:
• Prezentacijski prostor, štand ili stol u infrastrukturi natjecanja i meðu natjecateljima
• Pravo na postavljanje promo materijala, plakata, zastavica u infrastrukturi natjecanja
• Pravo na uruèenje promotivnih materijala u vidu bloka, olovke, kalendara, majice kao simboliènog dara svim sudionicima turnira (prema dogovoru s organizatorom)
• Logo na svim press materijalima i pozivnicama za turnir
• Promotivni materijali u natjecateljskom / press kitu
• Logo na metama natjecatelja
• Logo na natjecateljskim brojevima


Srebrni sponzor – 10.000 kuna + PDV
Srebrni sponzor na ime ove aktivnosti ostvaruje sljedeæa prava na Novinarskom turniru:
• Prezentacijski prostor, štand ili stol u infrastrukturi natjecanja i meðu natjecateljima
• Pravo na uruèenje promotivnih materijala u vidu bloka, olovke, kalendara, majice kao simboliènog dara svim sudionicima turnira (prema dogovoru s organizatorom)
• Pravo na postavljanje promo materijala, plakata, zastavica u infrastrukturi natjecanja
• Logo na svim press materijalima i pozivnicama za turnir
• Promotivni materijali u natjecateljskom / press kitu

 

Sponzor – 5.000 kuna + PDV
Sponzor na ime ove aktivnosti ostvaruje sljedeæa prava na Novinarskom turniru:
• Prezentacijski prostor, štand ili stol u infrastrukturi natjecanja i meðu natjecateljima
• Pravo na uruèenje promotivnih materijala u vidu bloka, olovke, kalendara, majice kao simboliènog dara svim sudionicima turnira (prema dogovoru s organizatorom)
• Pravo na postavljanje promo materijala, plakata, zastavica u infrastrukturi natjecanja

... više ...


4. POLAND: CRIMINAL DEFAMATION LAWS HAMPER FREE EXPRESSION

Poland's criminal defamation laws have come under heavy criticism from the International Press Institute (IPI) and Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF), who say recent court decisions could set a dangerous legal precedent for freedom of expression in the country. They argue that the laws conflict with the European Convention on Human Rights, a treaty to which Poland became a signatory when it joined the European Union in 2004. 

On 25 January 2005, a Warsaw court fined publisher Jerzy Urban 5,000 Euro (US$6,400) for insulting a foreign head of state. The charges stem from an article Urban wrote in the satirical weekly magazine "Nie" ("No") on 15 August 2002 in which the author described Pope John Paul II as "an impotent old man offering a spectacle of horror to the public." The editorial was titled "The Walking Sado-Masochist" and likened the Vatican leader to former Soviet leader Leonid Brezhnev. It was published on the eve of the Pope's visit to his native Poland. A request from the state prosecutor for a 10-month suspended jail sentence was denied.

IPI says the decision shows that the process of bringing Poland's laws in line with EU standards has failed to ensure that freedom of the press and freedom of expression are protected in the country. Under Poland's Criminal Code, anyone who publicly insults a foreign head of state can be sentenced to prison for up to three years.

In May and July 2004, two Polish journalists were sentenced to jail for slandering a public official, becoming the first individuals to be convicted under Poland's defamation laws since democracy was restored in 1989.

The court cases have prompted the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to express concern. Its Representative on Freedom of the Media, Miklos Haraszti, has sent a letter to the Minister of Justice urging the government to decriminalise defamation, saying the country's laws give public officials "an elevated level of protection from criticism."

In most EU countries criminal defamation laws have not been used for many years, even if they remain on the statute books. Haraszti says the European Court of Human Rights has ruled on many occasions that jail sentences for journalistic opinions violate Article 10 of the European Convention on Human Rights.

- IPI: http://www.freemedia.at/Protests2005/pr_Poland26.01.05.htm
- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=12329
- OSCE: http://www.osce.org/news/show_news.php?id=4666
- ARTICLE 19 Backgrounder on Criminal Defamation: http://tinyurl.com/45l2l
- International Herald Tribune: http://www.iht.com/articles/2005/01/25/news/poland.html
- Urban's Past as a Former Communist Spokesperson: http://www.guardian.co.uk/worldlatest/story/0,1280,-4755408,00.html
- Nie: http://www.nie.com.pl/

... više ...


03.02.2005.
Vijesti iz Srbije

 SOLIDARITY WITH "GLAS"

BELGRADE, January 28, 2005 (Glas Javnosti) - The main printing machine of the "Glas" printing house, damaged by deliberate power cuts, is still out of function.

Belgrade newspapers Glas Javnosti i Kurir use the facilities of this
printing house. According to technical director of "Glas" Zoran Grbic, these deliberate electricity blackouts are seen as pressure and diversion of certain political figures, who had managed to cause the malfunction of the engine of the main printing machine.

While there is still no reaction of the police to this sabotage with the
obvious intention to prevent those two dailies from reporting, colleagues from other printing houses offered much needed help by making their printing services available to the dailies.

In the meantime, the engineers have managed to repair the damage on the engine, but the machine is still not fully functional. According to Zoran Grbic, the machine will remain out of service for some time, but the dailies will be printed on the only available machine.

JOURNALIST ATTACKED

SUBOTICA, January 30, 2005 (B92) - Journalist of the Radio Novi Sad
Hungarian newsroom and correspondent of the Hungarian Kosut Radio Lorant Hever was attacked in Subotica by unknown assailants.

The incident occurred on Saturday at 2 a.m. while the journalist was
returning home. As B92 correspondent from Subotica Larisa Inic reported, Hever was approached by three or four men, but could not see their faces in the attack. The motive of the attack was probably the robbery, since the assailants demanded all his money and the mobile phone.

Hever said that he was talking on his cellular on the way back home, and was pushed to the ground the moment he hung up. When the assailants demanded to hand them the money and his mobile phone, Hever took out the wallet and gave them 1,000 dinars which he had on him. The young men then verbally assaulted Hever for picking up on a family member of one of the attackers, and questioned his Hungarian ethnicity with harsh words. Despite the verbal incident, Hever did not want to label the attack as nationalistic, since the attackers just wanted the money and took off when he gave them a thousand
dinar bill from his wallet.

Hever reported the incident to the police, which had arrived to the scene six minutes later. Hever was then medically examined in the Subotica emergency hospital, upon which he submitted doctors' report to the police.

**The information contained in this autolist item is the sole responsibility
of ANEM**


... više ...


(Zagreb, 3. veljaèe 2005.) - Zbor informatièkih novinara Hrvatskog novinarskog društva (ZINHND) u suradnji s tvrtkom SAP d.o.o. i ove godine priprema i raspisuje natjeèaj za veæ tradicionalnu godišnju nagradu za najbolje novinare s podruèja komunikacija i informatike pod nazivom SAP Božo Težak.

Dodjela nagrada za radove objavljene u prethodnoj 2004. godini podijeljena je u tri kategorije:
1. ICT novinar godine,
2. najbolji informatièki novinarski uradak i
3. najbolji informatièki urednik.

Odluku o nagradama donosi struèni žiri kojega je imenovao Zbor informatièkih novinara Hrvatskog novinarskog društva. Žiri se sastoji od pet èlanova koji su vrhunski struènjaci u svojim podruèjima no nisu èlanovi ZINHND-a. Oni su: dr. Inoslav Bešker (dopisnik Jutarnjeg lista iz Rima), Mario Bošnjak (glavni tajnik HND-a), dr. Stjepan Maloviæ (profesor na Fakultetu politièkih znanosti Sveuèilišta u Zagrebu, Zorislav Antun Petroviæ (Transparency International) i Boris Žitnik (IDC Adriatics).

Autore za nagradu mogu predlagati svi pojedinci, ogranci, redakcije, èlanovi HND-a te ocjenjivaèke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori. Sudionici natjeèaja za nagradu ne moraju biti èlanovi ZINHND-a ali moraju biti èlanovi HND-a. Nominacije u kategoriji „ICT novinar godine“ donosi ZINHND, a potom se èlanovima Zbora putem e-pošte šalju glasaèki listiæi koje oni moraju vratiti u roku od tjedan. Nominacije u kategoriji „najbolji informatièki tekst“ može predložiti bilo koja medijska redakcija u Republici Hrvatskoj. Mogu se poslati najviše tri rada pojedinog autora, bez obzira je li rijeè o pojedinaènom ili grupnom radu. Nominacije u kategoriji „najbolji informatièki urednik“ može predložiti bilo koja medijska redakcija u Republici Hrvatskoj, ili bilo koji èlan HND-a. Može se priložiti samo jedan primjerak medija ili priloga u mediju u kojem je ostvaren predloženi urednièki rad. Priložene kopije radova trebaju biti napravljene u digitalnom formatu na optièkom mediju. U prijavi za „najboljeg informatièkog urednika“ treba priložiti po jednu kopiju tiskovine ili rubrike za svakog èlana žirija pojedinaèno.

Sveèanost dodjele nagrada održat æe se 10. ožujka 2005. u velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu.

PRIJAVE RADOVA
Prijave za nagradu SAP Božo Težak nagrade mogu se poslati do 14. veljaèe 2005. godine na
e-mail: press@mgpfruitcake.hr, fax: 01/ 375 66 40 ili adresu MGP Fruitcake, Prilaz Gjure Deželiæa 74, 10 000 Zagreb s napomenom: za nagradu SAP Božo Težak. Nagrade su novèanog karaktera, a dodjeljuju se po jednom laureatu za svaku kategoriju.

SAP d.o.o. generalni sponzor nagrade
Generalni sponzor nagrade je tvrtka SAP d.o.o. koja time nastavlja tradiciju koju je zapoèela 2001. godine kada je inicirala nagradu. Do SAP-ove inicijative nije postojao naèin za vrednovanje cjelovitog rada pojedinih novinara i medija s podruèja ICT-a te se èesto dogaðalo da kvalitetna novinarska ostvarenja ostanu u sjeni. Utemeljenjem nagrade SAP e-journalist prize 2001. i 2002. godine prvi su puta dodijeljene nagrade novinarima koji su pisali o temi elektronièkog poslovanja i upravljanja. Hrvatsko novinarsko društvo prepoznaje vrijednost projekta i 2003. preuzima njegovu realizaciju te nagradi mijenja ime u SAP Božo Težak.

Struèni pokrovitelji nagrada su Hrvatsko novinarsko društvo, Zbor informatièkih novinara.

Sponzori ovogodišnje dodjele nagrada su:
G2R,
GETRO i
SIEMENS,
a medijski pokrovitelji
Iskon Internet,
Radio 101 i
Veèernji list.

Božo Težak, prof. dr.
Božo Težak bio je pionir informacijskog društva. Cijenjeni kemièar i informatièar, roðen je u Varaždinu 1907. godine. Nakon mature i diplome steèene u rodnome gradu, seli u Zagreb gdje magistrira i zapoèinje svoju doktorsku disertaciju. Meðu prvim znanstvenicima uoèio je da je za razvoj znanosti od posebne važnosti informacijsko-komunikacijsko podruèje. Bio je pokretaè brojnih èasopisa od kojih je najznaèajniji “Informatologia Yugoslavica” (danas Informatologija) kojemu je do kraja života bio glavni i odgovorni urednik. Godine 1975. osnovao je Društvo za informatiku SR Hrvatske, kojemu je bio i prvi predsjednik. Glavni je pobornik stvaranja Nacionalnog informatièkog centra SR Hrvatske. Održao je brojna predavanja na teme: multimedija, obrade i rukovanja informacijama i komunikacijama, interdisciplinarnosti u informacijskim tehnologijama. Svojim pedesetogodišnjim radom dao je izniman doprinos hrvatskoj i svjetskoj znanosti. Znaèaj njegovog rada glavni je razlog zbog kojega nagrada nosi njegovo ime.

HND
Hrvatsko novinarsko društvo, jedno od najstarijih profesionalnih udruženja u Hrvatskoj, utemeljeno je 18. prosinca 1910. godine. Društvo je izmeðu 1926. i 1934. izgradilo i svoj dom, koji je poslije 2. svjetskog rata djelomièno nacionaliziran. Nakon promjene režima u Republici Hrvatskoj 1992. godine zgrada Novinarskog doma vraæena je, gotovo u potpunosti, prvotnom vlasniku. Danas se u njoj održavaju gotovo sve aktivnosti Hrvatskog novinarskog društva. Hrvatsko novinarsko društvo nevladina je organizacija koja sve svoje troškove pokriva donacijama èlanova i iznajmljivanjem dijela prostorija Doma. Dio ostvarenih prihoda izdvaja se u Fond solidarnosti koji pruža materijalnu pomoæ svojim èlanovima u sluèaju bolesti i nezaposlenosti, financijski pomaže obitelji u sluèaju smrti èlana HND i sl. Društvo je èlan Meðunarodne federacije novinara (IFJ) od 1992. godine, a broji 3401 èlana. Gotovo 60% njih živi i radi u Zagrebu. Oko 2000 èlanova Društva zaposleno je u dnevnim novinama, te na Hrvatskom radiju ili televiziji, dok približno 600 radi u tjednim i sliènim izdanjima. Ostali ponajviše suraðuju u lokalnim novinama i programima lokalnih radio stanica, te u raznim struènim èasopisima. Prema spolu žena ima 1344, a muškaraca 2057. Prema školskoj spremi 25 je doktora znanosti, 37 magistra, 1773 èlana ima visoku školsku spremu, 207 višu spremu, a 1331 srednju školsku spremu. HND ima svoje ogranke u veæim redakcijama ili opæinskim i gradskim središtima. Svi ogranci biraju svoje predstavnike u Skupštinu HND. Dodatne informacije na www.hnd.hr.

SAP
SAP je vodeæi svjetski ponuðaè softverskih rješenja. Danas, više od 24.500 korisnika u više od 120 zemalja koristi više od 84.000 instalacija SAP-ova® softvera. SAP-ova rješenja projektirana su tako da zadovolje potrebe poduzeæa svih velièina - od malih i srednjih do globalnih. Zasnovana su na SAP NetWeaver™ platformi radi omoguæavanja poslovnih promjena i inovacija. Rješenja iz paketa mySAP™ Business Suite pomažu poduzeæima širom svijeta da poboljšaju svoje odnose s korisnicima, unaprijede suradnju s partnerima i ostvare uèinkovitost u sklopu svojih opskrbnih lanaca i komercijalnog poslovanja. SAP-ova industrijska rješenja podržavaju jedinstveni poslovne procese u više od 25 industrijskih segmenata, ukljuèujuæi visoke tehnologije, maloprodaju, javni sektor i financijske servise. SAP ima podružnice u više od 50 zemalja te je pod oznakom “SAP” kotiran na nekoliko burzi, meðu kojima su Frankfurtska burza i Njujorška burza. (Dodatne informacije na http://www.sap.com i www.sap.hr ).

Dodatne informacije:

Marko Biljan       Robert Gelo, koordinator 
T: +385 1 4820 409      T: +385 98 475 047  
F: +385 1 4829 573          
E: marko.biljan@sap.com     E: robert@prospekto.com.hr
     

... više ...


 

"Stjepan
»Budite savjest društva i pomognite njegovim inicijativama, a isto tako se borite da vratite povjerenje javnosti u vašu profesiju, baš kao i mi politièari«, kazao je juèer predsjednik Stjepan Mesiæ na tradicionalnom druženju s novinarima. Zaobiðimo ovom prilikom metafore o žitu i kukolju, pa se nakratko zadržimo na njezinoj visosti - èinjenici. To vrhovno naèelo dviju gore navedenih profesija govori nam sljedeæe: novinari su prema riziènosti posla godinama na vrhu tablice, a titulu dijele s policajcima i zaposlenima u centrima za razminiranje. Kao da to samo po sebi nije dovoljno, èudni ljudi iz represivnog aparata imaju još èudnije hobije: postavljanje mikrofona u novinarske spavaæe sobe. Sreæom, donedavno. Nije teško dokuèiti tko je od dvojca s fotografije zaslužniji za to.

... više ...


Zbor novinara sudskih izvjestitelja Hrvatskog novinarskog društva najoštrije osuðuje napad na Marijana Malèeviæa, novinara "Veèernjeg lista" prilikom obavljanja reporterskog posla u utorak 1. veljaèe.
Od policije zahtijevamo energiènu istragu o napadu, ali isto tako i reakciju državnog odvjetništva i pravosuða. Ujedno još jednom izražavamo svoje nezadovoljstvo dosadašnjim reakcijama organa gonjenja i pravosuða prilikom napada na novinare. Jer, za neke prijetnje i napade koji su se dogodili prije nekoliko godina još nisu sazvane sudske rasprave niti podnijeti optužni prijedlozi, a istovremeno njihovi napadaèi, koji su evidentirani zbog nasilništva šeæu na slobodi, a novinari strepe od novih napada.
Neodgovarajuæa reakcija pravosuða ohrabrenje je napadaèima, a novinarima poruka da su nezaštiæeni od prijestupnika.
Ukoliko takva reakcija i dalje bude izostajala Zbor novinara sudskih izvjestitelja o tome æe izvijestiti meðunarodne strukovne institucije.

Za Zbor novinara sudskih izvjestitelja Hrvatskog novinarskog društva
Dušan Miljuš, predsjednik

Dragutin Luèiæ, predsjednik HND

... više ...


miN A T J E È A J

za najbolje novinarske radove èlanova HND u razdoblju od 1.sijeènja 2004.do 31.prosinca 2004.godine

1. Temeljem Statuta HND i Pravilnika o novinarskim nagradama, dodijelit æe se sljedeæe nagrade:

A. Nagrada za životno djelo OTOKAR KERŠOVANI
B. Nagrada NOVINAR GODINE 
C. Nagrade za najzapaženije novinarske radove MARIJA JURIÆ-ZAGORKA i to:

1) nagrada za VIJEST-IZVJEŠTAJ za tisak, agencijsko novinarstvo, radio, televiziju i internet
2) nagrada za REPORTAŽU za sve medije
3) nagrada za INTERVJU/RAZGOVOR za sve medije
4) nagrada za KOMENTAR/KOLUMNU za sve medije
5) nagrada za ISTRAŽIVAÈKO NOVINARSTVO za sve medije
6) nagrada za NAJBOLJE UREÐENU RUBRIKU – EMISIJU
7) nagrada za novinarsku KARIKATURU, ILUSTRACIJU, FOTO- MONTAŽU
D. Nagrada za unapreðivanje novinarskog izraza
E. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji ŽARKO KAIÆ
F. Nagrada za novinsku fotografiju NIKŠA ANTONINI

2. Pravo kandidiranja za novinarske nagrade imaju svi profesionalni novinari, zatim ogranci, zborovi i županijska vijeæa HND, te sva izborna i radna tijela HND.

3. Rok za prijavu kandidata, predaju radova je
28. veljaèe 2005. godine

4. Kandidati i predlagaèi dužni su priložiti radove objavljene u novinama, odnosno kasete snimljenih i objavljenih radijskih i televizijskih priloga i emisija, a fotoreporteri osim dokaza o objavljenoj fotografiji i fotografiju velièine 18x24 cm ili  kolor dijapozitive.

5. Radovi i prijave šalju se na adresu:

Hrvatsko novinarsko društvo
Natjeèaj za 2004. godinu
10000 Zagreb, Perkovèeva 2

Istovremeno s tim natjeèajima primaju se i prijedlozi za Priznanje HND
Milan Grloviæ, koje se dodjeljuje za izvanredne zasluge u radu Hrvatskog novinarskog društva i doprinos ugledu profesije.

Oèekujemo vaše prijedloge s detaljnim obrazloženjima.

... više ...


Zbor fotoreportera HND-a


N a t j e è a j
za èlanove Hrvatskog novinarskog društva,
profesionalne fotoreportere

za nagradu Pavao Cajzek
za fotoreportera godine za ukupan fotoreporterski rad
u 2004. godini

za nagradu Ivan Fabijan
za najbolju novinsku fotografiju s podruèja kulture i umjetnosti
u 2004. godini

1. Sudjelovati mogu svi profesionalni fotoreporteri èlanovi HND-a.

2. U obzir dolaze fotografije objavljene u 2004. godini.
Dostavljene fotografije u digitalnom formatu moraju imati minimalno 1500 pixela po duljoj stranici i u JPG formatu na CD nosaèu s imenom autora, naslovom i opisom gdje je i kada snimljena.
Fotografije u klasiènom formatu moraju biti minimalno 15x20 cm velièine.
Za nagradu Ivan Fabijan može se dostaviti do 20 fotografija, a za nagradu Pavao Cajzek do 20 fotografija koje daju presjek autorova rada u protekloj godini.

Radove slati do 28. veljaèe 2005. godine s napomenom za natjeèaj Ivo Fabijan ili natjeèaj Pavao Cajzek na adresu:

Hrvatsko novinarsko društvo
Zbor fotoreportera
Perkovèeva 2
10000 Zagreb

 

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO