hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

"Problem 'prodanih novina' ili plaæenih tekstova kao legitimnog naèina izvještavanja jedan je od najveæih izazova s kojima se susreæe današnje novinarstvo", rekao je Aidan White, glavni tajnik IFJ-a. "Ta praksa uništava povjerenje javnosti, potkapa profesionalizam i izvrgava ruglu etièke vrijednosti."

Ovogodišnji konges IFJ-a je u svibnju u Ateni pozvao na akcije kojima bi se promicala kvaliteta novinarstva. "Taj je popis principa dobrodošao korak kojim bi medijska industrija vratila novinarstvo na poèetne pozicije i izbjegla sve vrste korupcije", rekao je White.

Ta naèela podupiru i druga udruženja: IPI (Meðunarodni institut za novinarstvo), Transparency International, The Global alliance for Public Reèations and Communications Management, Th Institte for Public Relations Research and Education i International Public Relations Association.

Naèela sabrana u Povelji o medijskoj transparentnosti, koja je iznio International Public Relations Institute, su: 

* Je li nešto vijest mora biti ostavljeno prosudbi novinara i njihovih urednika i ne smije ovisiti o èinjenici da je nešto plaæeno ili bilo kakvo drugaèije uvjetovano.

* Ako se objavljuje materijal koji je plaæen, mora biti jasno naznaèeno da se radi o oglasu, sponzorstvu ili promociji.

* Novinar ili predstavnik medija nikad ne bi smio predložiti da se nešto poprati iz razloga koji nisu utkani u samu vrijednost vijesti.

* Ako neka usluga ili proizvod iziskuje objektivno mišljenje novinara, te ga novinar mora dobiti na posudbu, vrijeme posudbe mora biti dogovoreno, a prozvod nakon toga vraæen.

* Mediji bi morali uspostaviti pisane ugovore koji se odnose na primanje poklona ili dobivanje popusta na odreðene proizvode ili usluge, a novinari bi takve ugovore trebali potpisati.

"Ova je inicijativa jako dobro došla", rekao je Aidan White. "Ona baca svjetlost na èesto mutne dogovore poslovnog svijeta i svijeta medija, te nam pomaže da se usredotoèimo na potrebnu kvalitetu medija."

Lani su Institute for Public Relations Research and Education i Internation Public Relations Association objavili index rangirajuæi 66 zemalja prema vjerojatnosti da æe novinar primiti ili tražiti novèanu naknadu za objavljivanje vijesti. Frank Ovaitt, predsjednik Instituta smatra da "je kritièno pitanje, kojim se ozbiljno novinarstvo i javnost moraju zajednièki pozabaviti".

Analiza mita i korupcije u medijima može se naæi na www.instituteforpr.com/international.phtml?article_id=bribary_index.

Cjelokupni tekst o naèelima:www.ifj.org/docs/Joint%20statement%20on%20media%20transparency%20principles.doc

Ostale informacije: Aidan White, 00 32 2 235 2200, e-mail: aida.white@ifj.org 

 

 

 

 

 

... više ...


PRESS RELEASE - SERBIA AND MONTENEGRO
27 July 2004

ARTICLE 19 publishes third analysis of draft access to information law

SOURCE: ARTICLE 19, London

(ARTICLE 19/IFEX) - The following is an ARTICLE 19 statement:

Today, ARTICLE 19 publishes its third analysis of Serbia's draft Law on Free
Access to Information of Public Importance. The Memorandum analyses the most
recent draft published by the Serbian Ministry of Culture in May 2004 and
updates analyses of previous versions of the draft law published by ARTICLE 19
in July and September last year. All three analyses can be found on our website
at the following link:
http://www.article19.org/homepage.asp?AreaID=33&SubAreaID=99&PageID=238#E218A1533.

The current analysis notes certain positive developments in the new draft, such
as clarification of the right to introduce oral requests, while highlighting
areas of persistent concern, such as the limited right of appeal in certain
cases and omissions which remain from previous drafts, such as the lack of
protection for whistleblowers.

For further information, contact Sara Buchanan, Europe Programme Officer,
ARTICLE 19, 33 Islington High St., London N19LH, U.K. tel: +44 207 239 1186, 278
9292, fax: +44 207 713 1356, e-mail: sara@article19.org, europe@article19.org,
Internet: http://www.article19.org

The information contained in this press release is the sole responsibility of
ARTICLE 19. In citing this material for broadcast or publication, please credit
ARTICLE 19.
_______________________________________________________________
DISTRIBUTED BY THE INTERNATIONAL FREEDOM OF EXPRESSION
EXCHANGE (IFEX) CLEARING HOUSE
489 College Street, Suite 403, Toronto (ON) M6G 1A5 CANADA
tel: +1 416 515 9622    fax: +1 416 515 7879
alerts e-mail: alerts@ifex.org    general e-mail: ifex@ifex.org
Internet site: http://www.ifex.org/
_______________________________________________________________

... više ...


 

Ekselencijo,

SEEMO, organizacija koja povezuje urednike, izvršne urednike i vodeæe novinare jugoistoène Europe i èlanica je Meðunarodnog novinarskog instituta (IPI) sa sjedištem u Beèu, ozbiljno je zabrinuta zbog presude hrvatskog suda kojom se novinar uvjetno osuðuje na zatvorsku kaznu.

Prema informacijama kojima raspolaže SEEMO Ljubica Letiniæ, novinarka Hrvatskog radija i televizije (HRT), je 12. srpnja osuðena na sudu u Splitu na dva mjeseca uvjetne kazne zatvorom zbog klevetanja lokalnog biznismena Joze Prèine u televizijskoj emisiji "Latinica", emitiranoj u ožujku 2002. godine.

Po mišljenju organizacije SEEMO zatvorska kazna zbog klevete, bila ona uvjetna ili ne, predstavlja grubo kršenje  svih meðunarodno priznatih standarda. I SEEMO i mnoge druge, vladine i nevladine organizaije, èvrsto su uvjerene da bi kleveta trebala biti predmet graðanske parnice, a ne kaznenog zakona.

Stoga SEEMO traži da vlasti poduzmu odgovarajuæe korake kako bi se kazna Ljubici Letiniæ ukinula.

Hvala na pažnji

Oliver Vujoviæ, glavni tajnik SEEMO

Ostale infomacije e-mailom:info@seemo.org; www.seemo.org

 

... više ...


Ekselencijo,

SEEMO, organizacija koja povezuje urednike, izvršne urednike i vodeæe novinare jugoistoène Europe i èlanica je Meðunarodnog novinarskog instituta (IPI) sa sjedištem u Beèu, ozbiljno je zabrinuta zbog presude hrvatskog suda kojom se novinar uvjetno osuðuje na zatvorsku kaznu.

Prema informacijama kojima raspolaže SEEMO Ljubica Letiniæ, novinarka Hrvatskog radija i televizije (HRT), je 12. srpnja osuðena na sudu u Splitu na dva mjeseca uvjetne kazne zatvorom zbog klevetanja lokalnog biznismena Joze Prèine u televizijskoj emisiji "Latinica", emitiranoj u ožujku 2002. godine.

Po mišnjenju organizacije SEEMO zatvorska kazna zbog klevete, bila ona uvjetna ili ne, predstavlja grubo kršenje  svih meðunarodno priznatih standarda. I SEEMO i mnoge druge, vladine i nevladine organizaije, èvrsto su uvjerene da bi kleveta trebala biti predmet graðanske parnice, a ne kaznenog zakona.

Stoga SEEMO traži da vlasti poduzmu dgovarajuæe korake kako bi se kazna Ljubici Letiniæ ukinula.

Hvala na pažnji

Oliver Vujoviæ, glavni tajnik SEEMO

Ostale infomacije e-mailom:info@seemo.org; www.seemo.org

... više ...


Ljubica Letiniæ je Jozu Parèinu u TV emisiji "Latinica" 18. ožujka 2002. optužila za korupciju. Njen æe se sluèaj naæi na Apelacijskom sudu u Splitu.

Press Freedom, meðunarodna organizacija koja se bori za novinarske slobode, smatra da je presuda u sukobu s preporukama UN i OSCE-a, kojima se zatvorske kazne izreèene novinarima smatraju neodrživim.

"Buduæi da je Hrvatska i službeno postala kandidat za èlanicu EU, ta kazna je suprotna svim pozitinim pomacima u pogledu novinarskih sloboda, koje su postignute prošlih godina", kažu u Press Freedomu.

U godišnjem izvješæu za 2004. Reporteri bez granica naglašavaju da je Hrvatska, imajuæi u vidu integraciju u EU, provela velik dio, ali èesto kontroverznih medijskih reformi. Rezultat je upravo Zakon o kleveti, koji ostaje izvan europskih i meðunarodnih standarda.

Posljednja presuda kojom se na zatvor osuðuje novinar izreèena je Ivi Pukaniæu, bivšem uredniku Nacionala, 23. prosinca 2002. I on je uvjetno osuðen na dva mjeseca zatvorske kazne zbog prijetnji upuæenih Iviæu Pašaliæu, bivšem savjetniku pokojnog predsjednika Tuðmana.

... više ...


 

 

----¦ IFEX COMMUNIQUÉ VOL 13 NO 28 ¦ 13 JULY 2004 ¦ ------

 The IFEX Communiqué is the weekly newsletter of the International Freedom of Expression eXchange (IFEX), a global network of 65 organisations working to defend and promote free expression. The Communiqué is also available in French and Spanish.

--------------¦ Visit the IFEX website: http://www.ifex.org/en/¦------------------

 -- ¦ INDEX ¦ --

 FREE-EXPRESSION SPOTLIGHT:

    1. Burundi: Radio Station Works for Reconciliation

 REGIONAL NEWS:

    2. Russia: Forbes Editor Murdered

   3. Sri Lanka: RSF Report Decries Impunity

    4. China Moves to Monitor Text Messaging

    5. Cuba: WiPC to Launch Letter-Writing Campaign

 TAKE ACTION!

    6. Algeria: Three Journalists Handed Jail Sentences

 CONFERENCES AND WORKSHOPS:

    7. International Human Rights Colloquium

    8. ORBICOM, Morocco to Host Information Society Conference

 REPORTS AND PUBLICATIONS:

    9. Human Rights Watch Report on Free Expression in Angola

 "IN OTHER NEWS":

    10. Indian Grassroots Movement Fights for Right to Information

    11. CIVICUS Provides Tools for Capacity Building

 WEBSITES:

    12. Zim Online

    13. African Women's Media Center

 AWARDS AND FELLOWSHIPS:

    14. International Activist Award

 ALERTS ISSUED BY THE IFEX CLEARING HOUSE IN THE PAST WEEK

--------------------------------------------------------

FREE-EXPRESSION SPOTLIGHT

 1. BURUNDI: RADIO STATION WORKS FOR RECONCILIATION

 In Burundi, where ethnic conflict in the 1990s led to the killing of at least 300,000 civilians, reconciliation is a long slow process. A few brave radio stations are working to overcome that legacy of violence, including Radio Publique Africaine (RPA), reports Dangerous Assignments, the magazine of the Committee to Protect Journalists (CPJ).

Nicknamed the "Voice of the People," RPA has a staff of 35, half of whom are former government soldiers, Tutsi militiamen or Hutu rebels. Now trained as journalists, they hold pencils and paper at editorial meetings, rather than the guns and bullets they used in previous years to kill each other. RPA's founder, Alexis Sinduhije, says he wanted to assemble such a mix of journalists to "humanize relations between the ethnic groups and set an example of former enemies working together to build peace."

 RPA was launched in 2001 after Sinduhije finally convinced donors to provide funding, writes Aloys Niyoyita. Many had been reluctant to support media in Burundi following the 1994 genocide in neighbouring Rwanda in which some radio stations had played a role in inciting violence against Tutsis.

Since it began broadcasting, RPA has benefited rural aid workers and farmers, who say outlying provinces have become less isolated as a result of the radio station's broadcasts. They also say the station's call-in shows give them an outlet to "talk about our lives and our daily suffering." RPA has also done investigations into politically sensitive issues, including the November 2001 murder of a World Health Organization official that was believed to be linked to government corruption, notes Niyoyita. And it has refused to buckle under government pressure over its coverage of the civil war.

 Read the full story on CPJ's website: http://www.cpj.org

 Visit these links:

- A Profile of Alexis Sinduhije: http://www.sfcg.org/sfcg/stories/sfcg_adrien.html

- Peace Radio in Burundi: http://www.rnw.nl/realradio/dossiers/html/burundi-p.html

- CPJ Report on Burundi: http://www.cpj.org/attacks03/africa03/burundi.html

-------------------------------------------------------

REGIONAL NEWS:

 EUROPE

 2. RUSSIA: FORBES EDITOR MURDERED

 A chilling message has been sent to journalists in Russia following the murder of Paul Klebnikov, the editor of the Russian edition of "Forbes Magazine" who was shot and killed in Moscow on 9 July 2004. Klebnikov, an American citizen, was shot four times by unidentified assailants as he left his office, reports the Committee to Protect Journalists (CPJ). No motive for the killing has been determined. However, "Forbes" attracted attention in May when it reported that Moscow had more billionaires (33) than any other city in the world, says CPJ. The list included business magnat Boris Berezovsky, one of several billionaires whom Russian President Vladimir Putin has trying to rein in as part of efforts to curb the power of the country's oligarchs. Klebnikov had also written a book about Berezovsky in August 2001 entitled "Godfather of the Kremlin: Boris Berezovsky and the Looting of Russia."

Since 2000, 14 journalists in Russia have been killed because of their work, notes CPJ, and in none of the cases has anyone been brought to justice. CPJ has joined Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF), the International Federation of Journalists (IFJ), the World Association of Newspapers (WAN) and the International Press Institute (IPI) in calling on Russian authorities to conduct a thorough investigation into the murder and to stop the impunity surrounding the killing of journalists.

 Visit these links:

- CPJ Report on Putin and the Press: http://www.cpj.org/news/2004/Russia09july04na.html

- RSF 2004 Report on Russia: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10229

- IPI Report: http://www.freemedia.at/wpfr/Europe/russia.htm

- WAN: http://www.wan-press.org/article4560.html

- PBS Wide Angle Special on Russian Journalists:

http://www.pbs.org/wnet/wideangle/shows/russia/index.html

 ASIA

 3. SRI LANKA: RSF REPORT DECRIES IMPUNITY

 Attacks on journalists in eastern Sri Lanka have reached alarming levels in recent weeks, with a reporter murdered and a dozen others facing death threats, says Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF).

In a report released on 13 July 2004, RSF has called on the Sri Lankan government to ensure the safety of journalists as the country negotiates a fragile peace process. Underlying the attacks on journalists is the impunity which pervades the country, placing press freedom and the peace process in jeopardy, says RSF. In the past four years, five journalists have been killed. No one has been brought to justice for the murders.

 RSF conducted a fact-finding mission to Sri Lanka earlier this year, where it interviewed dozens of journalists. Most of the journalists told RSF that the unsafe conditions left them fearful.

 RSF also investigated the case of Aiyathurai Nadesan, a journalist murdered in May 2004 in the eastern city of Batticaloa (see: http://www.ifex.org/en/content/view/full/59230/). Colleagues and relatives of the slain journalist told RSF that they believed the killers were closely linked to Colonel Karuna, a rebel leader who recently split from the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) group. The Sri Lankan government has admitted that members of the Sri Lankan army have supported Karuna.

 RSF says the government has done little to pursue the killers and put them on trial. It has released a set of nine recommendations for improving press freedom in the country, including ending impunity, ensuring the safety of journalists and ending "hate-mongering" in the media.

RSF has also urged the Norwegian government to become more actively involved in protecting journalists and press freedom. Norway oversees international monitoring of the current ceasefire agreement between the Sri Lankan government and LTTE.

 Read RSF's full report: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10956

Visit these links:

- Free Media Movement's 2004 Report on Sri Lanka: http://www.ifex.org/en/content/view/full/59774/

- International Press Institute: http://www.freemedia.at/wpfr/Asia/srilanka.htm

- Human Rights Watch: http://hrw.org/backgrounder/asia/srilanka080603.htm

- Committee to Protect Journalists: http://www.cpj.org/attacks03/asia03/sri.html

 ASIA

 4. CHINA MOVES TO MONITOR TEXT MESSAGING

 The Chinese government has approved a company's bid to sell technology that allows text messages sent by mobile phones to be monitored, raising fears that authorities are stepping up efforts to further clamp down on free expression, say Reporters Without Borders (Reporters sans frontières, RSF) and Canadian Journalists for Free Expression (CJFE).

Venus Info Tech Ltd, a Chinese company, says the Public Security Ministry has given it permission to sell a real-time surveillance system for SMS (Short Message Service), or text, messages. The technology filters keywords and combinations of keywords, which generate automatic alerts that are transmitted to the police, says RSF. The system stores information about the identity of text message senders for 60 days.

The company says the new surveillance system will allow it to capture "false political rumours" and "reactionary remarks." This follows the launching of a government campaign last month to stamp out the criminal use of text messages, notes RSF. A government official said it was important that "specialised technology" be used to fight this type of crime. RSF says the SMS surveillance technology represents another plank in Beijing's campaign to muzzle free expression. It already employs sophisticated software to monitor Internet service providers and block websites containing politically sensitive information.

Text messaging is hugely popular in China, where the mobile phone market is the largest in the world. Last year, Chinese people sent more than 220 billion text messages - more than half of all text messages sent around the world, reports the BBC.

 Visit these links:

- RSF: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10870

- RSF Report on Internet Censorship in China: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=10749

- CJFE: http://www.cjfe.org

- China Digital News: http://journalism.berkeley.edu/projects/chinadn/en/

- BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3859403.stm

 AMERICAS

 5. CUBA: WiPC TO LAUNCH LETTER-WRITING CAMPAIGN

 The Writers in Prison Committee of International PEN (WiPC) is launching a letter-writing campaign this month to focus attention on the plight of 32 imprisoned Cuban journalists, writers and librarians. Running from 19 July to 15 August 2004, the campaign aims to put pressure on Cuban authorities to release the dissidents, who have been sentenced for jail terms of between 14 and 27 years for "counter-revolutionary activities."

 The imprisoned dissidents were sentenced in April 2003 following a crackdown on independent journalists, writers and librarians. (see: http://www.ifex.org/en/content/view/full/57602/). The individuals were accused of conspiring with James Cason, the chief of the US Special Interests Section in Havana, according to WiPC. The U.N. Working Group on Arbitrary Detention has formally adopted all 32 cases.

WiPC has produced a campaign kit for PEN Centres and free-expression advocates, which includes information about each of the 32 individuals currently in jail and background details on Cuba's media and political situation.

For more details of the campaign, contact: Dixe Wills, Americas Researcher, WiPC, 9/10 Charterhouse Buildings, London EC1M 7AT, United Kingdom; Tel: +44 20 7253 3226; Fax: +44 20 7253 5711; E-mail: dwills@wipcpen.org; Website: http://www.internationalpen.org.uk

 Visit these links:

- IFEX alerts on Cuba: http://www.ifex.org/en/content/view/full/1033/

- Reporters Without Borders: http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=367

- Committee to Protect Journalists: http://www.cpj.org/Briefings/2003/cubacrackdown/index.html

--------------------------------------------------------

TAKE ACTION!

 6. ALGERIA: THREE JOURNALISTS HANDED JAIL SENTENCES RAP21, a network of African editors coordinated by the World Association of Newspapers (WAN), is inviting free-expression advocates to send online letters in support of three jailed journalists in Algeria. Mohammed Benchicou, Hafnaoui Ghoul and Ali Djerri have been sentenced to jail terms of between two months and two years on charges that include defamation and "violating foreign exchange controls." WAN says the jail terms are part of a larger effort to stifle media criticism of government officials.

For more details about the case, visit: http://www.ifex.org/en/content/view/full/59835/

To sign a letter online, visit: http://www.rap21.org/rubrique.php3?id_rubrique=394

--------------------------------------------------------

CONFERENCES AND WORKSHOPS

 7. INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COLLOQUIUM

 Human rights activists from Africa, Asia and Latin America are invited to apply to attend the fourth

International Human Rights Colloquium in Sao Paulo, Brazil, in October 2004, which will bring together leading academics and advocates for a week of intensive training on capacity building and campaigning.

The Colloquium is intended to promote greater impact from the actions of advocates through learning and debate on human rights and strategies. It also provides valuable networking opportunities for participants.

Hosted by Conectas Human Rights and Sur (University Human Rights Network), this year's theme will focus on the U.N. Millennium Declaration and how human rights activists can campaign around its stated Development Goals (see: http://www.un.org/millenniumgoals/). Participants will attend lectures and engage with colleagues in working groups where they will share experiences and discuss practical applications around four issues - access to justice; security and human rights; the right to health; and trade and development.

The Colloquium is open to applicants who are fluent in one of the three official languages - English, Spanish or Portuguese. Simultaneous translation and language assistance will be provided.

It will be open on a competitive basis to both new applicants and previous participants. Since 2001, more than 450 activists and academics from over 30 countries have taken part. Major supporters of the colloquium include the Ford Foundation and the United Nations Foundation.

For more information, contact coloquio2004@conectas.org or visit:http://www.conectas.org/coloquio/about.php

 8. ORBICOM, MOROCCO TO HOST INFORMATION SOCIETY CONFERENCE ORBICOM (the International Network of UNESCO Chairs in Communication) and the Moroccan government are holding an international conference in Marrakech in November 2004 on the role of media and the information society in Africa and the Arab States.

Intended as a follow-up to the first phase of the World Summit on the Information Society (WSIS), which took place in Geneva, Switzerland, in December 2003, the conference is expected to attract 100 representatives of media organisations, free-expression and press freedom groups. It will take place from 22 to 24 November.

The aim of the conference is to examine how the media fits into the Declaration of Principles and the Action Plan that arose out of Geneva and its role in implementing the recommendations in Africa and the Arab States. Participants will also attempt to draft a common position on Internet governance that will be sent to a working group created by the U.N. Secretary General.

Panel discussions will assess the media's position regarding Internet governance, press freedom on the Internet and women in the media, among other issues.

 For more information, visit: http://www.orbicom.uqam.ca/mediaconference/index.html

--------------------------------------------------------

PUBLICATIONS

 9. HUMAN RIGHTS WATCH SPOTLIGHTS FREE EXPRESSION IN ANGOLA

 In 2006, Angola plans to hold its first elections in nearly 15 years. The country is enjoying peace after decades of a brutal civil war in which hundreds of thousands were killed. According to a new report by Human Rights Watch, however, freedom of expression will not fully return as long as the government keeps a firm grip on the media.

The report, "Unfinished Democracy: Media and Political Freedoms in Angola," notes that while there are fewer cases of journalists being jailed and harassed since the civil war ended in 2002, this has largely been confined to the capital, Luanda.

The government controls the only daily newspaper and the only non-satellite television station in the country. It also maintains a monopoly on radio broadcasting in most parts of the country. And strict libel laws remain on the statutes, further constraining journalists, says Human Rights Watch.

 Read the full report: http://hrw.org/backgrounder/africa/angola/2004/

--------------------------------------------------------

"IN OTHER NEWS".

 10. INDIAN GRASSROOTS MOVEMENT FIGHTS FOR RIGHT TO INFORMATION

 In Rajasthan, India, Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) is something of a pioneer. A grassroots movement made up of peasants and workers, the organiasation has won remarkable victories in the fight to defend the right to access information, reports freedominfo.org.

In its 13 years of existence, MKSS has mobilised the poor in effective ways to demand accountability and transparency from local and provincial governments, combining democratic dissent and direct action. Its campaigns have led the state government of Rajasthan to pass a right to information law and spurred other access to information advocates to launch a national campaign.

 A case study of MKSS' campaigning practices has been produced and is available on freedominfo.org.

It includes essays on the movement, excerpts from a documentary film on MKSS, photographs and a list of resources and readings.

 Visit: http://freedominfo.org/case/mkss/mkss.htm

 11. CIVICUS PROVIDES TOOLS FOR CAPACITY BUILDING

 For many free expression organisations, knowing how to monitor and evaluate the effectiveness of their work often ranks high on wish lists. So is knowing how to develop a funding strategy. Detailed information on how to implement these important activities, however, is rarely available for free. CIVICUS, a global network of civil society organisations, has now made this information accessible through its website. It has produced a series of toolkits to help organisations improve capacity, covering areas like monitoring and evaluation; writing effective funding proposals; implementing financial controls and accountability; and working with the media.

 Available on its website and on CD-ROM, the Civil Society Toolkits come in three languages - English, French and Spanish.

 Visit www.civicus.org/new/default.asp and click on Civil Society Toolkits under the heading

"Resources and Services."

--------------------------------------------------------

WEBSITES:

 12. ZIM ONLINE

 Stifled by the Zimbabwean government's efforts to muzzle independent media, journalists who have been laid off or fired as a result of the clampdown have started up a new online daily newspaper.

Zim Online seeks to "tell the other side of the Zimbabwean story which President Robert Mugabe fights to prevent the world from knowing." The website is registered in South Africa.

 Visit: www.zimonline.co.za

 13. AFRICAN WOMEN'S MEDIA CENTER

 African Women's Media Center, a project of the International Women's Media Foundation, has produced an online directory of resources for women journalists who seek professional development opportunities in Africa. It includes training resources, networking links and press freedom organisations.

 Visit: http://www.awmc.com/pub/p-4320/e-4321/

--------------------------------------------------------

AWARDS AND FELLOWSHIPS

 14. INTERNATIONAL ACTIVIST AWARD

 The U.S.-based Gleitsman Foundation is seeking nominations for the 2005 International Activist Award honouring exceptional individuals who struggle against social injustice.

 The award is open to individuals anywhere in the world, outside the United States, whose "vision and courage inspire others to join with them in confronting and challenging injustice," says the foundation. It is not presented posthumously, nor is it given to organisations. Two individuals will share a US$100,00 cash prize and a specially commissioned sculpture created by award-winning U.S. artist Maya Li.

 Established in 1989, the Gleitsman Foundation is a non-profit organization that recognizes and encourages leadership in social activism worldwide.

 Nominations can be made online at: http://www.gleitsman.org/intForm.html

 

For more information on the foundation, visit: http://www.gleitsman.org/

--------------------------------------------------------

ALERTS ISSUED BY THE IFEX CLEARING HOUSE DURING THE PAST WEEK

 5 JULY 2004

United States - IFLA and IPA deplore trade restrictions limiting the exchange of informational materials (IPA) - press release/alert International - IPA calls for end to erosion of free expression and freedom to publish (IPA) - press release

Russia - No progress in enquiry one year after kidnapping of AFP journalist (m) in Ingushetia; UN and Council of Europe petitioned (RSF) - alert update

 6 JULY 2004

Pakistan - Newspaper publishers deplore use of government advertisements as tool against publications (PPF) - alert update

Peru - Journalists (m,f) assaulted during demonstration (IPYS) - action alert

Cuba - Bernardo Arévalo Padrón granted political asylum in the United States (IAPA) - press release/update

Africa - Organisations call on African Union to promote environment conducive to media freedom in Africa (MISA/IFJ) - press release

India - Mumbai daily attacked by militant nationalists (RSF) - alert

Democratic Republic of Congo - Colonel relieved of his duties following attack on community radio director (m) (JED) - alert update

Liberia - Information officer (m) beaten by police (MFWA) - alert United States - IPI dismayed by Voice of America news director's (m) removal (IPI) - press release/alert

Cuba - IAPA protests Raúl Rivero's treatment, calls for his release from prison (IAPA) - press release/update

 7 JULY 2004

Madagascar - Opposition radio station closed (RSF) - alert

Yemen - IFJ condemns death threat against union leader (IFJ) - press release/alert

Guatemala - Government asked to stop auctioning radio frequencies (CERIGUA) - action alert

Nigeria - Journalist (m) arrested, tortured and charged with publishing false information (MRA) -action alert

Vietnam - Imprisoned (m) writers to be tried after 18 months' detention (CPJ) - alert update

 8 JULY 2004

Russia - Afghan correspondent (m) for Radio Free Europe attacked in Moscow (RSF) - alert

Haiti - RSF releases fact-finding mission report on press freedom situation in Haiti (RSF) - press release

China - CJFE calls on government to cease its surveillance of text messages (CJFE) - action alert, update

Democratic Republic of Congo - Journalist (m) faces charges for "offending" local chief (m) (JED) -alert

Ukraine - RSF seeks guarantees ahead of Alexandrov trial (RSF) - alert update

Honduras - Spanish citizen deported for criticising government (PROBIDAD) - action alert

 9 JULY 2004

South Africa - FXI condemns police barring of media from conflict zone (FXI) - press release/alert

Belarus - RSF demands justice for missing cameraman Dmitri Zavadski following Council of Europe revelations (RSF) - alert update

Guatemala - Government recognises responsibility in journalist's (m) murder (IAPA) - press release/update

Ukraine - Media under increasing threat ahead of elections, warns Freedom House report (Freedom House) - press release

Nigeria - Journalist (m) released (MRA) - alert update

Central African Republic - Publication director (m) arrested, five others summoned by interior minister (JED) - alert

Tunisia - Appeal Court upholds ruling against Internet users (RSF) - alert update

-------------------------------------------------------

The "IFEX Communiqué" is

... više ...


 

 

Media Release                                                                         

                                                              14 July 2004

IFJ Warns Over “Strikebreaking” Use of Global Networks as All-Out Stoppage Hits Greek Media

 The International Federation of Journalists today called on its members in Britain and Germany to act over the use of major global radio networks Deutsche Welle, Voice of America and the BBC World Service to fill the broadcasting space on Greek radio caused by an all-out strike of journalists and media workers.

 “Journalists and media staff in Greece are fighting for basic rights and decent working conditions,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “But now it looks like national managements are ready to compromise the image of international broadcasters to fill the space vacated by angry staff.”

 The IFJ has asked the National Union of Journalists in Great Britain and Ireland, its German affiliates the Deutsche Journalisten Verband and Verd.i and the Newspaper Guild - CWA in the United States to take up complaints by Greek unions that the broadcasts of the BBC, Deutsche Welle and Voice of America are being used as “stop-gap fillers” to make up for missing local content.

 “This use of material might give some listeners the impression that the BBC, Deutsche Welle and Voice of America are breaking the Greek strike deliberately,” said Aidan White. “This is obviously nonsense, but the managements need to know how their material is being used.”

 The IFJ took up the case after a coalition of Greek unions, led by the Athens Union of Daily Newspapers, which has been carrying out a series of national strikes in press, radio and television complained that the Greek Station SKAI – where the journalists and staff supported the strike 100 per cent – was using international network material to fill in for lost programming.

 SKAI is owned by Alafouzos media group, who own the major daily paper, Kathemerini and provide the supplement pages for the International Herald Tribune. Following a meeting of the JUADN executive board, a decision has been taken to extend the strike, for SKAI radio only, until Friday 16 July.

 This is the second strike since 2 July and comes in response to the standstill in pay negotiations by the employers who have continued to push for a percentage increase that does not compensate for workers lost buying power.

 Further information: + 32 2 235 22 07           

The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

 See Press Statement Online: http://www.ifj.org/default.asp?Index=2610&Language=EN

... više ...


Presudom Opæinskog suda u Požegi bivši glavni urednik Novog brodskog lista Miroslav Juriæ proglašen je krivim u sporu kojeg su protiv njega proveli Mirko Svirèeviæ, sudac Županijskoga suda u Slavonskome Brodu i Stjepan Haramustek, županijski državni odvjetnik u tom gradu. Sud ga je proglasio krivim jer je kao glavni urednik u NBL- u prenio èlanak iz zagrebaèkog Imperijala  u kojemu se govori o navodnoj korumpiranosti tužitelja, te tako poèinio kazneno djelo klevete. Presuðeno je da mora platiti novèanu kaznu u iznosu od 12.600,00 kuna.
Zbog toga što se ne osjeæa krivim i, kako kaže, ima razloga vjerovati u istinitost tvrdnji iznesenih u prenesenom tekstu, Juriæ je odbio platiti kaznu, te 19. srpnja  mora na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od 70 dana. Odlazak u zatvor  njegov je  prosvjed protiv sudske odluke koju smatra nepravednom i naèin borbe za slobodu medija.
Ne ulazeæi u detalje  sudskog spora, Hrvatsko novinarsko društvo i Ogranak Brodsko posavske županije podržava ga u tome prosvjedu  i zalaganju za pravo javnosti na informacije. Posebno zato jer nam se èini vrlo èudnim što tužitelji za isto kazneno djelo nisu odluèili tužiti Imperijal u kojemu je tekst izvorno objavljen, veæ iskljuèivo Novi brodski list i njegova urednika.  Nadamo se zato kako æe i ovaj sluèaj pridonijeti da se izmjenama Kaznenog zakona u pitanjima klevete osigura drugaèije tretiranje takvih i sliènih situacija. Isto tako držimo  kako se u èlanak 203. KZ koji govori o iskljuèenju odgovornosti novinara za klevetu, trebaju ugraditi èvršæi mehanizmi  zaštite profesije koja ima važnu ulogu u javnoj kontroli centara moæi.

Izvršni odbor Ogranka
Brodsko-posavske županije
Višnja Ružojèiæ, predsjednica

Dragutin Luèiæ,
predsjednik HND

... više ...


Zatvorska kazna za novinarku Hrvatskog radija Ljubicu Letiniæ koju je zbog klevete dosudio Opæinski sud u Splitu - makar je to nepravomoæna i uvjetna kazna - svjedoèi da se u hrvatskoj sudskoj praksi kani i dalje držati na snazi zatvor kao kazna za poèinjeno djelo protiv èasti i ugleda.

Zabrinuti smo zbog te kazne novinarki Letiniæ i plašimo se da nešto liberalnija formulacija u konaènom prijedlogu izmjena i dopuna Kaznenog zakona, koji se donosi ovih dana u Hrvatskom saboru, za poèinitelje klevete neæe ni u èemu izmijeniti takvu praksu.

Smatramo zato i dalje da bi jedino suvremeno, liberalno rješenje bilo brisanje
klevete i uvrede iz Kaznenog zakona i reguliranje tog djela u graðanskom
parniènom postupku.


Dragutin Luèiæ
predsjednik HND

... više ...


Piše Zdenko Duka

Glavninu knjige napisao je Inoslav Bešker, doktor znanosti, rimski
dopisnik Jutarnjeg lista koji od prošle godine na Fakultetu politièkih
znanosti u Zagrebu predaje upravo o toj sve važnijoj vrsti novinarstva. U
ovoj knjizi piše o regulama zanata i istraživaèkom novinarstvu, nastanku i razvitku, društvenom kontekstu, tehnologiji u istraživaèkom novinarstvu te o neiskorištenosti Interneta i multimedijalnosti. 
Važno poglavlje o metodama u istraživaèkom novinarstvu napisala je
novinarka Jutarnjeg lista, magistrica Orlanda Obad, koja takoðer taj
kolegij predaje na FPZ-u i koja je kao novinarka obje svoje godišnje
nagrade Hrvatskog novinarskog društva dobila za istraživaèke teme.
Njezina tema s kraja 1998. - o tome da je Ankica Tuðman oroèila u
Zagrebaèkoj banci 239.000 njemaèkih maraka a da njezin suprug Franjo, tadašnji hrvatski predsjednik, nije taj novac naveo u javnoj imovinskoj kartici - postala je kultna. Inoslav Bešker i Orlanda Obad su i uredili ovo izdanje (urednik Mario Bošnjak), a nakladnik je PressData, medijska agencija HND-a.
Istraživaèko novinarstvo sve je prezentniji trend, to je po utrošenom
vremenu na istraživaèku temu i po ekskluzivnosti najskuplje plaæen
prostor u novinama, na televiziji ili radiju. Jedan od medijskih
teoretièara Jonathon Calvert objašnjava da za neku prièu «valja zvati pet puta, za neku dvadeset. Kad zoveš stoput, to je istraživaèko novinarstvo».

Novinarstvo kao zanat Uvodnièarka knjige Sanja Modriæ definira istraživaèko novinarstvo, jednostavno, u prvoj reèenici - ono «razotkriva informacije koje se svjesno skrivaju, a od iznimnog su javnog interesa». Predmet njegova interesa su politika, javni sektor, biznis, crkva, mafija, sve ono gdje leže autentiène jake prièe o novcu, nepravdi, laži, otimaèini, izdaji, o moænim pojedincima i nevinim žrtvama. U svim aferama koje istraživaèki novinari otkrivaju Sanja Modriæ dijagnosticira tri velika pokretaèa - novac, moæ i strast. Razjašnjavajuæi osnovne pojmove, Inoslav Bešker definira novinarstvo kao zanat i negira bilo kakvu drugu njegovu službu osim istinitog, ažurnog i jasnog informiranja. Ono ima stanovitu ulogu provjere
i nadzora u graðanskoj politièkoj kulturi, a Bešker prihvaæa i amerièku
definiciju prema kojoj je novinarstvo - a najviše istraživaèko – «pas
èuvar» (watchdog) demokratskog sustava i ponajprije ljudskih sloboda. Premda novinarstvo nije misija, može biti angažirano, dakle s tezom, ali istraživaèko novinarstvo, istièe on, ne smije skliznuti u taj kolosijek, mora saèuvati maksimum objektivnosti.
Bešker prenosi iz knjige Claudia Fracassija primjer tzv. temišvarskog
pokolja iz prosinca 1989. godine, velike podmetnute prevare. Najprije je maðarska agencija MTI javila da se prema navodima jednog
èehoslovaèkog putnika èula paljba u Temišvaru, pa je iste veèeri
Maðarska televizija javila da su tamo bile demonstracije. Vijesti su
eskalirale dalje pa je Washington Post pisao o krvi na ulicama
Temišvara. Jugoslavenski Tanjug je javio nešto kasnije da je
Temišvar potpuno razoren, a onda su Veèernje novosti i Politika ekspres izvijestili o djeci zgaženoj tenkovima, o trudnicama rasporenim bajunetama i o helikopterima koji su mitraljirali mnoštvo! Pao je s vlasti Nicolae Ceausescu. Televizija Beograd je zatim, pod baterijskim svjetlom, snimila unakažena tijela, Corriere della Sera objavio fotografiju majke iz koje je izvaðen fetus. No, poslije su trojica lijeènika iz Temišvara potvrdila da su iz zavoda za sudsku medicinu i iz gradske bolnice izvuèena tijela prirodno preminulih osoba i izložena televizijskim kamerama kao žrtve koje je pobila rumunjska tajna policija Securitate.
Bešker iznosi i primjer izvještavanja Milene Gabanelli o navodnom
hrvatskom pokolju srpske djece u Vukovaru koji je emitiran 2. prosinca 1991. na televizijskoj postaji RAI 2, dakle dva tjedna poslije pada
Vukovara. Gabanelli je došla u Vukovar s Arkanovim jedinicama i
preprièala da je vidjela u podrumu u Borovu naselju srpsku djecu koju su pobile ustaše, ali ih nije snimila jer, kako je rekla, u noæi kad ih je
vidjela bilo je tako mraèno da nije mogla snimati. Sljedeæeg jutra tih tijela više nije bilo. Dvanaest godina poslije priznala je da se te reportaže «pomalo stidi» jer je bez provjere preuzela Arkanovu «informaciju». Beškerov naputak za istraživaèke novinare je da «slijede trag novca» jer on vodi do nekih traženih èinjenica.
Istraživaèko novinarstvo rezultat je originalnog rada novinara jer nije
dovoljno da novinar dobije kakav zanimljiv dokument i prenese ga u
javnost, istièe Orlanda Obad u svojoj studiji o metodama u
istraživaèkom novinarstvu. Potrebno je provesti vlastitu istragu, ukljuèiti
suprotstavljene strane i preispitati motive izvora informacija. Naravno,
objektivnost ne znaèi da novinar neæe objasniti tko su krivci a tko žrtve.

Novinarski izvori 

Dvije su skupine unutarnjih (insajderskih) izvora koji novinarima
dostavljaju informacije (Orlanda Obad ih navodi prema klasifikaciji Davida Sparka). Jedni su «zviždaèi», a drugi «oštraèi sjekira». «Zviždaèi» s nesebiènim motivima i riskirajuæi vlastitu sigurnost upozoravaju na nepravilnosti ili kriminal u svojim sredinama, a «oštraèi sjekira» imaju sebiène motive i iznošenjem informacije žele ostvariti neki svoj prikriveni cilj. Vrlo zanimljiv dio teksta Orlande Obad je onaj o razlikovanju istraživaèkih i formalnih novinskih intervjua. Dok je formalni intervju razgovor ravnopravnih sugovornika, kod istraživaèkog intervjua rijetki su izvori toliko medijski osviješteni da toèno znaju što bi o predmetu istraživanja novinar želio znati. O specifiènim temama novinarskih istraživanja pisali su još: Helena Puljiz o visokoj politici; Ivana Petroviæ o politièkoj i sudbenoj vlasti te o istraživaèkom novinarstvu na televiziji; Anðelko Erceg o pritiscima i prijetnjama priprostih lokalnih moænika; Željko Peratoviæ o tajnim službama; Ivica Šikiæ o opasnim informatorima u kriminalu; Renata Ivanoviæ o zdravstvu i socijali i Hrvoje Appelt o trgovini ljudskim organima.

... više ...


 

Ugledavši svjetlo dana prije punih 45 godina, od 1. srpnja 1959. Veèernji list je u mnogim hrvatskim domovima postao poput èlana obitelji. Svojom smo kvalitetom vrlo brzo preuzeli vodeæu ulogu i izrasli u dnevni list s najveæom nakladom, a tu smo poziciju zadržali sve do danas. Svih ovih godina nastojali smo pisati jasno i reagirati brzo dajuæi aktualne vijesti. Pružali smo vam uvid u sva domaæa i meðunarodna zbivanja, ali i davali pregled svih lokalnih zbivanja kroz regionalna i inozemna izdanja.


U veljaèi 2003. na tržište smo izašli u novom, modernom izdanju, od prve do posljednje stranice u boji. Pregledna struktura rubrika te novi oglasni i redakcijski sustav znatno su pridonijeli daljnjem poboljšanju kvalitete. No vaš i naš Veèernjak nikada ne bi bio ono što jest da nije vas - naših vjernih èitatelja. Velika vam hvala na 45 godina potpore i povjerenja!


Hvala i svima vama koji ste tijekom proteklih 45 godina pridonijeli stvaranju više od 14.000 brojeva najèitanijega dnevnog lista.
Stoga idemo zajedno naprijed!
Za tradiciju smo bogatiji i dalje najèitaniji!

Hvala vam za prvih 45 godina zajednièkog stvaranja.

... više ...


30.06.2004.

... više ...


Jedno od njih je pravo na pravnu zaštitu u razumnom roku i po razumnim cijenama.
Nedavna odluka Hrvatske odvjetnièke komore kojom je cijena odvjetnièke satnice poveæana sa sadašnjih 40,00 kn na 500,00 kn, a cijena obrane u kaznenim postupcima sa sadašnjih 200,00 na 4.000,00 kuna, prelila je veæ punu èašu ogorèenja hrvatskih graðana. Za ostale odvjetnièke usluge cijene su veæ bile nerazumno visoke.

Slomom komunistièkog jednoumlja graðani Republike Hrvatske oèekivali su uspostavu graðanske države s naglaskom na pravnu državu po uzoru na napredne graðanske demokracije u Europi i svijetu. To se nažalost nije dogodilo. Pravosuðe je u mladoj hrvatskoj državi stavljeno u službu interesnih lobija za osiguranje njihovih materijalnih i politièkih privilegija. Èelnu ulogu pri tome imao je odvjetnièki lobi, koji se je pobrinuo za zakonske okvire koji su pravnu zaštitu uèinili nerazumno skupom i k tome nedostižnom u razumnom vremenskom roku. Tako u Hrvatskoj ne postoji zakon o odvjetnièkim tarifama, za razliku na primjer od SR Njemaèke, nego odvjetnici u Hrvatskoj odreðuju cijene svojih usluga samostalno, a k tome zakonodavac im je osigurao monopol u davanju pravnih savjeta i zastupanju pred sudovima. Postojeæi tarifni sustav za odvjetnike potièe sukob interesa, za razliku od njemaèkog tarifnog sustava, jer su odvjetnici u Hrvatskoj posebno plaæeni za svaku raspravu i podnesak na sud, pa imaju interes odugovlaèiti sudske postupke. Na slièan naèin su i suci zakonom pošteðeni kritike javnosti.


Nevladine udruge, sindikati i udruge poslodavaca drže da su za ovakvo stanje odgovorni Hrvatski sabor i Vlada, jer sve do sada nisu pokazali politièku volju za usvajanjem pravnih standarda zapadnoeuropskog okruženja i time doveli gospodarstvo, graðane RH i cjelokupnu zemlju na rub propasti, a veliki dio odvjetnika i suci istovremeno imaju daleko veæe prihode od ostalih usporedivih zanimanja. Stoga je ad hoc koordinacija odluèila pozvati cjelokupno graðanstvo Republike Hrvatske da podrži priloženu zajednièku izjavu. Podršku Izjavi (Deklaraciji) je moguæe dati putem Interneta na adresi

 www.jurpro.hr/akcija  .

 Držimo da je ovo trenutak od povijesnog znaèenja, jer su svi društveni slojevi, u jednom tako znaèajnom pitanju kao što je usvajanje pravnih normi graðanskog društva, konaèno našli interes za zajednièki nastup.


Molimo Vas da poduprete Deklaraciju naše Udruge. To možete uèiniti najjednostavnije klikom na www.jurpro.hr/akcija.  Detalji ove akcije biti æe objavljeni na zajednièkoj tiskovnoj konferenciji koja æe se održati u èetvrtak, 1. srpnja 2004. god. s poèetkom u 10,00 sati u Centru za ljudska prava u Zagrebu, kralja Držislava 6.


S poštovanjem,

JURIS PROTECTA

udruga za unapreðenje pravosuða u RH,

za Koordinaciju

Zlatko Zeljko, predsjednik

tel. 01-3091 108; faks: 01-3096 199

e-Mail: info@jurpro.hr; www.jurpro.hr      

... više ...


Ministrica pravosuða uprave i lokalne samouprave Vesna Škare-Ožbolt nije krivo interpretirana, kako je ustvrdila, veæ je novinarka doslovno prenijela njezinu izjavu izreèenu u diktafon. Nije problem novinarke Slobodne Dalmacije Lade Kalmete, koja se u povodu pokušaja njezine profesionalne diskreditacije obratila i Zboru novinara sudskih izvjestitelja Hrvatskog novinarskog društva èija je èlanica, što je toèno
prenijela izjavu ministrice, veæ je problem ministrice što je u rekla i ono za što nije željela da javnost dozna. S obzirom da je tekst izazvao brojne reakcije, pokušaj pripisivanja posljedica vlastite izjave novinarki Zbor novinara ocjenjuje neprofesionalnim i nekorektnim postupkom ministrice i zloporabom politièke funkcije.
Zbor novinara sudskih izvjestitelja, smatra da se takvi propusti gospoði Vesni Škare-Ožbolt više ne bi trebali dogaðati i da æe se i ubuduæe odnosi pravosuða i medija graditi u ozraèju meðusobna uvažavanja i poštivanja obje profesije.
Ujedno Zbor novinara prosvjeduje i protiv nedavna onemoguæavanja ulaska u zgradu bjelovarskog Županijskog suda, koji su bili pozvani radi praæenja susreta Vladimira Gredelja, predsjednika Udruge hrvatskih sudaca i predstavnika OESS-a. Smatramo neprimjerenim da se odnosi izmeðu  predsjednika bjelovarskog Županijskog suda Mladena Piškorca suca tog suda Vladimira Gredelja prelamaju preko predstavnika javnih glasila.


Za Zbor novinara sudskih
izvjestitelja HND-a

Dušan Miljuš, v.r.
predsjednik

... više ...


24.06.2004.
U izradi

U izradi

... više ...


 

U izdanju PressDate, medijske agencije HND, izašla je prva i nadasve korisna knjiga na temu istraživaèkog novinarstva. Autori Inoslav Bešker, Orlanda Obad i suradnici omoguæili su vam da sustavno i cjelovito na jednom mjestu saznate o metodama i primjeni te posebne vrste novinarstva. Knjiga upravo vrvi primjerima iz svjetske i domaæe novinarske prakse, što joj daje posebnu vrijednost i aktualnost.

Knjiga se u knjižarama prodaje po cijeni od 120 kuna, a èlanovima HND PressData omoguæuje popust od 60 kuna. Do tako povoljnog primjerka Istraživaèkog novinarstva možete doæi izravnom kupnjom u HND (od 9 – 16 sati svakog radnog dana), poštanskom narudžbom (HND, Perkovèeva 2, 10000 Zagreb) ili narudžbom na e-mail adresu (varsovski@hnd.hr). Tako naruèen primjerak platit æete pouzeæem (cijena æe biti poveæana za poštarinu).

... više ...


 

Europske novinarske stipendije podupiru njemaèke zaklade i poduzeæa u suradnji sa Slobodnim sveuèilištem Berlin. Sponzori ovogodišnjih stipendija su zaklada FAZIT (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Zaklada Haniel i zaklada Presse-Haus NRZ. Financijsku potporu pružaju i tri politièke zaklade: Friedrich Ebert, Hanns-Seidel i Konrad Adenauer.

 Stipendije za jednogodišnji istraživaèki rad podijeljene su u dvije skupine: juniorske (800 – 1.250 eura) i standardne (1.500 – 2.050 eura). Kandidati moraju priložiti pismeni rad o jednom znanstveno-novinarskom projektu koji bi provodili u Berlinu. Program poèinje u listopau 2004,. a završava u srpnju 2005. godine. Potrebno je da kandidati imaju višeodišnje novinarsko iskustvo i da znaju njemaèki jezik.

 Više informacija i prijavnicu naæi æete na web adresi www.ejf.fu-berlin.de ili e-mail adresi: info@ejf.fu-berlin.de.

... više ...


Upozoravamo, da je akreditiranje nogometnog trenera Miroslava Æire Blaževiæa kao novinara suprotno Statutu HND, Kodeksu èasti HND te Kodeksu Europske novinarske federacije (EFJ). Naime, dobar je dio europskih medija u svoje konzultantske i komentatorske redove ukljuèio sportske i ine struènjake, ali se niti jedan od njih nije usudio jednog aktualnog trenera i potencijalnog izbornika proglasiti - novinarom! Istup Miroslava Blaževiæa na konferenciji za novinare u ponedjeljak 14. lipnja, nakon utakmice sa Švicarskom, predstavlja, meðu ostalim, flagrantno kršenje poslovnih / etièkih naèela novinarskog poziva, da ne trošimo rijeèi na tzv. kuæni odgoj.  Jednostavno, rijeè je o sukobu interesa, odnosno, zloporabi položaja! Iz izvješæa sa spomenute konferencije nije jasno jesu li sportski novinari  upozorili trenera Blaževiæa da se ne smije miješati u njihov posao? Jesu li ga na to upozorili aktualni poslodavci koji bi o tomu morali voditi raèuna?
HND i Hrvatski zbor sportskih novinara HND upozoravaju da se prema Kodeksu èasti HND i EFJ, te Svjetske organizacije sportskih novinara, novinar ne smije baviti propagandom i reklamom, odnosno, poslovima koji ugrožavaju samostalnost i neovisnost izvještavanja i komentiranja. Doslovce, novinaru nije dopušteno objavljivati ne novinarske informacije radi stjecanja osobne koristi ili koristi poslodavca te ne smije biti autorom ili promotorom plaæenih reklama i drugih propagandnih poruka. A upravo na EURO 2004. dogaða se da pojedini "novinari", ali i urednici, te voditelji izravno ili, pak, neizravno reklamiraju sponzore ili proizvode, što je bjelodano nedopustivo.
Ukoliko se  novinari i redakcije ogluše o ovo upozorenje, HND i Hrvatski zbor sportskih novinara HND æe o svemu obavijestiti Vijeæe èasti HND, Izvršni komitet EFJ i Svjetsku udrugu sportskih novinara. HND je veæ o svemu uputio obavijest Antoniju Prietu, uglednom portugalskom  sportskom novinaru, èelniku portugalskog novinarskog udruženja te èlanu Izvršnog komiteta EFJ.

Predsjednica Vijeæa èasti
Gordana Grbiæ

Predsjednik Zbora sportskih novinara
Jura Ozmec

Predsjednik HND
Dragutin Luèiæ

 

... više ...


Povod za neprimjerene postupke dužnosnika SDP-a bio je nedolazak ekipe HTV-a na konferenciju za novinare SDP-a u Sisku. Njihov nedolazak saborski je zastupnik Ivica Panèiæ prokomentirao rijeèima «da je to vjerojatno zato što im je šef bio u Mladeži HDZ-a». Nakon reagiranja nazoènih novinara da kolegica Smolèiæ nije u HDZ-u, niti njihovoj mladeži, predsjednica Županijskog odbora SDP-a Marina Lovriæ javno je upitala: «Zar nije ona bila predsjednica Mladeži HDZ-a?».
Takav podcjenjivaèki odnos prema novinarima i novinarskoj profesiji smatramo pokušajem nedemokratskog ugrožavanja slobode medija i novinara, te neargumentirana etiketiranja novinara i medija.
Ogranak osuðuje isto tako neprimjerene, necivilizirane i nedemokratske napade HDZ-ovog Sisaèko-moslavaèkog župana Ðure Brodarca na dopisnicu Jutarnjeg lista i predsjednicu Ogranka HND-a Koraljku Djeteliæ zbog toga što je objavila tekstove s kojima osobno nije bio zadovoljan, kao i sve druge primjere ugrožavanja novinarskih sloboda i naèela.
Ogranak HND-a istièe da æe ustajati u zaštiti svojih èlanova, ugleda i èasti novinara i novinarske profesije i da æe, u sluèaju potrebe, angažirati odvjetnike
HND-a.

za Izvršni odbor Ogranka HND-a
Sisaèko-moslavaèke županije
Koraljka Djeteliæ, v.r.

Sisak, 15. lipnja 2004.

... više ...


 

IFJ je postao partner u projektu Reporstag-e, èiji je cilj osnovati znanstveni centar na Internetu. Centar novinarima i radnicima u medijima nudi besplatnu on line pouku o korištenju novih tehnologija. Taj projekt financira Europska komisija preko svog programa Leonardo.

Sadržaj ove virtualne škole se još uvijek razvija, te æe pokusno pouèavanje poèeti u jesen 2004. (tada æe biti gotov pototip e-platforme).

Novinare veæ sad pozivamo da se jave na adresu: www.reporstage.org kako bi dobili više informacija o tom projektu i pomogli partnerima u kreiranju e-platforme.

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO