hrvatsko novinarsko društvo croatian journalists' association
Perkovčeva 2 | 10 000 Zagreb | Tel: 482-8333 | Faks: 482-8332 | E-mail: hnd@hnd.hr

Arhiva priopćenja

Odaberite godinu i mjesec

Ukupno: 2347

Vienna, 6 June 2005

The Vienna-based South East Europe Media Organisation (SEEMO), a network of editors, media executives and leading journalists in South East Europe and an affiliate of the International Press Institute (IPI), is alarmed about the recent refusal by the Greek authorities to issue visas to three Macedonian (Republic of Macedonia - FYROM) journalists.

According to information before SEEMO, on Monday, 30 May, Goran Momirofski, a journalist for A1 TV station from Skopje, requested a visa for himself and two of his colleagues at the Greek Embassy in Skopje, in order to visit Northern Greece and do a feature. They also stated that they would meet with the President of the Greek Member State Committee of the European Bureau for
Lesser Used Languages (EBLUL) and leading members of the EFA-Rainbow Party.

SEEMO has also been informed that on Thursday, 2 June, Momirofski was told by the Embassy staff that the visa request for all three journalists had been rejected by Athens. There was no official explanation for this decision.

SEEMO calls upon the Greek authorities to treat all journalists equally and to allow them to move freely in order to be able to exercise their profession. SEEMO would also like to remind the Greek authorities that freedom of expression and a safe working environment for journalists are the basic principles of any democratic society.


2. SEEMO PRESS RELEASE: MACEDONIAVienna, 6 June 2005

The Vienna-based South East Europe Media Organisation (SEEMO), a network of editors, media executives and leading journalists in South East Europe and an affiliate of the International Press Institute (IPI), is concerned about a recent attempt by a Macedonian political party to ban Serbian music in Macedonia (Republic of Macedonia - FYROM).

According to information before SEEMO, on Wednesday, 1 June, the leadership of the Democratic Party for Macedonian National Unity (VMRO)/People's Party sent an appeal to all owners of television and radio stations in Macedonia to ban the broadcasting of Serbian music for the next three months. This appeal followed the decision of the Serbian Orthodox Church not to recognise the Macedonian Orthodox Church.

SEEMO strongly condemns this call by the VMRO/People's Party, because no party has the right to influence the editorial policy of any media house.
All politicians must recongnise the basic principles of freedom of
expression and press freedom.

For any further information or to remove your e-mail address please contact:

SEEMO - IPI, Spiegelgasse 2/29, 1010 Vienna, Austria, Tel (SEEMO+HELP LINE):
+43 1 513 39 40, Tel (SEEMO): +43 1 512 90 11 11, Fax: +43 1 512 90 15,
E-mail:
info@seemo.org, Web: http://www.seemo.org

... više ...


Poštovane kolegice i kolege,
 
Jeste li se nekada našli uvrijeðeni èinjenicom kako je u svijetu uvriježeno mišljenje da èovjeèja ribica živi samo u Postojni, iako Hrvatska prostorno èini ponajveæi dio njezina areala? Dapaèe, Hrvatska udomljuje još na stotine endemiènih životinja koje nastanjuje podzemlje dinarskog krša.
 Jeste li se ikada zapitali zašto najimpresivniji element naših zaštiæenih podruèja svih kategorija, ali i kulturnih spomenka prvog reda – krš, odnosno kamen našega dinarskog krša – nikad ne biva javno artikuliran kao takav?
 Zašto veæina naših turistièkih vizura, koje u bezbroj motiva i otisaka komercijaliziraju ljepotu i estetske vrijednosti naših krških krajolika, nisu nikada ukazale da su i obala, i otoci, i  zaleðe primorja, i sve plaže, i sve kulturne graðevine od najstamenijih zidina, preko najkiæenijih crkava do trgova i fontana – priroda dinarskog krša ili njegova civilizacijska obrada?
Zašto se u hrvatskim školama ne uèi (i ne ponosi!) da postoje znanstvene discipline u kojima su se širom svijeta kao struèni termini uvriježili hrvatski izrazi poput polje, kamenica, ponor, i slièno? Naime, naš se krš i dalje promatra iskljuèivo kroz industrijsku prizmu, kao sirovina, bez obzira da li u primarnim, sekundarnim ili tercijarnim djelatnostima.
 Poštovane kolege, da bismo ukazali na te pogreške, Zbor ekoloških novinara HND poèinje mesti ispred svojih vrata. Svjesni smo da se naše znanje i/ili neznanje vidi sto puta više, ali da i njihove posljedice imaju sliène domete. Odluèili smo organizirati znanstveno-edukativan skup za novinare o dinarskom kršu.
Radionica æe imati multimedijalni dio koji æe se održavati u zatvorenom prostoru te radne izlete na terenu kojima je cilj in situ pokazati nadzemna i podzemna obilježja okolnog krša.
 Pored HND-a, Ministarstava kulture i NP Paklenica koji su se veæ odazvali pozivu na sudjelovanje, suorganizaciju i pokroviteljstvo, predviðena je suradnja Vijeæa za krš i Centra za krš Republike Hrvatske.
 Nadamo se da æete s pažnjom primiti našu obavijest o radionici, omoguæiti zainteresiranim èlanovima vaše redakcije da sudjeluju na njoj i dati joj prikladnu pažnju u vašim programima.
 Srdaèan pozdrav,

predsjednica Zbora
Tanja Devèiæ, v.r.

Radionica za novinare
NP Paklenica 16. do 18. lipnja 2005.

 Èetvrtak, 16. lipnja
dolazak u veèernjim satima, smještaj u hotelu Vicko, Starigrad -Paklenica 
 
Okvirni naèin rada:
prijepodne (9 – 12) predavanja i razgovori u dvorani
poslijepodne odlazak na teren u 14 sati, ruèak na terenu,
razgledavanje podzemnih i nadzemnih vrijednosti krša
 
Organizator: Zbor okolišnih novinara HND-a
Pokrovitelj: Ministarstvo kulture RH
Sponzori: Hrvatske šume i Tehnix, Donji Kraljevec
 
 
Predavaèi: 
 prof. dr. Vladimir Jelaska, geolog, Zagreb (Priroda i nastanak krša, geološki aspekti krških fenomena, krš kao životni prostor – opasnosti za život, geološki aspekti prouèavanja i zaštite krša)
prof. dr. Ognjen Bonacci, hidrolog, Split (Hidrologija krša, voda kao èinitelj krša i voda kao resurs, bilanca voda u Hrvatskoj, ekohidrologija, dominantna javna percepcija vode u kršu Hrvatske, iskustva sa graðevinsko-tehnièkim zahvatima na vodama u kršu)
doc. dr. Dražen Perica, geomorfolog, Zagreb (Geografija krša: krš u svijetu, dinarski krš, geomorfološki aspekti dinarskog krša, demografija i gospodarstvo krša, znanost o kršu u Hrvatskoj i svijetu)
Zoran Šikiæ, pomoænik ministra u Ministarstvu kulture (Zakonska i stvarna zaštita krša, problemi, javnost, mediji i zaštita krša)
Kornelija Pintariæ, Ministarstvo kulture (KEC projekt, donacija Svjetske banke, provedba, stanje krških ekoloških sustava, zakonski okviri).
Snježana Vujèiæ Karlo, biologinja, (Biologija krša i podzemna fauna)
 
 
Subota, 18. lipnja
Odlazak u Modriæ špilju prema želji sudionika uz struèno voðenje doživljaj prave  speleoavanture
Napomena:
Sportska odjeæa, terenske cipele ili tenisice
Polupansion u Hotelu Vicko je osiguran za sve sudionike
Prijevoz osiguravaju  sami sudionici seminara
 
Molimo dolazak hitno potvrdite Ivi Luèiæu na e-mail: ivo.lucic@zg.htnet.hr ili na mobitel 098/347-669


 

... više ...


Bivši šef SIS-a Markica Rebiæ iziæi æe pred Haaški sud 14. lipnja, u 10 sati, kako bi se oèitovao o optužnici kojom ga se tereti za nepoštovanje suda. U optužnom je aktu, naime, navedeno kako je Rebiæ glavnom uredniku "Hrvatskog lista" Ivici Marijaèiæu otkrio identitet zaštiæenog svjedoka koji je dao iskaz na suðenju Tihomiru Blaškiæu i dostavio mu transkripte njegova svjedoèenja na zatvorenoj sjednici.
Rebiæ je u petak na zagrebaèkom Županijskom sudu od suca Ratka Šæekiæa preuzeo poziv Haaškog suda koji službeno nosi naziv "nalog o rasporedu za nastavak postupka". Ivica Marijaèiæ je pak haaški poziv preuzeo juèer na zadarskom Županijskom sudu, te tom prigodom najavio da æe se pozivu odazvati i izjasniti se da nije kriv.
Nakon izlaska iz zgrade suda, Rebiæ je samo prošao pokraj okupljenih novinara ne želeæi ništa reæi. Njegov odvjetnik Veljko Miljeviæ je, pak, kazao kako su preuzimanjem optužnice (2. svibnja) i sada naloga otpale sve sumnje u nekakvo dovoðenje ili privoðenje njegova klijenta, za kojega je kazao da æe se odazvati pozivu.
"Moj branjenik æe se pri izjašnjavanju o osnovanosti optužbe izjasniti da nije kriv, ako prije toga ne uðemo u neke proceduralne stvari kao što je pitanje nadležnosti suda za suðenje za ovakvu vrstu djela, te koliko norme statuta Haaškog suda mogu obvezivati one koji nisu sudionici u postupku na tom sudu. Statut je akt koji ureðuje unutarnje odnose odreðene organizacije ili organa (tijela) na koje se taj statut odnosi. Markica Rebiæ nikada nije bio službenik Haaškog suda, pa se s tim u vezi postavlja pitanje može li on biti adresat tih pravnih normi, dakle, odnosi li se na njega obveza èuvanja tajne. Unutar predviðene procedure æemo naæi naèina da ove stvari kažemo prije nego uðemo u bit obrane", kazao je Miljeviæ.
Na upit novinara kako komentira to što ovaj put nisu stigli pozivi Haaškog suda za Domagoja Margetiæa i Stjepana Šešelja, Miljeviæ je naznaèio kako mu se èini da se "radi odreðeno podvajanje", te da se na odreðeni naèin nastoji Marijaèiæa i Rebiæa "staviti skupa", a ostalu dvojicu optuženika odvojiti od njih.

... više ...


BEJRUT - Ugledni libanonski novinar Samir Kassir ubijen je u èetvrtak u atentatu automobilom-bombom u kršæanskoj stambenoj èetvrti Achrafieh u Bejrutu, potvrdila je policija.
Tijelo Samira Kassira nalazilo se na prednjem suvozaèkom sjedalu u automobilu parkiranom u blizini supermarketa. Do eksplozije je došlo oko 8 sati i libanonska vojska rasporeðena je na mjestu atentata, kamo je pomoæ smjesta stigla. U atentatu nije bilo puno materijalne štete i bio je usmjeren na novinara koji je u zadnje vrijeme žestoko napadao »libanonski policijski režim« koji podržava Sirija. [AFP/Hina]

... više ...


Kolumnist Slobodne Dalmacije Josip Joviæ potvrdio je u srijedu za Vjesnik da je, kao osumnjièenik Haaškog suda, dobio poziv za razgovor s haaškim istražiteljima, koji bi ga trebali saslušati 17. lipnja u Zagrebu.
Joviæa se sumnjièi da je 2000. godine, u vrijeme dok je obnašao dužnost glavnog urednika Slobodne Dalmacije, objavio svjedoèenje Stjepana Mesiæa pred Haaškim sudom u postupku protiv generala HVO-a Tihomira Blaškiæa, unatoè tome što je sud dodijelio Mesiæu status zaštiæenog svjedoka. S obzirom na to da su protiv skupine hrvatskih novinara veæ podignute optužnice zbog otkrivanja identiteta zaštiæenih svjedoka Haaškog suda, Joviæ kaže kako nije iznenaðen pozivom da se kao osumnjièenik odazove, te istièe kako je oèito rijeè o velikom pritisku na slobodu medija i novinarske slobode.
Prema njegovim rijeèima, pritisak Haaškoga suda takoðer je dio plana, kojim se namjerava ublažiti negativna kampanja prema samom sudu, ali i zaustaviti pozitivna promidžba prema generalu Anti Gotovini, »a sve zajedno može se protumaèiti kao sastavni dio Akcijskog plana hrvatske vlade«.
Joviæ se ne smatra ni krivim ni profesionalno odgovornim zbog objavljivanja Mesiæeva svjedoèenja pred Haaškim sudom, »jer je Mesiæ, prije nego što su u Slobodnoj Dalmaciji osvanuli transkripti njegova svjedoèenja, sam potvrdio da je bio svjedok optužbe u postupku protiv Blaškiæa«. Na upit hoæe li se odazvati pozivu haaških istražitelja, Joviæ je odgovorio potvrdno, dodajuæi kako je poziv za davanje iskaza u svojstvu osumnjièenika Haaškoga suda dobio telefonskim putem.

 

... više ...


PEKING – Kina je u utorak objavila da je strani novinar, uhiæen prošlog mjeseca, priznao kako je špijunirao za »stranu obavještajnu službu«. Ching Chong (55), dopisnik singapurskog lista Straits Times s boravištem u Hong Kongu, uhiæen je 22. travnja, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova u Pekingu.
    »Ching je veæ priznao da je zadnjih godina po nalogu stranih obavještajnih službi prikupljao osjetljive informacije i za svoju špijunsku aktivnost bio dobro plaæen«, navodi se u priopæenju kineskog ministarstva. Chingova žena izjavila je kako joj je muž optužen jer je pokušavao otkriti povjerljive informacije u vezi s bivšim šefom komunistièke partije Zhao Ziyangom, koje se tretiraju kao »državna tajna«. Singapurske novine za koje je radio uhiæeni novinar, u ponedjeljak su objavile da je Ching 28. travnja kazao »kako pomaže kineskim vlastima u istrazi ... koja nije u vezi s listom Straits Times«. Chingova žena Mary Lau rekla je za privatnu TV-postaju Hong Kong Cable Television da je uhiæen u Guangzhou 22. travnja, kad je stigao na sastanak s osobom koja mu je trebala dobaviti dokumente u vezi sa Zhao Ziyangom. Zhao je iskljuèen iz partije 1989. godine zbog optužbe da simpatizira prodemokratske prosvjednike. Umro je u sijeènju ove godine, nakon što je posljednjih 15 godina života proveo u kuænom pritvoru. Singapurski list objavio je kako su kineski dužnosnici odbili dozvoliti predstavnicima njihove novinske kuæe bilo kakav kontakt s uhiæenim novinarom. »Èekamo da kineske vlasti objave što mu stavljaju na teret, kako æe ga dugo držati u istražnom zatvoru i hoæe li ga i kad pustiti na slobodu«, priopæio je list dodajuæi kako se Ching, šef dopisništva singapurskih novina u Kini, isticao vrhunskom profesionalnošæu i korektnošæu. (Hina/dpa)

... više ...


The International Federation of Journalists, the world’s largest journalists’ organisation, today protested over a series of incidents of intimidation against journalists in Somalia and called for wider protection for media in the country.

On 24 May, the Puntland Intelligence Service (PIS) detained two journalists who are among the staff of Somali Broadcasting Corporation in the port town of Bossasso. The two journalists, editor Mowliid Haji Abdi and reporter Mohamud Abdirahman Rod, were imprisoned illegally for a short time, according to the Somali Journalists Network (SOJON) the local affiliate of the IFJ.

“These incidents are deplorable,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “They reflect a general atmosphere of insecurity and anarchy in which journalists and other innocent civilians are subject to violence and intimidation.”

 In a recent incident veteran journalist Abdalla Nuradin Ahmed of HornAfrica radio station was shot and wounded in Mogadishu. A man with a pistol attacked Nuradin injuring him in the shoulder, chest and right hand. He is reported to be in a critical condition.

 Last month the Puntland police targeted journalists and the headquarters of Shacal weekly newspaper in Garowe following claims of defamation by the Puntland president. Shacab journalists have been arrested and some property destroyed. The Puntland Council of Ministers also decided to suspend temporarily the newspaper. 

 “We condemn the latest actions by the Puntland authorities against SBC journalists without reservation,” said White. “Our colleagues should be released immediately and the suspension of Shacab newspaper lifted.”

 The IFJ says that the Federal government, which is due to relocate to the country as the security situation eases, should take responsibility for the security and protection of all citizens. “In particular, action must be taken to lift the pressure that is currently facing all journalists.”

 For more information, call +32 2 235 22 07

The IFJ represents more than 500,000 journalists in more than 110 countries

 

... više ...


Na temelju zakljuèaka Središnjeg odbora HND molimo èlanove da što prije na mail adresu pravilnici@hnd.hr pošalju primjedbe na sadašnje pravilnike odnosno prijedloge za nove.
Molimo èlanstvo da se prilikom slanja primjedbi posluže slijedeæim natuknicama – pitanjima:
Kako biste dodatno precizirali kriterije za dodjelu novinarskih nagrada HND?
Smatrate li da je prevelik broj nagrada odnosno kategorija?
Treba li uvesti nova imena uglednih novinara za nagrade u pojedinim kategorijama?
Smatrate li da cjelokupno èlanstvo, osim za novinara godine, može odluèivati glasovanjem i o nagradi za životno djelo te o nagradi za unapreðenje novinarskoga izraza?

Priložene natuknice nisu, dakako, ogranièavajuæe. Primjedbe se oèekuju u najširem rasponu predmetne problematike. Rasprava je otvorena do 5. srpnja, a primaju se i primjedbe poslane obiènom poštom na adresu HND, Zagreb, Perkovèeva 2/1.


SADAŠNJI PRAVILNICI O NAGRADAMA:

Temeljem èlanka 38, 56 i 57 Statuta Hrvatskoga novinarskog društva Središnji odbor HND na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donosi

Pravilnik o novinarskim nagradama
   Hrvatskoga novinarskog društva

Nagrade HND su slijedeæe:

- nagrada za životno djelo: Otokar Keršovani
- nagrada Novinar godine
- nagrada za najzapaženije novinarsko ostvarenje Marija Juriæ-Zagorka
- nagrada za unapreðenje novinarskog izraza
- nagrada za snimateljski rad Žarko Kaiæ
- nagrada za fotoreporterski rad Nikša Antonini

1. Nagrade Hrvatskog novinarskog društva dodjeljuje se za najbolje radove objavljene u kalendarskoj godini u kojoj se na kraju godine natjeèaj raspisuje
( razdoblje od 1. sijeènja do 31. prosinca).

2. Natjeèaj za novinarske nagrade HND-a raspisuje Izvršni odbor HND kraja prosinca godine za koje se nagrade dodjeljuju, a otvoren je do kraja veljaèe slijedeæe godine.

3 Autore za nagradu HND-a mogu predlagati svi pojedinci, svi ogranci, redakcije, - èlanovi HND-a , te ocjenjivaèke skupine, Izvršni odbor HND i sami autori.

4. Prijedlozi se šalju na adresu Hrvatskog novinarskog društva zakljuèno do kraja veljaèe. Uz pismeni prijedlog valja priložiti i fotokopije kandidiranih tekstova
odnosno audio ili video-kasete nominiranih emisija.

5. Za nagrade koje vrednuju ukupnu razinu redovite autorske rubrike (kolumne ili emisije i slièno) dovoljno je priložiti kopije tri teksta/emisije.

6. Ocjenjivaèke skupine za godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva - za
tiskane medije, za radio i za televiziju imenuje Izvršni odbor HND.

7. Odluke o novinarskim nagradama donose tri ocjenjivaèke skupine. U bilo kojoj kategoriji nagrada se može i ne dodijeliti u sluèaju da ocjenjivaèka skupina smatra da nijedan predloženi rad u pojedinoj kategoriji ne zadovoljava kriterije nagrade.

8. Odluku o nagradi za životno djelo Otokar Keršovani na temelju prispjelih obrazloženih prijedloga donosi ocjenjivaèki odbor, kojeg èine sve tri ocjenjivaèke skupine i to na temelju posebnih Pravila (kriterija). Ocjenjivaèki odbor na sjednici donosi odluke o nagradama veæinom glasova.

9. Odluka o nagradi Novinar godine donosi se na temelju glasovanja èlanova HND
prema posebnom Pravilniku o nominacijama i glasovanju.

10. Novinarske nagrade sastoje se od samostojeæe plakete s likom osobe èije ime
nose. Nagradi za životno djelo i Novinar godine pripada i novèani iznos.
Utvrðuju se kategorije pojedinaènih, ravnopravnih novinarskih nagrada u
tiskovnom i elektronskom mediju - novine, agencije, radio, televizija, internet portali:

11. Godišnje nagrade Hrvatskog novinarskog društva uruèuju se dobitnicima
na posebnoj sveèanosti Hrvatskog novinarskog društva, a u povodu Dana slobode novinarstva 3. svibnja.

12. Novinarska nagrada ne može se dodijeliti novinaru koji je prekršio Kodeks èasti HND.

13. Središnji odbor može poništiti odluke ocjenjivaèkih odbora i skupina ako se ustvrdi da nisu poštovane odredbe ovog pravilnika.

Kategorije nagrada:

Nagrade u svim kategorijama mogu se dodjeljivati novinarima iz svih medija (novine, agencije, radio, televizija, internet portali).

1. Vijest
Kategorija za posebno znaèajnu pojedinaènu vijest objavljenu u "izbornoj godini". Nagrada vrednuje ekskluzivnost i važnost objavljene vijesti. Nagrada se ravnopravno dodjeljuje novinarima iz svih medija (novine, agencije, radio i televizija).

2. Reportaža
U kategoriji za najbolju reportažu vrednuje se zanimljivost teme i osobitost stila reprezentacije.

3. Intervju / razgovor
Ovo je nagrada za najbolji interview, a temeljni kriterij za prosudbu su aktualnost odabira sugovornika, novinarska osobnost te temeljitost u prikazu intervjuiranoga.

4. Komentar/kolumna
U ovu kategoriju ulaze pojedinaèni komentari bilo da je rijeè o tekstu objavljenom u autorskoj kolumni ili pak o komentaru objavljenom izvan redovne rubrike. Nagraðuje se odabir teme, razina novinarskog iskaza i, temeljitost u obradi tema i -u sluèaju redovite kolumne -.njezino ukupno znaèenje u godini naznaèenoj u natjeèaju.

5. Istraživaèko novinarstvo
Nagrada vrednuje pojedinaèni tekst ili pak seriju napisa iz kategorije istraživaèkog novinarstva. Temeljni kriterij za prosudbu teksta/tekstova je ekskluzivnost, složenost teme i zahtjevanost prikupljanja podataka, temeljitost u istraživanju te znaèaj objelodanjena teksta.

6. Najbolje ureðena rubrika - emisija
Nagrada se dodjeljuje za zapažen urednièki rad za raspisano razdoblje u sva tri medija. Nagrada vrednuje osebujnost ureðivaèkog koncepta, temeljitost u pokrivanju odabranih tema te ukupnu kvalitetu objavljenih tekstova ili priloga. Nagradu prima neposredni urednik redovne novinske rubrike, radijske i televizijske emisije. (Ukoliko je rijeè u nagraðenom radu i o posebno izraženom autorskom udjelu jednog novinara, primjerice kada je posrijedi feljton, feature, crtica - tada i on takoðer dobiva nagradu za predmetni žanr. Dodjeljivanje reèenih nagrada nije meðusobno uvjetovano).
Kao i sve ostale kategorije ocjenjivaèi mogu i ne dodijeliti nagradu, ako zakljuèe da nema dovoljno vrijednih predloženih radova.

7. Karikatura, ilustracija, foto-montaža
Kategorija za najbolju karikaturu, ilustraciju i foto-montažu. Nagrada
vrednuje originalnost, vizualnu kvalitetu rada bez obzira je li rijeè o samostalnom prilogu ili pak o dijelu složenije teme. Nagradu prima autor karikature ili ilustracije odnosno foto-montaže.

8. Nagrada za unapreðenje novinarskog izraza
Nagrada se dodjeljuje za izrazito stilsko i tematsko unapreðivanje novinarskog izraza u radovima objavljivanim u dužem razdoblju.

9. Snimateljski prilog Žarko Kaiæ
Nagrada vrednuje najbolji prilog televizijskog snimatelja bez obzira je li rijeè o potpuno samostalnom prilogu ili o dijelu televizijske emisije. Nagrada vrednuje ekskluzivnost te temeljitost u prikazu teme.

10. Novinska fotografija Nikša Antonini
Nagrada vrednuje najbolju objavljenu novinsku fotografiju bez obzira je li posrijedi "samostalan prilog" (fotografija, primjerice, objavljena kao foto-vijest) ili pak o dijelu složenije teme (reportaže). Nagrada vrednuje ekskluzivnost te temeljitost u prikazu teme.

Predsjednik HND     

Dragutin Luèiæ     

 

 
Temeljem èlanka 38, 56 i 57 Statuta Hrvatskog novinarskog društva Središnji odbor HND na sjednici održanoj 27. ožujka 2003. godine donosi 

 


   PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE HND
   NOVINAR GODINE


1. Nagrada se dodjeljuje onim èlanovima Hrvatskog novinarskog društva koji su u godini koja se ocjenjuje pisanjem ili radio i TV - emisijama unijeli u novinarstvo novi duh i senzibilitet, nove teme i pristupe, ujedno stvarajuæi novu publiku i nove žanrovske odrednice.

2. Ocjenjivaèki odbor, koji èine èlanovi svih ocjenjivaèkih skupina (za pisano novinarstvo, radio i TV - produkciju, agencije i internet portale) pri odluèivanju o kandidatima za nagradu mora uzeti u obzir slijedeæe odrednice.

3. Ocjenjivaèki odbor predlaže izmeðu pristiglih kandidatura najmanje dva, a najviše èetiri imena. Ocjenjivaèki odbor može procijeniti da ni jedan kandidat ne udovoljava kriterijima pa se te godine nagrada neæe ni dodijeliti.

4. Konaènu odluku o dobitniku nagrade donose svi èlanovi Hrvatskog novinarskog društva, s tim da pravo glasa imaju redovni, pripravni i pridruženi èlanovi. Glasuje se tajno nakon što imena kandidata budu objavljena javno, a svaki èlan Društva na kuænu adresu dobije glasovnicu koju mora vratiti u roku od 30 dana. Vrijedi samo onaj listiæ na kojem je zaokruženo samo jedno ime. Nagrada se dodjeljuje kandidatu koji je dobio najviše glasova. U sluèaju da dva kandidata dobiju isti broj glasova dodijelit æe se dvije ravnopravne nagrade.

5. Da bi nagrada bila dodijeljena u glasovanju mora sudjelovati najmanje 20%
èlanova HND.
Iznimno nagrada se dodjeljuje i ako je odaziv manji, a jedan od kandidata dobije
najmanje 10% glasova svih èlanova HND.

6. Pristigle glasovnice bit æe deponirane u odabranom odvjetnièkom uredu koji æe
ujedno procijeniti je li glasovanje bilo regularno.

7. Dobitniku nagrade pripada novèani iznos od 5.000 kuna.


Predsjednik HND     

Dragutin Luèiæ     

 


  Kriteriji i postupak za dodjelu nagrade HND
Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani


1. Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani dodjeljuje se redovnom èlanu HND, osobi koja je u svom najmanje 30-godišnjem radu:
- djelovala u novinarstvu tako da je iskljuèivo novinarskim radom u javnosti stekla neosporan profesionalni i osobni visoki ugled
- da je u medijima u kojima je radila uvijek promicala visoke etièke standarde
- da je uvijek radila na boljitku novinarske profesije
- da nije nikada prekršila Kodeks èasti hrvatskih novinara

2. Ocjenjivaèki odbor, što ga èine sve tri ocjenjivaèke skupine, na temelju prispjelih prijedloga utvrðuje da li predloženi kandidati ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o novinarskim nagradama i posebice istaknutim kriterijima.

3. Temeljem obrazloženja uz prijedloge za nagradu i procjene Ocjenjivaèki
odbor donosi odluku o dodjeli nagrade. Odluka se donosi dvotreæinskom veæinom glasova ocjenjivaèkog odbora.

4. Ako ni jedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova, u drugom krugu glasuje se izmeðu dva kandidata s najveæim brojem glasova iz prvog kruga.

5. Izvršni odbor može poništiti odluku ocjenjivaèkog odbora, ako se utvrdi da nisu poštovane sve odredbe Pravilnika i ovih kriterija.

6. Dobitniku nagrade pripada novèani iznos od 15.000,00 kn.

 

Na temelju èlanka 36 Statuta Hrvatskog novinarskog društva, a u svezi sa èlanovima 56 i 58, Središnji odbor HND na sjednici održanoj 29. ožujka 2000. godine donosi  

P r a v i l n i k
o dodjeli priznanja zaslužnim novinarima
Milan Grloviæ


Èlanak 1
Priznanje Milan Grloviæ dodjeljuje se zaslužnim novinarima, èlanovima HND za dugogodišnji rad i znaèajni doprinos razvitku novinarske organizacije i ugledu profesije te jaèanju medijskih sloboda; novinarima koji su se istakli u radu i aktivnostima HND – Skupštini i njenim tijelima, organima, zborovima i drugim oblicima novinarskog udruživanja.

Èlanak 2
Odluku o dodjeli Priznanje HND Milan Grloviæ donosi Središnji odbor HND na prijedlog ogranaka, zborova, županijskih vijeæa i drugih tijela Hrvatskoga novinarskog društva.
Predlagaèi su dužni uz prijedlog priložiti precizno obrazloženje.

Èlanak 3
Priznanje se sastoji od srebrnjaka s likom Milana Grloviæa, na aversu je lik Novinarskog doma.

Èlanak 4
Postupak predlaganja, ocjenjivanja i dodjele Priznanja provodi se u istim rokovima kao postupak za dodjelu novinarskih nagrada.

Èlanak 5
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


Predsjedatelj Središnjeg odbora

Oliver Dražiæ

 

... više ...


U Hrvatskoj se godišnje dogaða oko 90.000 prometnih nesreæa, a za veliku veæinu njih kao glavni i jedini krivci u policijskim su izvještajima i prijavama oznaèeni vozaèi, kojima se na teret stavlja oko 95 posto nesreæa. U isto vrijeme prijave protiv cestarskih poduzeæa još su rijetke, iako su nam ceste u lošem stanju, a loše postavljeni znakovi i cjelokupna infrastrukturna rješenja mogli bi se nabrajiti unedogled.

Sve ovo bilo je povod Zboru automobilskih novinara da prošlog tjedna organizira okrugli stol "Vozaè (ni)je uvijek kriv". Raspravljalo se o tome je li krivnja vozaèa zaista toliko velika i zašto uopæe vozaèi griješe, ali takoðer je istaknuta potreba jaèe javne pozornosti na nedostatke u prometnoj infrastrukturi, kao i na potrebu rješavanja tih nedostataka.

U radu okruglog stola sudjelovali su Ivan Dadiæ i Jerko Èamber s Instituta za promet, Goran Zovak s Prometnog fakulteta, Mladen Gledec, nezavisni prometni konzultant i predavaè na Policijskoj akademiji, Sinan Alispahiæ i Darko Brozoviæ iz Hrvatskog autokluba, sudski vještaci Èedomir Èoviæ i Zvonko Ivašiæ, Ante Gašpar iz MUP-a i novinar specijaliziran za prometnu problematiku Dražen Jambroviæ. Na skup se bez isprike nisu odazvali iz Hrvatskih autocesta i Autoceste Rijeka-Zagreb. Ivan Dadiæ, poznat, meðu ostalim, i po javnim nastupima u kojima inzistira na podjeli odgovornosti u omjeru 1/3 èovjek, 1/3 vozilo, 1/3 cesta, smatra da je neodrživo stanje u kojem se 95 posto krivnje svaljuje na vozaèe.

- Moja teza o treæini odgovornosti za vozaèa, vozilo i cestu je samo polazište za prouèavanje njihovih složenih meðuodnosa, jer toèni su omjeri razlièiti ovisno o situacijama. Primjerice, istraživanja i sanacija opasnih mjesta na prometnicama pokazala su da je na tim mjestima za 90 posto nesreæa kriva bila cesta. Kako smo došli do tog podatka? Nakon sanacije, koja je bila jednostavna i jeftina, na istim tim mjestima dogaða se 90 posto manje nesreæa nego prije - rekao je dr. Dadiæ.

Darko Brozoviæ iz HAK-a prezentirao je rezultate ankete o prometnim znakovima, u kojoj su zajedno s europskim vozaèima sudjelovali i vozaèi iz Hrvatske. Zakljuèeno je da loše postavljeni znakovi mogu imati suprotni uèinak od željenog, odnosno poveæavaju nesigurnost prometa.

Brozoviæ je istaknuo važnost ovakvih javnih testiranja pojedinih segmenata prometa, kao primjer navodeæi lanjsko testiranje naših tunela. Nakon što su kritizirani, vlasnici tunela Uèka i Tuhobiæa napravili su poboljšanja. Mladen Gledec bio je kritièan prema prometnim znakovima rekavši da ih ima previše. - Znakovi se èesto postavljaju bespotrebno, samo kao alibi cestarskih poduzeæa radi pranja ruku od odgovornosti u sluèaju nesreæe. Preniska ogranièenja brzine su evidentan primjer takva pranja ruku, ali za takvo nerazumno postavljanje znakova nitko ne snosi odgovornost, a kad doðe do nesreæe onda se okrivi vozaè - tvrdi Gledec.

M. Gledec kaže da je vozaè uvijek kriv, jer je uzrok svake nesreæe pogrešno ponašanje sudionika, ali bitno je zapravo utvrðivanje svih èimbenika koji su doveli do pogreške. Osim subjektivne greške samog vozaèa, uzroci se dalje mogu tražiti u cesti i njezinu poveæanom riziku.

Gledajuæi s aspekta prostorne distribucije, ako su na nekom mjestu èeste nesreæe, radi se o crnoj toèki, i onda bi policija u takvim sluèajevima uz vozaèa trebala dodatno prijaviti još nekoga, npr. projektanta ili cestarsko poduzeæe.

... više ...


 Women journalists today urged media leaders across Europe to strengthen gender equality in media as part of a campaign to improve working and living conditions of women in the expanding European Union.

The European Federation of Journalists conference Women Journalists in the European Integration Process, on 27-29th May in Nicosia, Cyprus, brought together 30 women journalists representing 22 unions and associations from all over Europe to address gender, quality and union rights in European media.

The conference established an EFJ women jounalists´ network, agreed to organise a Europe-wide study of the status of women journalists and adopted Guidelines for Action to improve conditions for women journalists. The conference also called for the immediate release of French journalist Florence Aubenas and her interpreter, Hussein Hanoun al-Saadi, who are being held hostage in Iraq.

“Women journalists represent almost 50 per cent of the press room and more than half of media consumers are female, said Annegret Witt-Barthel, European Coordinator of the International Federation of journalists’ Gender Council.  “However, media employers show a deplorable unwillingness to support equal treatment  in the work place, including equal pay and equal rights of promotion to leadership positions.

She said inequalities at work were also highlighted in continuing media stereotypes of women in society.  “Quality journalism also requires fair gender portrayal in the media, she said.

Although the meeting welcomed European Union initatives on gender equality, there is little practical impact in the media sector. Women journalists are among those most affected by the growth of precarious freelance work. They suffer most from falling social standards and cuts in pay as well as increasing hours of work. There is a persistant lack of support to reconcile work and family needs and women often suffer from bullying and harrassment.

The conference recognised that globalisation in media threatens freedom of information and worsens working conditions for journalists and freelance writers, and it has a particular impact on the struggle to obtain equality between  men and women journalists. The meeting said the European Union and national governments should consider the right to information as a social issue and not subject it to the dictates of the market.

The participants held three training workshops on union and media leadership as well as on the portrayal of women in media and emerged with practical guidelines for improving the status of women at work. “Media globalization is rolling back improvements gained over the past 20 years, said Witt-Bartel.  “Our unions need to give priority to gender equality. They can do that by ensuring proportional representation of women in unions’ decision making bodies.

For further information please contact +32 2 235 22 15
The EFJ represents over 260,000 journalists in more than 30 countries

 

... više ...


Samo su usputni promatraèi ostali zateèeni napadom HDZ-ovih ministara i saborskih zastupnika na Hrvatsku radioteleviziju, no, s obzirom da se bliži trenutak kada æe se u Saboru naæi prijedlog izmjena Zakona o HRT-u, èini se da se radi o zapoèinjanju konaènog obraèuna za najutjecajniji medij u Hrvatskoj.
    Naime, do jeseni bi Sabor trebao izmijeniti Zakon o HRT-u na naèin da se drukèije odredi imenovanje èlanova Vijeæa HRT-a, najvišeg tijela te kuæe. Meðutim, izmjena procedure neminovno bi dovela do ponovnog imenovanja toga tijela, a samim tim otvorila bi se vrata za smjenu èitave vodeæe garniture na Prisavlju s kojom je HDZ oèito jako nezadovoljan.
    Stoga ne èudi što se ovoga tjedna na HRT obrušio najprije ministar kulture Božo Biškupiæ kojem je trebalo èitavih godinu dana da shvati kako HRT nije uplaæivao novac na raèun koji èitavo to vrijeme – nije ni postojao. Nakon toga napad je nastavio Andrija Hebrang, optužujuæi uredništvo televizije da velièa Jugoslaviju umjesto Franje Tuðmana i Domovinski rat, a iz sabornice je poruèio i da se ne želi prikazati dokumentarni serijal »Sanitet u Domovinskom ratu«. I dok s HTV-a poruèuju da serijal tek treba doraditi da bi se mogao emitirati na televiziji, predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Dragutin Luèiæ vidi u Hebrangovom istupu direktno zadiranje u program HTV-a.
    – Novinarski rad ima pravo svatko komentirati, no u ureðivanje se politièari ne smiju uplitati. Svatko misli da je jako važno ono što je napravio, ali ne može se direktnim pritiskom ishoditi da se televizija bavi svakim pojedinaèno, kaže Luèiæ.
    Hebrangove napade osuðuje i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski.
    – Hebrang je pokušao da mu se vrati televizija kakva mu se sviðala. Doduše, i meni se èini da je »Latinica« o jugonostalgiji bila nekritièna i loše pripremljena, ali veæi je problem što se nakon stotina filmova o ratu s hrvatske strane ne mogu pokazati dva-tri filma o srpskim žrtvama. Sada cendrati nad time da serija od šest nastavaka o sanitetu nije emitirana èini mi se da je slab ukus, kaže Puhovski.

S. VEJNOVIÆ

... više ...


 The International Federation of Journalists today condemned a new series of “regular” prison sentences handed down by the Algiers Tribunal every Tuesday against journalists.

On 24 May, Ali Dilem, the cartoonist of the daily Liberté was charged with a fine of fifty thousand dinars (approximately 550 euros) “with an offence against the President of the Republic”. Mustapha Hammouche, another columnist working for Liberté who is also being pursued for the same “offence”, has been acquitted. The former managing editor of Liberté, Farid Alilet, was falsely sentenced to one year in prison and the newspaper was fined 250 thousand dinars (approximately 2850 euros).

“These Tuesday proceedings organised on weekly basis are a parody of justice aimed at crushing editorial independence,” says Aidan White, IFJ Secretary General. “They demonstrate the emergence of an institutional inquisition which seeks to impose self-censorship on Algerian journalists”.

 Ali Dilem and Mustapha Hammouche were targeted for the publication of eight sketches and one chronicle in 2003. Farid Alilet was charged on the basis of two publications he issued since he became managing editor. On 10 May, during the first round of proceedings the state attorney delivered a one-year sentence against all three journalists accused of offending the Head of State.

 The State Prosecutor in Algiers went after the journalists in question without any formal grounds for complaint from neither the President nor the President’s office.

 The IFJ is calling for the abolishment of amendments to the penal code on defamation which hangs over the media since June 2001 and which recommends imprisonment and fines for defamation.

 “We are renewing our call on the international community and all media organisations to appeal to the Algerian authorities to end these grave violations of freedom of expression,” said White.

 For more information, call +32 2 235 22 06

The IFJ represents more than 500,000 journalists in more than 110 countries

... više ...


 The International Federation of Journalists today expressed its solidarity with Hafez Al-Bukari, Secretary General of the Yemen Journalists Syndicate (YJS) and his wife Rahma Hujaira, Chairperson of the Yemen Female Media Forum, following the publication of an article in a newspaper called Al-Bilad, which makes “unfounded, untrue and shocking” allegations against the two journalists.

 The attack sparked a spontaneous demonstration by journalists who denounced the “dirty, baseless and evil accusations” directed by the paper against the journalists. The publication of the article followed an editorial by Rahma Hujaira published in Al-Thawri newspaper, which made a hard-hitting critique of the ruling party in its handling of recent elections.

 “This insidious and personal attack against prominent journalists and active defenders of civil liberties is extremely worrying,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “It comes from a newspaper which has suddenly been launched with official support only days after colleagues criticised the authorities and therefore is politically compromised”.

 Yemeni journalists, from the YJS, underlined in a press release that the editor-in-chief of the newspaper was granted a license by the Ministry of Information and therefore is not recognised as a journalist and is not a member of the syndicate. Mahboob Ali, chairman of the syndicate, blamed the ministry for giving licenses to non-syndicate members and to those who are not journalists. Local journalists demanded the suspension of the newspaper and also criticized the authorities.

 “It is of major importance that journalists stand in solidarity and firmly condemn such insidious harassment against colleagues” said White. “The strong reactions by our colleagues demonstrate the need to organise a reliable and professional response to the violation of journalism deontology in Yemen through a mechanism of self-regulation”.

 The IFJ is calling on the authorities to respect freedom of expression and to ensure a constructive environment for the development of quality journalism in Yemen. Hafez Al-Bukari is also the IFJ Coordinator on a project aiming to strengthen the capacities of the Syndicate and which aims to improve the working conditions of journalists in the country.

 For further information please contact +32 2 235 22 06

The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 100 countries

 

... više ...


'SaSPLIT - Jandre Širiniæ, dugogodišnji novinar i urednik zadarskog dopisništva "Slobodne Dalmacije", dobitnik je ovogodišnje Nagrade za životno djelo Joško Kulušiæ koju naš list dodjeljuje za novinarstvo. Godišnju nagradu za novinarstvo Miljenko Smoje žiri je dodijelio Marijanu Žuviæu, novinarskom ekspertu za pomorstvo. Prijedloge su u utorak razmatrali i dobitnike meðu predloženima izabrali èlanovi žirija - Mario Bošnjak, glavni tajnik Hrvatskoga novinarskog društva, Jadran Marinkoviæ, novinar i urednik na Hrvatskom radiju - Radio Splitu, Danko Plevnik, kolumnist "Slobodne Dalmacije", Joško Franèeski, urednik, te Dražen Gudiæ, glavni urednik "Slobodne Dalmacije".
Prošle godine nagradu s podruèja novinarstva za životno djelo dobio je Frane Juriæ, a godišnju nagradu - Boris Dežuloviæ.
Ovogodišnjim laureatima nagrade æe biti dodijeljene 17. lipnja, na proslavi Dana "Slobodne Dalmacije", odnosno 62. godišnjice izlaska prvoga broja lista.

... više ...


Javna televizija pretvorila se u privatnu govornicu, a mene se stavlja u isti kontekst s èetnicima. Oni koji stvaraju takvu klimu u društvu koristeæi javne medije moraju se suoèiti s kriviènom i politièkom odgovornošæu. Tražit æu kao zastupnik da se prikaže sporni prilog da to vide zastupnici, ravnatelj HRT-a i urednik – kazao je juèer Milorad Pupovac na konferenciji za novinare, dodajuæi da se sada na HTV-u širi mržnja prema njemu, SDSS-u i politici koju zastupa.
    Iako nikoga nije imenovao, može se zakljuèiti da se njegove primjedbe odnose na Gorana Miliæa, urednika HTV-ovog »Dnevnika«. Naime, Pupovac je još ranije zamjerio što je u prilogu Edija Škovrlja u Miliæevom nedjeljnom »Dnevniku« na dan lokalnih izbora reèeno da je u Hrvatsku autobusima došlo glasovati daleko više Srba od njihovog stvarnog broja, a zamjerio je što je prikazan èovjek koji u kameru HTV-a poruèuje da je stigao u – Krajinu.
   
   

Galiæ odbija optužbe


    Glavni ravnatelj HRT-a Mirko Galiæ, meðutim, ne smatra da je HTV napravio nešto nedopušteno i odbija svaku optužbu za raspirivanje mržnje.
    – Èinjenica je da su došli autobusi, da su dovezli glasaèe i da je HTV to prenijela. Previše sam se borio da ova televizija govori slobodno, istinito, objektivno i bez cenzure. Stoga nas nitko ne može prozivati zato što ne želimo raditi cenzuru – kaže Galiæ. Zloupotrebom slobode Galiæ bi smatrao kada bi se radilo o izvuèenom detalju.
    – Ako se radi o tipiènoj izjavi, onda za to nije kriva televizija koja to prenosi. Odrekli smo se uloge televizije koja frizira stvarnost – kaže Galiæ, dodajuæi da treba dokazati da je prilog bio tendenciozan.
   
   
Materijal bio deset puta gori


    Urednik Goran Miliæ, štoviše, tvrdi da je »sirovi« materijal kojeg je Škovrlj toga dana snimio bio »10 puta gori« od onoga što je prikazano u prilogu.
    – Taj je materijal bio toliko strašan i izazovan da sam zamolio Škovrlja da ga odmah izbriše, jer sam pretpostavio da æe do toga doæi i razni manipulatori. Taj je prilog mogao biti još puno, puno gori – kaže Miliæ, dodajuæi kako Škovrlju apsolutno vjeruje da je prenio stvarnu situaciju.
    – Da smo htjeli praviti naboj prema realnosti mogli smo napraviti puno gori i puno nabrijaniji prilog. Stvarno smo se èuvali toga, ali mislim da je zadaæa i Pupovca i SDSS-a da objasni tim ljudima kako Hrvati baš i ne vole da se Krajina spominje 2005. godine – kaže Miliæ koji tvrdi da mu nitko od šefova još nije prigovorio.

... više ...


EPH u privatizaciju Slobodne Dalmacije ulaže ukupno 371 milijun kuna, a prvotna ponuda iznosila je 535 milijuna kuna. Konaènu odluku o prodaji trebala bi donijeti Vlada do 6. lipnja

ZAGREB - Upravni odbor Hrvatskog fonda za privatizaciju prihvatio je na sjednici u petak ponudu Europapress holdinga za kupnju Slobodne Dalmacije.
— Odluku smo donijeli nakon detaljne analize konaènog prijedloga ugovora EPH. EPH æe u prvoj fazi privatizacijskog procesa uplatiti 25 milijuna kuna za 34 posto dionica, te æe na ime dokapitalizicije uplatiti 83,4 milijuna kuna. U drugoj fazi EPH se obvezao uložiti 120 milijuna kuna u financijsko restrukturiranje tvrtke, 112 milijuna kuna u tehnološku obnovu te 40 milijuna kuna u nove izdavaèke projekte. Ukupna svota koju EPH ulaže u privatizaciju Slobodne Dalmacije iznosi, dakle, 371 milijun kuna, s tim da se ugovorom EPH obvezuje da u iduæih pet godina neæe biti otpuštanja radnika te da æe zaposliti još 70 novih radnika. Osim toga, u 2006. bi masa plaæa trebala porasti za oko pet posto, odnosno za tri milijuna kuna — istaknuo je Hrvoje Polanèec, predsjednik "VladaHFP-a, na konferenciji za novinare.
Polanèec je ustvrdio kako Vlada u dogovoru sa sindikatima i udrugama dionièara još mora odluèiti o proturjeènoj odredbi odluke o sanaciji tvrtke koju je donijela bivša Vlada.
— Radi se o tome da je istodobno navedeno kako zaposleni imaju pravo na 25 posto dionica sadašnjega temeljnog kapitala, ali broj dionica je ispod tog postotka. Smatram kako je rijeè o tehnièkoj grešci, ali tu odluku ipak mora donijeti Vlada u dogovoru sa sindikatima — kazao je Polanèec. Prema njegovim rijeèima Vlada bi na jednoj od iduæih sjednica trebala donijeti konaènu odluku o prodaji Slobodne, što bi se trebalo dogoditi do 6. lipnja, za kada je sazvana Skupština dionièara Slobodne Dalmacije.
Predsjednik HFP-a je napomenuo kako je konaèna ponuda EPH manja za 55 milijuna kuna koji su u prvom prijedlogu ugovora trebali biti "bonus" za brzo i efikasno provoðenje privatizacije u roku od šest mjeseci. No, kako se privatizacija otegla zbog promjene zakona, tih 55 milijuna kuna nije više sastavni dio ugovora.
Prvotna ponuda EPH iznosila je 535 milijuna kuna, a u nju je bilo ukalkulirano i 100 milijuna kuna više za plaæe radnika u iduæih pet godina u odnosu na sadašnji petogodišnji plan Uprave Slobodne Dalmacije. U nedavnom razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Ninoslav Paviæ je kazao kako se tih 100 milijuna kuna odnosi na èinjenicu da je planom sadašnje Uprave u iduæih pet godina bilo planirano otpuštanje blizu 100 radnika, a kako EPH namjerava zadržati sve radnike, tih 100 milijuna kuna trebat æe za plaæe tog "viška" zaposlenih, kao i za poštovanje Kolektivnog ugovora.
Nije prihvaæena ponuda Skiper nekretnina za hotel Maestral, uz primjedbu da se radilo o neprofesionalnom nastupu ponuðaèa, ni ponuda za kupnju 73 posto dionica HTP-a Korèula, zbog toga što bi dokapitalizacija išla na trošak Korèule. Zadužena je Uprava HTP-a da napravi plan prodaje dijela nekretnina, nakon èega bi se pristupilo novoj privatizaciji poduzeæa. Uskoro æe se raspisati natjeèaj za Kaštelansku rivijeru, Jadroplov, Ilok Iteks te Park Crikvenicu, a prihvaæena je ponuda Puljanke d.d. za kupnju Istre d.d. u steèaju.

Frenki LAUŠIÆ
   

Hotel Marjan Kerumu

Upravni odbor HFP-a je donio odluku i o prihvaæanju ponude Neve Kerum za kupnju tvrtke Adriatic iz Splita koja je vlasnik splitskog hotela Marjan, u èijoj ponudi se navodi kako æe za 88 posto dionica platiti 170 milijuna kuna, te u tvrtku uložiti 190 milijuna kuna.

... više ...


The International Federation of Journalists today protested to Cuban President Fidel Castro over the arrest and expulsion yesterday of journalists from Poland and Italy and called on the country to end its long-running campaign against independent journalists which has seen dozens of reporters and jailed.

The foreign journalists were trying to cover a meeting of dissidents when they were arrested and detained. The Polish journalists arrested and finally expelled from Havana were Seweryn Blumsztajn of the daily newspaper Gazeta Wyborcza, Jerzy Jurecki of the regional daily Tygodnik Podhalanski, and Wojciech Rogasin of Newsweek and who had come to cover a congress of dissidents taking place there. Also held was their interpreter Maciej Sarna.

The IFJ supported also the protests of its affiliate in Italy the Federazione della Stampa Italiana (FNSI) over the arrest and expulsion of Francesco Battistini, the correspondent of the Corriere della Sera.

“These arrests and the continued imprisonment of more than 20 journalists and writers are shocking evidence of the intolerance that dictates media policy,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “The Cuban regime loses all credibility and international support drains away because of its bullying and intimidation of media. All journalists in jail – from home and abroad – should be released immediately.”

Two years ago the Cuban government launched a crackdown on freedom of expression by arresting dozens of dissidents and journalists. The journalists were sentenced to prison terms ranging from 14 to 27 years.

Press freedom groups have protested that the imprisoned journalists have been held in unsanitary prison conditions and have inadequate medical care. "They are denied the same rights as other prisoners and their families have been harassed for campaigning against their incarceration and calling for their release," said White.

 For further information please contact +32 2 235 22 07

The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

... više ...


Thousands of BBC staff have voted for strike action in opposition to the Corporation's plans to axe jobs and cut budgets. In this ballot, 83.9% of NUJ members voted to strike. Members of the other two unions, BECTU and Amicus, also voted overwhelmingly in favour of strike action.

The strike dates have been fixed to 23 May (24 hours) and 31 May/1 June (48 hours). Strikes will run midnight to midnight.

What can YOU do?

Journalists –in the UK and across the world- can support the action by refusing to co-operate with BBC requests for comments, stories, interviews, to appear as guests, provide pictures etc. during those periods.

This strike is not only an industrial action in reaction to nearly 4000 job cuts. BBC staff are of course angry at plans to axe 19% of staff but they are also fighting for the future of the BBC. It is inevitable that if 80% of the staff are required to carry out 100% of the work with lower and lower budgets that quality will suffer. Corners will have to be cut and BBC news, comedy, drama, children’s and other programming will be devalued.

The BBC is planning changes to meet the challenges of a digital TV age. Journalists are not opposed to change but they are opposed to cuts which decimate programmes and lead to lower value for licence fee payers.
The situation at the BBC is part of a bigger threat to public service broadcasting all over Europe.

Fight for the BBC. Support the strike!

Thank you in advance for your support for our fight to save the BBC and public service broadcasting.

There is substantial further information about the background to the strike at www.nuj.org.uk and www.bectu.org.uk

For more information contact: Marc Gruber - +32 2 235 2215
Or on the IFJ Website : http://www.ifj.org/default.asp?Issue=BBCStrike&Language=EN

... više ...


Three Iraqi journalists have been assassinated in “cold-blooded and ruthless executions” on the roadside south of Baghdad reports the safety office of the International Federation of Journalists in Iraq.

The attack took place on Sunday when the journalists were travelling to Kerbala from Baghdad. They were among 13 passengers in a minibus that was stopped by an armed group who picked out the journalists when they showed their press cards. The rest of the passengers were freed, but Najem Abd Khudair, the Kerbala correspondent for the newspaper Al Mada,  Ahmad Adam, a freelance writer for Al Mada and trainee journalist, Ali Jassem Al Rumi, working for Al Safeer newspaper in Baghdad were then killed.

“These colleagues were savagely murdered,” said Aidan White, IFJ General Secretary. “They had their throats cut in cold-blooded and ruthless executions that are a cruel demonstration of the horrors of working in journalism in Iraq today.”

These latest killings bring to 85 the number of journalists and media staff killed in Iraq since the US and British invasion in March 2003. Of this number some 62, almost 80 per cent, are Iraqi. The number also includes 14 deaths at the hands of US troops, which have prompted the IFJ and others to demand independent reports on the circumstances.

The IFJ is also demanding that US and Iraq authorities free eight Iraqi journalists, most working for western media, who were arrested in March allegedly because “they pose a security risk to the Iraqi people and coalition forces.”

“These arrests, without formal charges, are nothing short of intimidation,” said White. “Journalism in Iraq is in the deepest crisis and the authorities should bring forward clear charges or release these journalists immediately. The uncertainty and injustice of arrest and arbitrary detention is intolerable.”

The IFJ opened its safety office in Baghdad last month with the support of Iraqi journalists who have created the Iraqi National Journalism Advisory Panel to improve levels of protection for journalists, to campaign for journalists’ rights and to encourage journalists to work together in the current crisis.

“Iraqi journalists get no training, they have no safety equipment, they have no insurance or social protection,” said White. “The Baghdad centre, which is drafting guidelines on safety precautions for journalists in Iraq, provides much-needed support.”

The centre has produced and issued media and journalists in Iraq with a special safety package -- an Iraqi edition of the safety manual Live News in Arabic, first aid kits, and a CD-Rom guide to security and protection for media staff.

 For further information please contact +32 2 235 22 07
The IFJ represents over 500,000 journalists in more than 110 countries

... više ...


Božidar Novak se ponosno može osvrnuti na svoj obol hrvatskom novinarstvu. Došavši na mjesto glavnog urednika 1955., pretvorio je Vjesnik od partijskog u nacionalno glasilo, postavio je jaku inozemnu dopisnièku mrežu, izgradio neboder, okrenuo je Vjesnik tržištu...Iako vremešan, i danas ga ne napuštaju svježe ideje kojima neprestano iznenaðuje znatno mlaðe kolege. Sretan roðendan dragi kolega!

... više ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
AKTUALNO