hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

Dear colleagues

The EFJ study on collective management for journalists authors rights in the EU is now available on the IFJ web site on:

http://www.ifj.org/default.asp?Index=3775&Language=EN

... više ...


ZAGREB - Hrvatska je rijetka europska zemlja u kojoj vodeæi politièki tjednik na naslovnici redovito objavljuje polugole žene, a proizvoðaèi automobila proizvode reklamiraju nagim ženama i muškarcima u skupim poslovnim odijelima. Komercijalnost medija nije glavni uzrok seksistièkog prikazivanja žena, jer ni državni mediji ne zaostaju za njima u korištenju rodnih stereotipa, istaknuto je na juèerašnjem okruglom stolu »Žene i mediji«, gdje su predstavljeni rezultati istraživanja udjela žena u medijima i medijskim sadržajima, što su ga uz financijsku potporu Europske komisije provele aktivistice Ženske grupe B.a.B.e.
- Udio žena u ukupnoj populaciji iznosi 51 posto, a njihova je zastupljenost u medijskim sadržajima svega 18 posto, upozorila je Sanja Sarnavka, koordinatorica udruge B.a.B.e. Analiza medijskih sadržaja što ju je Sarnavka provela u posljednjih deset godina pokazala je seksistièko i diskriminirajuæe prikazivanje žena u medijima, a daleko najmanji postotak žena u medijskim sadržajima zabilježen je na stranicama »Novog lista«. Sarnavka je upozorila da Hrvatsko novinarsko društvo još ne prepoznaje problem, i ne shvaæa da uz spolnu diskriminaciju nema slobodnih i nezavisnih medija.
Istaknuto je i da je došlo do feminizacije novinarske profesije, ali su ženama visoke pozicije i dalje nedostupne. U istraživanju se navodi da udio žena u ukupnom broju zaposlenih u medijima raste te u elektronskim medijima dostiže 46 posto zaposlenih, ali je njihov udio na kljuènim mjestima u redakcijama svega 17 posto. Kao primjer položaja žene u domaæim medijima spominje se zlostavljanje koje su nad Helenom Puljiz provodili pripadnici obavještajnih službi, kao i sluèaj voditeljice HTV-ovog Dnevnika Nensi Brlek koja je nakon porodiljnog dopusta profesionalno degradirana.
O narušavanju ženskih prava u medijima naveden je primjer amerièke košarkašice Ilishe Jarrett, koju je silovao gospiæki tajkun Joso Mraoviæ. Po ocjeni Lovorke Kušan, objava detalja iz zapisnika njenog svjedoèenja u jednom domaæem tjedniku »samo je dno profesionalnog novinarstva«.
Autori istraživanja ocjenjuju da je zakonodavstvo dobro, ali se propisi u praksi ne provode, te traže donošenje posebnog antidiskriminacijskog zakona, osnivanje nezavisnog tijela za pomoæ žrtvama diskriminacije, a u medijskom zakonodavstvu osiguravanje efikasne zaštite od diskriminacije i povrede prava na privatnost. LJ. B. M.

... više ...


U ponedjeljak toèno u podne Veèernji list on-line plasirao je novu i revolucionarnu uslugu videovijesti na svojim web stranicama i time stao uz bok tek nekolicini svjetskih izdavaèa (New York Times, Sun, Forbs...).

Strateška odluka
Projekt je bila velika strateška odluka predsjednika Uprave Veèernjaka Marjana Jurleke proizašla iz èinjenice da u Hrvatskoj broj korisnika koji pristupaju internetu preko širokopojasne mreže sve više raste, a time i potreba za novim tipom sadržaja. Ideju su proveli u djelo urednik Veèernjakova on-line izdanja Branimir Kovaè i voditeljica Sanda Lonèar.

Rijeè je o prvoj takvoj usluzi na hrvatskom internetu, a usto Veèernji list su i jedine novine u Europi koje proizvode videovijesti a da ni na koji naèin nisu povezane u šire konzorcije koji imaju udjela u televizijskoj produkciji, nego ih proizvodi vlastitim snagama rekao je Jurleka.A pravi radni i pozitivni naboj zapoèo je juèer u ranim jutarnjim satima kada je dobro uigrani on-line tim poèeo s prikupljanjem najnovijih vijesti iz zemlja i svijeta. U redakciji Veèernjaka on-line sve se odvijalo kao da se nalaze u televizijskoj kuæi priprema novinarke i prezenterice Jadranke Kaleniæ, šminkanje, snimanje u studiju, montaža snimljenog materijala, nakon èega je on plasiran na web stranicu.

U nekoliko minuta
- U formatu od nekoliko minuta gledatelji Veèernjakovih videovijesti od sada æe svakodnevno moæi pogledati nanovija zbivanja iz zemlje i svijeta, sporta, kulture, zabave... Cilj nam je ponuditi dinamiène i svježe vijesti koje æe biti atraktivna dopuna tekstualnim sadržajima na našoj stranici rekao je B. Kovaè.

Iako æe se vijesti osvježavati svakog dana toèno u podne, posjetitelji Veèernjakova weba moæi æe ih pogledati u bilo koje doba dana. Ponajprije su namijenjene korisnicima brzih ADSL veza, ali æe biti prilagoðene i vlasnicima starijih modemskih linija jer æe se kvaliteta prikaza automatski prilagoðavati brzini veze.  MIRKA MAJOLI

 

Pokazati interaktivne moguænosti interneta
Otkad je prije dvije godine Veèernji list krenuo s online izdanjem novina, vrlo se brzo èvrsto utaborio meðu prvih pet najposjeæenijih domaæih web portala. U svojoj ponudi otpoèetka nije nudio samo preslik tiskanih izdanja nego drukèije i bogatije sadržaje popraæene zanimljivom slikom. Tako je i novopokrenutim videovijestima na svojem web portalu Veèernjak pokazao na samo da je spreman na inovacije nego da je u stanju postavljati nove kriterije u domaæem izdavaštvu. Vijesti prezentirane na ovakav naèin pokazat æe maksimalne interaktivne moguænosti interneta kao medija. Osim toga, takav æe nov i revolucionarni format na domaæem medijskom tržištu biti i u marketinškom smislu velik iskorak jer æe i oglašivaèima pružiti brojne nove moguænosti. 
Do videovijesti klikom miša
Do videovijesti može se vrlo lako stiæi s naslovnice Veèernja-kove web stranice: www.vecernji-list.hr. Odmah na vrhu stranice nalaze se linkovi za videovijesti. Klikom miša otvara se prozor s videovijestima te automatski poèinje njihovo prikazivanje. Uz njih se nalaze i linkovi s tekstualnim i nešto opširnijim verzijama tih vijesti, te linkovi na servisne informacije. Za razliku od TV vijesti posjetitelji Veèernja-kovih web stranica doæi æe samo klikom miša.

... više ...


 

 

 

 

 

 

 

 10 March 2006 Media Release 

IFJ Calls for Immediate Release of Detained Turkmen Journalists 

 

The International Federation of Journalists today expressed concern about the fate of two Turkmen journalists working for Radio Free Europe/ Radio Liberty who have been arrested in mysterious circumstances and called for their immediate release.

 

Meret Khommadov and Jumadurdy Ovezov were arrested on 7 March. The police have refused to explain the reason for their arrests and where they are located.

 

“These arrests are deeply troubling,” said Oliver Money-Kyrle, IFJ Projects Director for the region. “We ask that they be immediately released and allowed to continue their work.”

 

Meanwhile, RFE/RL has lost contact with all their other correspondents in the country. Contact is usually maintained by mobile phone for fear of attracting undue attention of the authorities. None of the correspondents have responded for eight days, despite the phone lines being in full working order.

 

“Turkmenistan has a worrying reputation as one of the most oppressive countries in the world,” added Money-Kyrle. “Government control of media is absolute, arbitrary arrests are common place and independent journalism is not tolerated. In such circumstances we are obviously very fearful when journalists are suddenly detained without any apparent reason.”

 

For further information contact the IFJ : +32 2 235 22 04
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

 

 

... više ...


ZAGREB – Kad je HTV prošle godine predstavljao svoj program, uèinio je to pod motom – »jednostavno najbolji«. Pogledom, pak, na plaæe novinara HTV-a, tom bi se motu moglo dodati i jednostavno – najbolje plaæeni, samo što bi se trebalo dobrano zamisliti zašto i po kojem kriteriju.
    U nizu ugovora, prvu kategoriju HTV-ovih vedeta èini niz od deset imena koji imaju tzv. posebne ugovore. Neki su ih priskrbili svojim uspješnim i marketinški primamljivim projektima, neki najvjerojatnije na raèun godina i minulog staža, a neke je kriterije jednostavno nemoguæe definirati.
   

Plaæe debelo iznad prosjeka

Perjanica ove skupine je Goran Miliæ koji je sa 39.000 kuna mjeseène bušte, za nedjeljni »Dnevnik« i »Brisani prostor«, najbolje plaæeni novinar HTV-a. Inaèe, obiteljske prihode Miliæevih sa 6.100 kuna plaæe pojaèa njegova supruge. Malo iza Miliæa je Denis Latin koji prima 34.000 kuna, a onda dugo nitko jer se svih ostalih osam posebnih ugovora nalazi u rasponu od Hloverke Novak Srziæ sa 17.900 kuna do Joška Martinoviæa i Roberta Ferlina sa po 14.900 kuna. Ostatak ovih, kako je HTV davanjem posebnih ugovora ili dodataka na ugovore procijenio, nezamjenjivih novinara, èine Zoran Šprajc (17.700), Aleksandar Stankoviæ (17.300), Danko Družijaniæ (16.700), Branimir Biliæ (16.600) i Daniela Trboviæ (16.400).
    Obièan izbor niza plaæa, redovito debelo iznad hrvatskog prosjeka, takoðer obiluje zanimljivim podacima o zaradama na javnoj televiziji. Na osnovi toga se može doæi i do zanimljivih zakljuèaka, a svi polaze od pretpostavke kako na HTV-u recesije nema. Za neke od tih plaæa, poput one Danijela Despota, urednika gledane »Shpitze«, koji mjeseèno prima 7.200 kuna, a pogotovo u kontekstu ostalih iznosa, teško je naæi nešto sporno. Sporna je tek èinjenica da je Despotova plaæa, od viðenijih i poznatijih HTV-ovih imena, meðu slabijima, a gotovo da je i zabavno usporediti ju s mjeseènim primanjima nekih kolega.
   
Unosan TV posao

Primjerice, Smiljko Šagolj je za »velièanstvene doprinose« domaæoj medijskoj sceni iz 90-ih godina nagraðen mjeseènom plaæom od 8.200 kuna. Jedan od glavnih zagovornika politièkog pamfleta pod nazivom »inicijativa za javnu televiziju« i osoba koja se konstantno žali na mobbing od strane kolega, Branimir Farkaš, »kažnjen« je mjeseènom plaæom od »svega« 10.600 kuna! Zanimljiva, a da se ne radi o HTV-u kojem mjeseèno keširamo 66 kuna, bila bi i zabavna èinjenica kako se rad Ljiljane Bunjevac Filipoviæ mjeseèno honorira s 11.000 kuna.
    Još jednu zanimljivu kategoriju dobro plaæenih novinara èini niz mlaðih novinara kojima na plaæu nije utjecala èinjenica da nemaju visoku struènu spremu. Tu se nalaze Mislav Bago sa 10.000, Branko Naðvinski s 10.800, Vesna Karuza s 8.000, rekorder Robert Zuber s 11.500 kuna, te sin Bože Sušeca, Saša Sušec sa 6.700 kuna mjeseène plaæe.
    Dnevnice nikomu nisu uraèunate u visinu plaæe, i što na kraju zakljuèiti nego da (televizijsko) novinarstvo možda jest stresan, ali je definitivno i dobro plaæen posao, barem nekima.
    I još jedna napomena – u tehnici i ostalim dijelovima programa, plaæe su bitno niže.

Zvonimir MAMIÆ

... više ...


"Optužila

ZAGREB - Programsko vijeæe HRT-a na svojoj je juèerašnjoj sjednici odbilo prijedlog Darinke Janjanin i pisanu molbu Mirjane Rakiæ da se raspravi o izjavama i optužbama Tomislava Marèinka o postojanju udbaša na HTV-u. Vijeænici su, naime, zakljuèili da neèije izjave dane izvan programa HTV-a ne spadaju u opis poslova kojima se bavi Programsko vijeæe. Janjanin je potom javno postavila pitanje uživaju li perjanice desnog novinarstva, poimence spominjuæi Hloverku Novak-Srziæ i Gorana Miliæa, na HTV-u veæu zaštitu od ostalih.
- Ako se Zorana Šprajca zbog neuvrštavanja protokolarne vijesti o Šeksovom posjetu Ukrajini šalje na etièko povjerenstvo, kako to da neprofesionalni ispadi Gorana Miliæa i Hloverke Novak-Srziæ prolaze nezapaženo, upitala je Janjanin, što je kasnije, u pauzi sjednice, rezultiralo i žuènom raspravom s Hloverkom Novak-Srziæ. Novak-Srziæ je Darinku Janjanin pitala zašto se na svakoj sjednici Vijeæa tendenciozno bavi njenim radom te je optužila da se pritom koristi govorom mržnje vraæajuæi na Prisavlje podjelu na lijeve i desne novinare. U raspravi, u kojoj nije nedostajalo povišenih tonova, Janjanin je Hloverki Novak-Srziæ spoèitnula govor mržnje na primjeru nekadašnjeg novinara Novoga lista Romana Latkoviæa, koji je, nakon nepotpisanog komentara u Dnevniku, dobio politièki azil u SAD-u, na što joj je Novak-Srziæ odgovorila da se u tom sluèaju nije ona, nego Latkoviæ »pozivanjem na Tuðmanovo ubojstvo u svojim tekstovima« koristio govorom mržnje.

Z. MAMIÆ

... više ...


WASHINGTON – Hrvatska je u 2005. uglavnom poštovala ljudska prava, ali je bilo i problema, ukljuèujuæi suðenja za ratne zloèine koja su nacionalno pristrana protiv Srba, kao i nasilje i diskriminaciju prema Srbima, Romima te ženama, izvijestio je juèer amerièki State Department. U izvješæu se istièe da je RH pokazala poveæanu spremnost za progon ratnih zloèina koje su poèinili Hrvati i postigla potpunu suradnju s Haaškim sudom nakon što je pomogla u uhiæenju optuženog generala Gotovine. State Department meðu probleme ubraja kako hrvatsko pravosuðe nastavlja patiti od stanovitog politièkog utjecaja kao i od nagomilanih 1,6 milijuna sluèajeva.

Navodi se sluèaj da je stariji Srbin pronaðen u svibnju u selu Karinu s tragovima nasilja na tijelu, da su nepoznati bacili bombe u blizini opæinske zgrade u Trpinji i Borovu Selu te da su se u Ðevrskama pokraj Šibenika u posljednjih šest mjeseci dogodila tri meðunacionalna incidenta.

Sloboda medija opæenito se ostvaruje, ali su zabilježeni sluèajevi da su se dužnosnici vlasti upletali u medije i pokušali utjecati na HTV. State Department navodi sluèajeve da je HTV uklonio Tihomira Ladišiæa nakon emisije Otvoreno u kojoj se “otvoreno govorilo o ulozi hrvatskih vojnih snaga u BiH” te da su pripadnici vladajuæih stranaka napali emisiju Denisa Latina o bivšem predsjedniku Franji Tuðmanu kao antihrvatsku, a da je Hrvatski sabor izrazio nezadovoljstvo odbivši odobriti godišnje izvješæe HRT-a.

(H)

... više ...


HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO

CROATIAN JOURNALISTS' ASSOCIATION
 


i

 

DELEGACIJA EUROPSKE KOMISIJE U HRVATSKOJ

Delagation Of The European Commission In Croatia

 

 

raspisuju

 

 

 

N A T J E È A J

za dodjelu godišnjih novinarskih nagrada Robert Schuman na temu pitanja Europske unije za èlanove HND

 

 

1. Natjeèaj za godišnju nagradu Robert Schuman utemeljili su Delegacija Europske komisije u Hrvatskoj i Hrvatsko novinarsko društvo.

 

2. Natjeèaj za nagradu Robert Schuman raspisuje se za najbolje novinarske radove èlanova HND u praæenju pitanja Europske unije i podizanju svijesti javnosti o putu Hrvatske u EU nastale u razdoblju od 8. svibnja 2005.do zakljuèno dana raspisivanja ovoga natjeèaja.

 

3.Za nagradu se mogu natjecati iskljuèivo tekstovi pisani standardnim hrvatskim jezikom, potpisani autorovim pravim imenom i objavljeni u tiskanim medijima, na radiju ili televiziji.

 

4. Rok za prijavu kandidata i predaju radova je

 

15. travnja 2006. godine

 

5. Kandidati i predlagaèi dužni su priložiti radove objavljene u novinama, odnosno snimke objavljenih radijskih i televizijskih priloga i emisija.

 

6. Radovi i prijave šalju se na adresu:

 

 

       Hrvatsko novinarsko društvo

      Natjeèaj za nagradu Robert Schuman

za 2005. godinu

              10000 Zagreb, Perkovèeva 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... više ...


ZAGREB - Ministar policije Ivica Kirin opet je, tvrdi, pogrešno shvaæen pa se dogodilo da je premijer Sanader njegovu inicijativu za zabranu anonimne prijave u ponedjeljak nazvao deplasiranom.

Kirin kaže da je naknadno razgovarao s premijerom i objasnio  na što je toèno mislio. U razgovoru s novinarima Kirin je danas pojašnjavao što je mislio kada je govorio o anonimnim prijavama.

Demantirao je vezu s tuènjavom nakon proslave obljetnice HDZ-a u Virovitici i njenim zataškavanjem. Kirin tvrdi da nije mislio kako bi medijima trebalo zabranjivati objavu anonimnih dojava.

Anonimne prijave

Mislio je samo, opravdava se, da te dojave treba provjeravati. Na pitanje zašto je spominjao da æe zajedno s ravnateljem policije na tu temu održati sastanak s glavnim državnim odvjetnikom Bajiæem, odgovorio je da mislio kako se trebaju dogovoriti o tretiranju anonimnih prijava koje dolaze u policiju i Odvjetništvo.

- U policiju dolaze tisuæe anonimnih prijava. One su nam koristan izvor informacija - pojašnjavao je Kirin. Kaže da je pravi smisao njegovih izjava to da treba poraditi na tome da sadržaj prijava ne procuri u javnost prije nego ih policija obradi. - Svatko može napisati prijavu i u njoj bilo što navesti. Ako to izaðe u javnost, ljudima se može nanijeti nepopravljiva šteta - pojašnjavao je Kirin.

Policija obavila posao

Smatra da mu je kao ministru nanesena šteta time što je na temelju anonimne dojave objavljeno da je nakon proslave 16. obljetnice HDZ-a u Virovitici Josip Ðakiæ pretukao Ivicu Mihelèiæa, a da je on iskoristio položaj i naredio policiji da sve zataška.

Kirin tvrdi da nije sudjelovao u zataškavanju, da je za incident nakon HDZ-ove proslave doznao iz kratke obavijesti koju mu, kao i o drugim dogaðajima, šalju iz operativnog policijskog centra. Policija je, tvrdi, odradila posao time što je obavila razgovor i s Ðakiæem i Mihelèiæem, a obojica su izjavili da je Mihelèiæ u pao niza stepenice.

Što je rekao Kirin

- Nije problem ono što se u policiji obraðuje jer mi sada u policiji možemo utjecati na sustav da se te informacije ne objavljuju javno. Problem je što paralelna anonimka dolazi i u medije i u Opæinsko državno odvjetništvo.

Ovaj tjedan imam razgovor s Državnim odvjetništvom, novoimenovanim odvjetnikom gospodinom Bajiæem i ravnateljem policije, da rašèistimo to pisanje anonimnih dojava.  Mi æemo tražiti prijedlog zakonskih izmjena.

Onaj tko želi ostati anoniman, neka ostane anoniman, ali policija poslije mora na bilo koji naèin provjeriti tko je taj tko piše.  (na Radiju Virovitica u emisiji “Aktualno”, 5. ožujka)

... više ...


To: IFEX Autolist (other news of interest)

From: Association of Independent Electronic Media (ANEM), mediawatch@lists.opennet.org

 

The following is an excerpt of the ANEM Weekly Media Update, February 28-March 7, 2006:

 

ANEM WEEKLY MEDIA UPDATE

February 28-March 7, 2006

 

B92 COMPLAINS AGAINST JOCIC

 

BELGRADE, March 2, 2006 (B92) - B92 will make a complaint to the Public Information Commissioner Rodoljub Sabic against the Police Minister Dragan Jocic for refusing to provide the official note taken during the interrogation of Milorad Ulemek, the defendant in the murder case of the Serbian Prime Minister Zoran Djindjic, in the night of his surrender.

 

Responding to the request for information of B92's investigative program Insider, Jocic admitted that the official note had been made; however, he could not provide it as long as the legal case was in process.

 

However, the pokesperson of the District Court's Special Department in Belgrade Maja Kovacevic said the note was rather useless to the Court, since the Court dealt only with offenses under the indictment for murder of the Prime Minister.

 

This means that Jocic's claim, that the content of the note could not be made public until the end of the legal proceedings against Ulemek, was untrue.

 

B92 intends to do whatever it takes, within the the legal provisions, to inform the broad public of what Ulemek, Jocic and director of the Security Information Agency Rade Bulatovic talked about in the cabinet of the Police Minister that night.

 

AUTHORITIES FLOUT THE LAW?

 

BELGRADE, March 3, 2006 (Beta) - The Public Information Commissioner Rodoljub Sabic said that the authorities in Serbia violated the right of the citizens and media to information.

 

Sabic maintained that there were 222 cases reported with alleged violation of the right to information by some state bodies.

 

Sabic also said that neither of those cases was treated, adding that their copies had been forwarded to the Ministry of Culture and Media.

 

"A great number of state bodies disrespect the legal right of citizens and media to obtain information of public interest, envisaged by the Free Access to Information Act. The citizens and media should stand up for the respect of their right to know and make an official complaint if somebody is violating it", said Sabic.

 

... više ...


 

 

 

 

 

 

 

 

8 March 2006

Media Release

Women in the News: Time to Crack Media Prejudice Says IFJ

 

To mark International women’s day the International Federation of Journalists and the its regional branch the European Federation of Journalists are calling for fresh actions by unions and media organisations to end all forms of discrimination that stop women from getting to the top both in media and in professional organizations.

 

“Despite the feminization of the profession, media houses and journalists unions remain male dominated,” said Pamela Morinière, IFJ Gender Rights Campaign Officer. “This is bad news for working conditions and for quality journalism. One cannot expect media to give a balanced picture of the world population when half of it is subject to willful discrimination, stereotype or institutional neglect”.

 

The IFJ has welcomed the 2005 Global Media Monitoring Project (GMMP) initiative, organized by the World Association for Christian Communication and bringing together over 70 countries with hundreds of monitors coding almost 13,000 news stories on television, radio and in print. The 2005 GMMP indicates that while women stand for 52% of the world population, they only represent 21% of news subjects. The Project also shows that women’s points of views are rarely heard in the topics that dominate the news agenda and women experts barely feature in news stories.

 

The European Federation of Journalists, the European branch of the IFJ has been working as part of a consortium to develop a video toolkit on gender stereotypes of women politicians and experts on television. “This toolkit will be extraordinarily useful in journalists’ schools and trainings to educate journalists on the need to provide fair portrayal of politicians in the news,” said Morinière.

 

The IFJ says that journalists’ unions have a key role to play in prioritizing gender portrayal in their agenda. This subject should not be seen as a female topic but rather form part of mainstream discussions on quality journalism which involve both women and men.

 

“There are a host of problems facing women - bullying, harassment, equal pay and parental leave – that also have an impact on the quality of men’s rights at work,” said Morinière. “Joint efforts to develop stronger gender councils must now be pushed forward through clear and concrete actions”.

 

For further information contact the IFJ : +32 2 235 22 16
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

 

... više ...


ZAGREB - Premijer Ivo Sanader deplasiranom je proglasio inicijativu ministra unutarnjih poslova Ivice Kirina da se zakonom zabrani objavljivanje anonimnih informacija. Kirin je, naime, u nedjelju, gostujuæi na radiopostaji Virovitica, ljut zato što su mediji, iduæi tragom anonimne dojave jednog »ponosnog èlana HDZ-a«, objavili da je zastupnik Josip Ðakiæ prije mjesec dana istukao svog stranaèkog kolegu Ivicu Mihelèiæa, najavio da æe inicirati zakonske promjene »kako bi se rašèistilo pisanje anonimki«.
- Nema više anonimnih prijava. Tko ima konkretnu informaciju, neka je da. Osobno smatram da æe se onaj tko želi dobro ovom društvu potpisati, kazao je ministar Kirin, èija je originalna ideja da novinari anonimnu informaciju dostave policiji kako bi je tamo temeljito istražili i, valjda, pripremili za objavljivanje. No, predsjednik Vlade nema smisla za ovakve Kirinove prijedloge.
- To je deplasirana inicijativa u ovom trenutku. U ime Vlade, HDZ-a i mene osobno zalažem se za punu slobodu medija i pravo na informiranje jer su to temelji demokracije. Treba postojati odgovornost za svaku objavljenu ili izgovorenu rijeè kako se ne bi ugrožavala sloboda drugih, ali odgovornost se ne postiže zabranama, rekao je juèer Sanader novinarima. Od izvora bliskih Vladi neslužbeno doznajemo da »Kirin ide na živce Sanaderu svojim èestim neprimjerenim izjavama«, no vjerojatno ne treba oèekivati da æe ga uskoro smijeniti. Premda pojedini oporbeni èelnici pretpostavljaju da æe premijer upravo to uèiniti.
- Oèekujem od Sanadera da smijeni sve svoje deplasirane ministre, pa tako i Kirina. Ovo je nevjerojatno. Trebalo bi, zapravo, ponovno osnovati ministarstvo informiranja i Kirina postaviti na èelo tog resora. Pa neka onda odreðuje što mediji smiju objavljivati, a graðani pisati, ironièan je bio predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Dragutin Lesar. S obzirom na to da on, poput gotovo svih saborskih zastupnika, dobiva brojna anonimna pisma, zanima ga hoæe li ih ubuduæe morati predati policiji.
Zamjenica predsjednika SDP-a Željka Antunoviæ, i sama Virovitièanka, prošlog je petka posjetila taj grad kako bi ustanovila što je istina u prièi o tuènjavi HDZ-ovaca nakon proslave 16. obljetnice stranke 5. veljaèe. U nedjelju je održala konferenciju za novinare i upozorila da »takvog nasilja nad ljudskim slobodama i egzistencijom kao danas u Virovitici nije bilo ni devedesetih godina«. Juèer nam je, pak, Željka Antunoviæ rekla da joj nije jasno zašto se Kirin èudi da stanovnici Virovitice nisu spremni imenom i prezimenom progovoriti o kontroverznim dogaðajima u svom gradu.
- Viroviticom se vlada na kaubojski naèin. Kirin dolazi iz grada u kojem se brutalno obraèunava po principu - tko nije s nama, taj je protiv nas. Na udaru su svi zaposleni u gradskim i županijskim strukturama, poruèuje Raèanova zamjenica koja smatra da je Kirin, u prvom redu, ozbiljan problem premijera Sanadera.
Predsjednika Kluba zastupnika HSS-a Željka Peceka, takoðer Virovitièanina, recentne Kirinove izjave podsjeæaju na razdoblje komunizma »kada su komiteti odluèivali da se ni pod razno neæe baviti anonimkama«.
- Potpuna je bedastoæa da bi novinari policiji trebali otkrivati svoje izvore, istièe Pecek i savjetuje ministru Kirinu da bi mu bolje bilo da se koncentrira na brojne pljaèke po Hrvatskoj, nerede na stadionima i organizirani kriminal.

Dražen CIGLENEÈKI

Do kraja godine uvodi se Vijeæe za medije

Predsjednik HND-a Dragutin Luèiæ Luce juèer je izjavio da ne treba donositi nikakav poseban zakon o objavi anonimnih informacija.


- Po Zakonu o medijima novinari ne moraju objaviti izvor informiranja, meðutim, ako vijest nije toèna, novinar, odnosno redakcija i vlasnik snose pravnu odgovornost za to, rekao je Luèiæ.


S njim se složila i odvjetnica Vesna Alaburiæ. »Novinari su dužni ne objavljivati neistine, moraju provjeravati anonimne prijave, ali uskraæivanje prava da istražuju anonimke bilo bi ugrožavanje slobode medija«, kazala je Vesna Alaburiæ. (S. Ab.)Ministrovi gafovi

- Pri upadu u Bel Ami nije bilo prekoraèenja ovlasti (svih 20 specijalaca prijavljeno stegovnom sudu); - Najavio je da æe se odredba o nula promila ukinuti za odreðene kategorije vozaèa. Tu je njegovu najavu Vlada odbacila.


... više ...


Vienna, 6 March 2006

Application Details for the Dr. Erhard Busek - SEEMO Award for Better Understanding in South East Europe 2006

The application deadline for the Dr. Erhard Busek - SEEMO Award for Better Understanding in South East Europe 2006 is: 1 May 2006The South East Europe Media Organisation (SEEMO) is pleased to announce the Dr. Erhard Busek - SEEMO 2006 Award for Better Understanding in South East Europe.

Sponsored by Dr. Erhard Busek, special coordinator for the Stability Pact, the 2,000 Euro award will be given to a journalist, editor, media executive or person educating journalists in South Eastern Europe, thus using the media to promote a climate of better understanding among people in the region and to work towards ending minority problems, ethnic divisions, racism, xenophobia etc.


In 2002, the South East Europe Media Organisation (SEEMO) and its international jury chose Croatian journalist Denis Latin as its recipient of the Dr. Erhard Busek - SEEMO 2002 Award for Better Understanding in South East Europe, in recognition of his outstanding efforts in journalism, which contributed toward better understanding in South Eastern Europe. In 2003, the award was presented to Kemal Kurspahic, former editor-in-chief of the
Sarajevo daily Oslobodjenje. The 2005 Award was given to Brankica Petkovic, Head of the Center for Media Policy at the Peace Institute in Ljubljana, Slovenia, and editor-in-chief of the book versions of Media Watch and Media Watch Journal. She is also the author of a number of articles on media representations of minorities, with a special focus on the Roma minority in Slovenia.

If you know of anyone who would be a worthy recipient of the Dr. Erhard Busek - SEEMO Award for Better Understanding in South East Europe, please send a letter to SEEMO with basic details about the person (along with a professional CV, describing why she / he should receive the award), as well as the contacts of the person (media organisation, address, phone, fax, email). In case you would like to nominate a media outlet or an organisation / institution, please always provide details of its representative, because this award can be presented only to individuals.

If your nomination is supported by an organisation / media outlet, please send us the name of the contact person supporting your nomination, as well as basic information about the organisation / media outlet. If your nomination is supported by another individual or individuals, please send us their details and contact information. We would also need your own details and contact information (address, phone, fax, email, mobile phone).

These are the members of the Dr. Erhard Busek - SEEMO Award jury: Mircea Toma, Media Monitoring Agency, Bucharest, Ognian Zlatev, Media Development Center, Sofia, Remzi Lani, Albanian Media Institute, Tirana, Saso Ordanoski, Forum magazine, Skopje, Christian Wehrschütz, ORF, Vienna, Radomir Licina, Danas daily, Belgrade, Roland Bless, OSCE, Vienna, Dragan Barbutovski, Stability Pact, Brussels, Stjepan Malovic, University of Zagreb, Zagreb, Johann Fritz, IPI, Vienna, and Oliver Vujovic, SEEMO, Vienna

Please note that members of the jury cannot be nominated for the award.
Any additional material about the nominated person (such as TV reports on video or DVD, audio reports on cassette or CD, or articles in newspapers), if possible with a short English translation, are welcomed. Unfortunately, supporting material cannot be returned, so please always send copies.

Please send your nomination and supporting documents to:
SEEMO/IPI
"Busek Award"
Spiegelgasse 2/29
1010 Vienna, Austria
Tel: +43 1 513 39 40
Fax: +43 1 512 90 15
E-mail:
info@seemo.org


SEEMO is a regional network of editors, media executives and leading
journalists in South East Europe.

****

SEEMO - IPI, Spiegelgasse 2/29, 1010 Vienna, Austria, Tel (SEEMO+HELP LINE):
+43 1 513 39 40, Tel (SEEMO): +43 1 512 90 11 11, Fax: +43 1 512 90 15,
E-mail:
info@seemo.org, Web: http://www.seemo.org

****

This information is sent to you in compliance with the Austrian
Telekommunikationsgesetz (TKG §107).
If you do not want to receive further mailings, please send an e-mail with
"UNSUBSCRIBE" to:
info@seemo.org


... više ...


 

 

 

 

 

Media Release                                                                        2 March 2006

IFJ Condemns Attacks on Journalists in Belarus Election Fracas

The International Federation of Journalists today condemned the Belarus authorities following a series of brutal assaults and detentions of journalists who were attempting to report the arrest of opposition candidate Alyaksandr Kazulin.

Kazulin was trying to attend a meeting where President Lukashenko was due to speak when he was attacked and arrested by plain clothes policemen. Journalists who tried to film and report on the incident were set upon by security forces, severely beaten and several were detained.

“This is a shocking violation of democratic rights”, said IFJ General Secretary Aidan White. “It is a grotesque assault on political rights made worse by the intimidation and violence used against journalists trying to do their job”.

The IFJ says that the incident exposes how President Lukashenko tries to stifle opposition voices and manipulate the election in his own favour.

Siarhei Pulsha, correspondent with BelaPAN News Agency and Dmitry Madorsky, a correspondent for Reuters were both taken to hospital having sustained severe head injuries. Aleh Ulevich, correspondent for Komsomolskaya Pravda in Belarus was also severely beaten. Journalists Siarhei Hryts, Vasil Fiedasienka, Yulia Darashkevich and Dzmitry Brushko were also detained at the Kastrychnitski City District Department of Minsk. 

The IFJ supports its member organization in Belarus, the Belarusian Association of Journalists, which issued a statement of protest.

“This incident needs to be fully investigated and those responsible for the violence must be dealt with”, said White.

For further information contact the IFJ :  +32 2 235 22 00
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

 

... više ...


 

 

 

 

 

 

 

 

IFJ Accuses Kenya of “Unspeakable Affront to Democracy” After Violent Raids on Media

The International Federation of Journalists today called on the Kenyan authorities to apologise for violent attacks on media in Nairobi this week and to reassure journalists that there will be no more acts of intimidation and violence against reporters and media staff.

“What we have seen is a brutal and violent assault on press freedom,” said Aidan White, IFJ General Secretary, commenting on Wednesday’s assault on the Nairobi offices of a newspaper and a television station. “It is an unspeakable affront to democracy when a government turns to violence to stifle the voice of its media critics.”

Armed and masked police forces swooped on the offices and printworks of The Standard newspaper, confiscating and burning thousands of copies of the paper, and the Kenyan Television Network was raided and taken off the air for several hours. Computers and other equipment were taken away.

Three Standard journalists were arrested before the police assault amidst government accusations of media incitement to racial hatred and fabrication of stories. However, the IFJ and other observers are convinced the attacks are more likely to be related to media coverage of recent corruption scandals which have rocked the government. The Standard in particular, has been critical of President Mwai Kibaki's handling of the scandals.

“Here is a government desperate to avoid the spotlight of public concern over deeply embarrassing revelations of corruption in high places,” said White. “They have typically responded by trying to make media scapegoats for their own poor performance.” 

So far this year three government ministers have resigned after newspapers revealed the facts behind a corruption investigation.

The IFJ rejected statements by Information Minister Mutahi Kagwe that the government remains committed to press freedom and from Internal Security Minister John Michuki that the aids on the Standard were designed to protect state security.

“In a democracy you do not have hooded men carrying assault rifles breaking into the offices of a newspaper and a television station in the middle of the night and beating up journalists and other staff,” said White. “To talk of press freedom in such circumstances is grotesque.”

He said the government must move quickly to restore public confidence. “There needs to be an urgent commitment to respect press rights, an apology to media about what has happened and an undertaking that police will never again trample over the rights of independent journalism,” he said.

The arrested journalists, who have been charged with publishing alarming statements concerning the President, have been released on bail but the IFJ says the charges against them should be dropped immediately.

 

 

For further information contact the IFJ :  +32 2 235 22 00
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

 

... više ...


MediaRelease                                                            1March 2006

IFJ Condemns China’s “Brutal Vendetta” Against Independent Newspaper 

 

The International Federation of Journalists today accused the Chinese authorities of a “brutal vendetta” against independent journalism and media following the destruction of the offices of one of its leading critics.


Yesterday, the Hong Kong office of the English-language newspaper, The Epoch Times, was broken into by four unidentified men, who smashed a glass door at the entrance of the building and wreaked havoc in the offices, including entering the computer room in the print shop and wrecking office machines and computers.

 

China’s authoritarian leaders are maintaining a systematic policy of intimidation and censorship directed against dissident voices and independent media, both inside and outside of the country," said Aidan White, IFJ General Secretary. “This latest vandalism is part of a brutal vendetta that cannot be tolerated”.


According to the Epoch Times’ spokesperson, Wu Queer, the print shop, located at Quanwan, has recently printed large amounts of the Nine Commentaries a series of editorials published by the paper and which has so far inspired 7.8 million Chinese to renounce all ties to the Chinese Communist Party (CCP). Xueer believes that the Chinese authorities were trying to stop her paper’s ability to print the Nine Commentaries in Hong Kong.


In the last four weeks,
Epoch Times staff members have been the target of a series of threats and harassment. On 8 February, IT Chief Yuan Li was attacked in his home in Atlanta, Georgia, USA, and severely beaten by a gang of Chinese men who stole only his work-related computers. This was the first time that a journalist working for the paper had been targeted and attacked outside of China.

 

On 9 February, the home of the Paris manager of the Epoch Times which has supported a New Year Gala organised by the independent satellite channel NTDTV was broken into and all ticket receipts for the gala were stolen, but nothing else was touched.

 

In addition, The Epoch Times in Malaysia has been blocked from publication due to the Chinese regime's interference and Epoch Times offices in Sydney and Toronto have received suspicious envelopes via mail that are suspected of containing toxic materials.

 

The IFJ affiliate in Hong Kong, the Hong Kong Journalists Association, has joined the IFJ in calls for the international community to take speak out against the “dirty war” campaign being waged against the Epoch Times.

 

“Since the end of 2004, Chinese Communist Party officials have hunted down the Epoch Times staff inside and outside mainland China, systematically confiscating newspapers, intimidating advertisers, and threatening the families of staff members,” said White. “This is a vicious witch-hunt aimed at crushing the voice of dissent.”

  
For more information please contact +32 2 235 22 07

The IFJ represents more than 500,000 journalists in over 110 countries

 

... više ...


ZAGREB - Pred brojnim uzvanicima u petak naveèer je u Kristalnoj dvorani hotela »Westin« održan tradicionalni Novinarski bal, godišnje okupljanje ljudi iz svijeta medija koje je i humanitarnog karaktera. Naime, umjesto plaæanja ulaza gosti su davali dobrovoljne priloge, koji su namijenjeni fondu za socijalno ugrožene novinare.
Od viðenijih politièkih imena prisutan je bio zagrebaèki gradonaèelnik Milan Bandiæ, kao i dvoje bivših ministara Vesna Škare-Ožbolt i Andro Vlahušiæ. Bivša ministrica pravosuða stol je dijelila, sluèajno ili ne, s novinarima iz Zbora sudskih izvjestitelja. K. P.

... više ...


Vienna, 3 March 2006

PRESS RELEASE: SEEMO Announces Publication of the SEE Media Handbook
2005/2006

The Vienna-based South East Europe Media Organisation (SEEMO), a network of editors, media executives and leading journalists in South East Europe and an affiliate of the International Press Institute (IPI), is glad to announce the publication of its new edition of the annual South East Europe Media Handbook 2005/2006.

After previous editions, SEEMO has prepared the new South East Europe Media Handbook 2005/2006. Once again, this handbook will provide important information on the media situation in countries in South East Europe, media laws and regulations, press freedom violations in 2005 and a list of selected media in the region. The third edition will contain 750 pages of information on the media in the English language.

The reports in this year's Media Handbook cover: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Macedonia (Republic of Macedonia - FYROM), Moldova, Romania, Serbia and Montenegro / Kosovo, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine.

Oliver Vujovic, SEEMO Secretary General and handbook editor, highlighted the problems in the region in his introduction: "Political leaders in South East Europe must understand that free working conditions for the media are essential for the democratic development of a country. It means that the pressure that still comes from some governments and political parties must become a thing of the past. In 2005 there were again examples of ministers or high-level government employees threatening editors and journalists.
Sometimes governments tried to "discipline" the media through economic measures. Providing journalists in the region with the possibility to work under secure conditions is very important. Police and judges in South East Europe are still very slow in helping journalists when they receive threats from criminals or  organised crime. For the majority of cases in which journalists were murdered in the region in past years, the killers have still not been found. It is intolerable that journalists and editors are assassinated or injured simply for carrying out their professional duties.
No journalist should ever again be sentenced to jail for what she or he reports. Officials should open their doors to journalists and provide free and easy access to information, while at the same time respecting the right of journalists to protect their sources of information."
Dr. Ursula Plassnik, Federal Minister for Foreign Affairs of the Republic of Austria said of the handbook: "The publication of this year's handbook is especially welcome, given that it coincides with Austria's Presidency of the EU in the first six months of 2006. Austria has always attached particular importance to the countries addressed in SEEMO's Media Handbook and will also put a special focus on them during the EU Presidency.  The Media
Handbook dedicates several chapters to countries already members of the European Union... Two countries - Bulgaria and Romania - already signed their accession treaties and are scheduled to join the EU on 1 January 2007, if outstanding reforms are appropriately completed. Accession negotiations with Croatia and with Turkey have started in October 2005 and will be continued during the Austrian Presidency. This clearly demonstrates that
many former lines of separation already were able to be overcome. In many of these countries the European perspective has been an important incentive for democratic and economic reforms. Special attention during the Austrian EU
Presidency will be dedicated to the Western Balkans: The countries of this region have made important and encouraging progress towards EU integration in the last few years. A number of difficult political issues still have to be resolved, however. For this reason, the fundamental aim during the Austrian EU Presidency will be further rapprochement of this region with the EU. In this context we will be holding a meeting of foreign ministers involving the Western Balkan states in March 2006 to review the progress made and to renew and strengthen the European perspective of these countries. Finally, in the first six months of 2006 Ukraine and Moldova will
be among the particular focuses of the European Neighbourhood Policy specifically designed to establish a zone of peace and economic prosperity on the basis of shared values around the EU. Like in the Western Balkans, stability and prosperity in these countries are of the greatest interest to the European Union."
Speaking about the importance of the SEEMO handbook, Dr. Erhard Busek, Special Coordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe, said, "It is a simple fact that it is hard to find reliable information on the media in South Eastern Europe. The South East Europe Media Handbook bridges this gap...  It is of highest evidence that understanding the media in this part of Europe helps us to better comprehend the dynamics of the political and social development."

SEEMO would also like to use this opportunity to invite journalists and media experts to send us any information concerning media and press freedom violations in South East Europe, which we could use for preparation of the SEE Media Handbook 2006/2007.

For further information please send an e-mail to:
info@seemo.org--------------------------------------------------------------------SEEMO - IPI, Spiegelgasse 2/29, 1010 Vienna, Austria, Tel (SEEMO+HELP LINE):
+43 1 513 39 40, Tel (SEEMO): +43 1 512 90 11 11, Fax: +43 1 512 90 15,
E-mail:
info@seemo.org, Web: http://www.seemo.org... više ...


Dirljivi dnevnièki zapisi iz netom objavljene knjige Zorana Filipoviæa »Dnevnik smrti 1991.« u interpretaciji glumca Tomislava Martiæa poslužili su kao okvir otvaranju izložbe Filipoviæevih fotografija pod nazivom »Kiklopovo oko« u èetvrtak naveèer u Umjetnièkom paviljonu. Filipoviæeve fotografije u Umjetnièkom paviljonu, kako ih je predstavio ravnatelj te ustanove Radovan Vukoviæ, sukus su autentiènih zbivanja tijekom burnih deset godina izmeðu 1995. i 2005. u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uz autentiène snimke s Kosova s poèetka dramatiènog i muènog desetljeæa raspada Jugoslavije.
Naspram ratnim fotografijama s hrvatskih bojišnica i iz opkoljenog Sarajeva, fotografija koje su svoje mjesto našle i cijenjenim svjetskim èasopisima, drugi dio zauzimaju prizori iz makedonskih crkvi, zagrebaèke džamije, hodoèašæa u Meðugorje i dolaska pape Ivana Pavla Drugog u Hrvatsku u nenametljivom ekumenskom dijalogu.
Govoreæi o fotografijama, Ivo Maroeviæ ponajprije istièe i hvali Filipoviæevu smjelost da bude na strašnom mjestu. »Njega je vodilo osjeæanje za vrijeme i za prostor, seizmièki trusni balkanski prostor. Znao je doæi u Prizren, u Trepèu u Dubrovnik kada treba i boraviti u Sarajevu i svugdje kamo ga je zvala njegova vokacija da bude autentièan, svjedok kao spisatelj i fotograf koji traži znak. On izabire živjeti s onima koji pate, žive i umiru«, kazao je Tonko Maroeviæ. U skladu s time Maroeviæ zapaža binomski karakter izložbe: dnevnika smrti s jedne i life fotografije s druge strane koje su na isti naèin i simbolièki postavljene u dva izložbena krila Umjetnièkog paviljona. »Izmeðu uzvišenosti i vapaja, izmeðu krika i molitve, raspinje se na neki naèin ta tematika koju Zoran Filipoviæ primjereno i nadahnuto prati«, kazao je Maroeviæ. O djelu Zorana Filipoviæa zborili su i Dragutim Luèiæ Luce, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva i sam autor.
Za razliku od uobièajenih izložbenih standarda Umjetnièkog paviljona, izložbu »Kiklopovo oko« ne prati reprezentativan katalog zbog nedostatka financijske pomoæi Gradskog ureda za kulturu, prosvjetu i šport, zbog èega autor i ravnatelj Paviljona nisu skrivali ogorèenje. [Martina Kalle]

... više ...


02.03.2006.
Jutarnji nagradio

Odluke o dodjeli nagrada Jutarnjeg lista za najbolje prozno i publicistièko ostvarenje objavljene su u utorak u Sveuèilišnoj i nacionalnoj knjižnici u Zagrebu, gdje su nagraðenim autorima uruèene skulpture i èekovi u iznosu od 50.000 kuna.

Zbirka U što se zaljubljujemo 34-godišnjeg Romana Simiæa donosi 11 kratkih prièa, a pojavila se pet godina nakon njegova prvijenca Mjesto na kojemu æemo provesti noæ.

Knjigu U što se zaljubljujemo književnik Edo Popoviæ ocijenio je jednom od najboljih zbirki prièa koje su se pojavile u Hrvatskoj u posljednja dva desetljeæa.

Monografija Nikice Bariæa (31) Srpska pobuna u Hrvatskoj temelji se na dokumentima pronaðenima nakon pada tzv. Republike Srpske Krajine.

Knjiga u 11 poglavlja rašèlanjuje prilike u Jugoslaviji uoèi sloma socijalizma, preko proglašenja Srpske Krajine do njezina sloma i odlaska pobunjenih Srba. Povjesnièar Ljubomir Antiæ tu je knjigu ocijenio kapitalnim djelom hrvatske historiografije.

U utrci za nagradu za najbolje prozno djelo, koja se dodjeljuje veæ šestu godinu, uz nagraðeni Simiæev roman, bili su i romani Simurg Stanka Andriæa, Djeca Patrasa Zorana Feriæa, To malo pijeska na dlanu Marinka Košèeca i Ljudožderi Tomislava Zajeca.

U konkurenciju za nagradu za najbolje publicistièko ostvarenje, koja se dodjeljuje drugu godinu, uz Bariæevu monografiju ušle su i knjige Urota Blaškiæa Jasne Babiæ, Bosna i Hercegovina - podijeljeno društvo i nestabilna država Mirjane Kasapoviæ, Jezièna raznolikost svijeta Ranka Matasoviæa i Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeæu Božidara Novaka.

DOSADAŠNJI DOBITNICI

PROZA:
2000. Zoran Feriæ - Anðeo u ofsajdu
2001. Miroslav Kirin - Album
2002. Davor Slamnig - Topli zrak
2003. Miljenko Jergoviæ - Dvori od oraha
2004. Boris Dežuloviæ - Christkind

PUBLICISTIKA:
2004. Darko Hudelist - Tuðman


Više:
Roman Simiæ: U što se zaljubljujemo (19.04.2005.)


Hina¦IskonInternet

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO